Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
Keliaujančiųjų ir vairuotojų dieną meldėmės ir už vaikus

Lietuvos vyskupų konferencija 2009 metais per plenarinį posėdį paskelbė paskutinį rugsėjo sekmadienį Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena. Jau aštunti metai Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje yra minima ši diena.

plačiau
 
Šv. Mišios už partizanus, tremtinius ir politinius kalinius

Rugsėjo vidurio sekmadienį į Šv. Jurgio bažnyčią rinkosi partizanai, tremtiniai, politiniai kaliniai, laisvės kovų dalyviai, šauliai, partizanų giminės ir artimieji.

plačiau
 
Iš susitikimo su popiežiumi Pranciškumi

Tą nepaprastą sekmadienį Rugsėjo 23-čiąją Kėdainių šv Jurgio parapijos tikintieji drauge su šv. Jurgio bažnyčios klebonu Artūru Stanevičiumi, kurio iniciatyva ir rūpesčiu turėjome galimybę nuvykti į susitikimą su popiežiumi Pranciškumi prieš saulės tekėjimą būriavosi šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje.

plačiau
 
Kėdainių šv. Jurgio parapijos maldininkai gausiai dalyvavo Švč. Mergelės Marijos gimimo atlaiduose (Šilinėse)

Rugsėjo 8 d. Lotynų Bažnyčioje šią iškilmę VII a. pabaigoje įvedė popiežius Sergijus I. Šiluvos bažnyčia – bene pirmoji Lietuvoje Marijos Gimimo titulą turinti šventovė. Šiluvos atlaidai, liaudiškai – Šilinės, švęsti dar prieš Dievo Motinos apsireiškimą. Švč. Mergelės Marijos Gimimas yra švenčiamas rugsėjo pradžioje, todėl šiai šventei nuo šilų, t. y. rugsėjo mėnesio pavadinimo, prigijo Šilinių vardas. Tačiau šis pavadinimas nėra oficialus liturginis, todėl Liturginiame kalendoriuje rašomas skliausteliuose.

plačiau
 
Šv. Mišios minint Sąjūdžio 30-metį

Rugsėjo 9 dieną į Kėdainių šv. Jurgio bažnyčią rinkosi sąjūdiečiai. Šv. Mišias už gyvus ir mirusius Sąjūdžio kūrėjus ir visus sąjūdiečius Kėdainiuose aukojo Klebonas Artūras Stanevičius.

plačiau
 
Vykome į Šilinių atlaidus

Pirmąją atlaidų dieną - rugsėjo 7- ąją Kėdainių šv. Jurgio parapijos Marijos legiono maldininkės sekdamos šv. Jurgio parapijos klebono Artūro Stanevičiaus pavyzdžiu vykome į Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo dienos atlaidus. Ši diena skirta šv. Jonui Pauliui ir vienuoliams. Buvo Kėdainių dekanato diena.

plačiau
 
Piligriminė kelionė į Trakus

Kėdainių šv. Jurgio parapijos Carito vadovė Malenija Pivorienė, kuri kartu su Ona Rumbiene, kuri taip pat vadovauja parapijos Gyvojo Rožyno maldos grupei, suorganizavo piligriminę kelionę į Trakus.

plačiau
 
Šv. Mišios už parapijos Marijos gyvojo rožyno kalbėtojus

Nuotraukos

plačiau
 
Į naujus mokslo metus prašant Dievo palaimos

Rytas dengiasi rūkais, o žemė kvepia rudeniu. Gėlės vis dar nori žydėti, o bitės dar ieško medaus jų žieduose. Krūmokšnius nukloja voratinkliai. Sveikinamės su rudeniu. Pamaniau, kad gyvenimo bėgsmo tikriausiai nejaučia vaikai. Klausiu trečiaklasių: „Ar norite į mokyklą?“ – atsako: „Norim“. Įdomu vaikams vėl susitikti jaukiose klasėse ir dalintis vasaros potyrių įspūdžiais.

plačiau
 
Baltijos kelio dienos paminėjimą pradėjome Šv. Mišiomis

Kaip ir kasmet į šv. Jurgio bažnyčią Baltijos kelio dieną rinkosi parapijiečiai ir svečiai. Baltijos kelio 29 – ųjų metinių Šv. Mišias aukojo klebonas Artūras Stanevičius.

plačiau
 
<<  ankstesnis  1   2   3   4   5   6   7   10  sekantis  >>