Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2018-11-04 Vėlinių laike maldos už partizanus, politinius kalinius ir tremtinius

Daug saulės spindulių pažėrė lapkričio ketvirtosios dangus. Vėlinių aštuntadienio paminėjimai kupini maldų už išėjusius ir prisiminimų apie juos.

Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje tą dieną klebonas Artūras Stanevičius aukojo Šv. Mišias už žuvusius ir mirusius partizanus, politinius kalinius bei tremtinius.

Po Šv. Mišių vedini klebono atėjome prie medinio kryžiaus „Bolševizmo aukoms atminti“ pastatyto 2005 06 14 bažnyčios šventoriuje. Ant šio kryžiaus užrašyta „Viešpatie, neleisk, kad tai pasikartotų“. Čia jau degė žvakelės ir buvo padėtos gėlės. Tremtiniai atsinešė savo vėliavą. Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopos vadės Kristinos Župerkienės rankose plevėsavo Lietuvos vėliava.

Bažnyčios choras vadovaujamas Aušros Giedrienės sugiedojo „Viešpaties angelo“ maldą. Klebonas pakvietė pagiedoti Lietuvos himną, kurį giedojo visi susirinkusieji šv. Jurgio bažnyčios kalnelyje. Giesmės skriejo virš miesto, o saulės spinduliai atsimušę į trispalvę aplinkui liejo spalvas.

Savo mintimis apie žmogaus gyvenimo prasmę šioje žemės kelionėje dalijosi klebonas Artūras Stanevičius. Kalbėjo Lietuvos Tremtinių sąjungos Kėdainių skyriaus vadas Jonas Šleževičius  ir  šaulių vadė Kristina Župerkienė.  Skaičiau savo beveik prieš dvidešimtmetį parašytas eiles.

Sudainavome šimtmečio dainą „Lietuva brangi“. Dainavo ne vien suaugusieji. Jiems pritarė ir vaikai, kuriems buvo įdomi ši patirtis: malda, giesmė ir Tėvynės istorijos dalelė.

 

***

Tegul visas

Pasaulis girdi -

Mes vėl

Nepriklausomi!

Mūs Herbas, Žodis,

Trispalvė – gyvi!

Tikėjimo laisvė, 

Atvertos bažnyčios.

Dar vieno drįstu

Paprašyti,

Dievo Vardą raide

Didžiąja rašyki.

 

 

 

 

 

Genė Sereikienė - Nuotraukos ir eilės straipsnio autorės