Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2019-02-09 Paminėti pirmųjų Lietuvos kariuomenės kautynių už laisvę 100-metis ir pirmojo Lietuvos savanorio Povilo Lukšio žūties 100 – osios metinės

Savanorio Povilo Lukšio paminklo šventinimas

 

Atminties valandoje minint pirmųjų Lietuvos kariuomenės kautynių už laisvę 100-metį ir pirmojo Lietuvos savanorio Povilo Lukšio žūties 100 – ąsias metines, vasario 9 d. Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius vyko į Taučiūnus, kur pašventino naujai restauruotą savanorio Povilo Lukšio paminklą. Visi dalyvavusieji sugiedojo Lietuvos himną.

Ceremonijoje dalyvavo Kėdainių savivaldybės meras Saulius Grinkevičius, savivaldybės administracijos vadovai, Lietuvos kariuomenės vadas Jonas Vytautas Žukas, Krašto apsaugos savanorių pajėgų, Lietuvos šaulių sąjungos vadai ir atstovai, Kėdainių krašto žmonės.

 

 Šv. Mišios Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje

 

Tą pačią dieną klebonas Artūras Stanevičius aukojo iškilmingas Šv. Mišias už Lietuvos savanorius, šaulius ir Lietuvos  Laisvės gynėjus. Drauge su juo koncelebravo kunigas Paulius Saulius Bytautas OFM.

Šv. Mišiose dalyvavo savanorio Povilo Lukšio paminklo pašventinimo ceremonijos dalyviai: Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadas  pulkininkas Dainius Pašvenskas, Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės vadas pulkininkas leitenantas Ričardas Stakelis, Lietuvos šaulių sąjungos vadas pulkininkas leitenantas Gintaras  Koryzna, Lietuvos šaulių sąjungos vado pavaduotojas atsargos majoras Židrūnas Šadauskis, Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės vadas atsargos kapitonas Vytautas Žymančius, Garbės kuopos nariai, Kėdainių Povilo Lukšio kuopos šauliai ir jų vadė Kristina Župerkienė, Kėdainių jaunieji šauliai ir jų vadas Aurimas Dautartas, Kėdainių rajono savivaldybės vicemerė Olga Urbonienė, administracijos atstovai, Krašto apsaugos savanoriai ir kitų valstybės institucijų garbūs svečiai bei Kėdainių bendruomenė. Bažnyčioje meldėsi taip pat ir Kėdainių „Šviesiosios“ gimnazijos gimnazistai bei kitų ugdymo įstaigų ugdytiniai, Savanorių asociacijos „Spindulys“ savanoriai ir jų vadovė Sandra Palubeckė.

Atnašas prie altoriaus nešė jaunieji šauliai. Jie nešė gėles ir šaulių atributiką.

 

Paradinė eisena prasidėjo nuo Šv. Jurgio bažnyčios

 

Po Šv. Mišių šv, Jurgio bažnyčioje paradinė eisena nuo šios bažnyčios pajudėjo senamiesčio link per naująjį pėsčiųjų tiltą. Perėjus tiltą juos pasitiko Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų karinis orkestras, kuris lydėjo paradinę eiseną per senamiestį iki Dotnuvos kapinių.

Trispalvių gausa savo spalvomis tarsi nuspalvino naująjį tiltą. Pirmą kartą po jo atstatymo pėsčiųjų tiltu praėjo iškilminga paradinė eisena minint tokią svarbią mūsų šaliai ir Kėdainiams datą.

 

Dotnuvos Kapinėse pagerbtas savanoris Povilas Lukšys

 

Paradinė eisena atžygiavo iki Kauno kapinėse pirmojo Lietuvos savanorio palaidojimo vietos. Čia visi sugiedojo maldą „Viešpaties Angelas“. Klebonas Artūras Stanevičius palaimino jaunuosius šaulius ir naujai įstojusius, kurie čia pat davė karinę priesaiką.

Kėdainių kultūros centre vyko šventinis koncertas „Tėvynei pašaukus“.

 

 

 

Foto sala vaizdo įrašas

 

Kėdainių kultūros centro nuotraukos

Genė Sereikienė

Nuotraukos straipsnio autorės