Jubiliejinės santuokos spausdinti
2016 m. Balandžio 8 d. Onutės ir Kazimiero Dabravolskių Deimantinių vestuvių nuotraukos

Nuotraukos