Pasiruošimas sakramentams spausdinti

 

Gerbiami tėveliai, kviečiame jūsų vaikus ruoštis ir gegužės mėnesį priimti Pirmąją Komuniją Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje. Pasirengimas vyks sekmadieniais. Mokyklinių atostogų metu pamokėlės nevyks. Į pirmąjį susitikimą kviečiame rinktis Kėdainių šv. Jurgio (mūrinėje) bažnyčioje, 2019 m. rugsėjo 29 d. sekmadienį 11 val. 45 min. 

 


 

Brangūs jaunuoliai, kviečiame jus ruoštis ir pavasarį priimti Sutvirtinimo sakramentą Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje. Pasirengimas vyks sekmadieniais. Mokyklinių atostogų metu susitikimai nevyks. Į pirmąjį susitikimą kviečiame rinktis Kėdainių šv. Jurgio (mūrinėje)  bažnyčioje, 2019 m. rugsėjo 29 d. sekmadienį 9 val. 30 min. 

 


Pagarbiai, Kėdainių šv. Jurgio parapijos klebonas Artūras Stanevičius