Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2017-08-27 Dėkojome Dievui ir prašėme palaimos (Šv. Mišios už naujus mokslo metus)

Paskutinį vasaros sekmadienį mokyklos – darželio „Obelėlė“ bendruomenė rinkosi į Kėdainių šv. Jurgio bažnyčią. Klebonas Artūras Stanevičius jau ne pirmus metus aukoja Šv. Mišias už šią bendruomenę – pasitinkant naujus mokslo metus, švenčiant šios ugdymo įstaigos jubiliejus bei kitas šventes.

Prie klausyklos išsirikiavo gražus būrelis mokinukų. Dar ne visi suskubo grįžti iš kelionių, dar talkina seneliams kaime, bet tuoj juos visus į klases sukvies skambutis.

Šventosiose Mišiose dėkojome Dievui už laimingą vasarą, kad augino ir puoselėjo vaikus, kaip žemė puoselėja jai patikėtą grūdą. Šventojo rašto skaitinius skaitė m/d ,,Obelėlė“ direktorė Renata Zigmantavičienė ir šių eilučių autorė.

Visuotinėje maldoje meldėme Dievo laimingų, saugių ir darbingų naujų mokslo metų. Meldėmės už m/d ,,Obelėlė“ vadoves, mokytojas, auklėtojas, už visą ugdymo įstaigą aptarnaujantį personalą, už ugdytinius bei jų šeimos narius, kad visi sutelktai ir sėkmingai dirbtume tarsi bitės vienoje šeimoje, viename avilyje padėdami, bendradarbiaudami. Visų bendras tikslas – ugdyti dorą, sąžiningą, kūrybišką ir atsakingą asmenybę.

Atnašavome knygas, kuriose sudėti žmonių troškimai, patirtys ir svajonės, maldos ir Dievo Žodis, kad vaikai mylėtų knygas, jas skaitytų, iš jų pasisemtų ne tik žinių, bet ir savo sieloms dvasinio maisto.

Klebonas Artūras Stanevičius palaimino m/d ,,Obelėlė“ bendruomenę ir palinkėjo darbingų ir sėkmingų naujų mokslo metų.

Po Šv. Mišių m/d bendruomenė pakvietė kleboną Artūrą Stanevičių drauge nusifotografuoti prie altoriaus. Tą sekmadienį dar neskubėjome skirstytis į namus. Klebonui palaiminus agapės stalą bažnyčios salėje gėrėme arbatą, bendravome, aptarėme būsimas šventes.

Tuojau mokytojas tarsi sėjėjas išeis sėti grūdo visa savo esybe tikėdamas, kad iš jo išaugs tvirtas, vėtrų nebojantis želmuo.

 

                                                                        Genė Sereikienė

Nuotraukos parapijiečių