Skelbimų archyvas spausdinti

2019 m. balandžio 18 d. Didysis ketvirtadienis.

Didžiojo ketvirtadienio rytą vyskupai drauge su visais kunigais Katedrose šventina aliejus, kurie bus vartojami teikiant Krikšto, Sutvirtinimo, Ligonių patepimo ir Kunigystės sakramentus. Kiekvienam katalikui bent kartą derėtų dalyvauti šiose Mišiose. Kauno Katedroje pamaldų pradžia – 10 val.

 

18:00 val. Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje - KRISTAUS PASKUTINĖS VAKARIENĖS MIŠIOS. Jomis minimos didžiausios paslaptys: Švč. Sakramento ir Kunigystės įsteigimas, taip pat – Viešpaties įsakymas broliškai mylėti vieniems kitus. Melsimės už buvusius šios bažnyčios kunigus.


Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje Gavėnios penktadieniais 10 val. 30 min. Švenčiausiojo Sakramento adoracija ir „Graudžių verksmų“ giedojimas.

Gavėnios sekmadieniais 11 val. 30 min. Kryžiaus kelias.


2019 m. balandžio 17 d. (trečiadienį), 18 val. Šv. Mišios už Kėdainių krašto žmones ir jiems prisiekusį tarnauti merą Valentiną Tamulį. 


2019 m. balandžio 14 d. Verbų sekmadienis.

Šv. Mišios 10 val. ir 12 val. Prašome atsinešti verbų puokšteles. 


2019 m. kovo 24 d. (sekmadienį), minint 70-tąsias 1949 m. kovo 25 d. trėmimų metines, 12 val. Šv. Mišios už visus ištremtus ir negrįžusius. Už tremtinius ir jų artimuosius.


2019 m. kovo 11 d. (pirmadienį), 11 val. 30 min. Šv. Mišių auka už nepriklausomą Lietuvą ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarus. 

Po Šv. Mišių Kėdainių raj. folklorinės grupės „UKVEI BUM“ literatūrinė-muzikinė programa „Su Lietuva širdy“.

Po programos gėlių padėjimas ant Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Povilo Aksomaičio kapo Kėdainių miesto Kauno g. kapinėse.


2019 m. kovo 6 d. (trečiadienį), Gavėnios pradžios - Pelenų dienos Šv. Mišios ir atgailos ženklo suteikimas pabarstant galvas pelenais primenant amžinąsias vertybes 10 val. 


2019 m. kovo 5 d. (antradienį), Šv. Mišios 10 val. Po jų aikštėje prie Parapijos namų Caritas kviečia į linksmą Užgavėnių šventę.  


2019 m. kovo 3 d. (sekmadienį), minėdami Lietuvos globėjo šv. Kazimiero iškilmę, švęsime viso pasaulio lietuvių maldos dieną. Tai kvietimas dėkoti Dievui ir vieni kitiems, prisiminti visus Lietuvos žemės vaikus išeivijoje ir Tėvynėje. Šv. Mišios už visus Lietuvius 12 val.

 

Po Šv. Mišių literatūrinė - muzikinė kompozicija „Pabirusiems pasaulyje tautos vaikams“.

Eiles skaito Kėdainių krašto literatų sambūrio ir LASS Kėdainių skyriaus literatai.

Muzikuoja ir dainuoja atlikėja Morta Šablevičiūtė.


2019 m. vasario 16 d. (šeštadienį), Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną

Šv. Mišios už Tėvynę 10 val. 30 min.


2019 m. vasario 10 d. (sekmadienį), minint Lurdo Švenčiausiąją Mergelę Mariją ir Pasaulinę ligonių dieną 12 val. Šv. Mišios už ligonius, gydytojus ir slaugytojus. Bus teikiamas Ligonių patepimo Sakramentas. 


2019 m. vasario 9 d. (šeštadienį), 11 val. Taučiūnų km. Povilo Lukšio restauruoto paminklo šventinimas.

 

12 val. Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje Šv. Mišios už Lietuvos karius, savanorius, šaulius, Laisvės gynėjus.

Po Šv. Mišių paradinė karių, šaulių, LKKS sąjungos savanorių ir bendruomenės eisena į Kėdainių miesto Dotnuvos g. kapines.

 

14 val. Kėdainių miesto Dotnuvos g. kapinėse Povilo Lukšio (1886-1919) atminimo pagerbimas ir Jaunųjų šaulių pasižadėjimas.

 

15 val. Kėdainių kultūros centre renginys TĖVYNEI PAŠAUKUS, skirtas 1919 m. Nepriklausomybės kovose su bolševikais kritusiems Lietuvos kariams, savanoriams bei šauliams pagerbti ir pirmosioms kautynių pergalėms pagarsinti. Istoriniai pranešimai šventinis koncertas.


2019 m. vasario 5 d. (antradienį), 10 val. Šv. Mišios už parapiją prašant apsaugoti nuo gaisrų ir kitų nelaimių. Šventinama šv. Agotos duona ir vanduo.  


2019 m. vasario 3 d. (sekmadienį), šv. Blažiejaus sakramentalijos suteikimas prašant apsaugoti nuo gerklės ligų ir nuo bet kokio kitokio susirgimo.  


2019 m. vasario 2 d. (šeštadienį), Grabnyčių - Kristaus paaukojimo šventė.

Žvakių šventinimas, procesija ir Šv. Mišios 10 val.


2019 m. sausio 27 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios žvakučių aukotojų prašymais ir maldavimais. 


2019 m. sausio 20 d. (sekmadienį), minint krikščionių vienybės savaitę 12 val. Šv. Mišios meldžiant brangios vienybės dovanos visiems krikščionims.   


2019 m. sausio 13 d. (sekmadienį), Laisvės gynėjų dieną,

11 val. 30 min. žuvusių sausio 13-tąją Laisvės gynėjų pagerbimas Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje.

12 val. Šv. Mišios už gyvus ir mirusius Lietuvos Laisvės gynėjus. 

13 val. Sausio 13-osios aukų – žuvusiųjų kėdainiečių pagerbimas Kauno g. kapinėse. 


2019 m. sausio 6 d. (sekmadienį), Švęsime Viešpaties Apsireiškimo - Trijų Karalių iškilmę. Eikime kartu su Trimis Karaliais prie Gelbėtojo lopšio, padovanokime Jam meilės auksą, maldos smilkalus ir pasiaukojimo mirą. Bažnyčioje šventinsime auksą, smilkalus, mirą ir kreidą. 

Šv. Mišios 10 val. ir 12 val.  


2019 m. sausio 1 d. (antradienį), Švenčiausios Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmės

Šv. Mišios 12 val. 


2018 m. gruodžio 26 d. (trečiadienį), minint pirmąjį Bažnyčios kankinį šv. Steponą,

Šv. Mišios 10 val.


2018 m. Gruodžio 25 d. (antradienį), KALĖDOS

Kalėdų ryto Šv. Mišios 9 val. Po pamaldų Kalėdų senelio sutikimas.

Kitos Šv. Mišios 11 val. 


2018 m. Gruodžio 24 d. (pirmadienį), KRISTAUS GIMIMAS.

Iškilmingas Betliejaus pašventinimas ir Kalėdų nakties Šv. Mišios 21 val.


Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje galima įsigyti pašventintus KALĖDAIČIUS Jūsų Kūčių stalui. 

Esate laukiami ir darbo dienomis nuo 9 val. iki 18 val., taip pat savaitgaliais prieš ir po Šv. Mišių.


Caritas skelbia adventinę akciją „Gerumas mus vienija“ ir kviečia padėti žmonėms, kurie šiuo metu yra praradę tikėjimą ir viltį, kamuojami ligos, prispausti skurdo ar senatvės. Kiekvienas gali prisidėti prie akcijos, įsigijęs už auką specialią Lietuvos Carito žvakutę. Carito žvakelė yra aukos ir pagalbos vienas kitam simbolis. Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje žvakelės platinamos darbo dienomis nuo 9 val. iki 18 val. O šeštadienį ir sekmadienį pamaldų metu. Taip pat skurstančiuosius galima paremti aukomis, rūbais, žaislais ir negendančiais maisto produktais. Šias jūsų gerumo dovanas priims Carito savanoriai, Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje. 2018 m. gruodžio 20 d. (ketvirtadienį), 15 val.  Šv. Mišios už Labūnavos bokšte kūčių naktį sovietų armijos nužudytus partizanus, jų ryšininkus ir  taikius bokšto gyventojus.

Po Mišių malda prie bokšto. Grįžus Kėdainių tremtinių sąjungos būstinės pašventinimas ir advento vakaronė.


2018 m. gruodžio 16 d. (sekmadienį), po 12 val. Šv. Mišių literatūrinė-muzikinė kompozicija „Advento rimtyje-Kalėdų laukimas“. Programą atliks Kėdainių miesto mišrus vokalinis instrumentinis ansamblis „SENAMIESTIS“. Vadovė Nijolė Bajoriūnienė 


2018 m. gruodžio 9 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už parapijos Marijos legioną ir visus maldos pagalbininkus, šaukiantis Nekaltosios Marijos užtarimo.

Bus šventinama Kėdainių šv. Jurgio parapijos Marijos legiono vėliava. 


Kviečiame dalyvauti tradicinėje Advento vainikų parodoje Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje ir savo namuose turėti pašventintą vainiką. Vainikai kartu su kalėdaičiais bus šventinami pirmąjį Advento sekmadienį, gruodžio 2 d. 10 val. ir 12 val. Vainikus į bažnyčią galite atnešti kiekvieną rytą ir taip pat sekmadienį.

 

Krikščionių kraštuose, pagal seną tradiciją, iš eglišakių ar lauro lapų pinamas Advento vainikas. Gali būti naudojami ir kiti augalai: gėlės, vaisiai, kaspinai ir įvairios puošmenos. Vainiko dydis neribojamas. Vainikas paprastai padedamas ant stalo. Viduryje būtinai pritvirtinamos keturios žvakės, kurios simbolizuoja keturias Advento savaites. Advento vainikas namuose ir jį puošiančios žvakės simbolizuoja Kristaus laukimą, padeda mums skaičiuoti laiką, likusį iki Kalėdų, kviečia maldai, susikaupimui, geriems darbams, suteikia namams jaukumo.


2018 m. lapkričio 25 d. (sekmadienį), Kristaus Karaliaus iškilme baigiasi bažnytiniai metai.

12 val. padėkos Dievui Šv. Mišios už visus: sekmadienių ir švenčių maldininkus, aukotojus, geradarius, už Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopą, už Kėdainių krašto literatus, už bažnyčios chorą, caritą, Marijos legioną, už parapijos maldos ratelius, katechetus, adoruotojas, procesijų organizatorius ir dalyvius, patarnautojus bei visus pagalbininkus.  


