Visuotinės maldos spausdinti
XXVII Eilinis sekmadienis B

   Kun: Brangūs broliai ir seserys, atmindami, kad Viešpats Jėzus didžiuojasi mus vadindamas broliais, su guodžiančiu pasitikėjimu kreipkimės į Dievą Tėvą .

 

  Palaimink, Viešpatie savo šeimyną!

 

Melskime, kad Bažnyčia tiesoje bei meilėje saugotų tai, kas jai patikėta, ir ištikimai naudotųsi nesibaigiančiomis dovanomis.

 

Melskime, kad Romoje prasidedančio Vyskupų sinodo skirto jaunimui, dalyviai suvoktų, ką šiandien Dvasia kalba Bažnyčiai.

 

Melskime, kad įstatymų leidėjai ir valdžios žmonės, laisvi nuo asmeninių interesų, siektų kiekvieno asmens gėrio ir prisidėtų prie teisingumo ir taikos.

 

Melskime, kad sužadėtiniai, dėkingi už gyvenimą ir meilę, atrastų ištikimybės grožį, siektų aukotis ir atleisti.

 

Melskime, kad kančią patiriančios šeimos Dievo, žmonių ir institucijų dėka atrastų ramybę ir viltį.

 

  Kun:  Priimk, o Tėve, mūsų maldavimus ir paremki savo Apvaizda.  Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.