Informacija spausdinti

SKELBIMAI


 

2019 m. sausio 20 d. (sekmadienį), minint krikščionių vienybės savaitę 12 val. Šv. Mišios meldžiant brangios vienybės dovanos visiems krikščionims.  

 


 

2019 m. sausio 27 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios žvakučių aukotojų prašymais ir maldavimais.

 


 

2019 m. vasario 2 d. (šeštadienį), Grabnyčių - Kristaus paaukojimo šventė.

Žvakių šventinimas, procesija ir Šv. Mišios 10 val.

 


 

2019 m. vasario 3 d. (sekmadienį), šv. Blažiejaus sakramentalijos suteikimas prašant apsaugoti nuo gerklės ligų ir nuo bet kokio kitokio susirgimo. 

 


 

2019 m. vasario 5 d. (antradienį), 10 val. Šv. Mišios už parapiją prašant apsaugoti nuo gaisrų ir kitų nelaimių. Šventinama šv. Agotos duona ir vanduo. 

 


NAUJIENOS


 

Šv. Mišios už Lietuvos Laisvės gynėjus, pagarbi atmintis ir širdžių „Ačiū“

Lietuvos valstybinė šventė – Laisvės gynėjų diena – kovojusių už Tėvynės laisvę paminėjimas šv. Jurgio parapijos tikintiesiems prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias aukojo klebonas Artūras Stanevičius. Prisimindami šią skaudžią 1991 metų Lietuvai dieną meldėmės už gyvus ir mirusius Lietuvos Laisvės gynėjus.

Plačiau


 

Pelėdnagiuose prisimintas Sausio 13-osios didvyris

Kėdainiai per Sausio 13-osios įvykius yra netekę dviejų kraštiečių − Vytauto Koncevičiaus ir Alvydo Kanapinsko. Jų kapai yra Kauno gatvės kapinėse. Ten Sausio 13 d. 13 val. bus padėta gėlių, uždegtos žvakelės. O šiandien Pelėdnagiuose pagerbtas ten gyvenusio V. Koncevičiaus atminimas.

Plačiau


 

Atsisveikinimas su Kazimieru Dobrovolskiu

Šiandien mes pagerbiame krikščionį, gerų darbų ir maldos žmogų Kazimierą Dobrovolskį, švelniai parapijiečių vadinamą Kaziuku. Pagerbiame savo parapijietį visada nešusį ramybę ir meilę, kurio veide visada švietė šypsena. Dabar jau sakome – buvo. Jis buvo visada pasiruošęs visiems padėti, pamokyti, užtarti malda.

Plačiau


 

Trijų Karalių šventė

Gimusį Jėzų aplankė Trys Karaliai. Kiekvienas  Karalius Betliejuje gimusiam Jėzui įteikė po dovaną: Melchioras - auksą, Kasparas - smilkalus ir Baltazaras mirą. Kaip ir kasmet, šventieji Karaliai nešini dovanomis apsilankė šv. Jurgio bažnyčioje.

Plačiau


 

Sveikiname bažnyčios vargonininkę Aušrą Giedrienę

Sausio 5 dieną, Kėdainių kultūros centre, Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios vargonininkė Aušra Giedrienė šventė savo Josvainių tautinio ansamblio „Auštaras“ kūrybinės veiklos 10-mečio šventę, kurią pavadino „Saulala riduolėla“.

Plačiau


 

Šventosios šeimos sekmadienis mūsų bažnyčioje

Šis sekmadienis Sutvirtinimo sakramentui besiruošiančio jaunimo yra mokykloje vykstančių atostogų laike, tad ir pasiruošimų susitikimų parapijoje nedarome.

 

Plačiau


 

Šventų Kalėdų dieną bažnyčioje apsilankė Kalėdų senelis

Pirmąją Šventų Kalėdų dieną tikintieji rinkosi bažnyčioje pasveikinti gimusio Kūdikėlio Jėzaus. Šeimos su vaikučiais būriavosi prie Prakartėlės.

 

Plačiau


 

Bernelių Šv. Mišios Kūčių vakaro tyloje

Šeimos pavalgę Kūčių vakarienę skubėjo į Bernelių Šv. Mišias padėkoti, kad sulaukė Kristaus Gimimo šventės ir pritarti Angelų giesmėms. Net mažiausieji šeimos nariai drauge su tėveliais atėjo prie Prakartėlės.

 

Plačiau


 

Vargstantiems suorganizuota tradicinė Kūčių popietė

Kaip ir kasmet prieš Kalėdas, Kėdainių šv. Jurgio parapijos Caritas, Parapijos namuose suorganizavo Kūčių popietę vargstantiems ir stokojantiems. Jau antrus metus tai organizuojama kartu su „Viltis - Vilkonda“ Labdaros ir paramos fondu. Parapijos Carito pirmininkė Malenija Pivorienė prie Kūčių stalo dalindamasi Kalėdaičiu su vargstančiaisiais kalbėjo apie mūsų visų pareigą mylėti ir stiprinti vienas kitą. Priminė, kad kiekvienas čia esantis ypatingu būdu yra Dievo širdyje. Linkėjo būti arti Kūdikėlio Jėzaus, kuris su meile žvelgia į kiekvieną. Malenija Pivorienė ragino skubėti atsigręžti į Dievą ir pakelti galvas, nes Dievas yra su mumis.

