Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2017-07-02 Sekmadienio Šv. Mišios už nukankintus kunigus, knygos pristatymas ir apdovanotųjų pagerbimas

Liepos 2 dieną (sekmadienį) klebonas Artūras Stanevičius aukojo Šv. Mišias už tris kunigus nukankintus Budavonės miške:  kun. Vaclovą Balsį, kun. Justiną Dabrylą ir kun. Joną Petriką.

Po Šv. Mišių bažnyčios antro aukšto salėje buvo pristatyta Nijolės Balsytės Pocienės knyga „Kunigo Vaclovo Balsio gyvenimo ir kančios kelias" ir dokumentinis filmas apie Budavonės tragediją.

Salomėja ir Gediminas Juozas Šareikos Kauno arkivyskupo – metropolito Liongino Virbalo buvo apdovanoti aukščiausiu arkivyskupijos apdovanojimu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu už aktyvų įsijungimą į Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios gyvenimą, ilgametį dalyvavimą bažnyčios chore, rodomą pagalbą sielovadoje, atsidavusį rūpinimąsi parapijos bendruomene ir nuoširdų krikščioniškos šeimos liudijimą.

Klebonas Artūras Stanevičius pakvietė G. ir S. Šareikas ateiti šalia altoriaus, pasveikino juos linkėdamas ir toliau būti pavyzdžiu šeimoms, dar ilgai giedoti bažnyčios chore, liudyti tikėjimą. Choristai pasveikino apdovanotuosius sugiedodami „Ilgiausi metų“.

 

 

Genė Sereikienė

          Nuotrauka straipsnio autorės, Vikos Makaveckienės ir Nijolės Balsytės - Pocienės asmeninio archyvo