Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
Didžiuojamės savo parapijos patrijotiškumu

Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios bendruomenė liepos 6 dieną 10 valandą meldėsi už save ir Tėvynę šventosiose Mišiose. Išvynioję  100 metrų vytinę juostą ir ja apsijuosę sugiedojo Tautinę giesmę šv. Jurgio bažnyčioje. Po to iškilmingai lauke šventoriuje dainavo patrijotines dainas.

http://kedainiusvjurgiobaznycia.lt/informacija/naujienu-archyvas-8/lt/valstybes--lietuvos-karaliaus-mindaugo-karunavimo--diena-256.html

Bažnyčios bendruomenė 21 valandą taip pat su džiaugsmu rinkosi Kėdainių Rinkos aikštėje ir su visa miesto bendruomene bei viso pasaulio lietuvias giedojo Lietuvos Himną.

Lietuvą galima nuspalvinti visai kitokiomis spalvomis, nes paprastai gėris yra kuklus ir taip garsiai nekalba apie save, bet reikia kalbėti apie jį.

Kas, jei ne mes patys, rodysime, kad lietuvių kultūra ir paveldas yra vertingi, kalba graži, istorija garbinga, o šalis verta savo vaikų meilės ir pastangų kartu kurti laisvą ateitį.

Tai yra svarbus krikščionių uždavinys, kad ši didelė jėga, galinti kurti, tarnautų gėriui, keltų lietuvių tautos savimonę bei kultūrą ir augintų brandžią, krikščioniškomis vertybėmis gyvenančią visuomenę.


 
Šaulių nuotraukos iš Rinkos aikštės
Vaizdo įrašas iš Rinkos aikštės
Kėdainių šv. Jurgio parapijos informacija