Visuotinės maldos spausdinti
XXVIII Eilinis sekmadienis B

Kun: Brangūs broliai ir seserys, viską patikėkime gerąjam Dievui Tėvui, iš kurio dosnumo esame gavę malonę po malonės.


  Meldžiam Tave, Viešpatie!


Už popiežių Pranciškų, mūsų vyskupą Lionginą, visus vyskupus, kunigus ir diakonus.


Už Bažnyčią, Dievo tautą Lietuvoje ir pasaulyje.


Už krikščionių susivienijimą.


Už visus netikinčius ir ieškančius Dievo.

 

Už mūsų Tėvynę Lietuvą ir jai vadovaujančius.

 

Už taiką pasaulyje ir mūsų širdyse.


Už mūsų jaunimą ir jo atvirumą pašaukimui.


Už stokojančius, vargstančius, prislėgtuosius, praradusius viltį.


Už mūsų mirusiuosius.
  
Kun.: Viešpatie Dieve, meiliai žvelgiantis į mus, savo mokinius, pripildyk savo Dvasios, kad viską tau patikėję, sugebėtume skelbti Tavo dosnumo ir meilės stebuklą. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.