į pradžią turinys susisiekiteInformacija
spausdinti

SKELBIMAI


 

2017 m. birželio 25 d. (sekmadienį), Kauno arkivyskupas-metropolitas Lionginas Virbalas visus arkivyskupijos tikinčiuosius kviečia vykti į garbingojo kankinio arkivyskupo Teofiliaus Matulionio skelbimo palaimintuoju iškilmę.

 

Todėl birželio 25 d. (sekmadienį), Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje šv. Mišių nebus.

 

Šv. Mišios bus aukojamos birželio 24 d. (šeštadienį), 16 val.

Užbaigiant Devintinių maldų aštuondienį šventinami žolynai ir laiminamos šeimos.

 


 

2017 m. liepos 8 d. (šeštadienį), Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios kalnelyje vyks Kėdainių krašto literatų tapybos plenero antroji dalis ,,Nutapysiu eilėraštį“. Veiks tapybos darbų paroda po atviru dangumi.

 


 

2017 m. liepos 9 d. (sekmadienį), po 12 val. Šv. Mišių už Kėdainių krašto literatų sambūrį, šv. Jurgio bažnyčios kalnelyje vyks tradicinė trečioji Kėdainių krašto literatų sambūrio poezijos vasara ,,Ten, kur poezija virsta malda“.

/Eilės skambės  lietuvių, anglų, lenkų, vokiečių kalbomis/.

Muzikuos krašto ir kitų rajonų dainuojamosios poezijos atlikėjai. Kėdainių lenkų draugijos ansamblis ,,Issa".

Maloniai kviečiame dalyvauti

 


NAUJIENOS


Devintinių altorėliai ir parapijiečių kiemuose


Sekmadienis Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje


Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos belaukiant


Gedulo ir vilties dienos minėjimas


Metalo dirbiniuose istoriniai momentai ir tikėjimo ženklai


Vaikų Pirmosios Komunijos šventė


Klebonas savo dalyvavimu šventėje pagerbė ugdymo įstaigos bendruomenę


Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena paminėta bažnyčioje


Eucharistinė adoracijos naktis Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje


Akimirkos iš Kėdainių krašto dailės draugijos parodos atidarymo


Akimirkos iš Motinos dienai skirto koncerto


Sutvirtinimo sakramento teikimo šventė


Šv. Jurgio atlaidai


Prisikėlimo šventės akimirkos