Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
Piligriminė kelionė į Šiluvą

(ŠILINĖS - ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO ATLAIDAI)

 

Rugsėjo 7 dieną Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios tikintieji švenčiant ypatingus Palaimintojo Teofiliaus Matulionio metus vyko į Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidus (Šilines).

Šv. Jono Pauliaus II dieną bei katalikiškų mokyklų ir bendruomenių dieną piligrimų sielovadoje talkino Kėdainių dekanatas.

10 val. Šv. Mišias Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje aukojo ir pamokslą sakė Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius. Savo pamoksle klebonas kvietė tikinčiuosius apmąstyti dangišką ir žemišką gyvenimą žvelgiant į Šiluvos Švč. Mergelės Marijos paveikslą, primindamas Jos tarnystę Dievui, išgyvenimus matant visas savo Sūnaus kančias, dalyvaujant visuose Jėzaus gyvenimo įvykiuose.

Šv. Mišiose dėkojame už šv. Jono Pauliaus II gyvenimo pavyzdį ir jo užtarimu teikiamas malones.

Šv. Mišiose giedojo Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios choras vadovaujamas Aušros Giedrienės.

12 val. Šv. Mišios vyko aikštėje. Meldėmės, kad katalikiškos mokyklos ir bendruomenės savo veikla ir gyvenimu liudytų Prisikėlusį Kristų. Švč. Sakramento adoracijai susikaupėme Bazilikos Ligonių Sveikatos koplyčioje.

Šalia šoninio Bazilikos altoriaus galėjome prisiliesti prie tikėjimo kankinio Palaimintojo Teofiliaus Matulionio didžiojo relikvijoriaus ir paprašyti Palaimintojo užtarimo.

Meldėmės Apsireiškimo koplyčioje. Norintys pasikalbėti, išsisakyti, gauti atsakymus į neraminančius klausimus arba atlikti išpažintį galėjome užeiti į palapinę „TURIU TAU LAIKO“, kurioje budėjo seminaristai ir kunigai. Įsigijome religinių leidinių, paveikslėlių, maldynų bei  statulėlių.

Piligrimai drauge su klebonu Artūru Stanevičiumi, Kėdainių šv. Jurgio Marijos legionu, Caritu, choristais sustojo prie Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos bendrai atminimo nuotraukai.

 

                                                                                       Genė  Sereikienė

                                           Nuotraukos autorės