 

Plačiau

Įdomus statinys, pamanytų Labūnavos keliu pravažiuojantis ir šios vietovės nežinantis keleivis vos pažvelgęs į Labūnavos dvaro bokštą. Jau 72 metai praėjo nuo čia vykusių kruvinų kautynių. Tremtinių ir politinių kalinių Kėdainių skyriaus vado Jono Šleževičiaus rūpesčiu buvo suorganizuotas bokšte žuvusiųjų paminėjimas.

 

Plačiau


 

Bendradarbiavimas puoselėjant dvasines vertybes

Graži draugystė ir bendradarbiavimas sieja Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios bendruomenę, kūrybos žmones su Kėdainių lenkų draugijos vadove poete Irena Duchovska bei visais lenkų draugijos nariais.

 

Plačiau


 

Gruodžio 16-ąją švenčiame III Advento sekmadienį

Po Šv. Mišių vyko literatūrinė-muzikinė kompozicija „Advento rimtyje-Kalėdų laukimas“. Programą atliko Kėdainių miesto mišrus vokalinis instrumentinis ansamblis „SENAMIESTIS“. Vadovė Nijolė Bajoriūnienė.

 

Plačiau


 

Pašventinta Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios Marijos legiono vėliava

Gruodžio 9 dieną į Kėdainių šv. Jurgio bažnyčią rinkosi Marijos legiono legionierės, maldos pagalbininkai, svečiai. Klebonas Artūras Stanevičius, kuris yra ir Marijos legiono dvasinis vadas aukojo Šv. Mišias už Marijos legiono legionieres, maldos pagalbininkus, svečius, parapijiečius.

 

Plačiau


 

Labdaros ir paramos fondas „Viltis–Vikonda“ padėkojo geradariams

Visus geradarius susirinkusius į „Gerumo spindulių vakarą“ palaimino Kėdainių šv. Jurgio parapijos klebonas Artūras Stanevičius.

 

Plačiau


 

Kėdainių šv. Jurgio parapijos sutvirtinamųjų Šventosios Dvasios šeštadienis Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre (KAJC) 2018-12-08

Dalelė mūsų Kėdainių šv. Jurgio parapijos jaunimo, kurie savo kelionę priimti Sutvirtinimo sakramentą pradėjo Kėdainių dekanato dieną kelione į Šiluvą suprato, kad Marija tikrai juos lydi tikėjimo kelionėje link Sutvirtinimo sakramento sąmoningo priėmimo. Diena, laikas tikrai nebuvo kažkaip derinta su šia Švenčiausios Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo švente. Paklausę Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro vadovės Agnės Grigaitytės, kada jie mums galėtų pravesti Šventosios Dvasios seminarą, iškart nudžiugome pamatę, kokia siūloma seminarui diena.

Plačiau


 

Labdaros ir paramos fondas „Viltis–Vikonda“ ir vėl sukvietė Kėdainių senjorus

Bendrai maldai šventinio renginio metu susirinkusiuosius pakvietė Šv. Jurgio parapijos klebonas Artūras Stanevičius.

 

Plačiau


 

Rotušėje apdovanoti konkurso „Gražiausiai tvarkoma aplinka“ nugalėtojai

Džiaugiames, kad gražiai tvarkomos Kėdainių miesto seniūnijos aplinkos: įmonės, įstaigos, organizacijos kategorijoje tapo nugalėtojais - Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios, klebonas – kunigas Artūras Stanevičius, Šėtos g., Kėdainiai.

 

 

Plačiau


 

Dvylika autorių fotografijose pateikė savo Kėdainių matymą

Dvylika autorių fotografijose pateikė savo Kėdainių matymą. Didžiuojamės, kad viena iš jų yra mūsų Kėdainių šv. Jurgio parapijos katechetė, Marijos legiono vadovė, Tikybos mokytoja Genė Sereikienė.

 

Plačiau


 

Bažnyčioje Advento vainikų ir šiaudinių sodų paroda

Šv. Jurgio bažnyčioje Advento vainikų parodos ir jų šventinimas jau tapo tradicija. Beveik prieš dešimtmetį klebonas paragino parapijiečius pirmąjį Advento sekmadienį atsinešti į bažnyčią Advento vainikus pašventinimui. Vėliau jiems buvo sukalti trijų pakopų stendai, todėl vainikai gražiai įsikomponavo bažnyčios aplinkoje stebindami savo įvairove.

Plačiau


 

Pirmasis Advento sekmadienis

Kėdainių šv. Jurgio parapijos jaunimas į tradicines pasirengimo Sutvirtinimo sakramentui  pamokas atėjo nešini ne tik Advento vainikais rankose, bet ir vedini broliais, sesėmis, tėveliais, močiutėmis, draugais...

 

Plačiau

 

 

Daugiau naujienų rasite čia