Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2018-07-15 Karmelio Kalno Švč. Mergelės Marijos šventė

Dvasinės palaimos keliu

 

Į Karmelio Kalno Švč. Mergelės Marijos šventę (Škaplierinę) Šv. Jurgio bažnyčioje rinkosi gegužę priėmę Pirmąją Komuniją vaikai. Pirmiausia jie išsirikiavo prie klausyklos atlikti išpažinties norėdami apvalyti savo sielas nuo nuodėmių.

Škaplierinės šventėje vaikų rankose buvo škaplieriai ir rožynai. Drauge su tėveliais ir kitais šeimos nariais bei parapijos bendruomene prieš Šv. Mišias sukalbėjome Švč. Mergelės Marijos rožyno ketvirtąją dalį  „Garbės slėpinius“. Tie karoliukai dar nepažįstami maldininkams vaikams buvo lyg Marijos rožyno žiedai arba Karmelio kalno lietaus lašai - byrančios maldos iš vaikų lūpų ir širdučių. Šios dalies slėpinių tekstus perskaitė Kristina Gaurilčikienė.

Šv. Rašto skaitinius skaitė Kristina Gaurilčikienė ir šių eilučių autorė. Vaikai atnašavo Onos Kvašytės knygelę „Teofilius“ - apie palaimintąjį Teofilių Matulionį ir gražiai juostele apjuostus „Dievo laiškus“ šeimoms, kuriuose - Šv. Rašto tekstai. Atnašas nešė ir Marijos legiono maldininkė Loreta Zubrickienė. Šv. Mišių eigoje buvo pašventinti škaplieriai ir rožynai. Klebonas Artūras Stanevičius paaiškino škaplierių reikšmę: ,,Škaplierius yra karmelitų ypatingo pamaldumo Švenčiausiajai Mergelei Marijai ženklas - ant kaklo nešiojamas audeklo gabalėlis. Dievo Motina pažadėjo, kad tie, kas nešios škaplierių nepateks į pragarą, o škaplierius bus išgelbėjimo, pagalbos pavojuje simbolis“.

Klebonas Artūras Stanevičius perskaitė palaiminimo tekstą ir bažnyčios chorui giedant giesmę „Marija...“ uždėjo škaplierius vaikams ant kaklo linkėdamas pagarbiai ir pamaldžiai juos nešioti, kaip apsaugą nuo sielos priešų.

Klebonas skaitė pasiaukojimo Švč. Mergelei Marijai maldą, kurią vaikai laikydami rožynus savo rankose garsiai atkartojo. Po Šv. Mišių klebonas Artūras Stanevičius padovanojo vaikams Onos Kvašytės knygelę „Teofilius“ ir „Dievo laišką“ šeimoms kviesdamas laisvalaikio valandėlėje namuose išvynioti šį laišką ir visiems drauge perskaityti, pamąstyti, įsiklausyti, priimti parašytus žodžius.

Vaikams buvo išdalintos asmeninės išpažinčių kortelės, kad kiekvieną kartą jie prie klausyklos ateitų drąsiai, kad tai taptų jų keliu siekiant vidinio skaistumo, nuodėmės suvokimo ir jos atsisakymo reikme. Kupini dvasinės palaimos vaikai su tėveliais ėjo į namus.

Tas šviesėjimo, šventėjimo, Dievo suvokimo kelias per Švč. Mergelę Mariją yra vaikų, jų šeimų, artimųjų, giminės dvasinės patirties ir palaimos kelias.

 

 

Vaizdo įrašas

 

Vaizdo įrašas

Genė Sereikienė

Vaizdo įrašai straipsnio autorės

Nuotraukos Kristinos Gaurilčikenės ir straipsnio autorės