Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2017-01-13 Lietuvos laisvės gynėjų dienos paminėjimo iškilmė Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje

Sausio mėnesį minėjome Lietuvos laisvės gynėjų dieną. Į Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčią rinkosi šauliai, tremtiniai, kritusių už Lietuvos laisvę giminės ir artimieji. Nuskambėjo giesmė ,,Marija, Marija“, kurią giedojo bažnyčios choras ir visi esantys bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo klebonas Artūras Stanevičius.

Šauliai prie altoriaus atnešė savo vėliavą. Šalia Lietuvos Trispalvės ir šaulių vėliavos stende pagarbiai buvo sustatyti 1991m. Sausio 13 - tąją žuvusiųjų laisvės gynėjų portretai. Keturiolika portretų, keturiolika žvakių, prie jų keturiolika neužmirštuolių. Garsiai skaitomi Lietuvos laisvės gynėjų vardai ir pavardės, kartojami jų artimiesiems pasakyti paskutiniai žodžiai iki ašarų sugraudino susirinkusius į Šv. Mišias.

Du portretai ir dvi pavardės iš keturiolikos yra Kėdainių krašto didvyrių Vytauto Koncevičiaus ir Alvydo Kanapinsko, kurie tą dieną su visais drauge vyko ginti televizijos bokšto. Prie portretų buvo atneštos gėlių puokštės.

Klebonas Artūras Stanevičius sakydamas pamokslą priminė, kokia svarbi ši Atminties valanda kiekvienam, kad šalia trispalvės mes esame be galo vieningi ir stiprūs.

Po Šv. Mišių bažnyčios šventoriuje buvo įžiebta keturiolika laužų. Prie laužų giedojome Lietuvos himną, ,,Lietuva brangi“ ir kitas giesmes, kurios nuo kalnelio plaukė į visas puses susiliedamos su miesto žiburiais, plaikstėsi laužų liepsnomis, šildė sužvarbusį žiemos vakarą primindamos tos dienos laisvės gynėjų širdžių troškimą - susikabinus rankomis, su giesme lūpose apginti Lietuvos laisvę.

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos straipsnio autorės