2018 m. lapkričio 18 d. (sekmadienį), 12 val., minint bažnytinės muzikos globėją šv. Ceciliją, Šv. Mišios už Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios gyvus ir mirusius choristus.  


2018 m. lapkričio 4 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už žuvusius ir mirusius partizanus, politinius kalinius ir tremtinius. 


2018 m. lapkričio 2 d. (penktadienį), Vėlinių dieną Šv. Mišios 9 val. 10 val. ir 12 val.  


2018 m. lapkričio 1 d. (ketvirtadienį), Visų šventųjų dieną Šv. Mišios 9 val. 10 val. ir 12 val.

13 val. gedulinga procesija už mirusius iš šv. Jurgio bažnyčios į Kauno gatvės kapus.

13 val. 30 min. Šv. Mišios už mirusius Kauno gatvės kapuose prie Tremtinių paminklo ir poezijos valandėlė: „Vėjų pagairėj uždekim žvakutę“. 


2018 m. spalio 14 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios žvakučių aukotojų prašymais ir maldavimais. 


2018 m. spalio 7 d. (sekmadienį), 12 val. Švenčiausios Mergelės Marijos - Rožyno karalienės atlaiduose dėkosime Dievui už šventojo tėvo popiežiaus Pranciškaus atvežtas gausias malones, kurias gavome drauge dalyvaudami Jo šventenybės aukotose Šv. Mišiose. Popiežiaus apsilankymo prisiminimui bus palaimintas atminimo ženklas. Melsimės už parapijos geradarius ir visus malda apglėbiančius Kėdainių šv. Jurgio parapiją. 


2018 m. spalio 4 d. (ketvirtadienį), minint šv. Pranciškaus ir Tarptautinę gyvūnų dieną, 16 val., maldos valanda „Mylime savo augintinius drauge su šv. Pranciškumi". Atsiveskime į bažnyčią palaiminti savo gyvūnėlius.  


2018 m. rugsėjo 30 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už transporto priemonių vairuotojus ir visus keliaujančius. Po Šv. Mišių bus šventinami automobiliai. 


Brangūs jaunuoliai kviečiame jus ruoštis ir pavasarį priimti Sutvirtinimo sakramentą Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje. Pasirengimas vyks sekmadieniais. Mokyklinių atostogų metu susitikimai nevyks. Į pirmąjį susitikimą kviečiame rinktis Kėdainių šv. Jurgio (mūrinėje)  bažnyčioje, 2018 m. rugsėjo 30 d. sekmadienį 9 val. 30 min.  


Gerbiami tėveliai, kviečiame jūsų vaikus ruoštis ir gegužės mėnesį priimti Pirmąją Komuniją Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje. Pasirengimas vyks sekmadieniais. Mokyklinių atostogų metu pamokėlės nevyks. Į pirmąjį susitikimą kviečiame rinktis Kėdainių šv. Jurgio (mūrinėje) bažnyčioje, 2018 m. rugsėjo 30 d. sekmadienį 11 val. 45 min.  


2018 m. rugsėjo 23 d. (sekmadienį), Kėdainių šv. Jurgio parapijos tikintieji dalyvaus popiežiaus Pranciškaus Kaune aukojamose Šv. Mišiose. 

Todėl rugsėjo 23 d. (sekmadienį), Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje Šv. Mišių nebus.

 

Šv. Mišios bus aukojamos rugsėjo 22 d. (šeštadienį), 16 val.


2018 m. rugsėjo 16 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už Kėdainių krašto partizanų, politinių kalinių ir tremtinių Onos ir Juozo Sereikų šeimą minint jų mirties 5-tąsias metines. 


Kviečiame vykti į didžiuosius Šiluvos atlaidus, rugsėjo 14 d. (penktadienį).

Į atlaidus išvykstama 8 val.

Registruotis prašome bažnyčioje prie Carito staliuko pamaldų metu.

Telefonas pasiteirauti 8 652 29356.


2018 m. rugsėjo 9 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už gyvus ir mirusius Sąjūdžio įkūrėjus Kėdainiuose, minint Sąjūdžio 30-tąsias metines. 


2018 m. rugsėjo 2 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už parapijos Marijos gyvojo rožyno kalbėtojus. 


2018 m. rugpjūčio 26 d. (sekmadienį),

Prašant palaimos naujiems mokslo metams Šv. Mišios 12 val. 


2018 m. rugpjūčio 23 d. (ketvirtadienį), Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio diena. Šv. Mišios už Tėvynės laisvę ir kovotojus 18 val.

Po Šv. Mišių autobusas visus norinčius nuvež prie kėdainiečių pastatyto kryžiaus Baltijos kelyje, Ukmergės r.


2018 m. rugpjūčio 15 d. (trečiadienį),

Žolinės - Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės

Šv. Mišios 10 val. ir 12 val. Šventinami žolynai ir derlius.

Po pamaldų koncertas. 


2018 m. rugpjūčio 12 d. (sekmadienį), po 12 val. Šv. Mišių, laukiant šventojo tėvo popiežiaus Pranciškaus apsilankymo Lietuvoje, bažnyčios antro aukšto salėje bus rodomas filmas „Pranciškus-popiežius iš Naujojo pasaulio“.   


2018 m. rugpjūčio 10 d. (penktadienį), Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios kalnelyje vyks Kėdainių krašto literatų tapybos pleneras ,,Nutapysiu eilėraštį“.

Plenero pradžia 14 val. 30 min.

Veiks tapybos darbų paroda po atviru dangumi.


Nuoširdžiai sveikiname Genę Sereikienę, Kauno arkivyskupo-metropolito Liongino Virbalo SJ apdovanotą aukščiausiu arkivyskupijos – garbės apdovanojimu, Šiluvos Dievo Motinos medaliu – už uolų katechetės darbą mokykloje ir Kėdainių šv. Jurgio parapijoje, pagalbą sielovadoje, kuriant ir vadovaujant Marijos legionui parapijoje, krikščioniškų tiesų ir parapijos vardo garsinimą žiniasklaidoje bei nuoširdų krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą. Gerbiamai Sereikienei ilgiausių metų ir Dievo palaimos prasmingoje veikloje linki Kėdainių šv. Jurgio parapija. 


2018 m. rugpjūčio 2 d. (ketvirtadienį),

Porciunkulė - Švenčiausios Mergelės Marijos angelų karalienės iškilmė.

1216 m. šv. Pranciškus iš popiežiaus Honorijaus III išprašė malonę, kad tikintieji, lankydami Porciunkulės bažnytėlę pelnytų visuotinius atlaidus.

17 val. 30 min. Bendruomeninis Atgailos Sakramento šventimas.

18 val. Šv. Mišios ir procesija.


2018 m. liepos 29 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios aukojamos žvakučių aukotojų prašymais ir maldavimais. 


2018 m. liepos 15 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišiose, minint Švenčiausiąją Mergelę Mariją Škaplierinę ir pavedant jos užtarimui, vaikams priėmusiems pirmąją Komuniją bus uždedami Škaplieriai ir Rožynai. 


KVIEČIAME DALYVAUTI POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS AUKOJAMOSE MIŠIOSE.

2018 m. rugsėjo 23 d. (sekmadienį), šventasis tėvas popiežius Pranciškus Kaune aukos Šv. Mišias.

Patekti į Šv. Mišias su popiežiumi bus galima tik su kvietimais, kurie bus platinami per parapijas. Pagal užsisakiusiųjų skaičių bus dalinami ir kvietimai. Kviečiame nedelsti. Užsirašyti galite Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje, pamaldų metu prie Carito staliuko.


2018 m. liepos 8 dieną Šv. Mišios 10 val. ir 12 val.

Po 12 val. Šv. Mišių vaikams dalyvavusiems Šv. Mišiose bus rodomas meninis filmas „Jėzaus istorija vaikams".


2018 m. liepos 6 d. (penktadienį), Valstybės, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną Šv. Mišios už tautą, praeities ir dabarties valstybės vadovus 10 val. 


2018 m. liepos 1 d. (sekmadienį), pasitinkant Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną, po 12 val. Šv. Mišių spektaklis „TEPRABYLA ARISTAVOS ISTORIJOS DVASIA“. Aristavos istoriją Jums papasakos ir dainas padainuos Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriaus Aristavos mėgėjų teatras(suaugusiųjų), Aristavos moterų vokalinis ansamblis „ARVISTA“. 


2018 m. birželio 24 d. šv. Jono Krikštytojo iškilmė.

Šv. Mišios bus aukojamos 10 val. ir 12 val.


2018 m. birželio 17 d., (sekmadienį), poetų vasaros atlaidai -,,Ten, kur poezija virsta malda“.

12.00 val. Šv. Mišios už Kėdainių krašto poetus ir rašytojus. 

Po pamaldų šventoriuje eiles skaitys Kėdainių krašto sambūrio literatai bei svečiai iš kitų rajonų. Vadovė Genė Sereikienė. 


2018 m. birželio 14 d. (ketvirtadienį), Gedulo ir vilties dieną.

18 val. Šv. Mišios už tremtinius Kauno gatvės kapinėse prie Tremtinių paminklo.


2018 m. birželio 10 d. (sekmadienį), po 12 val. Šv. Mišių užbaigiant Devintinių maldų aštuondienį bus šventinami žolynai ir laiminamos šeimos. Po palaiminimo Kėdainių bendruomenės socialinio centro socialinių paslaugų gavėjų odos darbų parodos „Odos žydėjimas“ pristatymas. Apie savo darbus pasakos: Danutė Memeniškienė, Ksavera Kišonienė, Nijolė Butrimienė, Elena Šniurevičienė. 


2018 m. birželio 3 d. (sekmadienį), Devintinės ir Tėvo diena. Šv. Mišios už tėvus 10 val. ir 12 val. 


2018 m. gegužės 31 d. (ketvirtadienį), kviečiame į Devintinių procesiją iš Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios į Kėdainių šv. Juozapo bažnyčią.

Procesijos pradžia Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje 17 val.
Šv. Mišios 18 val. Kėdainių šv. Juozapo bažnyčioje. Procesija pagerbsime Švenčiausiąjį Sakramentą - mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kūną ir Kraują lydintį ir stiprinantį mus gyvenimo kelionėje.


2018 m. gegužės 27 d. (sekmadienį), 12 val. Švenčiausios Trejybės atlaidai ir vaikų pirmosios komunijos šventė.

