į pradžią turinys susisiekite


Informacija
spausdinti

SKELBIMAI


 

Kiekvieną Gavėnios penktadienį, 10 val. 30 min. Švč. Sakramento adoracija ir Gavėnios „Graudžių verksmų“ giedojimas. 

 


 

Kiekvieną Gavėnios sekmadienį, 11 val. 30 min. „Kryžiaus kelias“.

 


 

2017 m. balandžio 2 d. (sekmadienį), 12 val. 

Padėkos Šv. Mišios už geradarius.

 


 

2017 m. balandžio 9 d. Verbų sekmadienis.

12 val. Šv. Mišios už jaunimą. Prašome atsinešti verbų puokšteles.

 


 

Didžiąją savaitę, 2017 m. balandžio 10 - 15 dienomis, (pirmadienį - šeštadienį), pamaldų pradžia 18 val.

 

Valandą prieš pamaldas klausomos išpažintys.

 


 

2017 m. balandžio 13 d. Didysis ketvirtadienis.

Didžiojo ketvirtadienio rytą vyskupai drauge su visais kunigais Katedrose šventina aliejus, kurie bus vartojami teikiant Krikšto, Sutvirtinimo, Ligonių patepimo ir Kunigystės sakramentus. Kiekvienam katalikui bent kartą derėtų dalyvauti šiose Mišiose.

Kauno Katedroje pamaldų pradžia – 10 val.

 

18:00 val. Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje - KRISTAUS PASKUTINĖS VAKARIENĖS MIŠIOS. Jomis minimos didžiausios paslaptys: Švč. Sakramento ir Kunigystės įsteigimas, taip pat – Viešpaties įsakymas broliškai mylėti vieniems kitus.

Melsimės už buvusius šios bažnyčios kunigus.

 


 

2017 m. balandžio 14 d. Didįjį penktadienį, 16 val. visus krikščionis kviečiame į tradicinį Kristaus kryžiaus kelią, Kėdainių miesto gatvėmis. Pradžia prie Kėdainių rajono savivaldybės.

 

18:00 val. Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje – KRISTAUS KANČIOS PAMALDOS.

Jose renkamos aukos šventajai Žemei palaikyti. Tai viso pasaulio katalikų parama Šventojoje Žemėje esančioms krikščionių šventykloms.

Šventoji Žemė – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus veiklos, mirties ir prisikėlimo vieta.

 


 

2017 m. balandžio 15 d. Didįjį šeštadienį,

18 val. renkamės šventoriuje VELYKNAKČIO pamaldoms. Šventinama ugnis ir vanduo. Už krikšto pažadų atnaujinimą pelnomi atlaidai. Prašome atsinešti krikšto žvakes.

 


 

2017 m. balandžio 16 d. (sekmadienį)pagrindinės VELYKŲ ŠV. MIŠIOS su procesija ir margučių šventinimu  8 val. 

Kitos Šv. Mišios 10 val. 30 min.

 


 

2017 m. balandžio 17 d. (pirmadienį),

antrąją Velykų dieną Šv. Mišios 10 val. ir 12 val.

 


 

2016 m. balandžio 23 d. (sekmadienį),

Tituliniai šv. Jurgio atlaidai ir Atvelykio - Dievo gailestingumo sekmadienio šventimas.

10 val. Votyvinės Šv. Mišios.

12 val. Atlaidų procesija ir Šv. Mišios prašant palaimos žemdirbiams, šių metų derliui, kariams ir šauliams. Po pamaldų koncertas, jurgučių ridenimas ir skanavimas bei kitos pavasario linksmybės.  

 


 

2017 m. balandžio 25 d. (antradienį), šv. Morkaus, evangelisto šventė.
10 val. Šv. Mišios ir Maldavimų pamaldos prašant Dievą taikos, sveikatos ir derliaus.

 


 

2017 m. balandžio 29 d. (šeštadienį), 16 val. Sutvirtinimo sakramento šventė. 

Šv. Mišias už Kėdainių šv. Jurgio parapiją aukos ir Sutvirtinimo sakramentą teiks Kauno vyskupas.

 


 

NAUJIENOS


Kovo 11-ąją bažnyčioje prisiekė jaunieji šauliai


Širdies atvartos pasaulyje pabirusiems tautos vaikams


Šventa istorinė tautos diena


Trys liturginiai minėjimai pirmąją vasario savaitę


Lietuvos laisvės gynėjų dienos paminėjimo iškilmė Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje