Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
Metalo dirbiniuose istoriniai momentai ir tikėjimo ženklai

Metalo dirbiniuose istoriniai momentai ir tikėjimo ženklai

plačiau
 
Vaikų Pirmosios Komunijos šventė

Kristaus Žengimo į dangų iškilmės dieną Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje per 60 vaikų pirmą kartą priėmė Šventąją Komuniją.

plačiau
 
Klebonas savo dalyvavimu šventėje pagerbė ugdymo įstaigos bendruomenę

Kėdainių mokykla - darželis „Obelėlė“ paskutinį pavasario mėnesį šventė savo gyvavimo penkiasdešimt penkmetį. Gegužės 26 dieną visa mokyklos - darželio ,,Obelėlė“ bendruomenė sugužėjo į Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčią.

plačiau
 
Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena paminėta bažnyčioje

Trečiąjį gegužės sekmadienį Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje „Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną“ buvo aukojamos Šv. Mišios už partizanus, karius, šaulius ir jų šeimas. Šv. Mišias aukojo Kėdainių dekanato dekanas Norbertas Martinkus ir Šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius.

plačiau
 
Eucharistinė adoracijos naktis Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje

Kasmet Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius kviečia tikinčiuosius į Eucharistinę adoracijos naktį. Šiais metais Eucharistinė adoracija prasidėjo gegužės 19 dieną 8 val. ir tęsėsi iki gegužės 20 dienos 8 val.

plačiau
 
Dailės darbų paroda bažnyčioje

Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje jau tapo įprasta rengti įvairias parodas. Pirmąją fotografijų parodą čia surengė rašytojas Gasparas Aleksa. Be fotografijos parodų dar buvo eksponuojamos karpinių, tapybos ir margučių parodos.

plačiau
 
Akimirkos iš Motinos dienai skirto koncerto

Nuotraukos

plačiau
 
Sutvirtinimo sakramento teikimo šventė

Šitie metai jau aštunti, kai mūsų Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios klebonas kunigas Artūras Stanevičius leidosi į klelionę ieškoti jaunimo norinčio priimti Sutvirtinimo sakramentą.

plačiau
 
Šv. Jurgio atlaidai

Šventasis Jurgis bažnyčios altoriuose vaizduojamas ant balto žirgo ietimi persmeigęs drakoną – blogio ženklą. Legendoje nugalėjęs drakoną (blogį) šv. Jurgis visiems pranešė, kad drakonui daugiau žmonės nebetarnaus, o įtikėję Jėzų Kristų apsikrikštys.

plačiau
 
Prisikėlimo šventės akimirkos

Nuotraukos

plačiau
 
<<  ankstesnis  10   11   12   13   14   15   16   sekantis  >>