Popiežiaus intencijos spausdinti
2018 m. Popiežiaus maldos intencija liepos mėnesiui

 

 

 

Kad kunigai, kuriuos slegia sielovados tarnystės sunkumai ir vienatvė, jaustų Viešpaties ir brolių pagalbą ir bičiulystę.

Kunigų nuovargis! Kad žinotumėt kaip dažnai apie tai galvoju!

Kunigai su savo teigiamomis savybėmis ir trūkumais vykdo savo tarnystę daugybėje sričių, darbuojasi įvairiuose frontuose ir negali trauktis kai tenka nusivilti.

Tokiomis akimirkomis reikia atsiminti, kad žmonės myli savo ganytojus, kad jiems jų reikia, kad jais pasitiki.

Melskimės visi kartu, kad kunigai, kuriuos slegia sielovados tarnystės sunkumai ir vienatvė, jaustų Viešpaties ir brolių pagalbą ir bičiulystę.