Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
Tradicinė gegužinė parapijiečių sode

Gražią ir šiltą vasaros popietę po penktadieninių Šv. Mišių šv. Jurgio bažnyčioje, kurias aukojo klebonas Artūras Stanevičius vykome į Paobelės kaimą.

Parapijiečių Kęstučio ir Antaninos Mugų išpuoselėtoje sodyboje vyko tradicinė gegužinė: skambėjo muzika, eilės, humoras, šokio ritmu sukosi rateliai. Brandaus amžiaus žmonių klubo „Rudenėlis“ vadovė Kristina Župerkienė pristatinėjo atvykusius svečius, buvo parengusi gegužinės programą. Gegužinėje susirinko arti šimto dalyvių, atlikėjų ir svečių iš įvairių bendruomenių.

Šventėje dalyvavo šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius, kuris pasidžiaugęs gražia parapijiečių ir svečių bendrija, linkėjo visiems draugauti, gražiai pramogauti ir džiaugtis. Jis negailėjo gražių žodžių sodybos šeimininkams šv. Jurgio bažnyčios geradariams Kęstučiui ir Antaninai Mugams. Antanina Mugienė yra Marijos legiono aktyvo narė. Klebonas kvietė išlikti bendruomeniškais ne vien džiaugsmo akimirkomis,  bet paremti vieniems kitus ir sunkią valandą.

Betarpiškas, paprastas ir nuoširdus klebono bendravimas su renginio dalyviais ir svečiais visiems paliko gilų įspūdį.

Šalia obelų, uogakrūmių, gausybės įvairiausių gėlių stovėjo stalai ir suolai, kurie vos talpino norinčius dalyvauti gegužinėje.

Dainavo moterų ansamblis „Giedra“ vadovaujamas Aldonos Sasnauskienės, „Samariečių“ ansamblis vadovaujamas Kazimiero Daniūno.  Atlikėjų Alberto Ramanausko ir Danguolės Barauskienės dainos bei muzika skambėjo iki vėlyvo vakaro.

Dievas davė žmonėms gyvenimą, kad jie džiaugtųsi juo, mokėtų kultūringai linksmintis ir bendrauti.

 

 

Brandaus amžiaus žmonių klubas „Rudenėlis“ nuotraukos

 

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos straipsnio autorės