Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
Bažnyčioje giedojo Vilniaus šv. Jono vienuolyno choras „Adoramus“

Pirmąjį rugsėjo sekmadienį į Kėdainių šv. Jurgio bažnyčią drauge su Broliu Matu atvyko daug jaunų žmonių iš Vilniaus.

Bažnyčioje Šv. Mišių metu, kurias aukojo klebonas Artūras Stanevičius, giedojo Vilniaus šv. Jono vienuolyno choras „Adoramus“. Buvo melstasi ne vien už parapijiečius, bet ir už svečius choristus.

Po Šv. Mišių Vilniaus šv. Jono vienuolyno choras „Adoramus“ vadovaujamas Imanto Šimkaus padovanojo keletą sakralinių giesmių bažnyčioje susirinkusiesiems tikintiesiems.

Šv. Jurgio bažnyčios klebonas padėkojo jauniems žmonėms už jų sakralines giesmes – dvasinę dovaną tikinčiųjų sieloms.

Kėdainių šv. Jurgio choristės įteikdamos padėkos dovanėlę chorui „Adoramus“ pokštavo, kad yra dėkingos už gautas sekmadienio atostogas.

Po šv. Mišių svečiai išsibarstė šventoriuje, vieni norėjo nusifotografuoti, kiti susipažinti su šventoriaus aplinka, o Broliui Matui buvo įdomu pakalbinti parapijiečius. Agapei svečius pakvietė Caritas.

                                             

Video 

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos straipsnio autorės ir Vikos Makaveckienės