SKELBIMAI


 

2021 m. gegužės 16 d. (sekmadienį), Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos minėjimas.

12 val. Šv. Mišios meldžiant brangios vienybės dovanos visiems Lietuvos piliečiams.

Po pamaldų Sirutiškio folkloro ansamblio RADASTA koncertas. Eiles skaitys Kėdainių krašto literatų sambūrio didingi kūrėjai. Vadovė poetė Genė Sereikienė.

 


NAUJIENOS


 

2021-05-02 Motinos dienos palaiminimai

 

Pirmasis Gegužės mėnesio sekmadienis – Motinos diena. Kasmet pirmąjį gegužės mėnesio sekmadienį Katalikų Bažnyčia kviečia melstis ir skirti dėmesio kiekvieno mūsų pačiam brangiausiam žmogui – mamai. Visoms gimdytojoms suteikta privilegija savo dorybėmis panašėti į mamų Mamą, kad sulauktų dangaus paramos sau, savo šeimoms ir tėvynei.

Plačiau


 

2021-04-29 Parapijos sutvirtinamieji susitikime - UŽTVIRTINK

 

 

Balandžio 29-ąją, Šventoji Dvasia suvedė abiejų Kėdainių miesto Katalikų bažnyčių Sutvirtinimo sakramentui besiruošiantį jaunimą, kaip brolius ir seseris į bendrą nuotolinį renginį „UŽTVIRTINK”.

 

Plačiau


 

2021-04-29 Adoracija

 

Balandžio 29-ąją, mūsų Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos bendruomenė įsiliejo į nenutrūkstamą Švč. Sakramento adoraciją. Perėmėme iš Šėtos parapijos ir perdavėme Kulautuvos bažnyčiai.

 

Plačiau


 

2021-04-25 Tituliniai Šv. kankinio Jurgio atlaidai

 

Tą šventinę dieną, 12 val. į Šventąsiasias Mišias susirinusiems maldininkams Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas kalbėjo: „Brangūs broliai ir seserys, šį ketvirtąjį Velykų sekmadienį vis dar savo sielose išgyvendami didį Kristaus prisikėlimo džiaugsmą ir žvelgdami į Viešpatį kaip mūsų gerąjį Ganytoją, kuris neša mus ant savo pečių į amžinąsias Dangaus ganyklas, tradiciškai esame raginami melsti pašaukimų į dvasinį luomą.

Plačiau


 

2021-04-25 Parapijos Jurginių šventė

Vaizdo įrašas

Plačiau


 

2021-04-11 Atvelykis

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje, balandžio antrąjį sekmadienį, nuo 9 valandos ryto buvo išstatyta palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio pirmojo laipsnio relikvija.

 

Plačiau


 

2021-04-04 Kristaus Prisikėlimo šventė

 

Didžiojo šeštadienio Velyknaktis pagal seną tradiciją prasideda vėlai vakare. Per pamaldas giedamas šlovinimas, skelbiantis Jėzaus iš numirusių prisikėlimo pergalę. Sekmadienį išaušta džiaugsmingas Velykų rytas.

Plačiau 

Daugiau naujienų rasite čia


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 spausdinti