Visuotinės maldos spausdinti
VI Velykų sekmadienis B

Kunigas: Brangūs broliai ir seserys, atsiliepdami į meilės įsakymą ir pasitikėdami prieš tris šimtmečius Trakuose vainikuotos Lietuvos Globėjos užtarimu, apkabinkime savo malda visą pasaulį, prašydami, kad būtume išmokyti mylėti kaip myli Dievas.

 

Išmokyk mus mylėti, Viešpatie!

 

Maldaukime, kad Bažnyčia gebėtų veikliai reaguoti į žmogaus dvasinį ir medžiaginį skurdą.

 

Maldaukime, kad motinos dosniai bendrautų su Dievu gimdydamos ir ugdydamos vaikus, ir galėtų džiaugtis savo vaikais žemėje ir danguje.

 

Maldaukime pasauliečiams tikintiesiems kūrybingumo atsiliepiant į šiuolaikinio pasaulio iššūkius.

 

Maldaukime gydyti visas dvasios žaizdas, ypač padarytas dėl  motinų kalčių, ir kviesti žmones į pilnakraujį gyvenimą.

 

Maldaukime saugoti pasaulį nuo karo rykštės ir visų nesantaikos kurstytojų širdis perkeisti taikos dvasia.

 

Kunigas:Viešpatie, mus vadinantis savo draugais, perkeisk mūsų širdis savo meile, kad duotume vaisių ir mūsų vaisiai išliktų. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. Amen.