Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
Švč. Mergelės Marijos – Rožyno Karalienės atlaidai

Spalio 7 d. (sekmadienį) Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje šventėme Švč. Mergelės Marijos – Rožyno Karalienės atlaidus, kuriuose dėkojome Dievui už Šventojo Tėvo gausias malones gautas dalyvaujant Jo šventenybės aukotose Šv. Mišiose.

Klebonas Artūras Stanevičius aukojo iškilmingas Šv. Mišias, kuriose buvo prisiminti visi bažnyčios geradariai, Gyvojo Rožyno kalbėtojos, Marijos legiono maldininkų grupė, Jėzaus Gailestingumo vainikėlio kalbėtojos ir visus malda apglėbiančius Kėdainių šv. Jurgio parapiją.

Giedodami giesmes ėjome Eucharistinę procesiją aplink bažnyčią. Katechezės pamokėles lankančios mergaitės barstė gėles, o berniukai patarnavo prie altoriaus.

Po Šv. Mišių popiežiaus Pranciškaus Lietuvoje prisiminimui buvo palaimintas atminimo ženklas – metalo skulptūra vaizduojanti popiežių Pranciškų. Ši skulptūra pritvirtinta prie bažnyčios sienos. Klebonas Artūras Stanevičius perskaitė Šventojo Tėvo apsilankymo Lietuvoje atminimui popiežiaus Pranciškaus metalo skulptūros pašventinimo akto tekstą:

„Kėdainių šv. Jurgio parapijai švenčiant Švenčiausios Mergelės Marijos - Rožyno Karalienės atlaidus bei dėkodami Dievui už Šventojo Tėvo popiežiaus Pranciškaus atvežtas gausias malones į mūsų Tėvynę Lietuvą, Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius, gausiai dalyvaujant parapijiečiams ir parapijos svečiams, palaimino popiežiaus metalo skulptūrą“.

Pasirašė:

Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius

UAB „Laumetris“ vadovas Kazimieras Čiuryla

UAB „Laumetris“ vadovas Jonas Putna

Skulptūros autorė Gintarė Goceitienė

Apie šios skulptūros sumanymą kalbėjo UAB „Laumetris“ vadovai, skulptūros autorė, šv. Jurgio bažnyčios choras vadovaujamas vargonininkės Aušros Giedrienės sugiedojo popiežiaus Pranciškaus himną.

Savo patirtą įspūdį iš susitikimo su popiežiumi Pranciškumi sudėjau į eiles ir perskaičiau prie skulptūros.

Po to visi rinkomės į agapę parapijos namuose.

 

***

Ankstyvą ir lauktą sekmadienį

Tūkstantinėj minioj,

Kauno Santakos slėnyje

Pirmiausia mus užklupo aušra.

Bendroje maldoje ir susikaupime

Sutikome tekančią saulę

Tarsi ženklą.

Kad šviesą mums

Ganytojas neša,

Tas, kurio misija šiandieną

Laiminti

Lietuvos žmogų ir žemę.

Pavargę kasdieniame skubėjime,

Paskendę rūpesčiuose

Ar žvelgėme į dangų...

Saulės kylančia, kada gėrėjomės?

Palaimos akimirką

Nesvarbu kur,

Arti ar toliau Šventojo Tėvo

Stovėjome –

Akys siekė dangaus,

Sieloje buvo šviesu,

O širdis

Prieš Aukščiausiąjį klūpėjo...

Pasiliko akimirka

Dangaus,

/Joje tiek daug/

Kurios mums

Labai reikėjo.

 

 

Genė Sereikienė

Eilės ir nuotraukos straipsnio autorės