į pradžią turinys susisiekiteInformacija
spausdinti

Nuoširdžiai sveikiname Salomėją ir Gediminą Juozą Šareikas, Kauno arkivyskupo-metropolito Liongino Virbalo apdovanotus aukščiausiu arkivyskupijos garbės apdovanojimu, Šiluvos Dievo Motinos medaliu – už aktyvų įsijungimą į Kėdainių šv. Jurgio parapijos gyvenimą, ilgametį dalyvavimą bažnyčios chore, rodomą pagalbą sielovadoje, atsidavusį rūpinimąsi parapijos bendruomene ir nuoširdų krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą.
Gerbiamiems Šareikoms ilgiausių metų ir Dievo palaimos prasmingoje veikloje linki Kėdainių šv. Jurgio parapija. 

 


SKELBIMAI


 

Kviečiame aplankyti palaimintojo kankinio arkivyskupo Teofiliaus Matulionio parodą mūsų Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje.

Ateiti galima kiekvieną sekmadienį nuo 9 val. iki 13 val.

 


 

2017 m. liepos 23 d. (sekmadienį), 12 val. padėkos Šv. Mišios už gautas gausias malones parapijos piligriminėje kelionėje į Vilniaus katedros aikštėje švęstą palaimintojo kankinio arkivyskupo Teofiliaus Matulionio iškilmę.

 


 

2017 m. liepos 30 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios aukojamos žvakučių aukotojų prašymais ir maldavimais. 

 


 

2017 m. rugpjūčio 2 d. (trečiadienį),

Porciunkulė - Švenčiausios Mergelės Marijos angelų karalienės iškilmė.

1216 m. šv. Pranciškus iš popiežiaus Honorijaus III išprašė malonę, kad tikintieji, lankydami Porciunkulės bažnytėlę pelnytų visuotinius atlaidus.

17 val. Bendruomeninis Atgailos Sakramento šventimas.

18 val. Šv. Mišios ir procesija.

 


 

2017 m. rugpjūčio 15 d. (antradienį),

Žolinės - Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės

Šv. Mišios 10 val. ir 12 val. Šventinami žolynai ir derlius.

Nuo 9 val. – šv. Jurgio parapijos bažnyčios aikštėje veiks prekybinė mugė, kurioje bus prekiaujama maisto gaminiais, religine atributika bei suvenyrais.

13.30 val. po šv. Sumos Mišių šventoriaus vejoje prie bažnyčios vyks Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos kolektyvų  koncertas. Koncertuos Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kėdainių rajono filialo ansamblis „Temela“ (vadovas K. Kuprys), Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Raseinių rajono filialo vokalinis ansamblis „Svaja“ (vadovė G. Grabienė), Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Prienų rajono filialo mišrus vokalinis ansamblis „Puriena“ (vadovė O. Matusevičiūtė). Koncerto vedėja Kėdainių krašto literatų sambūrio vadovė  G. Sereikienė skaitys sakralines eiles, skirtas Švč. Mergelei  Marijai. Koncerto metu organizatoriai vaišins žolelių arbata, virta ant laužo, o svečiai bei žiūrovai, susėdę vejoje,  gerdami arbatą galės  užkandžiauti sumuštiniais iš savo lauknešėlių. Kviečiame dalyvauti!
 

Organizatoriai: Kėdainių šv. Jurgio parapijos Pastoracinė taryba ir Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kėdainių rajono filialas (pirmininkė A. Bobinaitė). Rėmėjai: Kėdainių Šv. Jurgio parapijos CARITAS, Kėdainių krašto LITERATŲ SAMBŪRIS. Informaciniai rėmėjai: XXI amžiaus laikraštis, Kėdainių rajono laikraštis „Rinkos aikštė“, rajono laikraštis „Kėdainių mugė“, Kėdainių televizija „Balticum“.

 


NAUJIENOS

 


 

Padėkos Šventos Mišios

 

Greitkelio kilometrus skaičiuojantis autobuso spidometras, dulkiantis lietus ant mašinos lango, maldų žodžiai ... ir staiga iš po debesų pasirodžiusi saulė. Tokią 2017 metų birželio 25 dienos pradžią sutiko Kėdainių šv. Jurgio parapijos piligrimai.

 

Plačiau


 

Karmelio kalno Švč. Mergelės Marijos (Škaplierinės) iškilmėje vaikams uždėti Škaplieriai ir Rožynai

 

Liepos 16 dieną Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje minint Karmelio kalno Švč. Mergelę Mariją (Škaplierinę) Šv. Mišiose klebonas meldėsi už pavasarį Pirmąją Komuniją priėmusius vaikus. Šiandien klebonas jiems uždėjo Škaplierius ir Rožynus pavesdamas vaikus Švč. Mergelės Marijos užtarimui ir globai.

 

Plačiau


 

Tradicinė trečioji poezijos atlaidų vasara – „Ten, kur poezija virsta malda“

 

Jau treti metai Kėdainių krašto literatų sambūrio literatai Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios kalnelyje švenčia poezijos atlaidus „Ten kur poezija virsta malda“. Tą palaimingą valandą su poezija ir muzika, šalia Varlupio upelio, šventoriaus medžių pavėsyje, kurių šakose kas vakarą naktinei adoracijai renkasi lakštingalos buvome drauge - eilių kūrėjai ir poezijos mylėtojai.

 

Plačiau


 

Sekmadienio Šv. Mišios už nukankintus kunigus, knygos pristatymas ir apdovanotųjų pagerbimas

 

Liepos 2 dieną (sekmadienį) klebonas Artūras Stanevičius aukojo Šv. Mišias už tris kunigus nukankintus Budavonės miške: kun. Vaclovą Balsį, kun. Justiną Dabrylą ir kun. Joną Petriką.

 

Plačiau


 

Dalyvavome garbingojo kankinio vyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijoje

 

Kauno arkivyskupo-metropolito Liongino Virbalo kvietimu, kaip ir visi Lietuvos tikintieji Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios parapijiečiai drauge su klebonu Artūru Stanevičiumi 2017 m. birželio 25 dieną keliavome į Vilniaus Katedros aikštę, kur vyko garbingojo kankinio arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacija.

 

Plačiau