Šv. Mišių metu giedos choras „IN SACRIS"


2018 m. gegužės 23 d. (trečiadienį), Kėdainių šv. Jurgio bažnyčia kviečia į Švenčiausiojo Sakramento adoraciją.

Adoracijos pradžia trečiadienį 8 val.  Adoracijos pabaiga ketvirtadienį 8 val.

Adoracijos prasmė yra buvimas maldoje kartu su mūsų Išganytoju, meldžiant pagalbos sau ir visai Tėvynei. Kviečiame visus įsijungti į šią nenutrūkstamą maldą. Ateiti pasimelsti galima bet kuriuo metu. Ypatingai kviečiame nakties maldai ir budėjimui. Galinčius budėti naktį prašome užsirašyti prie Carito staliuko. 


2018 m. gegužės 20 d. (sekmadienį), Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos minėjimas ir Poezijos pavasaris.

12 val. Šv. Mišios meldžiant brangios vienybės dovanos visiems Lietuvos piliečiams. Po jų Poezijos pavasario šventė.

Dalyvaus poetai Gasparas Aleksa, Nerijus Cibulskas, Violeta Šoblinskaitė, Aivaras Veiknys, Tadas Žvirinskis. Aktorius Andrius Bialobžeskis.


2018 m. gegužės 6 d. (sekmadienį), Motinos diena.

Šv. Mišios už motinas 8, 10 ir 12 val. 

Po pamaldų Kėdainių kultūros centro Labūnavos skyriaus saviveiklininkų instrumentinio ansamblio ir moterų vokalinio ansamblio “VAIVORYKŠTĖ“ koncertas. Vadovai Rita ir Algirdas Kučiauskai. 


Maloniai prašome Jūsų 2 % gyventojų pajamų mokesčio dalį skirti Kėdainių šv. Jurgio parapijai:

Prašome anketoje (forma FR0512) įrašyti savo bei Kėdainių šv. Jurgio parapijos duomenis ir ją atiduoti Apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) iki gegužės 1 d.

 

Pavadinimas: Kėdainių šv. Jurgio parapija
Adresas: Juodkiškio g. 8, Kėdainiai
Juridinio asmens kodas: 191045038
Bankas: Swedbank LT887300010002521830

 

Nuoširdžiai dėkoju, kad remiate savo parapiją ir skiriate laiko šių dokumentų sutvarkymui.

Pagarbiai Kėdainių šv. Jurgio parapijos klebonas Artūras Stanevičius.


2018 m. balandžio 27 d. (penktadienį), 18 val. Sutvirtinimo sakramento šventė. 

Šv. Mišias už Kėdainių šv. Jurgio parapiją aukos ir Sutvirtinimo sakramentą teiks Kauno vyskupas.


2018 m. balandžio 25 d. (trečiadienį), šv. Morkaus, evangelisto šventė.
10 val. Šv. Mišios ir Maldavimų pamaldos prašant Dievą taikos, sveikatos ir derliaus.


2018 M. BALANDŽIO 22 D. (SEKMADIENĮ),

KVIEČIAME Į DIDŽIUOSIUS, PARAPIJOS VARDO ŠV. JURGIO ATLAIDUS 

10 val. Votyvinės Šv. Mišios.

12 val. Atlaidų procesija ir Šv. Mišios prašant palaimos Kėdainių miestui, žemdirbiams, šių metų derliui, kariams ir šauliams.

Po Šv. Mišių aikštėje prie bažnyčios vyks „Liaudiškas Jurginių šurmulys: PAGAL JURGĮ IR KEPURĖ“.

 

Bus prekiaujama ūkininkų gamintais maisto produktais bei ankstyvosiomis daržovėmis mažesnėmis kainomis, bus platus pasirinkimas įvairiausių skrybėlių ir kepurių - Kėdainių Jurginių simbolių, amatininkai ir tautodailininkai prekiaus įvairiais buitiniais gaminiais ir suvenyrais bei religine atributika. 


Tuo pat metu bažnyčios aikštėje po šv. Sumos Mišių maždaug nuo 13:30 vyks Agapė - vaišės, skirtos maldininkams, atvykusiems ne tik iš Kėdainių, bet ir iš kitų rajonų, bei pasaulietiškiems renginio svečiams. Jos metu visi renginio dalyviai bus vaišinami Jurginių Kiaušiniene Su Lašinukais, kepama didžiulėje keptuvėje ant laužo, Jurgienės Dilgėliniu Šiupiniu, užbalintu plaktais kiaušiniais, bei karšta Žolelių Arbata.

 

Prekybos bei Agapės šurmulį pagyvins ir 1,5 - 2 val. trukmės folkloro kolektyvų bei liaudiškų kaimo kapelų bei vokalinių ansamblių koncertas. Jame koncertuos „Šeduviukai" iš Šeduvos, Liaudiška kapela „Verknė“ iš Kauno raj., Kėdainių KC, folklorinis ansamblis „Jorija", Pagyvenusių žmonių asociacijos ansamblis „Giedra“, Kėdainių raj. Folklorinis Trio bei dar keli kolektyvai iš Kėdainių krašto ir iš svetur..

 

Organizatoriai pasirūpins įgarsinimu ir suolais patogiai atsisėsti, vaišinantis bei klausantis koncerto. 


Jau tradiciniu tapęs Kėdainių Jurginių renginio akcentas yra velykinių margučių bei velykinio stalo dekoracijų paroda, kuri vyksta bažnyčioje nuo 2017-04-03 iki balandžio pabaigos.

Į ją eksponatus pateikė Lietuvos Aklųjų Silpnaregių Draugijos Kėdainių skyrius, bei pavieniai kūrėjai..

Tad kviečiame Visus ir iš Visur į Kėdainių šv. Jurgio Atlaidus 2018-04-22 (sekmadienį)....!!!! 


Dėl ketinimų dalyvauti prekyboje kviečiame kreiptis į K. Volkų tel.nr. 862554527 arba rašyti sms žemiau nurodytoje facebook‘o grupėje.

Prekybos vieta - nemokama

 

Daugiau informacijos galite rasti šioje viešojoje facebook'o grupėje

Liaudiškas Jurginių Šurmulys Pagal Jurgį Ir Kepurė: https://www.facebook.com/groups/1826769417590092/, o taip pat Kėdainių rajono spaudoje ir kituose internetiniuose tinklalapiuose.

 

Renginio organizatoriai: Kėdainių šv. Jurgio parapijos pastoracinė taryba, parapijos „Caritas" bei Kėdainių Tradicinio Liaudiško Giedojimo Ir Folkoro studija O, Siela, nemari!


2018 m. balandžio 2 d. (pirmadienį),

Antrąją Velykų dieną Šv. Mišios 10 ir 12 val.


2018 m. balandžio 1 d. (sekmadienį), pagrindinės VELYKŲ ŠV. MIŠIOS su procesija ir margučių šventinimu 8 val. 

Kitos Šv. Mišios 10 val. 30 min. 


2018 m. kovo 31 d. Didįjį šeštadienį,

18 val. renkamės šventoriuje VELYKNAKČIO pamaldoms. Šventinama ugnis ir vanduo. Už krikšto pažadų atnaujinimą pelnomi atlaidai. Prašome atsinešti krikšto žvakes.  


2018 m. kovo 30 d. Didįjį penktadienį, 16 val. visus krikščionis kviečiame į tradicinį Kristaus kryžiaus kelią, Kėdainių miesto gatvėmis. Pradžia prie Kėdainių rajono savivaldybės.

 

18:00 val. Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje – KRISTAUS KANČIOS PAMALDOS.

Jose renkamos aukos šventajai Žemei palaikyti. Tai viso pasaulio katalikų parama Šventojoje Žemėje esančioms krikščionių šventykloms.

Šventoji Žemė – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus veiklos, mirties ir prisikėlimo vieta.


2018 m. kovo 29 d. Didysis ketvirtadienis.

Didžiojo ketvirtadienio rytą vyskupai drauge su visais kunigais Katedrose šventina aliejus, kurie bus vartojami teikiant Krikšto, Sutvirtinimo, Ligonių patepimo ir Kunigystės sakramentus. Kiekvienam katalikui bent kartą derėtų dalyvauti šiose Mišiose. Kauno Katedroje pamaldų pradžia – 10 val.

 

18:00 val. Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje - KRISTAUS PASKUTINĖS VAKARIENĖS MIŠIOS. Jomis minimos didžiausios paslaptys: Švč. Sakramento ir Kunigystės įsteigimas, taip pat – Viešpaties įsakymas broliškai mylėti vieniems kitus. Melsimės už buvusius šios bažnyčios kunigus.


2018 m. kovo 25 d. Verbų sekmadienis.

Šv. Mišios 10 val. ir 12 val. Prašome atsinešti verbų puokšteles.


2018 m. kovo 11 - ąją, (sekmadienį), Lietuvos nepriklausomybės dieną, Šv. Mišios už Tėvynę 12 val.


2018 m. kovo 4 d. (sekmadienį), minėdami Lietuvos globėjo šv. Kazimiero iškilmę, švęsime viso pasaulio lietuvių maldos dieną. Tai kvietimas dėkoti Dievui ir vieni kitiems, prisiminti visus Lietuvos žemės vaikus išeivijoje ir Tėvynėje. Šv. Mišios už visus Lietuvius 12 val.

Po Šv. Mišių ­­­­literatūrinė - muzikinė kompozicija: „Gavėnios kelyje širdies atvartos pasaulyje pabirusiems tautos vaikams.“ Eiles skaitys Kėdainių krašto literatų sambūrio literatai, muzikuos Arnas Jasiunas ir kiti moksleiviai.


2018 m. vasario 16 d. (penktadienį),

Švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo šimto metų jubiliejų,

9 val. dovanojame 100 savo širdžių maldų už Tėvynę Lietuvą.

9 val. 30 min. Šv. Mišios už Tėvynę.

Po Šv. Mišių sveikiname vieni kitus šventoje agapėje.

12.30 val. šventiniu gausmu, drauge su kitomis bažnyčiomis, prabils mūsų bažnyčios varpas.

Šimto varpų šimtas dūžių Lietuvai – tai reikšminga ir visą Lietuvą apimanti Nepriklausomos valstybės šimtmečio minėjimo projekto dalis. Manoma, kad Lietuvos valstybę atkuriantis aktas kaip tik buvo pasirašytas 12.30 val., todėl ir varpais skambinti kviečiama būtent tuo laiku. Kiekvienas varpas išmuš 100 dūžių.

