Visuotinės maldos spausdinti
XXXII Eilinis sekmadienis B

Kun: Brangūs broliai ir seserys, tekyla mūsų malda į dosnųjį mūsų Dievą, visokių gerybių šaltinį ir teikėją.

 

 Teateinie tavo Karalystė, Viešpatie !

 

Melskime už Bažnyčią, kad pasauliui skelbdama gyvenimo Evangeliją ir dalydama gyvąją Duoną, turėtų ryžto darbuotis socialinio teisingumo ir gerovės tarnyboje.

 

Melskime už valstybių vadovus, kad turėtų išminties ir geros valios taip tvarkyti valstybes, kad visi piliečiai galėtų džiaugtis garbės ir orumo vertu gyvenimu.

 

Melskime už badaujančius kraštus ir žmones, kad alkis netaptų nužmogėjimo priežastimi, kad žinia apie badą pažadintų perteklių turinčiuosius geranoriškai pasidalyti Dievo dovanomis ir savo darbo vaisiais.

 

Melskime už jaunimą, kad tėvų, mokytojų, ir auklėtojų dėka išmoktų vertinti ir branginti didžiąsias žmogiškąsias savybes – altruizmą, pasiaukojimą, darbštumą savo ir savo krašto gerovei.

 

Meldžiame už save pačius, kad visu savo gyvenimu dėkotume Dievui už viską ka sesame ir ką turime, suprasdami, kad viskas yra iš dosniosios Jo rankos, o dalydamiesi būtume Dievo dosnumo sekėjais.

 

Kun: Tėve, vardan savo Sūnaus, vargšų ir kenčiančių bičiulių, išklausyk šios šeimos maldas ir leisk Tave tikintiems visose aplinkybėse akivaizdžiai paliudyti Kristaus Evangelijos išmintį. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.