Parapijos jaunimas spausdinti
2018-12-08 Kėdainių šv. Jurgio parapijos sutvirtinamųjų Šventosios Dvasios šeštadienis Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre (KAJC)

Dalelė mūsų Kėdainių šv. Jurgio parapijos jaunimo, kurie savo kelionę priimti Sutvirtinimo sakramentą pradėjo Kėdainių dekanato dieną kelione į Šiluvą suprato, kad Marija tikrai juos lydi tikėjimo kelionėje link Sutvirtinimo sakramento sąmoningo priėmimo. Diena, laikas tikrai nebuvo kažkaip derinta su šia Švenčiausios Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo švente. Paklausę Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro vadovės Agnės Grigaitytės, kada jie mums galėtų pravesti Šventosios Dvasios seminarą, iškart nudžiugome pamatę, kokia siūloma seminarui diena.

Apie seminarus su KAJC jaunimu kalbėjomės nuo pirmųjų susitikimų ir noras važiuoti buvo visų. Todėl šv. Jurgio parapijos jaunimas  ypač yra dėkingi Kėdainių rajono savivaldybės vicemerei Olgai Urbonienei,  kuri net sirgdama pasirūpino, kad šv. Jurgio parapijos jaunimui Kėdainių rajono savivaldybė skirtų transportą nuvykimui į Kaune vyksiantį seminarą.

Sutvirtinamieji ypač troško seminare kartu matyti ir savo mylimą vargoninkę Aušra Giedrienę, kuri moko giesme šlovinti Viešpatį. Tik vargoninko darbas savaitgaliais būna ypatingai užimtas pareigomis parapijose.

Monika Vekrikaitė, darė patį didžiausią darbą paieškose jaunimo, kviesdama gimnazijoje ir mokyklose ateiti ruoštis Sutvirtinimo sakramentui mūsų bažnyčioje. Monika, kuri talkina savo krikščioniško gyvenimo liudijimu, ypač troško lydėti mūsų parapijos jaunimą į seminarą, net kartu su savo geriausia drauge Kotryna. Deja, Monikai teko prisiimti kitas pareigas tą šeštadienį vykusiame renginyje nebažnytinėje jaunimo organizacijoje, nes vis tik pareigos yra pirmiau už mūsų norus… Sunki dalia ir mūsų kai kurių jaunų žmonių, kurie priversti savaitgaliais dirbti. Pasakymas, kad ruošiesi Sutvirtinimo sakramentui ir nori vykti į seminarą yra darbdavių dažnai nesuprantamas arba pats turi ieškoti su kuo susikeisti… Žiemos virusai, vakarykštis pasidžiaugimas sniegu, to pasėkmės slogos, temperatūros ir kosuliai, - dalį privertė pasilikti namuose. O ką jau kalbėt, kai ruošiesi į seminarą ir esi iškviečiamas darban…

Šeštadienio ryto lietus, kai kam ir nemažas atstumas ateiti iki mūsų bažnyčios, nuo kurios buvo išvykstama, o po to atvykus į Kauną nuo Kauno Pilies pėsčiomis, peršlapusiomis kojomis ateiti iki KAJC,  jau nieko gero nežadėjo.

Atvykome pirmi. KAJC buvome šiltai sutikti nuoširdžiu bendravimu, arbata ir sausainiais. Atšilome įsidrąsinome ir sulaukėme Vilkijos Sutvirtinimui besirengiančio jaunimo, kurie tai pat pasirodė yra šv. Jurgio parapijos. Žinojome, kad bus jaunimas iš Vilkijos, bet kad jie tai pat šv. Jurgio parapijos, - tai buvo maloni Dievo staigmena. Atradome bendrą tarpparapijinį bruožą,- pas juos irgi bažnyčioje šalta, bet šilta širdyje, šilta Parapijos namuose, kur vyksta mokymai, kur jaučiamas nuoširdus rūpestis klebonų ir visos bendruomenės.

Taip pat su mumis dalyvavo Jurbarko Švč. Trejybės parapijos Sutvirtinimo sakramentui besiruošiantis jaunimas. Tai mes jau žinojome. Daug kartų Sutvirtinimo sakramentui ruošianti parapijos katechetė Genovaitė Matusevičienė kalbėjosi apie abiejų parapijų ruošimą Sutvirtinimo sakramentui, parapijų galimybes su Jurbarko dekanu Dariumi Augliu.

Mūsų Kėdainių šv. Jurgio parapijos klebonas Artūras Stanevičius ypač daug investuoja į Pastoracinį darbą, kad tik kasmet susidarytų parapijoje Sutvirtinimo sakramentui besiruošianti grupė, kad jaunimas turėtų reikiamas priemones ir būtų tinkamos mokymuisi sąlygos, specialistai, kad tik jauni žmonės priimtų sakramentus ir pasiliktų Bažnyčioje.

Esame dėkingi Jurbarko dekanui, kuris atrado laiko atvažiuoti į seminarą tam, kad galėtų išklausyti jaunų žmonių išpažintis. Esame dėkingi visiems seminare talkinusiems kunigams.

Dėkojame KAJC vadovei Agnei Grigaitytei ir visai komandai už adventiškai prasmingai praleistą dieną. Jaunimas ypač dėkoja Justinui už padovanotą puikią nuotaiką, tad besigailinčių, kad vyko į KAJC Šventosios Dvasios seminarą nebuvo. Atsirado tik noras irtis gilyn, irtis prieš srovę. Jaunus žmones sužavėjo gyvi liudijimai, patirtys. Užgimė noras visoms trims parapijoms toliau bendrauti ir po naujųjų metų  Lytiškumo rekolekcijose taip pat būti kartu.

 

Kėdainių šv. Jurgio parapijos informacija