Šimtas varpų dūžių Lietuvai pakvies ne tik prisiminti šį reikšmingą mūsų šaliai ir Bažnyčiai įvykį, bet ir padėkoti Dievui už laisvės dovaną bei melsti dar didesnių Jo malonių.


2018 m. vasario 14 d. (trečiadienį), Gavėnios pradžios - Pelenų dienos Šv. Mišios ir atgailos ženklo suteikimas pabarstant galvas pelenais primenant amžinąsias vertybes 10 val.


2018 m. vasario 13 d. (antradienį), Šv. Mišios 10 val. Po jų aikštėje prie Parapijos namų Caritas kviečia į linksmą Užgavėnių šventę. 


2018 m. vasario 11 d. (sekmadienį), 12 val. artėjant mūsų valstybės jubiliejui, mūsų Tėvynės paaukojimas Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai.

Taip pat bus šventinamos akcijos „Laisvės šviesa“ 100 atminimo žvakučių. Bei minint Lurdo Švenčiausiąją Mergelę Mariją ir Pasaulinę ligonių dieną bus teikiamas Ligonių patepimo Sakramentas.


2018 m. vasario 8 d. (ketvirtadienį), 12 val. Šv. Mišios už pirmąjį, kovose su bolševikais, žuvusį Lietuvos savanorį Povilą Lukšį. Po Šv. Mišių Povilo Lukšio atminimo pagerbimas jo žūties vietoje Taučiūnuose ir prie jo kapo Dotnuvos gatvės kapuose.


2018 m. vasario 5 d. (pirmadienį), 10 val. Šv. Mišios už parapiją prašant apsaugoti nuo gaisrų ir kitų nelaimių. Šventinama šv. Agotos duona ir vanduo. 


2018 m. vasario 3 d. (šeštadienį), šv. Blažiejaus minėjimas.
10 val. Šv. Mišios. Po jų šv. Blažiejaus sakramentalijos suteikimas prašant apsaugoti nuo gerklės ligų ir nuo bet kokio kitokio susirgimo. 


2018 m. vasario 2 d. (penktadienį), Grabnyčių - Kristaus paaukojimo šventė. Žvakių šventinimas, procesija ir Šv. Mišios už Dievui pasišventusius 10 val. 


2018 m. sausio 28 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios žvakučių aukotojų prašymais ir maldavimais.


2018 m. Sausio 21 d. (sekmadienį), minint krikščionių vienybės savaitę 12 val. Šv. Mišios meldžiant brangios vienybės dovanos visiems krikščionims.  


2018 m. Sausio 13 d. (šeštadienį), Laisvės gynėjų dieną, 16 val. Šv. Mišios už gyvus ir mirusius Lietuvos Laisvės gynėjus. Po Šv. Mišių šventoriuje, prie laužų išgyvensime tuos kruvinuosius 1991-ųjų metų Sausio 13 - tosios įvykius.  


2018 m. Sausio 7 d. (sekmadienį), Švęsime Viešpaties Apsireiškimo - Trijų Karalių iškilmę. Eikime kartu su Trimis Karaliais prie Gelbėtojo lopšio, padovanokime Jam meilės auksą, maldos smilkalus ir pasiaukojimo mirą. Bažnyčioje šventinsime auksą, smilkalus, mirą ir kreidą. 

Šv. Mišios 10 val. ir 12 val. 


2018 m. Sausio 1 d. (pirmadienį), Švenčiausios Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmė. Šv. Mišios 10 val. ir 12 val. 


2017 m. Gruodžio 31 d. (sekmadienį), Šv. Mišios 10 val. ir 12 val. 


2017 m. Gruodžio 26 d. (antradienį), minint pirmąjį Bažnyčios kankinį šv. Steponą, Šv. Mišios 10 val. ir 12 val. 


2017 m. Gruodžio 25 d. (pirmadienį), KALĖDOS

Kalėdų ryto Šv. Mišios 9 val. Po pamaldų Kalėdų senelio sutikimas.

Kitos Šv. Mišios 11 val.


2017 m. Gruodžio 24 d. (sekmadienį), KRISTAUS GIMIMAS.

Iškilmingas Betliejaus pašventinimas ir Kalėdų nakties Šv. Mišios 22 val.


Caritas skelbia adventinę akciją „Gerumas mus vienija“ ir kviečia padėti žmonėms, kurie šiuo metu yra praradę tikėjimą ir viltį, kamuojami ligos, prispausti skurdo ar senatvės. Kiekvienas gali prisidėti prie akcijos, įsigijęs už auką specialią Lietuvos Carito žvakutę. Carito žvakelė yra aukos ir pagalbos venas kitam simbolis. Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje žvakelės platinamos darbo dienomis nuo 9 val. iki 18 val. O šeštadienį ir sekmadienį pamaldų metu. Taip pat skurstančiuosius galima paremti aukomis, rūbais, žaislais ir negendančiais maisto produktais. Šias jūsų gerumo dovanas priims Carito savanoriai, Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje.


Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje galima įsigyti pašventintus KALĖDAIČIUS Jūsų Kūčių stalui. 

Esate laukiami ir darbo dienomis nuo 9 val. iki 18 val., taip pat savaitgaliais prieš ir po Šv. Mišių.


Kviečiame dalyvauti tradicinėje Advento vainikų parodoje Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje ir savo namuose turėti pašventintą vainiką. Vainikai kartu su kalėdaičiais bei Carito akcijos „Gerumas mus vienija“ žvakelėmis bus šventinami pirmąjį Advento sekmadienį, gruodžio 3 d. 10 val. ir 12 val. Vainikus į bažnyčią galite atnešti kiekvieną rytą ir taip pat sekmadienį.

 

Krikščionių kraštuose, pagal seną tradiciją, iš eglišakių ar lauro lapų pinamas Advento vainikas. Gali būti naudojami ir kiti augalai: gėlės, vaisiai, kaspinai ir įvairios puošmenos. Vainiko dydis neribojamas. Vainikas paprastai padedamas ant stalo. Viduryje būtinai pritvirtinamos keturios žvakės, kurios simbolizuoja keturias Advento savaites. Advento vainikas namuose ir jį puošiančios žvakės simbolizuoja Kristaus laukimą, padeda mums skaičiuoti laiką, likusį iki Kalėdų, kviečia maldai, susikaupimui, geriems darbams, suteikia namams jaukumo.


2017 m. lapkričio 26 d. (sekmadienį), 12 val.,

Kristaus Karaliaus ir palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio paveikslo pašventinimo bei jo metų užbaigimo iškilmės Šv. Mišios.

Melsimės dėkodami Dievui už visus: sekmadienių ir švenčių maldininkus, aukotojus, geradarius, už Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopą, už Kėdainių krašto literatus, už bažnyčios chorą, caritą, Marijos legioną, už parapijos maldos ratelius, katechetus, adoruotojas, procesijų organizatorius ir dalyvius, patarnautojus bei visus pagalbininkus. 

Po Šv. Mišių Kėdainių pagyvenusių žmonių asociacijos ansamblio "Giedra", koncertas. Vadovė Aldona Sasnauskienė.


2017 m. lapkričio 19 d. (sekmadienį), 12 val., minint bažnytinės muzikos globėją šv. Ceciliją, Šv. Mišios už Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios gyvus ir mirusius choristus.  


2017 m. lapkričio 12 d. (sekmadienį), po 12 val. Šv. Mišių, Lietuvos samariečių bendrijos Kėdainių skyriaus mišraus vokalinio instrumentinio ansamblio koncertas. Vadovė Nijolė Bajorūnienė


2017 m. lapkričio 5 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už žuvusius ir mirusius partizanus, politinius kalinius ir tremtinius.


2017 m. lapkričio 2 d. (ketvirtadienį), Vėlinių dieną Šv. Mišios 9 val. 10 val. ir 12 val.  


2017m. lapkričio 1 d. (trečiadienį), 

Visų šventųjų dieną Šv. Mišios 9 val. 10 val. ir 12 val.

13 val. gedulinga procesija už mirusius iš šv. Jurgio bažnyčios į Kauno gatvės kapus.

13 val. 30 min. Šv. Mišios už mirusius Kauno gatvės kapuose prie Tremtinių paminklo ir poezijos valandėlė: „Vėjų pagairėj uždekim žvakutę“.  


2017m. spalio 8 d. (sekmadienį), Švenčiausios Mergelės Marijos - Rožyno karalienės atlaidai. Melsimės už maldai pasišventusius: Parapijos chorą, Marijos legioną, Gyvojo rožyno ir Gailestingumo vainikėlio kalbėtojų būrelius, Caritą, adoruotojas. Malda palydėsime mokytojus. Atlaidų procesija ir Šv. Mišios 12 val. 


2017 m. spalio 4 d. (trečiadienį), minint šv. Pranciškaus ir Tarptautinę gyvūnų dieną, 15 val., maldos valanda „Mylime savo augintinius drauge su šv. Pranciškumi“. Bus laiminami gyvūnėliai.

Prie bažnyčios visus pasitiks balandžių paroda ir kinologo pasirodymas su tarnybiniais šunimis.


2017 m. spalio 1 d. sekmadienį, 12 val. Šv. Mišios už transporto priemonių vairuotojus ir visus keliaujančius. Po Šv. Mišių bus šventinami automobiliai.


2017 m. rugsėjo 24 d.(sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už parapijos Marijos gyvojo rožyno kalbėtojus.


Brangūs jaunuoliai kviečiame jus ruoštis ir pavasarį priimti Sutvirtinimo sakramentą Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje. Pasirengimas vyks sekmadieniais. Mokyklinių atostogų metu susitikimai nevyks.

Į pirmąjį susitikimą kviečiame rinktis Kėdainių šv. Jurgio (mūrinėje) bažnyčioje, 2017 m. rugsėjo 24 d. sekmadienį 9 val. 30 min. 


Gerbiami tėveliai, kviečiame jūsų vaikus ruoštis ir gegužės mėnesį priimti Pirmąją Komuniją Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje. Pasirengimas vyks sekmadieniais. Mokyklinių atostogų metu pamokėlės nevyks.

Į pirmąjį susitikimą kviečiame rinktis Kėdainių šv. Jurgio (mūrinėje) bažnyčioje, 2017 m. rugsėjo 24 d. sekmadienį 11 val. 45 min. 


Nuoširdžiai sveikiname Salomėją ir Gediminą Juozą Šareikas, Kauno arkivyskupo-metropolito Liongino Virbalo apdovanotus aukščiausiu arkivyskupijos garbės apdovanojimu, Šiluvos Dievo Motinos medaliu – už aktyvų įsijungimą į Kėdainių šv. Jurgio parapijos gyvenimą, ilgametį dalyvavimą bažnyčios chore, rodomą pagalbą sielovadoje, atsidavusį rūpinimąsi parapijos bendruomene ir nuoširdų krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą.
Gerbiamiems Šareikoms ilgiausių metų ir Dievo palaimos prasmingoje veikloje linki Kėdainių šv. Jurgio parapija.  


