Popiežiaus intencijos spausdinti
2018 m. Popiežiaus maldos intencija kovo mėnesiui

 

 

 

Dabartiniai laikai iš mūsų reikalauja gilaus įžvalgumo.

Tarp daugybės balsų turime atpažinti Viešpaties balsą, tą Jo balsą, kuris mus veda į Prisikėlimą, į Gyvenimą, balsą, kuris mus vaduoja iš „mirties kultūros“.

Turime „suprasti iš vidaus“ tai, ko Viešpats mus prašo, kad gyventume meile ir vykdytume jo meilės misiją.

Visi kartu melskimės, kad Bažnyčia suprastų dvasinio įžvalgumo ugdymo svarbą tiek asmeniniame, tiek ir bendruomeniniame gyvenime.