Informacija spausdinti

SKELBIMAI


 

2019 m. balandžio 19 d. Didįjį penktadienį, 16 val. visus krikščionis kviečiame į tradicinį Kristaus kryžiaus kelią, Kėdainių miesto gatvėmis. Pradžia prie Kėdainių rajono savivaldybės.

 

18:00 val. Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje – KRISTAUS KANČIOS PAMALDOS.

Jose renkamos aukos šventajai Žemei palaikyti. Tai viso pasaulio katalikų parama Šventojoje Žemėje esančioms krikščionių šventykloms.

Šventoji Žemė – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus veiklos, mirties ir prisikėlimo vieta.

 


 

2019 m. balandžio 20 d. Didįjį šeštadienį, 18 val. renkamės šventoriuje VELYKNAKČIO pamaldoms. Šventinama ugnis ir vanduo. Už krikšto pažadų atnaujinimą pelnomi atlaidai. Prašome atsinešti krikšto žvakes.

 


 

2019 m. balandžio 21 d. (sekmadienį), pagrindinės VELYKŲ ŠV. MIŠIOS su procesija ir margučių šventinimu 8 val. 

Kitos Šv. Mišios 10 val. 30 min. 

 


 

2019 m. balandžio 22 d. (pirmadienį),

Antrąją Velykų dieną Šv. Mišios 10 val.

 


NAUJIENOS


 

2019-04-14 Verbų sekmadienis

Nuotraukos

Plačiau

 


 

2019-03-24 Sekmadienio Šv. Mišios minint 1949 metų trėmimų 70-metį

Minint masinę 1949 metų kovo 25 – 28 d. trėmimo operaciją, kurios kodinis pavadinimas buvo „Priboj“ – „Bangų mūša“ už tremtinius grįžusius gyvus, parvežtus dėžėse ir likusius gulėti svetimoje žemėje, už tuos, kurie susirinko šiandieną čia, už tuos, kurių niekas neprisimena Šv. Mišias aukojo klebonas Artūras Stanevičius.

Plačiau


 

2019-03-15 Marijos legionierių piligriminė kelionė į Krekenavos baziliką

Kovo 15 dieną Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios Marijos legiono legionierės palaimintos klebono Artūro Stanevičiaus vykome į Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo baziliką, kur kiekvieno mėnesio 15 dieną vyksta Švč. Mergelės Marijos, Malonių Versmės  atlaidai.

Plačiau


 

2019-03-11 Šv. Mišios Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną

Dvidešimt devintasis laisvės pavasaris vėl puošiasi Trispalvėmis. Tautos ženklai namuose, bažnyčiose ir gatvėse. Meilė Tėvynei - lietuvių širdyse.

 

Plačiau


 

2019-03-10 Pirmasis Gavėnios sekmadienis

Atrodo, kad visai neseniai pradėjome naujuosius Liturginius metus, kada su Advento vainikais rankose atkeliavome į bažnyčią ir pradėjome Kalėdų laukimo laikotarpį Adventą.

 

Plačiau


 

2019-03-06 Gavėnios pradžios – Pelenų dienos Šventosios Mišios

2019 m. kovo 6d. (trečiadienį) 10 val.  Gavėnios pradžios – Pelenų dienos Šventosios Mišios ir atgailos ženklo suteikimas pabarstant galvas pelenais primenant amžinąsias vertybes.

 

Plačiau


 

2019-03-05 Parapijos Caritas sukvietė į linksmą Užgavėnių šventę

2019 m. kovo 5d. (antradienį), po 10 val. Šventųjų Mišių, kurias aukojo parapijos klebonas Artūras Stanevičius, aikštėje prie Parapijos namų, Caritas sukvietė į linksmą Užgavėnių šventę.

Plačiau

 


 

2019-03-03 Šv. Mišios už pasaulyje pabirusius lietuvius

Pirmąjį kovo sekmadienį šventėme visų pasaulio lietuvių maldos dieną.

 

 

Plačiau


 

2019-02-27 Dalyvavimas metinėje Kauno arkivyskupijos Caritas konferencijoje

2019 m. vasario 27 d. Kauno arkivyskupijos karitiečiai ir savanoriai rinkosi į metinę Caritas konferenciją. Kėdainių dekanatui atstovavo mūsų Kėdainių šv. Jurgio parapijos klebonas Artūras Stanevičius ir parapijos Carito aktyvios narės su savo vadove Malenija Pivoriene. Malenija Pivorienė buvusi ilgametė Kėdainių dekanato Carito pirmininkė. Ji daug dešimtmečių vadovauja Kėdainių šv. Jurgio parapijos Caritui. Kėdainių šv. Jurgio parapijos Caritas skaičiuoja per keturiasdešimt aktyvių narių.

Plačiau


 

2019-02-23 45-ąjį Jubiliejų švenčiančią kapelą „Vilainiai“ sveikino Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios klebonas kunigas Artūras Stanevičius

Kaip ir visada, mūsų Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius, susirinkusius į liaudiškos muzikos kapelos „Vilainiai“ 45-erių metų jubiliejinį koncertą „Kol dar muzika skamba širdy“ pasveikino gražiausiu katalikų pasveikinimu: „Garbė Jėzui Kristui!“.

 

Plačiau


 

2019-02-17 Sutvirtinamųjų „UŽTVIRTINK“ susitikimas Jonavoje

Vasario devintą dieną, Kėdainių šv. Jurgio parapijos Sutvirtinimo sakramentui besiruošiantis jaunimas, dalyvavo Jonavoje vykusiame susitikime ,,UŽTVIRTINK“.

 

Plačiau

 

Daugiau naujienų rasite čia