Kviečiame vykti į didžiuosius Šiluvos atlaidus, rugsėjo 7 d. (ketvirtadienį).

Į atlaidus išvykstama 8 val. Registruotis prašome bažnyčioje prie Carito staliuko pamaldų metu.

Telefonas pasiteirauti 8 652 29356


2017 m. rugsėjo 3 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišiose giedos Vilniaus šv. Jono vienuolyno choras „Adoramus“. Vadovas Imantas Šimkus. 


2017 m. rugpjūčio 27 d. (sekmadienį),

Prašant palaimos naujiems mokslo metams Šv. Mišios 12 val. 


2017 m. rugpjūčio 23 d. (trečiadienį),

Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio diena.

Šv. Mišios už Tėvynės laisvę ir kovotojus 18 val.


2017 m. rugpjūčio 15 d. (antradienį),

Žolinės - Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės

Šv. Mišios 10 val. ir 12 val. Šventinami žolynai ir derlius.

Nuo 9 val. – šv. Jurgio parapijos bažnyčios aikštėje veiks prekybinė mugė, kurioje bus prekiaujama maisto gaminiais, religine atributika bei suvenyrais.

13.30 val. po šv. Sumos Mišių šventoriaus vejoje prie bažnyčios vyks Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos kolektyvų  koncertas. Koncertuos Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kėdainių rajono filialo ansamblis „Temela“ (vadovas K. Kuprys), Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Raseinių rajono filialo vokalinis ansamblis „Svaja“ (vadovė G. Grabienė), Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Prienų rajono filialo mišrus vokalinis ansamblis „Puriena“ (vadovė O. Matusevičiūtė). Koncerto vedėja Kėdainių krašto literatų sambūrio vadovė  G. Sereikienė skaitys sakralines eiles, skirtas Švč. Mergelei  Marijai. Koncerto metu organizatoriai vaišins žolelių arbata, virta ant laužo, o svečiai bei žiūrovai, susėdę vejoje,  gerdami arbatą galės  užkandžiauti sumuštiniais iš savo lauknešėlių. Kviečiame dalyvauti!
 

Organizatoriai: Kėdainių šv. Jurgio parapijos Pastoracinė taryba ir Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kėdainių rajono filialas (pirmininkė A. Bobinaitė). Rėmėjai: Kėdainių Šv. Jurgio parapijos CARITAS, Kėdainių krašto LITERATŲ SAMBŪRIS. Informaciniai rėmėjai: XXI amžiaus laikraštis, Kėdainių rajono laikraštis „Rinkos aikštė“, rajono laikraštis „Kėdainių mugė“, Kėdainių televizija „Balticum“.


2017 m. rugpjūčio 2 d. (trečiadienį),

Porciunkulė - Švenčiausios Mergelės Marijos angelų karalienės iškilmė.

1216 m. šv. Pranciškus iš popiežiaus Honorijaus III išprašė malonę, kad tikintieji, lankydami Porciunkulės bažnytėlę pelnytų visuotinius atlaidus.

17 val. Bendruomeninis Atgailos Sakramento šventimas.

18 val. Šv. Mišios ir procesija.


2017 m. liepos 30 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios aukojamos žvakučių aukotojų prašymais ir maldavimais. 


2017 m. liepos 23 d. (sekmadienį), 12 val. padėkos Šv. Mišios už gautas gausias malones parapijos piligriminėje kelionėje į Vilniaus katedros aikštėje švęstą palaimintojo kankinio arkivyskupo Teofiliaus Matulionio iškilmę.


2017 m. liepos 16 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišiose, minint Švenčiausiąją Mergelę Mariją Škaplierinę ir pavedant jos užtarimui, vaikams priėmusiems pirmąją Komuniją bus uždedami Škaplieriai ir Rožynai.


Kviečiame vykti į Šiluvos 13-tos dienos pamaldas.

Į Šiluvą išvykstama liepos 13 d. (ketvirtadienį) 8 val. Kelionės kaina 6 Eur.

Registruotis prašome bažnyčioje prie Carito staliuko pamaldų metu.

Telefonas pasiteirauti 8 652 29356


2017 m. liepos 9 d. (sekmadienį), po 12 val. Šv. Mišių už Kėdainių krašto literatų sambūrį, šv. Jurgio bažnyčios kalnelyje vyks tradicinė trečioji Kėdainių krašto literatų sambūrio poezijos vasara ,,Ten, kur poezija virsta malda“.

/Eilės skambės  lietuvių, anglų, lenkų, vokiečių kalbomis/.

Muzikuos krašto ir kitų rajonų dainuojamosios poezijos atlikėjai. Kėdainių lenkų draugijos ansamblis ,,Issa".

Maloniai kviečiame dalyvauti


2017 m. liepos 8 d. (šeštadienį), Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios kalnelyje vyks Kėdainių krašto literatų tapybos plenero antroji dalis ,,Nutapysiu eilėraštį“.

Veiks tapybos darbų paroda po atviru dangumi.


2017 m. liepos 6 d. (ketvirtadienį), Valstybės, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną Šv. Mišios už valstybę, jos vadovus ir visus piliečius 12 val.


2017 m. liepos 2 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už tris Budavonės miško kankinius: kun. Vaclovą Balsį, kun. Justiną Dabrylą ir kun. Joną Petriką.

Po Šv. Mišių bažnyčios antro aukšto salėje Nijolės Balsytės Pocienės knygos ir dokumentinio filmo apie Budavonės tragediją pristatymas.

“Neliūdėkime, nukankintieji kovoja drauge su mumis. Jie stiprina mūsų gretas. Tegul bus pašlovinti nenusilenkę prieš netiesą”. (Arkiv. Mečislovas Reinys)


2017 m. birželio 25 d. (sekmadienį), Kauno arkivyskupas-metropolitas Lionginas Virbalas visus arkivyskupijos tikinčiuosius kviečia vykti į garbingojo kankinio arkivyskupo Teofiliaus Matulionio skelbimo palaimintuoju iškilmę.

 

Todėl birželio 25 d. (sekmadienį), Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje šv. Mišių nebus.

 

Šv. Mišios bus aukojamos birželio 24 d. (šeštadienį), 16 val.

Užbaigiant Devintinių maldų aštuondienį šventinami žolynai ir laiminamos šeimos.


2017 m. birželio 18 d. (sekmadienį), Devintinės, Švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo šventė.

Šv. Mišios bus aukojamos už Marijos legioną.

Po 12 val. Šv. Mišių miesto gatvėmis bus einama Devintinių procesija. 


2017 m. birželio 16 d. (penktadienį), Kauno apskrities, Vytauto Didžiojo 2-osios rinktinės, Kėdainių Povilo Lukšio 205-oji šaulių kuopa, vadovaujama vadės Kristinos Župerkienės, švęs 25 m. jubiliejų. 10 val. šaulių kuopos padėkos Šv. Mišios prašant Dievo palaimos gyviesiems ir meldžiant  amžinojo atilsio mirusiems šauliams. Prieš Šv. Mišias nuo 9 val. 30 min. bus einamas Kryžiaus kelias.


2017 m. birželio 11 d. (sekmadienį), Švenčiausios Trejybės atlaidai.

Atlaidų procesija ir Šv. Mišios 12 val. Po pamaldų bažnyčios antro aukšto salėje bus rodomas filmas, o bažnyčioje vyks paroda apie garbingąjį kankinį arkivyskupą Teofilių Matulionį.


2017 m. birželio 4 d. (sekmadienį), Sekminės ir Tėvo diena.

Šv. Mišios 8 val. 10 val. ir 12 val. 


2017 m. gegužės 28 d. (sekmadienį), 12 val. Šeštinės - Kristaus žengimas į dangų ir vaikų pirmosios komunijos šventė.


2017 m. gegužės 21 d. (sekmadienį), Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos minėjimas.

12 val. Šv. Mišios meldžiant brangios vienybės dovanos visiems Lietuvos piliečiams.

Po jų Krakių kultūros centro folkloro ansamblio „Žiedupė“ koncertas.


2017 m. gegužės 14 d. (sekmadienį), po 12 val. Šv. Mišių Kėdainių krašto dailės draugijos narių darbų parodos atidarymas.


2017 m. gegužės 7 d. sekmadienį, Motinos diena.

Šv. Mišios už motinas 8, 10 ir 12 val. 
Po pamaldų Kėdainių muzikos mokyklos koncertas.


Maloniai prašome Jūsų 2 % gyventojų pajamų mokesčio dalį skirti Kėdainių šv. Jurgio parapijai:

Prašome anketoje (forma FR0512) įrašyti savo bei Kėdainių šv. Jurgio parapijos duomenis ir ją atiduoti Apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) iki gegužės 1 d.

 

Pavadinimas: Kėdainių šv. Jurgio parapija
Adresas: Juodkiškio g. 8, Kėdainiai
Juridinio asmens kodas: 191045038
Bankas: Swedbank LT887300010002521830

 

Nuoširdžiai dėkoju, kad remiate savo parapiją ir skiriate laiko šių dokumentų sutvarkymui.

Pagarbiai Kėdainių šv. Jurgio parapijos klebonas Artūras Stanevičius.


2017 m. balandžio 29 d. (šeštadienį), 16 val. Sutvirtinimo sakramento šventė. 

Šv. Mišias už Kėdainių šv. Jurgio parapiją aukos ir Sutvirtinimo sakramentą teiks Kauno vyskupas. 


2017 m. balandžio 25 d. (antradienį), šv. Morkaus, evangelisto šventė.
10 val. Šv. Mišios ir Maldavimų pamaldos prašant Dievą taikos, sveikatos ir derliaus.


 2017 M. BALANDŽIO 23 D. (SEKMADIENĮ),

KVIEČIAME Į DIDŽIUOSIUS, PARAPIJOS VARDO ŠV. JURGIO ATLAIDUS IR ATVELYKIO – DIEVO GAILESTINGUMO SEKMADIENIO ŠVENTIMĄ BEI ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO METAMS PAMINĖTI KRYŽIAUS PAŠVENTINIMO IŠKILMĘ

 

10 val. Votyvinės šv. Mišios.

12 val. Atlaidų procesija ir Šv. Mišios prašant palaimos Kėdainių miestui, žemdirbiams, šių metų derliui, kariams ir šauliams.

