Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2018-08-23 Baltijos kelio dienos paminėjimą pradėjome Šv. Mišiomis

Kaip ir kasmet į šv. Jurgio bažnyčią Baltijos kelio dieną rinkosi parapijiečiai ir svečiai. Baltijos kelio 29 – ųjų metinių Šv. Mišias aukojo klebonas Artūras Stanevičius.

Klebonas Šv. Mišiose sakė, kad už tautos laisvę kovojome Dievo padedami ir melsdami Jo malonės; „Norime, kad dangaus palaimos būtų pilna mūsų Tėvynė, kad joje gimtų ir klestėtų Dievo Karalystė. Priėmę Dievo malonę gyventi, kaip šventi Kūrėjo atvaizdai pagarbiname dangaus Tėvą. Esame visiškai kiti, kaip susivienijame su Dievu per Šventąją Dvasią ir vykdome Jo valią melsdami ir tardami: Dangaus Tėve, atnaujink mus per savo Sūnų Jėzų Kristų, kad būtume Tavo, o Tu mūsų. Nuplauk mus, suteik mums naują širdį kūnišką ir jautrią, kad galėtume Tau tarnauti, Tave mylėti, apvalyk mus ir pripildyk savo dvasios, kad galėtume vykdyti Tavo valią ir būtume tauta šviečianti visame pasaulyje.“

 

Visuotinė malda ir atnašos

 

Baltijos kelio dienai skirtą Visuotinę maldą skaitė Irena Stanislauskienė:

Viešpatie Dieve, meilingai pažvelk į savo tarną Pranciškų, kurį išrinkai ir paskyrei vyriausiuoju vyskupu. Saugok Jį sveiką ir tvirtą savo Bažnyčiai – šventajai Dievo tautai valdyti.

Viešpatie, globok mūsų valstybę, jos kūrėjus ir vadovus, apdovanok juos ryžtingos drąsos, teisingų sprendimų, bei neišblėstančios atsakomybės dvasia.

Ši diena – tai mūsų tautos vėliava: vienijanti, sutelkianti, kelianti pasididžiavimą. Gerasis Dieve, sustiprink mus, kad Baltijos kelio dvasia išliktų mumyse per amžius.

Dieve, padėk mums surasti savyje jėgų peržengti siaurus interesus ir dar tvirčiau suremti pečius, kad įveiktume visus išbandymus.

Viešpatie, globok ir padėk mums kuriant dabarties ir ateities Lietuvą.

Viešpatie, į amžinybės prieglobstį priimk visus mūsų brolius ir seseris, paaukojusius savo gyvybę dėl mūsų laisvės, visas Antrojo pasaulinio karo aukas.

Baltijos kelio dienos atnašas prie altoriaus nešė šauliai.

Atnašų tekstus skaitė Irena Stanislauskienė:

Gerasis Dieve, palaimink šias gėles ir žvakes kaip mūsų dėkingumo išraišką Tau ir Baltijos kelio žmonėms už iškovotą Lietuvos Nepriklausomybę. Gėles ir žvakes padėsime prie kėdainiečių kryžiaus Baltijos kelyje.

Šv. Mišių aukai atnešame Ostiją ir vyną. Mes atnašaujame šiuos žemiškus vaisius, dėkodami Viešpačiui už visas mums suteiktas malones ir už tautai padovanotą laisvę.

Po šv. Mišių klebonas Artūras Stanevičius pakvietė visus esančius bažnyčioje sugiedoti Lietuvos himną. Vėliau rinkomės šventoriuje ir sulaukę autobuso drauge su klebonu Artūru Stanevičiumi, Povilo Lukšio Kėdainių 205 kuopos šauliais ir jų vade Kristina Župerkiene, Marijos legiono maldininkėmis, bažnyčios Caritu, kitais maldininkais keliavome į Baltijos kelią prie kėdainiečių pastatyto Kryžiaus.

Pakelės geltonavo ražienomis, o žemė atidavusi derlių ruošėsi sutikti rudenį.

 

„Tėve mūsų“ ir giesmė – tarp dainų ir pasisakymų

 

Baltijos kelio scenoje prie kėdainiečių pastatyto Kryžiaus dainavo etnografinis ansamblis „Jorija“.

Klebonas Artūras Stanevičius pakviestas pasisakyti kalbėjo: „Kančios, kraujo ir susipriešinimo diena mums tapo palaimos diena, kada Viešpaties vedini padavėme vienas kitam ranką. Atgailos malonę turime perduoti jaunimui, kad mokėtų vieni kitų atsiprašyti ir vieni kitiems atleisti, kaip atleidome, vienijomės ir atsiprašėme Baltijos kelyje.“ Po to klebonas paragino visus susikabinti rankomis ir sukalbėti „Tėve mūsų“ maldą. Paduodami vieni kitiems rankas jungėme į vieną ritmą ir savo širdis. Po maldos klebonas prabilo giesme „Marija, Marija“. Iš karto nedrąsiai jam pritariantys keli balsai girdėjosi, o atsiradus dar vienam galingam balsui prisimenančiam giesmės žodžius besileidžiančios saulės fone ši giesmė jau skambėjo visų lūpose. Šaulių rankose degė fakelai. Vaišinomės obuolių sūriu.

Renginyje dalyvavo Kėdainių rajono savivaldybės meras Saulius Grinkevičius, rajono tarybos nariai, kiti atsakingi savivaldybės darbuotojai.

 

„Tada aš dar nebuvau gimęs“

 

Renginio vedėja Daiva Urbonienė vieną po kito kvietė kalbėtojus. Jaunasis šaulys Andrius Patašius sakė: „Tada aš dar nebuvau gimęs. Apie Baltijos kelią žinau iš istorijos pamokų, iš pasakojimų.“ Dabar Andrius dalyvauja pats Baltijos kelyje vilkėdamas šaulio uniformą. Iš tiesų vaikinui nauja ir įdomi patirtis. Kažin ar dabar užtektų rankų, jeigu vėl norėtume apkabinti Baltijos kelią, bet gerai, kad ateina tie, kurie tada dar nebuvo gimę.

 

 

Šaulių kuopos nuotraukos

 

Genė Sereikienė

Nuotraukos straipsnio autorės