Popiežiaus intencijos spausdinti
2018 m. Popiežiaus maldos intencija gegužės mėnesiui: už tikinčiuosius pasauliečius

 

 

 

Pasauliečiai yra pirmosiose Bažnyčios gretose, būdami ištikimi Evangelijos tiesai duoda pavyzdį kaip liudyti tikėjimą solidarumo darbais.

Esame dėkingi pasauliečiams, kurie rizikuodami, nebijodami, padeda neprarasti vilties vargstantiems ir atstumtiems žmonėms.

Šį mėnesį melskimės, kad pasauliečiai vykdytų krikštu gautą savo specifinę misiją, savo kūrybingumu atsiliepdami į dabartinio pasaulio iššūkius.