į pradžią turinys susisiekiteApie mus
spausdinti
„Auštariečių“ giesmės aidėjo po Antverpeno Šv. Sakramento bažnyčios skliautais

Šiais metais muzikinis kolektyvas „Auštaras“ kartu su Kėdainių Šv. Jurgio parapijos jaunimo choreliu buvo pakviestas į Belgijoje vykusį tarptautinį senosios religinės muzikos festivalį „Corpus Christi“, kurį organizavo Antverpeno miesto Šv. Sakramento bažnyčia.

plačiau
 
Dvasinga vasaros poezijos šventė Kėdainiuose

Liepos 9 d. (sekmadienį) Kėdainiuose vyko trečioji vasaros šventė  „Ten, kur poezija virsta malda“. Atvyko literatai iš Pakruojo, Panevėžio, Radviliškio rajonų ir Kėdainių. Iš Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“ į poezijos šventę nuvyko klubo prezidentas Stanislovas Grigas ir tarybos narė Ona Striškienė.

plačiau
 
Apie tuos, kurių scena – bažnyčia

Bažnyčią puošia ne tik būriai tikinčiųjų ir jų nuoširdžios maldos. Nuo seniausių laikų viena ryškiausių Dievo namų puošmenų buvo bažnyčios choro giesmės. Stiprus choras – didelė garbė bažnyčiai ir ją lankantiems tikintiesiems.

plačiau
 
Varpas skelbs Viešpačiui šlovę

Paskutinis spalio sekmadienis tapo neeiliniu ne tik Šv. Jurgio parapijos žmonėms, bet ir visai Kėdainių miesto bendruomenei. Didele švente, istoriniu įvykiu tapo bažnyčios varpo pašventinimas ir pirmas naujojo Kauno arkivyskupijos ganytojo arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo SJ atvykimas į parapijos bendruomenę.

plačiau
 
Bažnyčios vaikai

Straipsnis spausdintas žurnale  „Artuma" 2009m. 9 nr.

plačiau
 
Kėdainių šv. Jurgio bažnyčia

Kėdainių šv. Jurgio yra viena iš seniausių ir įdomiausių vėlyvosios gotikos bažnyčių Lietuvoje, pastatyta XV amžiaus pirmoje pusėje.

plačiau