Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
Šv. Jurgio atlaidai

Šventasis Jurgis bažnyčios altoriuose vaizduojamas ant balto žirgo ietimi persmeigęs drakoną – blogio ženklą. Legendoje nugalėjęs drakoną (blogį) šv. Jurgis visiems pranešė, kad drakonui daugiau žmonės nebetarnaus, o įtikėję Jėzų Kristų apsikrikštys.

plačiau
 
Prisikėlimo šventės akimirkos

Nuotraukos

plačiau
 
Didysis šeštadienis

Didįjį šeštadienį Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje buvo uždegtas laužas. Parapijiečiai sunešė senus medinius kryžius bei kryželius ir sudėjo juos į ugnį.

plačiau
 
Kryžiaus kelias – mūsų gyvenimo dalis

Didįjį penktadienį septintą tradicinę, maldingą procesiją miesto gatvėmis tikintieji pradėjo kaip įprasta nuo Kėdainių rajono savivaldybės. Kryžiaus kelio procesiją vedė Kėdainių dekanato dekanas Norbertas Martinkus ir Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius.

plačiau
 
Vykome į Kauno arkikatedrą baziliką

Didįjį ketvirtadienį Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius, Švč. Mergelės Marijos legiono ir „Carito“ moterys vykome į Kauno šventųjų apaštalų Petro ir Povilo arkikatedrą baziliką. Šventąsias Mišias laikė arkivyskupas Lionginas Virbalas.

plačiau
 
Bažnyčioje gimusi idėja įgyvendinta

Praėjusių metų pabaigoje Šv. Jurgio bažnyčioje rašytojas Gasparas Aleksa pristatė savo naują romaną ,,Šventojo akiplėšos medžioklė.“ Ši knyga ,,apie kunigą, talentingą nuodėmklausį, nelaimingų sielų gelbėtoją, kankinį dėl tikėjimo Juozapą Zdebskį.“

plačiau
 
Kovo 11-ąją bažnyčioje prisiekė jaunieji šauliai

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną Šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius pakvietė parapijiečius pasimelsti už Tėvynę Lietuvą, už tuos, kurie klojo valstybės pamatus, visus kovotojus, už šiandienos jaunimą, šaulius ir visus susirinkusius į Šv. Mišias.

plačiau
 
Širdies atvartos pasaulyje pabirusiems tautos vaikams

Vos užgimęs pavasaris pabėrė švenčių ir minėtinų datų. Pirmąjį kovo sekmadienį Kėdainių šv. Jurgio bažnyčia minėjo Lietuvos globėją šv. Kazimierą ir šventė viso pasaulio lietuvių maldos dieną. Šv. Mišias aukojo klebonas Artūras Stanevičius. Meldėmės už lietuvių tautos vaikus gyvenančius išeivijoje ir Tėvynėje. Maldoje jungėsi lietuviai gyvenantys net 42 pasaulio šalyse.

plačiau
 
Šventa istorinė tautos diena

Vasario 16 - ąją lietuvis pradeda nuo jį pažadinusios aušros, Trispalvės iškėlimo prie savo namų, rytmetinės maldos už Tėvynę, prisiminimų virpinančių širdį, Lietuvos himno, giesmės, nuo apkabinimo savo artimo žmogaus. Kiekviena bendruomenė savitai pažymėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dieną.

plačiau
 
Trys liturginiai minėjimai pirmąją vasario savaitę

Pirmąją vasario savaitę buvo minima Kristaus paaukojimo šventė (Grabnyčios), Šv. Blažiejus, Šv. Agota.

plačiau
 
<<  ankstesnis  8   9   10   11   12   13   14   sekantis  >>