Informacija spausdinti

 

SKELBIMAI


 

2018 m. lapkričio 1 d. (ketvirtadienį), Visų šventųjų dieną Šv. Mišios 9 val. 10 val. ir 12 val.

13 val. gedulinga procesija už mirusius iš šv. Jurgio bažnyčios į Kauno gatvės kapus.

13 val. 30 min. Šv. Mišios už mirusius Kauno gatvės kapuose prie Tremtinių paminklo ir poezijos valandėlė: „Vėjų pagairėj uždekim žvakutę“. 

 


 

2018 m. lapkričio 2 d. (penktadienį), Vėlinių dieną Šv. Mišios 9 val. 10 val. ir 12 val. 

 


 

2018 m. lapkričio 4 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už žuvusius ir mirusius partizanus, politinius kalinius ir tremtinius.

 


 

2018 m. lapkričio 18 d. (sekmadienį), 12 val., minint bažnytinės muzikos globėją šv. Ceciliją, Šv. Mišios už Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios gyvus ir mirusius choristus. 

 


NAUJIENOS


 

Spalio 13-oji - Kėdainių dekanato diena Šiluvoje

Nuotraukos

 

 

 

Plačiau


 

Švenčiausios Mergelės Marijos - Rožyno Karalienės atlaidai

Spalio 7 d. (sekmadienį) Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje šventėme Švč. Mergelės Marijos – Rožyno Karalienės atlaidus, kuriuose dėkojome Dievui už Šventojo Tėvo gausias malones gautas dalyvaujant Jo šventenybės aukotose Šv. Mišiose.

Plačiau


 

Bažnyčioje laimino gyvūnėlius

Spalio 4 – ąją minimas šv. Pranciškus ir Pasaulinė gyvūnijos diena. Gyvūnų, gamtosaugos ir prekybininkų globėju laikomas šv. Pranciškus Asyžietis – katalikų šventasis, kuris gimė Italijoje. Jo tikrasis vardas ir pavardė yra Giovanni di Pietro di Bernardone.

Plačiau


 

Keliaujančiųjų ir vairuotojų dieną meldėmės ir už vaikus

Lietuvos vyskupų konferencija 2009 metais per plenarinį posėdį paskelbė paskutinį rugsėjo sekmadienį Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena. Jau aštunti metai Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje yra minima ši diena.

 

 

Plačiau


 

Šv. Mišios už partizanus, tremtinius ir politinius kalinius

Rugsėjo vidurio sekmadienį į Šv. Jurgio bažnyčią rinkosi partizanai, tremtiniai, politiniai kaliniai, laisvės kovų dalyviai, šauliai, partizanų giminės ir artimieji.

 

Plačiau


 

Iš susitikimo su popiežiumi Pranciškumi

Tą nepaprastą sekmadienį Rugsėjo 23-ąją Kėdainių šv Jurgio parapijos tikintieji drauge su šv. Jurgio bažnyčios klebonu Artūru Stanevičiumi, kurio iniciatyva ir rūpesčiu turėjome galimybę nuvykti į susitikimą su popiežiumi Pranciškumi prieš saulės tekėjimą būriavosi šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje.

 

 

Plačiau


 

Kėdainių šv. Jurgio parapijos maldininkai gausiai dalyvavo Švč. Mergelės Marijos gimimo atlaiduose (Šilinėse)

Rugsėjo 8 d. Lotynų Bažnyčioje šią iškilmę VII a. pabaigoje įvedė popiežius Sergijus I. Šiluvos bažnyčia – bene pirmoji Lietuvoje Marijos Gimimo titulą turinti šventovė. Šiluvos atlaidai, liaudiškai – Šilinės, švęsti dar prieš Dievo Motinos apsireiškimą. Švč. Mergelės Marijos Gimimas yra švenčiamas rugsėjo pradžioje, todėl šiai šventei nuo šilų, t. y. rugsėjo mėnesio pavadinimo, prigijo Šilinių vardas. Tačiau šis pavadinimas nėra oficialus liturginis, todėl Liturginiame kalendoriuje rašomas skliausteliuose.

Plačiau


 

Šv. Mišios minint Sąjūdžio 30-metį

Rugsėjo 9 dieną į Kėdainių šv. Jurgio bažnyčią rinkosi sąjūdiečiai. Šv. Mišias už gyvus ir mirusius Sąjūdžio kūrėjus ir visus sąjūdiečius Kėdainiuose aukojo Klebonas Artūras Stanevičius.

 

Plačiau


 

Vykome į Šilinių atlaidus

Pirmąją atlaidų dieną - rugsėjo 7- ąją Kėdainių šv. Jurgio parapijos Marijos legiono maldininkės sekdamos šv. Jurgio parapijos klebono Artūro Stanevičiaus pavyzdžiu vykome į Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo dienos atlaidus. Ši diena skirta šv. Jonui Pauliui ir vienuoliams. Buvo Kėdainių dekanato diena.

