Sumos didysis choras spausdinti
2021-09-25 Parapijos Didysis choras dalyvavo Giesmių šventėje

Rugsėjo 25-ąją, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos Didysis choras, kartu su vargonininke Aušra Giedriene dalyvavo Josvainių Visų Šventųjų Bažnyčioje organizuotoje Giesmių Šventėje „Žvaigždė Šviesybės”.

plačiau
 
2018 m. Dievo šlovinimas giedant

Nuotraukos Aušros Giedrienės ir Genovaitės Matusevičienės

plačiau
 
Spalio 13-oji - Kėdainių dekanato diena Šiluvoje

Giedojo mūsų Kėdainių šv. Jurgio parapijos choras, vadovaujamas Aušros Giedrienės.

plačiau
 
2017 m. Minint Šv. Ceciliją

Bažnyčioje minint Šv. Ceciliją, bažnytinės muzikos globėją, susirinkę Didžiojo Sumos choro choristai prieš šv. Mišias prisiminė iškeliavusius pas Viešpatį savo vargonininkus ir choristus.

plačiau
 
Apie tuos, kurių scena – bažnyčia

Bažnyčią puošia ne tik būriai tikinčiųjų ir jų nuoširdžios maldos. Nuo seniausių laikų viena ryškiausių Dievo namų puošmenų buvo bažnyčios choro giesmės. Stiprus choras – didelė garbė bažnyčiai ir ją lankantiems tikintiesiems.

plačiau
 
Nuotraukų albumas

Nuotraukos

plačiau