Marijos legionas spausdinti
Marijos legionierių maldos valanda

Advento rimtis kviečia maldai, apmąstymui, susikaupimui. Mums visiems brangios šventės Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo dieną gruodžio 8 - ąją po Šv. Mišių Kėdainių šv. Jurgio Marijos legiono aktyvo narės rinkosi maldos valandai.

Uždegėme Advento žvakę, sukalbėjome Marijos legiono maldą. Nevystantys rožių žiedai - mediniai Rožyno karoliukai tirpo rankose. Dėkojome Švč. Mergelei Marijai už globą, nušluostytą ašarą, už tai, kad galime suklupti prie Jos altoriaus su prašymu, savo rūpesčiais ir gilia malda.

Meldėmės, kad dangiškoji Motina nepaliktų mūsų vienų žemės kelionėje. Meldėmės, kad Kūčių stalas suvienytų šeimas, kad grįžtų į Tėvynę svetur pabirę Lietuvos žemės vaikai.

 

***

Advento rimtyje

Prityla muzika, linksmybės...

Girdisi, kaip snaigės

Vaikšto šakomis...

Veriasi pirštų atspaudų

Paženklinti maldynai...

Tikėjimas,

Pasitikėjimas,

Nuolankus

Apsisprendimas –

Marijos ,,TAIP‘‘

Tame laike talpinas.

Laukimo take

Geroji Naujiena –

Kristaus Atėjimas.

 

       Genė Sereikienė –  šv. Jurgio bažnyčios Marijos legiono grupės vadovė

Nuotrauka ir eilės straipsnio autorės