Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
Eucharistinė adoracijos naktis Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje

Kasmet Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius kviečia tikinčiuosius į Eucharistinę adoracijos naktį. Šiais metais Eucharistinė adoracija prasidėjo gegužės 19 dieną 8 val. ir tęsėsi iki gegužės 20 dienos 8 val.

plačiau
 
Dailės darbų paroda bažnyčioje

Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje jau tapo įprasta rengti įvairias parodas. Pirmąją fotografijų parodą čia surengė rašytojas Gasparas Aleksa. Be fotografijos parodų dar buvo eksponuojamos karpinių, tapybos ir margučių parodos.

plačiau
 
Akimirkos iš Motinos dienai skirto koncerto

Nuotraukos

plačiau
 
Sutvirtinimo sakramento teikimo šventė

Šitie metai jau aštunti, kai mūsų Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios klebonas kunigas Artūras Stanevičius leidosi į klelionę ieškoti jaunimo norinčio priimti Sutvirtinimo sakramentą.

plačiau
 
Šv. Jurgio atlaidai

Šventasis Jurgis bažnyčios altoriuose vaizduojamas ant balto žirgo ietimi persmeigęs drakoną – blogio ženklą. Legendoje nugalėjęs drakoną (blogį) šv. Jurgis visiems pranešė, kad drakonui daugiau žmonės nebetarnaus, o įtikėję Jėzų Kristų apsikrikštys.

plačiau
 
Prisikėlimo šventės akimirkos

Nuotraukos

plačiau
 
Didysis šeštadienis

Didįjį šeštadienį Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje buvo uždegtas laužas. Parapijiečiai sunešė senus medinius kryžius bei kryželius ir sudėjo juos į ugnį.

plačiau
 
Kryžiaus kelias – mūsų gyvenimo dalis

Didįjį penktadienį septintą tradicinę, maldingą procesiją miesto gatvėmis tikintieji pradėjo kaip įprasta nuo Kėdainių rajono savivaldybės. Kryžiaus kelio procesiją vedė Kėdainių dekanato dekanas Norbertas Martinkus ir Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius.

plačiau
 
Vykome į Kauno arkikatedrą baziliką

Didįjį ketvirtadienį Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius, Švč. Mergelės Marijos legiono ir „Carito“ moterys vykome į Kauno šventųjų apaštalų Petro ir Povilo arkikatedrą baziliką. Šventąsias Mišias laikė arkivyskupas Lionginas Virbalas.

plačiau
 
Bažnyčioje gimusi idėja įgyvendinta

Praėjusių metų pabaigoje Šv. Jurgio bažnyčioje rašytojas Gasparas Aleksa pristatė savo naują romaną ,,Šventojo akiplėšos medžioklė.“ Ši knyga ,,apie kunigą, talentingą nuodėmklausį, nelaimingų sielų gelbėtoją, kankinį dėl tikėjimo Juozapą Zdebskį.“

plačiau
 
<<  ankstesnis  8   9   10   11   12   13   14   sekantis  >>