Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
Spalio 13-oji - Kėdainių dekanato diena Šiluvoje

Nuotraukos

plačiau
 
Švč. Mergelės Marijos – Rožyno Karalienės atlaidai

Spalio 7 d. (sekmadienį) Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje šventėme Švč. Mergelės Marijos – Rožyno Karalienės atlaidus, kuriuose dėkojome Dievui už Šventojo Tėvo gausias malones gautas dalyvaujant Jo šventenybės aukotose Šv. Mišiose.

plačiau
 
Bažnyčioje laimino gyvūnėlius

Spalio 4 – ąją minimas šv. Pranciškus ir Pasaulinė gyvūnijos diena. Gyvūnų, gamtosaugos ir prekybininkų globėju laikomas šv. Pranciškus Asyžietis – katalikų šventasis, kuris gimė Italijoje. Jo tikrasis vardas ir pavardė yra Giovanni di Pietro di Bernardone.

plačiau
 
Keliaujančiųjų ir vairuotojų dieną meldėmės ir už vaikus

Lietuvos vyskupų konferencija 2009 metais per plenarinį posėdį paskelbė paskutinį rugsėjo sekmadienį Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena. Jau aštunti metai Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje yra minima ši diena.

plačiau
 
Šv. Mišios už partizanus, tremtinius ir politinius kalinius

Rugsėjo vidurio sekmadienį į Šv. Jurgio bažnyčią rinkosi partizanai, tremtiniai, politiniai kaliniai, laisvės kovų dalyviai, šauliai, partizanų giminės ir artimieji.

plačiau
 
Iš susitikimo su popiežiumi Pranciškumi

Tą nepaprastą sekmadienį Rugsėjo 23-čiąją Kėdainių šv Jurgio parapijos tikintieji drauge su šv. Jurgio bažnyčios klebonu Artūru Stanevičiumi, kurio iniciatyva ir rūpesčiu turėjome galimybę nuvykti į susitikimą su popiežiumi Pranciškumi prieš saulės tekėjimą būriavosi šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje.

plačiau
 
Kėdainių šv. Jurgio parapijos maldininkai gausiai dalyvavo Švč. Mergelės Marijos gimimo atlaiduose (Šilinėse)

Rugsėjo 8 d. Lotynų Bažnyčioje šią iškilmę VII a. pabaigoje įvedė popiežius Sergijus I. Šiluvos bažnyčia – bene pirmoji Lietuvoje Marijos Gimimo titulą turinti šventovė. Šiluvos atlaidai, liaudiškai – Šilinės, švęsti dar prieš Dievo Motinos apsireiškimą. Švč. Mergelės Marijos Gimimas yra švenčiamas rugsėjo pradžioje, todėl šiai šventei nuo šilų, t. y. rugsėjo mėnesio pavadinimo, prigijo Šilinių vardas. Tačiau šis pavadinimas nėra oficialus liturginis, todėl Liturginiame kalendoriuje rašomas skliausteliuose.

plačiau
 
Šv. Mišios minint Sąjūdžio 30-metį

Rugsėjo 9 dieną į Kėdainių šv. Jurgio bažnyčią rinkosi sąjūdiečiai. Šv. Mišias už gyvus ir mirusius Sąjūdžio kūrėjus ir visus sąjūdiečius Kėdainiuose aukojo Klebonas Artūras Stanevičius.

plačiau
 
Vykome į Šilinių atlaidus

Pirmąją atlaidų dieną - rugsėjo 7- ąją Kėdainių šv. Jurgio parapijos Marijos legiono maldininkės sekdamos šv. Jurgio parapijos klebono Artūro Stanevičiaus pavyzdžiu vykome į Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo dienos atlaidus. Ši diena skirta šv. Jonui Pauliui ir vienuoliams. Buvo Kėdainių dekanato diena.

plačiau
 
Šv. Mišios už parapijos Marijos gyvojo rožyno kalbėtojus

Nuotraukos

plačiau
 
1   2   3   4   10  sekantis  >>