Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2017-04-29 Sutvirtinimo sakramento teikimo šventė

Šitie metai jau aštunti, kai mūsų Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios klebonas kunigas Artūras Stanevičius leidosi į klelionę ieškoti jaunimo norinčio priimti Sutvirtinimo sakramentą.

Norą išreiškusių patvirtinti savo tikėjimą Jėzumi Kristumi ir priklausymą Jo Bažnyčiai buvo nemažai, tačiau iki Sutvirtinimo sakramento šventės atėjo tik 14 jaunuolių. O gal vertėtų sakyti,- NET 14 jaunuolių ! Toks jau šis laikmetis visoje Bažnyčioje.

Mūsų Bažnyčios jaunimui Sutvirtinimo sakramentą suteikė Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.

Šventų Mišių metų atnašautais obuoliais jaunimas dalinosi su susirinkusia į Šventąsias Mišias bendruomene. Pačių iškeptais ir paaukotais keksiukais,- vaišino nakvynės namų vargšus. O paveikslas su visais Sutvirtinimo sakramentą priėmusiais jaunuoliais išliks mūsų bažnyčioje iki kitų metų Sutvirtinimo sakramento šventės.

Sutvirtinamieji arkivyskupui ir svečiams prisiminimui padovanojo suvenyrus su mūsų bažnyčios vaizdais ir ant jų užrašytomis Švento Rašto mintimis.

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, jį lydėjęs monsinjoras kunigas Artūras Jagelavičius, Kėdainių dekanato vicedekanas kunigas Edvinas Rimavičius ir mūsų Kėdainių šv. Jurgio parapijos klebonas kunigas Artūras Stanevičius šiltai bendravo Agapės metu parapijos namuose po Šventųjų Mišių su jau sutvirtintėjusio jaunimo šeimomis, Sutvirtinimo tėvais.

Sutvirtinimo sakramento rengimo komanda ir toliau šį jaunimą lydės malda, teiks žinias vadovaudamasi Katalikų Bažnyčios mokymu, kvies aktyviai ir sąmoningai dalyvauti Bažnyčios ir parapijos gyvenime.

 

 

Šv. Jurgio parapijos katechetė Genovaitė Matusevičienė

Nuotraukos iš sutvirtinamųjų šeimų