Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje Piemenėlių Šv. Mišios

Gruodžio 24 dieną 22 valandą klebonas Artūras Stanevičius aukoja Piemenėlių Šv. Mišias. Į Jėzaus gimimo šventę gausiai renkasi jaunimas. Bažnyčioje prieš kelias dienas parengtas Jėzaus gimimo Betliejus, kurį pradėdamas Šv. Mišias pašventina klebonas Artūras Stanevičius. Stovi išpuošta eglė.

Prasideda pirmosios Šv. Kalėdų Šventosios Mišios. Pasigirsta bažnyčios choro atliekama džiugi giesmė ,,Sveikas, Jėzau gimusis“ ir kitos Kalėdų giesmės. Šv. Rašto skaitinius ir Visuotinę maldą skaito jaunimas. Sveikiname vieni kitus ir dėkojame Dievui sulaukę Šv. Kalėdų.

Bažnyčios patarnautojai išdalina tikintiesiems 2018 metų Katalikų kalendorius. Klebonas sveikina parapijiečius su džiugia Kalėdų švente linkėdamas ją švęsti šeimų santarvėje, jaukioje artimų žmonių aplinkoje su gimusio Jėzaus meile širdyse.

Vargonininkė Aušra Giedrienė atsiveda būrelį jaunimo šalia altoriaus, kur stovi elektriniai vargonėliai. Suvirpina širdis jaunų balsų giedamos giesmės  ,,Betliejaus žvaigždė“, ,,Štai mirkčioja žvaigždės“, ,,Tik nežadinkit Kūdikėlio mažo“. Širdingą koncertėlį padovanoja jaunieji giesmininkai bažnyčios tikintiesiems.

Einame lankyti Betliejaus. Ir atrodo, kad tos nakties nėra -  tiktai Laukimas..., tik Atėjimas..., tiktai Gimimas...

 

Nakties nėra,

Tiktai Laukimas.

Užsidegant danguj

Žvaigždės

 

Nakties nėra,

Tik Atėjimas

Į žemę

Meilės didelės

 

Nakties nėra,

Tiktai Gimimas

Karaliaus –

Atpirkėjo nuodėmės

 

Nakties nėra...

                                Genė Sereikienė

                                         Eilės straipsnio autorės

                                           Nuotraukos Genovaitės Matusevičienės ir Alfredo Racevičiaus