SKELBIMAI


 

2019 m. rugsėjo 29 d. (sekmadienį), 12 val. palaimintojo kankinio arkivyskupo Teofiliaus Matulionio relikvijos dovanojimo Kėdainių šv. Jurgio bažnyčiai šventė. Relikviją dovanos ir Šv. Mišias aukos Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.

 


 

 


NAUJIENOS


 

2019-05-26 Vaikų pirmosios komunijos šventė

Mokėmės, šventėme, vienijomės su Dievu maldoje, o šiandieną susirinkome Atgailos sakramentui. Atėjome anksčiau, kad galėtume sukalbėti „Išpažinties maldeles“ prašydami Šventosios Dvasios apšviesti mus, kad pažintume savo nuodėmes, nuoširdžiai dėl jų gailėtumės, drąsiai jas išpažintume ir tvirtai pasiryžtume nebenusidėti.

Plačiau

 


 

2019-05-19 Penktasis Meilės įsakymo Velykų sekmadienis

Šv. Mišiose klebonas Artūras Stanevičius sakė: „Brangūs broliai ir seserys šiandieną švęsdami penktąjį Meilės įsakymo Velykų sekmadienį minime Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną.

 

Plačiau

 


 

2019-05-12 Padėkos Šv. Mišios už geradarius

Vieną seniausių Lietuvoje Kėdainių kankinio šv. Jurgio bažnyčią vis dažniau aplanko ir ja domisi turistai ir svečiai.

 

Plačiau


 

2019-05-05 Motinos diena

Pats žieduočiausias pavasario mėnuo Gegužė yra skirtas dangiškosios ir žemiškosios Motinų garbei. Bažnyčiose skamba giesmė „Sveika Marija, Motina DIEVO...‘‘ ir kitos Gegužinių pamaldų giesmės. Vyksta Gegužinės pamaldos skirtos dieviškos Malonės Motinos Švč. Mergelės Marijos garbei. Žieduose įrašytas ir žemiškosios Motinos vardas. Motinų diena - pirmas gegužės mėnesio sekmadienis, kurioje švenčiame motinystę.

Plačiau


 

2019-04-29 Švenčiausiojo Sakramento adoracija

Pradedant Verbų sekmadieniu, beveik kiekviena diena mūsų bažnyčioje, buvo paženklinta kokiu nors visos bendruomenės džiaugsmingu įvykiu. Atvelykio sekmadienį atšventę titulinius šv. Jurgio atlaidus, iškart pirmadienio rytą pradėjome visos paros Švenčiausiojo Sakramento adoraciją, ypatingą Dievo pagerbimą, Jo garbinimą.

Plačiau

 


 

2019-04-28 Didieji parapijos vardo šv. Jurgio atlaidai ir Pasaulinės gyvybės dienos minėjimas

Šv. Jurgis buvo kilmingas karys. Paveiksle šv. Jurgis vaizduojamas kovojantis su slibinu. Jis pamokslavo ir teikė stiprybės tiems, kurie norėjo išsižadėti Krikščionybės. Dėl to patyrė kankinio dalią. 494 metais popiežius Gelasijus Jurgį paskelbė šventuoju.

Plačiau

 


 

2019-04-27 Sutvirtinimo sakramento šventė

Kai labai gera būti kartu, tai laikas irgi greitai prabėga. Atrodo visai neseniai rinkomės į pirmąjį susitikimą, o šiandien jau Sutvirtinimo sakramento teikimo šventė. Šventė ne tik jauniems žmonėms, bet ir visai Kėdainių šv. Jurgio kankinio bažnyčios bendruomenei. Bažnyčia sulaukė Kauno vyskupo emerito Sigito Tamkevičiaus SJ, kurį iškilmingai pasitiko visi susirinkę į Sutvirtinimo sakramento teikimo šventę.

Plačiau


 

2019-04-21 Šv. Velykos

Didžiosios savaitės atgailos versmėmis, bendrą Kryžiaus kelią miesto gatvėmis, kiekvienos stotelės apmąstymus atėjome į brangią pavasario  liturginę šventę – Šv. Velykas. Tarsi saulė atrakinanti žiedus mūsų širdis užtvindė ir atgaivino bažnyčioje nuskambėjęs Velykų „Aleliuja“.

Plačiau


 

2019-04-20 Didysis šeštadienis

Šią dieną Bažnyčia griežtai susilaiko nuo Mišių aukos. Šventąją Komuniją galima duoti tik viatiko pavidalu mirštantiems tikintiesiems. Draudžiama švęsti Santuokos ir kitus, išskyrus Atgailos ir Ligonių patepimo, sakramentus.

 

Plačiau


 

2019-04-19 Didysis penktadienis

Devinti metai Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius organizuoja tikinčiųjų Didžiojo Penktadienio Kryžiaus kelią Kėdainių miesto gatvėmis.

 

Plačiau


 

2019-04-18 Didysis ketvirtadienis

Balandžio 18 d. į Kauno arkikatedrą baziliką švęsti Krizmos Šventųjų Mišių, atnaujinti kunigystės pažadų ir parsivežti į savo parapijas naujai pašventintų aliejų rinkosi arkivyskupijos kunigai.

Plačiau

 


 

2019-04-17 Šv. Mišios už Kėdainių krašto žmones ir jiems prisiekusį tarnauti merą Valentiną Tamulį

Didžiosios savaitės trečiadienį šv. Jurgio bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios už naujai išrinktą Kėdainių rajono savivaldybės merą Valentiną Tamulį, naująją savivaldybės tarybą ir visus Kėdainių krašto žmones. Meras Valentinas Tamulis yra šv. Jurgio bažnyčios parapijietis aktyviai dalyvaujantis bendruomenės gyvenime, todėl būtent šioje bažnyčioje buvo prašoma aukoti Šventąsias Mišias.

Plačiau


 

2019-04-14 Verbų sekmadienis

Katalikų bažnyčia nuo IV amžiaus pradėjo švęsti Verbines. Verbinės švenčiamos paskutinį sekmadienį prieš Velykas. Į šv. Jurgio bažnyčią renkasi tikintieji nešini verbų šakelėmis.

Plačiau

 

 

Daugiau naujienų rasite čia


 

 
 
 
 
 
 spausdinti