Parapijos jaunimas spausdinti
Esu Ugnė Markevičiūtė. Man 16 metų.

Džiaugiuosi, kad galiu su savo mama  šv. Jurgio parapijoje būti  visų švenčių talkininkėmis, savanorėmis.

Man labai patinka parapijoje organizuojamos kelionės į įvairias šventas maldingas vietas. Įspūdingiausias prisiminimas tai kelionė į Vilnių, kada Garbingasis arkivyskupas Teofilius Matulionis buvo paskelbtas palaimintuoju. Ten vyko per šimtas mūsų  parapijiečių.

Mielieji, ta bendrystė parapijoje visai kitokia nei pasaulyje. Čia mes labai mylime ir branginame vieni kitus. Mylime senas močiutes, mylime vargšus ir atstumtuosius,mylime mažus vaikučius, mylime gyvūnėlius ir visa kūriniją.

Mylimiausia mano šventė šv. Jurgio bažnyčioje yra šv. Pranciškaus. Per ją visi palaiminimui atsinešame savo augintinius.

Mūsų bendruomenė labai atvira visiems, tad tikrai  visų labai laukiame. O veikti Bažnyčioje tikrai yra ką…

Parapijos jaunimas visada laukia naujai norinčių įsilieti į bendruomenės gyvenimą.  Sekmadieniais 9 val. Šv. Jurgio bažnyčioje antro aukšto salėje jūs rasite vadoves, kurios nukreips jus į tas parapijoje jaunimo veiklas, kurios jūsų širdžiai artimiausios.