Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2018-05-27 Vaikų Pirmoji Komunija Švč. Trejybės dieną

Nubėgant pavasariui – paskutinį gegužės sekmadienį šv. Jurgio bažnyčioje vyko Švč. Trejybės atlaidų iškilmė ir vaikų Pirmoji Komunija.

Šventoriuje tarsi balti obelų žiedai pabiro vaikai, kurie švietė baltumu. Dangumi plaukė tokie patys balti debesėliai. Visų rankose žvakės papuoštos kaspinais. Vaikų jau laukė plačiai atvertos bažnyčios durys.

Klebonas Artūras Stanevičius pasitiko gražų vaikučių būrį ir pakvietė juos į bažnyčią. Paskui vaikus į bažnyčią sugužėjo gausi palyda: vaikų tėveliai, krikšto tėvai, šeimos nariai bei giminės. Šv. Mišių eigoje Šv. Rašto skaitinius, Tikėjimo išpažinimą, visuotinę maldą ir atnašų tekstus skaitė vaikų tėveliai ir giminės.

Giedojo šv. Jurgio bažnyčios choras ir choras „IN SACRIS“.

Prie altoriaus Viešpaties palaiminimui buvo atnašaujami ir Pirmosios Komunijos pažymėjimai liudijantys, kad šv. Jurgio bažnyčioje 2018 metais jie priėmė Pirmąją Šventąją Komuniją. Uždegamos žvakės. Tėvai laimina savo vaikus. Graži susitaikymo akimirka, kada vaikai atsiklaupia prieš tėvus, globėjus ar senelius ir jų atsiprašo. Tėvai taip pat atsiprašo savo vaikų. Baltas apdaras ir tyros vaikų širdys.

Visi einame Eucharistinę procesiją aplink bažnyčią. Gavę palaiminimą vaikai turi dar vieną susikaupimo akimirką. Vyksta Pirmosios Komunijos pažymėjimų įteikimo ceremonija. Pažymėjimus kiekvienam vaikui įteikia klebonas Artūras Stanevičius linkėdamas, kad tai būtų tik graži pradžia, o ne pabaiga bendrystės ir vienijimosi su Kristumi.

Gyvenime ne kartą iš vaikystės sugrįš atmintin ši graži akimirka. Ją primins ir nuotraukos. Ta Ostija vis švies ir švies ir baltas apdaras ir siela be dėmės.

 

Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios katechetė Genė Sereikienė

Nuotraukos straipsnio autorės