 

Po Šv. Mišių aikštėje prie bažnyčios vyks „Liaudiškas Jurginių šurmulys: PAGAL JURGĮ IR KEPURĖ“.

 

Kviečiame pasiklausyti šių atlikėjų:

Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos vaikų folkloro kolektyvas „Šeduviukai“ (vad. Aušra Mickutė), Josvainių jaunimo klubo „Auštaras“ jauniausiųjų dalyvių grupė (vad. Aušra Giedrienė), Kėdainių kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Vilainiai“ (vad. Antanas Mikalauskas), etnografinis ansamblis „Šeduviai“ (vad. Emilija Brajinskienė ir Danutė Briedienė), Kėdainių kultūros centro folklorinis ansamblis „Jorija“ (Regina Lukminienė), Alytaus vokalinis ansamblis „Jotvainiai“ (vad. Lina Butkevičienė), Akademijos kultūros centro Vikaičių k. vokalinis ansamblis „Nykė“ (vad. Kazimieras Kuprevičius), Kėdainių liaudiška kapela „Dobilėlis penkialapis“ (vad. Antanas Babenskas), Kėdainių raj. folklorinis trio „AAK“ (vad. Kęstutis Volkus), Kėdainių tradicinio liaudiško giedojimo ir folkloro studija „O, Siela nemari“ (vad. Kęstutis Volkus), Popmuzikos atlikėjas Albertas Ramanauskas.

 

Aikštėje vyks „Didžioji jurginių agapė“. Jos metu parapijos „Caritas“ šeimininkės ant laužo didelėje keptuvėje keps „Jurginių kiaušinienę su lašinukais“, virs „Piemenėlių žolelių arbatą“, bei „Jurgienės dilgėlinį šiupinį“.

 

Kadangi šv. Jurgio diena sutampa su Atvelykiu, tai renginyje būtinai apsilankys „Velykų bobutė su Velykų dieduku“. Jie vaikams atneš skanėstų ir organizuos margučių ridenimo varžybas.

 

Renginio aikštės pakraščiuose vyks ir prekyba įvairia religine atributika, suvenyrais, skanėstais ir kitokiomis lauktuvėmis namiškiams.

 

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad šv. Jurgio bažnyčioje vyks velykinių margučių bei velykinių stalo dekoracijų paroda. 

 

Organizatoriai: Kėdainių šv. Jurgio parapijos taryba, „Caritas“ bei Kėdainių tradicinio liaudiško giedojimo ir folkloro studija prie šv. Jurgio parapijos „O, Siela nemari“.

 


2017 m. balandžio 17 d. (pirmadienį),

antrąją Velykų dieną Šv. Mišios 10 ir 12 val. 


2017 m. balandžio 16 d. (sekmadienį), pagrindinės VELYKŲ ŠV. MIŠIOS su procesija ir margučių šventinimu  8 val. 

Kitos Šv. Mišios 10 val. 30 min. 


2017 m. balandžio 15 d. Didįjį šeštadienį,

18 val. renkamės šventoriuje VELYKNAKČIO pamaldoms. Šventinama ugnis ir vanduo. Už krikšto pažadų atnaujinimą pelnomi atlaidai. Prašome atsinešti krikšto žvakes. 


2017 m. balandžio 14 d. Didįjį penktadienį, 16 val. visus krikščionis kviečiame į tradicinį Kristaus kryžiaus kelią, Kėdainių miesto gatvėmis. Pradžia prie Kėdainių rajono savivaldybės.

 

18:00 val. Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje – KRISTAUS KANČIOS PAMALDOS.

Jose renkamos aukos šventajai Žemei palaikyti. Tai viso pasaulio katalikų parama Šventojoje Žemėje esančioms krikščionių šventykloms.

Šventoji Žemė – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus veiklos, mirties ir prisikėlimo vieta.


2017 m. balandžio 13 d. Didysis ketvirtadienis.

Didžiojo ketvirtadienio rytą vyskupai drauge su visais kunigais Katedrose šventina aliejus, kurie bus vartojami teikiant Krikšto, Sutvirtinimo, Ligonių patepimo ir Kunigystės sakramentus. Kiekvienam katalikui bent kartą derėtų dalyvauti šiose Mišiose.

Kauno Katedroje pamaldų pradžia – 10 val.

 

18:00 val. Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje - KRISTAUS PASKUTINĖS VAKARIENĖS MIŠIOS. Jomis minimos didžiausios paslaptys: Švč. Sakramento ir Kunigystės įsteigimas, taip pat – Viešpaties įsakymas broliškai mylėti vieniems kitus.

Melsimės už buvusius šios bažnyčios kunigus.


Didžiąją savaitę, 2017 m. balandžio 10 - 15 dienomis, (pirmadienį - šeštadienį), pamaldų pradžia 18 val.

Valandą prieš pamaldas klausomos išpažintys. 


Kiekvieną Gavėnios penktadienį, 10 val. 30 min. Švč. Sakramento adoracija ir Gavėnios „Graudžių verksmų“ giedojimas.  


Kiekvieną Gavėnios sekmadienį, 11 val. 30 min. „Kryžiaus kelias“.


2017 m. balandžio 9 d. Verbų sekmadienis.

12 val. Šv. Mišios už jaunimą. Prašome atsinešti verbų puokšteles.


2017 m. balandžio 2 d. (sekmadienį), 12 val. 

Padėkos Šv. Mišios už geradarius. 


2017 m. kovo 5 d. (sekmadienį), minėdami Lietuvos globėjo šv. Kazimiero iškilmę, švęsime viso pasaulio lietuvių maldos dieną. Tai kvietimas dėkoti Dievui ir vieni kitiems, prisiminti visus Lietuvos žemės vaikus išeivijoje ir Tėvynėje. Šv. Mišios už visus Lietuvius 12 val.

Po Šv. Mišių ­­­­literatūrinė - muzikinė kompozicija: "Gavėnios kelyje širdies atvartos pasaulyje pabirusiems tautos vaikams.“ Eiles skaitys Kėdainių krašto literatų sambūrio literatai, muzikuos moksleiviai.


2017 m. kovo 1 d. (trečiadienį), Gavėnios pradžios - Pelenų dienos Šv. Mišios ir atgailos ženklo suteikimas pabarstant galvas pelenais primenant amžinąsias vertybes 10 val.


2017 m. vasario 28 d. (antradienį), Šv. Mišios 10 val. Po jų aikštėje prie Parapijos namų Caritas kviečia į linksmą Užgavėnių šventę. 


Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje kiekvieną penktadienį 10 val. Šv. Mišios. Nuo 10 val. 30 min. Švč. Sakramento adoracija. 


2017 m. vasario 16 d. (ketvirtadienį), Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną. Šv. Mišios už Tėvynę 10 val.


2017 m. vasario 12 d. (sekmadienį), minint Lurdo Švenčiausiąją Mergelę Mariją ir Pasaulinę ligonių dieną 12 val. Šv. Mišios už ligonius, gydytojus ir slaugytojus. Bus teikiamas Ligonių patepimo Sakramentas. 


2017 m. vasario 5 d. (sekmadienį), Šv. Mišiose 10 val. ir 12 val. šventinama šv. Agotos duona ir vanduo prašant apsaugoti nuo gaisrų ir kitų nelaimių. 


2017 m. vasario 3 d. (penktadienį), šv. Blažiejaus minėjimas. 10 val. Šv. Mišios už ligonius ir šv. Blažiejaus sakramentalijos suteikimas prašant apsaugoti nuo gerklės ligų ir nuo bet kokio kitokio susirgimo. 


2017 m. vasario 2 d. (ketvirtadienį), Grabnyčių - Kristaus paaukojimo šventė. Žvakių šventinimas, procesija ir Šv. Mišios už Dievui pasišventusius vienuolius 10 val. 


2017 m. sausio 22 d. (sekmadienį), minint krikščionių vienybės savaitę 12 val. Šv. Mišios meldžiant brangios vienybės dovanos visiems krikščionims. 


2017 m. Sausio 15 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios aukojamos už gyvus ir mirusius Lietuvos Laisvės gynėjus.

Klebonas Artūras Stanevičius kviečia nepamiršti ir visada širdyje atminti žuvusius už laisvę lietuvius. 


2017 m. Sausio 12 d. (ketvirtadienį), 17 val. pasitinkant LAISVĖS GYNĖJŲ dieną. Šv. Mišios aukojamos už gyvus ir mirusius Lietuvos Laisvės gynėjus. Po Šv. Mišių šventoriuje, prie laužų išgyvensime tuos kruvinuosius 1991 - ųjų metų Sausio 13 – osios įvykius. 


2017 m. Sausio 8 d. (sekmadienį), Šv. Mišios 10 ir 12 val.

Švęsime Viešpaties Apsireiškimo (Trijų Karalių) iškilmę. Eikime kartu su Trimis Karaliais prie Gelbėtojo lopšio, padovanokime Jam meilės auksą, maldos smilkalus ir pasiaukojimo mirą. Bažnyčioje šventinsime auksą, smilkalus, mirą ir kreidą. 


2016 m. Gruodžio 30 d. (penktadienis), Šventoji Šeima: Jėzus, Marija ir Juozapas. Šv. Mišios 10 val.


2016 m. Gruodžio 31 d. (šeštadienis), Šv. Mišios 10 val. 

Padėkos Šv. Mišios ir senųjų metų palydėjimas 18 val. 


2017 m. Sausio 1 d. (sekmadienis), ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS, DIEVO GIMDYTOJOS iškilmė. Šv. Mišios 10 ir 12 val.  


Europos Sąjungos valstybių piliečiai renka parašus iniciatyvai Europos teisėje apibrėžti šeimos sąvoką vyro ir moters santuoka, o taip pat – giminystės ryšius. Mūsų parapija prisideda prie šios iniciatyvos ir galite pasirašyti už šeimą Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje arba http://www.mumdadandkids.eu/lt 


2016 m. Gruodžio 25 d. (sekmadienį), Kalėdų ryto Šv. Mišios 9 val. Po pamaldų Kalėdų senelio sutikimas. Kitos Šv. Mišios 11 val.


2016 m. gruodžio 26d. (pirmadienį), minint pirmajį kankinį šv. Steponą, Šv. Mišios 10 val. ir 12 val.


2016 m. Lapkričio 6 d. sekmadienį,

po 12 valŠv. Mišių vyks Kėdainių dailės draugijos pirmininkės, karpinių meistrės, Albinos Mackevičienės popieriaus karpinių parodos pristatymas ,,Karpinių Gyvenimas”. Paroda Šv. Jurgio bažnyčioje veiks iki Kalėdų.

