Popiežiaus intencijos spausdinti
2018 m. Popiežiaus maldos intencija birželiui

 

 

 

Internetas – tai Dievo dovana, o drauge ir didelė atsakomybė.

Komunikacija, jos erdvės ir instrumentai praplėtė daugybės žmonių akiračius.

Išnaudokime socialinių tinklų teikiamas susitikimo ir solidarumo galimybes.

Skaitmeniniai tinklai tenebūna susvetimėjimo vieta, bet tebūna konkreti vieta, kupina žmoniškumo.

Visi kartu melskimės, kad socialiniai tinklai nenuasmenintų, bet ugdytų solidarumą, pagarbą kitiems ir jų skirtingumui.