 

 

Plačiau


 

Šv. Mišios už parapijos Marijos gyvojo rožyno kalbėtojus

Nuotraukos

Plačiau


 

Į naujus mokslo metus prašant Dievo palaimos

Rytas dengiasi rūkais, o žemė kvepia rudeniu. Gėlės vis dar nori žydėti, o bitės dar ieško medaus jų žieduose. Krūmokšnius nukloja voratinkliai. Sveikinamės su rudeniu. Pamaniau, kad gyvenimo bėgsmo tikriausiai nejaučia vaikai. Klausiu trečiaklasių: „Ar norite į mokyklą?“ – atsako: „Norim“. Įdomu vaikams vėl susitikti jaukiose klasėse ir dalintis vasaros potyrių įspūdžiais.

 

Plačiau


 

Baltijos kelio dienos paminėjimą pradėjome Šv. Mišiomis

Kaip ir kasmet į šv. Jurgio bažnyčią Baltijos kelio dieną rinkosi parapijiečiai ir svečiai. Baltijos kelio 29 – ųjų metinių Šv. Mišias aukojo klebonas Artūras Stanevičius.

 

Plačiau


 

Sekmadienį meldėmės žvakelių aukotojų intencijomis

Nuotraukos

Plačiau


 

ŽOLINĖ

Kada žiedai pilni lietaus, o kamanės užmiega saulėgrąžų žiedlapiuose, šventoriuje susitinka rankų šiluma ir gerumas - švenčiame Žolinę - Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo iškilmę.

 

Plačiau


 

Žolinės - Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės

Nuotraukos

Plačiau


 

Sekmadienio Šv. Mišios ir filmas „Pranciškus-popiežius iš Naujojo pasaulio“

Nuotraukos

 

 

 

Plačiau


 

Bažnyčios šventoriuje tapybos pleneras

Kol dar vasara neišbėgo į rudenį stabtelėjome pasidžiaugti gamta, pasigrožėti jos tapytu vasaros peizažu ir patys pabandyti piešti. Penktadienį po Šv. Mišių, kurias aukojo klebonas Artūras Stanevičius ir adoracijos palaiminti klebono krašto literatai rengėsi tapybos plenerui.

 

Plačiau


 

Porciunkulės – Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės iškilmė

Štai ir paskutinis šių metų vasaros mėnuo, kuris prasidėjo Porciunkulės atlaidais, atveriančiais visų atlaidų duris. Porciunkulės atlaidus galima pelnyti kiekvienoje pasaulio katalikų bažnyčioje atlikus išpažintį, priėmus Šventąją Komuniją, pasimeldus už Popiežių ir Bažnyčią.

 

Plačiau


 

Tradicinė gegužinė parapijiečių sode

Gražią ir šiltą vasaros popietę po penktadieninių Šv. Mišių šv. Jurgio bažnyčioje, kurias aukojo klebonas Artūras Stanevičius vykome į Paobelės kaimą.

 

 

 

Plačiau


 

Karmelio Kalno Švč. Mergelės Marijos šventė

Į Karmelio Kalno Švč. Mergelės Marijos šventę (Škaplierinę) Šv. Jurgio bažnyčioje rinkosi gegužę priėmę Pirmąją Komuniją vaikai. Pirmiausia jie išsirikiavo prie klausyklos atlikti išpažinties norėdami apvalyti savo sielas nuo nuodėmių.

 

Plačiau


 

„Jėzaus istorija vaikams” dalyvavusiems šventosiose Mišiose

Visi įpratome, kad vasara yra atostogų metas. Pastebėjome, kad bažnyčiose gerokai mažiau žmonių ypač jaunimo. Natūralu, kad jauni žmonė išvykę su šeimomis atostogauja, vasarą leidžia stovyklose, pas senelius… Svarbu, kad mes patys nepaskelbtume sau atostogų su Dievu.

 

Plačiau


 

Didžiuojamės savo parapijos patrijotiškumu

Bažnyčios bendruomenė 21 valandą taip pat su džiaugsmu rinkosi Kėdainių Rinkos aikštėje ir su visa miesto bendruomene bei viso pasaulio lietuvias giedojo Lietuvos Himną.

 

Plačiau


 

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena

Švęsti pirmojo suvienytos Lietuvos valstybės valdovo, kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventę – Valstybės dieną pradėjome dalyvavimu Šv. Mišiose Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje.

 

Plačiau


 

Parapija džiaugiasi pastoracinės tarybos narės Genės Sereikienės apdovanojimu

Liepos 1 diena Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje - Džiaugsmo diena. Šią dieną visi susirinkome į šventąsias Mišias dėkoti Viešpačiui ir pasveikinti mūsų parapijietės, pastoracinės tarybos narės, tikybos mokytojos, parapijos katechetės, Marijos legiono vadovės, Kėdainių krašto literatų sambūrio vadovės Genės Sereikienės. Ji Birželio 24 d., švenčiant dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo šventę, Arkivyskupijos dienos proga buvo apdovanota arkivyskupo-metropolito Liongino Virbalo aukščiausiu arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu.

 

Plačiau

 

 

Daugiau naujienų rasite čia