Apie autorę skaityti čia.


Kėdainių šv.Jurgio bažnyčioje jau galima įsigyti pašventintus KALĖDAIČIUS Jūsų Kūčių stalui. 

Esate laukiami ir darbo dienomis nuo 9 val. iki 18 val., taip pat savaitgaliais prieš ir po Šv. Mišių.


Caritas skelbia adventinę akciją „Gerumas mus vienija“ ir kviečia padėti žmonėms, kurie šiuo metu yra praradę tikėjimą ir viltį, kamuojami ligos, prispausti skurdo ar senatvės. Kiekvienas gali prisidėti prie akcijos, įsigijęs už auką specialią Lietuvos Carito žvakutę. Carito žvakelė yra aukos ir pagalbos venas kitam simbolis. Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje žvakelės platinamos darbo dienomis nuo 9 val. iki 18 val. O šeštadienį ir sekmadienį pamaldų metu. Taip pat skurstančiuosius galima paremti aukomis, rūbais, žaislais ir negendančiais maisto produktais. Šias jūsų gerumo dovanas priims Carito savanoriai, Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje.


2016 m. Gruodžio 24 d. (šeštadienį), Kūčių dienos Šv. Mišios 10 val.

Po šventos Kūčių vakarienės, iškilmingas Betliejaus pašventinimas ir Kalėdų nakties Šv. Mišios 22 val.


2016 m. Gruodžio 18 d. ketvirtąjį advento sekmadienį, 12 val. Šv. Mišios už kenčiančią Siriją ir jos žmones. Mūsų Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas ragina melstis žodžiais: „kviečiu visus šiomis dienomis, ypač IV advento sekmadienį, melstis už Siriją ir jos žmones. Raginkime visus jungtis į šią maldą.

Mums sunku suprasti, kas dedasi toje šalyje, gal pasiekia tik atskiri pranešimai, bet matant apšaudomus ir sugriautus miestus – koks dabar yra Alepas – akivaizdu, kad žmonės ten be galo kenčia. Pasaulio akyse vyksta tragedija ir negalime likti jai abejingi. Tegul valstybių vadovai padaro viską, kad liautųsi žmonių kančios, o mes prisidėkime prie taikos siekio savo malda“.

 

Kėdainių švento Jurgio bažnyčioje po 12 VAL. ŠV. MIŠIŲ, 13 VAL. vyks adventinė popietė su kėdainių kultūros centro folkloro ansabliu "JORIJA": "UŽ GIRIŲ GIRIŲ UGNELĖ DEGA"


Gruodžio 4 d. Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje po 12 val. šv. Mišių kviečiame į susitikimą su rašytoju Gasparu Aleksa. Susitikimo metu autorius Kėdainiuose pristatys savo naujausią romaną ,,Šventojo Akiplėšos medžioklė“. Renginyje dalyvaus rašytoja Violeta Šoblinskaitė, kompozitorė ir atlikėja Snieguolė Dikčiūtė.

Romano koncepcija novatoriška, pagrindinis herojus – kunigas. Tai istorinė asmenybė – Juozas Zdebskis, aktyviai persekiotas sovietinio saugumo, įkalintas, apdegintas ir nužudytas iki šiol neišaiškintomis aplinkybėmis. Juozas Zdebskis – aktyvus Lietuvos tikinčiųjų teisėms ginti komiteto narys sovietmečiu,  pogrindinės kunigų seminarijos įkūrėjas, Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos bendradarbis, įrašytas į XX amž. 120 kankinių dėl tikėjimo sąrašą.

Profesionaliai meniškai atskleistas kunigo paveikslas ypač aktualus šiandien, nes kunigas Juozas tyrinėjo jaunimo, o ypač moteriškojo pasaulio psichologiją. Romane drąsiai ir originaliai atskleidžiamas kunigo santykis su jaunomis bičiulėmis, paklydusiomis ir abejojančiomis, teikiančiomis jam įkvėpimo dosniai dalintis žmogiškumo turtais. Tai tikinčiojo ir ateisto, lietuvio ir internacionalisto lygiavertė moralinė ir fizinė dvikova. Kunigo ir gydytojo psichologija ir veiklos motyvai grindžiami įvykiais, vaizdais ir savianalize. 


Kviečiame dalyvauti tradicinėje Advento vainikų parodoje Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje ir savo namuose turėti pašventintą vainiką. Vainikai kartu su kalėdaičiais bei Carito akcijos žvakelėmis bus šventinami pirmąjį Advento sekmadienį, lapkričio 27 d. 10 val. ir 12 val.

Vainikus į bažnyčią galite atnešti kiekvieną rytą ir taip pat sekmadienį.

 

Krikščionių kraštuose, pagal seną tradiciją, iš eglišakių ar lauro lapų pinamas Advento vainikas. Gali būti naudojami ir kiti augalai: gėlės, vaisiai, kaspinai ir įvairios puošmenos. Vainiko dydis neribojamas. Vainikas paprastai padedamas ant stalo. Viduryje būtinai pritvirtinamos keturios žvakės, kurios simbolizuoja keturias Advento savaites. Advento vainikas namuose ir jį puošiančios žvakės simbolizuoja Kristaus laukimą, padeda mums skaičiuoti laiką, likusį iki Kalėdų, kviečia maldai, susikaupimui, geriems darbams, suteikia namams jaukumo.


2016 m. lapkričio 20 d. sekmadienį, Kristaus Karaliaus iškilme baigiasi bažnytiniai metai.

12 val. padėkos Šv. Mišios už visus sekmadienių ir švenčių maldininkus, aukotojus, geradarius, už Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopą, už Kėdainių krašto literatus, už bažnyčios chorą, caritą, už parapijos maldos ratelius, katechetus, adoruotojas, procesijų organizatorius ir dalyvius, patarnautojus bei visus pagalbininkus. 


2016 m. Lapkričio 13 d. sekmadienį, 12 val., pasitinkant bažnytinės muzikos globėją šv. Ceciliją, Šv. Mišios už Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios gyvus ir mirusius choristus. 


2016 m. Lapkričio 2 d. trečiadienį, Vėlinių dieną Šv. Mišios 9 val. 10 val. ir 12 val. 


2016 m. Lapkričio 1 d. antradienį, Visų šventųjų dieną Šv. Mišios 9 val. 10 val. ir 12 val.

13 val. gedulinga procesija už mirusius iš šv. Jurgio bažnyčios į Kauno gatvės kapus.

13 val. 30 min. Šv. Mišios už mirusius Kauno gatvės kapuose prie Tremtinių paminklo ir poezijos valandėlė: „Vėjų pagairėj uždekim žvakutę“. 


2016 m. Spalio 31 d. pirmadienį, išvakarių Šv. Mišios 18 val. 


2016 m. spalio 9 d. sekmadienį, Švenčiausios Mergelės Marijos - Rožyno karalienės atlaidai ir neseniai šventąja paskelbtos Motinos Teresės minėjimas bei užtarimo malda už mokytojus. Melsimės už parapijos Caritą, mokytojus ir visus gailestingumo bei meilės darbams artimui pasišventusius. Atlaidų procesija ir Šv. Mišios 12 val.

Po Šv. Mišių Kėdainių kultūros centro vaikų folkloro ansamblio KLEKETUKAI koncertas.


2016 m. spalio 4 d. antradienį, minint šv. Pranciškaus ir Tarptautinę gyvūnų dieną, 16 val., maldos valanda „Mylime savo augintinius drauge su šv. Pranciškumi.

Atsiveskime į bažnyčią palaiminti savo gyvūnėlius. 


2016 m. spalio 2 d. sekmadienį, 12 val.

Šv. Mišios už transporto priemonių  vairuotojus ir visus keliaujančius. Po Šv. Mišių bus šventinami automobiliai.


Gerbiami tėveliai, kviečiame jūsų vaikus ruoštis ir gegužės mėnesį priimti Pirmąją Komuniją Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje. Pasirengimas vyks sekmadieniais. Mokyklinių atostogų metu pamokėlės nevyks. Į pirmąjį susitikimą kviečiame rinktis Kėdainių šv. Jurgio (mūrinėje) bažnyčioje.

2016 m. rugsėjo 25 d. (sekmadienį) 11 val. 45 min.

Pasirengimas Pirmajai Komunijai yra nemokamas.


Brangūs jaunuoliai kviečiame jus ruoštis ir pavasarį priimti Sutvirtinimo sakramentą Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje. Pasirengimas vyks sekmadieniais. Mokyklinių atostogų metu susitikimai nevyks. Į pirmąjį susitikimą kviečiame rinktis Kėdainių šv. Jurgio (mūrinėje) bažnyčioje.

2016 m. rugsėjo 25 d. (sekmadienį) 9 val. 30 min.

Pasirengimas Sutvirtinimo sakramentui yra nemokamas.  


Kviečiame vykti į didžiuosius Šiluvos atlaidus, rugsėjo 12 d. (pirmadienį).

Į atlaidus išvykstama 8 val. Registruotis prašome bažnyčioje prie Carito staliuko pamaldų metu.

Telefonas pasiteirauti 8 652 29356 


2016 m. rugsėjo 18 d. sekmadienį, 12 val. Šv. Mišios už Kėdainių krašto literatų sambūrį.

Po Šv. Mišių bus pristatoma nauja sambūrio knyga „Sekminių paukštė dovanojo plunksną“.


2016 m. rugpjūčio 28 d. (sekmadienį),

Prašant palaimos naujiems mokslo metams Šv. Mišios 12 val.


2016 m. rugpjūčio 23 d. (antradienį),

Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio diena.

Šv. Mišios už Tėvynės laisvę ir kovotojus 18 val.


2016 m. rugpjūčio 15 d. (pirmadienį),

Žolinės - Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės

Šv. Mišios 10 val. ir 12 val. Šventinami žolynai ir derlius.

Po pamaldų, prie parapijos namų, Pagyvenusių žmonių asociacijos Kėdainių skyriaus ansamblio „Papartis“ koncertas.


2016 m. rugpjūčio 2 d. (antradienį),

Švenčiausios Mergelės Marijos angelų karalienės iškilmė ir Porciunkulės atlaidų 800 metų jubiliejaus minėjimas.

1216 m. šv. Pranciškus iš popiežiaus Honorijaus III išprašė malonę, kad tikintieji, lankydami Porciunkulės bažnytėlę pelnytų visuotinius atlaidus.

17 val. Bendruomeninis Atgailos Sakramento šventimas.

18 val. Šv. Mišios ir procesija.


2016 m. liepos 24 d. (sekmadienį), 12 valandos, sumos, Šv. Mišios bus aukojamos žvakučių aukotojų prašymais ir maldavimais. 


2016 m. liepos 17 d. (sekmadienį), 12 val.

Šv. Mišiose, minint Švenčiausiąją Mergelę Mariją Škaplierinę ir pavedant jos užtarimui, vaikams priėmusiems pirmąją Komuniją bus uždedami Škaplieriai ir Rožynai. 


2016 m. liepos 9 d. (šeštadienį),  11 val. 

Šv. Mišios už prieš 65 m. (1951 07 07) Sosių miške žuvusius partizanus: Liudą Augą, Boleslovą Klimą-Faustą, Vaclovą Rabačiauską ir Vincą Sereiką. 1990 09 01 palaikai perkelti iš Dotnuvos stribų buv. būstinės užgriuvusio rūsio.


 2016 m. liepos 6 d. (trečiadienį), Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną, Šv. Mišios už Tėvynę 12 val. 


2016 m. liepos 3 d. (sekmadienį), šv. Mišios 10 val. ir 12val. 


2016 m. birželio 26 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios žvakučių aukotojų prašymais ir maldavimais. 


2016 m. birželio 19 d. (sekmadienį), poetų vasaros atlaidai -,,Ten, kur poezija virsta malda“.

Šv. Mišios 12.00 val. už Kėdainių krašto poetus ir rašytojus. 

Po pamaldų šventoriuje eiles skaitys Kėdainių krašto sambūrio literatai bei svečiai iš kitų rajonų. Vadovė Genė Sereikienė. Muzikuos KSJMC gitaros ir vokalo studijos atlikėjai bei jų vadovė, solistė Laima Žilytė. Šoks choreografės Ramintos Matulytės - Šilienės vadovaujami šokių kolektyvai. Veiks knygų paroda ,,Kėdainių kraštas, jo žmonės ir jų kūryba leidiniuose“. 


2016 m. birželio 14 d. antradienį, Gedulo ir vilties dieną,

Šv. Mišios už tremtinius 18 val. 


2016 m. Birželio 12 d. sekmadienį 12 val. Šv. Mišios už „Caritą“. Po pamaldų, parapijos namuose „Caritas“ visiems parapijiečiams ir svečiams papasakos apie savo veiklą. 


2016 m. Birželio 6 d. pirmadienį, Šv. Mišios už tėvus 18 val.


2016 m. Birželio 5 d. sekmadienį, 

Tėvo diena bei užbaigiant Devintinių maldų aštuondienį šventinami žolynai ir laiminamos šeimos.

Šv. Mišios 8 val. 10 val. ir 12 val. 

Po pamaldų Kėdainių kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro studijos „Polėkis“ spektaklis „Juodažvaigždis arkliukas“. Vadovė Genovaitė Gustytė Šaučiūnienė. 


 2016 m. gegužės 29 d. sekmadienį, Devintinės. Devintinių procesija po 10val. šv. Mišių.

12val. Šv. Mišios, prašant Dievo palaimos AB „Lifosa“ kolektyvui.


 2016 m. gegužės 22 d. sekmadienį, 12val. Švč. Trejybės atlaidai ir „Poezijos pavasaris“. Atlaidų Šv. Mišios už poetus, rašytojus ir kultūros darbuotojus. Po pamaldų poezijos pavasario skaitymai. 


2016 m. gegužės 15 d. sekmadienį, Sekminės - Šventosios Dvasios atsiuntimas ir Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos minėjimas.

12 val. Šv. Mišios meldžiant brangios vienybės dovanos visiems Lietuvos piliečiams. 


2016 m. gegužės 8 d. sekmadienį, 12 val. Šeštinės - Kristaus žengimas į dangų ir vaikų pirmosios komunijos šventė


Kėdainių šv. Jurgio bažnyčia kviečia vykti į Nacionalinio gailestingumo kongreso iškilmes Vilniuje gegužės 7 d. šeštadienį. Užsirašyti prašome prie Carito staliuko bažnyčioje pamaldų metu arba tel.: 8 652 29356


2016 m. gegužės 2 d. pirmadienį, Šv. Mišios už motinas 18 val.


2016 m. gegužės 1 d. sekmadienį, Motinos diena. Šv. Mišios už motinas 8, 10 ir 12 val. 
Po pamaldų Kėdainių kultūros centro vaikų popchoro „Perliukas“ koncertas. Vad. Daiva Makutienė


2016 m. balandžio 25 d. pirmadienį, šv. Morkaus, evangelisto šventė.
18 val. Šv. Mišios ir Maldavimų pamaldos prašant Dievą taikos, sveikatos ir derliaus.


2016 m. balandžio 24 d. sekmadienį, tituliniai šv. Jurgio atlaidai ir pasaulinės Gyvybės dienos minėjimas.

10 val. Votyvinės Šv. Mišios.

12 val. Atlaidų procesija ir Šv. Mišios už gyvybę bei prašant palaimos žemdirbiams, šių metų derliui, kariams ir šauliams. Po pamaldų Kėdainių kultūros centro Lančiūnavos vokalinio instrumentinio ansamblio „Svaja“ koncertas. Vad. Kazimieras Kuprys.


2016 m. balandžio 17 d. sekmadienį, 12 val. padėkos Šv. Mišios už geradarius.


2016 m. balandžio 16 d. šeštadienį 16 val. Sutvirtinimo sakramento šventė. 

Šv. Mišias už Kėdainių šv. Jurgio parapiją aukos ir Sutvirtinimo sakramentą teiks Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius.


2016 m. balandžio 10 d. sekmadienį, 12 val. Šv. Mišios žvakelių aukotojų intencijomis.

Po jų Genės Sereikienės fotografijų parodos atidarymas.


Balandžio 3 d. Atvelykio - Dievo gailestingumo sekmadienis.

Šv. Mišios 10 val. ir 12 val.

Po 12 val. Šv. Mišių vaikų velykėlės, margučių ridenimas ir kitos pavasario linksmybės.  


Kovo 28 d. pirmadienį, antrąją Velykų dieną Šv. Mišios 10 val. ir 12 val. 


Kovo 27 d. sekmadienį, pagrindinės Velykų Šv. Mišios su procesija ir margučių šventinimu  8 val. Kitos Šv. Mišios 10 val. 30 min.


Kovo 26 d. šeštadienį, 18 val. renkamės šventoriuje Velyknakčio pamaldoms. Šventinama ugnis ir vanduo. Už krikšto pažadų atnaujinimą pelnomi atlaidai. Prašome atsinešti krikšto žvakes.


Didžiąją savaitę, 2016 m. kovo 21 - 26 dienomis, nuo pirmadienio iki šeštadienio, pamaldų pradžia 18 val.

 

Valandą prieš pamaldas klausomos išpažintys.


Kviečiame  visus krikščionis į tradicinį Kristaus kryžiaus kelią, Kėdainių miesto gatvėmis, Didįjį penktadienį, 2016 m. kovo 25 d. Pradžia prie Kėdainių rajono savivaldybės 16 val. (Ketvirtą valandą po pietų).

 

Šventasis Tėvas Benediktas XVI apibendrina Kryžiaus kelio prasmes: “Kryžiaus kelias yra maldos kelias, kuriame kartu su Jėzumi kylama į Kalvarijos kalną, apmąstoma Jo kančia, atskleidžiama Jo gili meilė mums. Šiame kelyje nepakanka apsiriboti užuojauta, mūsų silpnais jausmais, tačiau reikia siekti dalyvauti Jėzaus kančioje, lydėti Mokytoją ir dalintis Jo Kančia mūsų gyvenime, Bažnyčioje, nes žinome, kad iš Viešpaties Kryžiaus, iš meilės be ribų, trykšta malonės, laisvės, taikos ir išgelbėjimo šaltinis.“

 

18:00 val. – KRISTAUS KANČIOS PAMALDOS.

 

Jose renkamos aukos šventajai Žemei palaikyti. Tai viso pasaulio katalikų parama Šventojoje  Žemėje esančioms krikščionių šventykloms.

Šventoji  Žemė – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus veiklos, mirties ir prisikėlimo vieta.

 

Didysis Penktadienis yra didžiausios vilties diena, nes Kristus per savo mirtį tampa gyvybės versme, sėkla, kuri kritusi į žemę apmiršta, bet po to išaugina daug vaisių. Nuo Kryžiaus jau sklinda Velykų pergalingos dienos aušros spindesys.


Didysis ketvirtadienis 2016 03 24

 

Didžiojo ketvirtadienio rytą vyskupai drauge su visais kunigais Katedrose šventina aliejus, kurie bus vartojami teikiant Krikšto, Sutvirtinimo, Ligonių patepimo ir Kunigystės sakramentus. Kiekvienam katalikui bent kartą derėtų dalyvauti šiose Mišiose. Kauno Katedroje pamaldų pradžia – 10 val.

 

18:00 val. Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje KRISTAUS PASKUTINĖS VAKARIENĖS MIŠIOS. Jomis minimos didžiausios paslaptys: Švč. Sakramento ir Kunigystės įsteigimas, taip pat – Viešpaties įsakymas broliškai mylėti vieniems kitus.

Melsimės už buvusius šios bažnyčios kunigus.


Kiekvieną Gavėnios penktadienį Švč. Sakramento adoracija ir „Graudžių verksmų“ giedojimas 10 val. 30 min.


2016 m. Kovo 20 d. Verbų sekmadienis.

12 val. Šv. Mišios už jaunimą.


2016 m. kovo 13 d. po 12 val. sumos Šv. Mišių, bažnyčios antro aukšto salėje, bus rodomas dokumentinis filmas apie Kėdainių šv. Jurgio parapijos istoriją. Filmą pristatys Kėdainių kultūros centro direktorė Ona Mikalauskienė.


2016 m. kovo 11-ąją, penktadienį, Lietuvos nepriklausomybės dieną,

Šv. Mišios už Tėvynę 12 val.


2016 m. kovo 6 d. sekmadienį, minėdami Lietuvos globėjo šv. Kazimiero iškilmę, švęsime viso pasaulio lietuvių maldos dieną. Tai kvietimas dėkoti Dievui ir vieni kitiems, prisiminti visus Lietuvos žemės  vaikus išeivijoje ir Tėvynėje.

Šv. Mišios už visus Lietuvius 12 val.

Po Šv. Mišių ­­­­-literatūrinė-muzikinė kompozicija: "Gavėnios kelyje  širdies atvartos pasaulyje pabirusiems tautos vaikams.“

Eiles skaitys Kėdainių krašto literatų sambūrio literatai, muzikuos moksleiviai.