į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Palaimintasis Teofilius Matulionis

 

Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje, dešinėje pusėje,

 prie Nukryžiuotojo Jėzaus altoriaus esančiame altorėlyje,

nuo 2019 m. rugsėjo 29 d. yra saugoma palaimintojo kankinio ir

arkivyskupo Teofiliaus Matulionio I – ojo laipsnio relikvija.

 

Palaiminimas relikvija

ir jos pagerbimas vyksta

 kiekvieną antrąjį mėnesio sekmadienį nuo 9 val. iki 13 val.

 

 

 

 


 

 
 
2019-09-29 Palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvijos įteikimas

Rugsėjo 29 dieną šv. Jurgio bažnyčia sutiko garbingą svečią Kaišiadorių vyskupą Jo ekscelenciją Joną Ivanauską, kuris atvežė Palaimintojo arkivyskupo kankinio Teofiliaus Matulionio relikviją. Tai didelė dovana parapijai, bažnyčiai, Kėdainiams, visiems tikintiesiems.

 

plačiau

 
 
Stendas

Stendas Kėdainių šv. kankinio Jurgio bažnyčioje.

plačiau
 
Altorėlis

Laukdami palaimintojo arkivyskupo garbingojo kankinio Teofiliaus Matulionio relikvijos įsigijome altorėlį (autorius skulptorius Audrius Vasiliauskas). Jame jau galima grožėtis tautodailininkės Audronės Rudienės nutapytu ir šv. Jurgio parapijai padovanotu kanoniniu paveikslu.

plačiau
 
Metalo dirbiniuose istoriniai momentai ir tikėjimo ženklai

Šie metai paskelbti arkivyskupo, kankinio Teofiliaus Matulionio metais. Artėjant Teofiliaus Matulionio beatifikacijos iškilmei šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius susitikęs su įmonės „Laumetris“ vadovais Kaziu Čiuryla ir Jonu Putna aptarė, kad pagerbiant arkivyskupą, kankinį Teofilių Matulionį būtų gerai pastatyti metalinį kryžių šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje.

 

 

plačiau

 
 
2017-11-26 Kristaus Karaliaus švente užbaigiame liturginius metus

Lapkričio 26 dieną užbaigiant bažnytinius liturginius metus ir švenčiant Kristaus Karaliaus šventę Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius aukojo Šv. Mišias, kuriose kvietė pasimelsti už bažnyčios geradarius - visus prisidėjusius savo darbais, malda bei auka prie bažnyčios išlaikymo, jos puoselėjimo, liturginių švenčių rengimo.

 

plačiau

 
 
2017-07-23 Padėkos Šventos Mišios

Greitkelio kilometrus skaičiuojantis autobuso spidometras, dulkiantis lietus ant mašinos lango, maldų žodžiai ... ir staiga iš po debesų pasirodžiusi saulė. Tokią 2017 metų birželio 25 dienos pradžią sutiko Kėdainių šv. Jurgio parapijos piligrimai.

 

plačiau

 
 
2017-06-25 Dalyvavome garbingojo kankinio vyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijoje

Kauno arkivyskupo-metropolito Liongino Virbalo kvietimu, kaip ir visi Lietuvos tikintieji Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios parapijiečiai drauge su klebonu Artūru Stanevičiumi 2017 m. birželio 25 dieną keliavome į Vilniaus Katedros aikštę, kur vyko garbingojo kankinio arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacija.

 

plačiau

 
 
2017-06-11 Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos belaukiant

Artėjant arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius stengiasi parapijiečius supažindinti su arkivyskupo Teofiliaus Matulionio asmenybe, kurio skelbimo palaimintuoju iškilmė pirmą kartą istorijoje popiežiaus Pranciškaus sprendimu vyks Lietuvoje. Prieš trisdešimt metų palaimintuoju buvo skelbiamas Jurgis Matulaitis, bet jo beatifikacija tuomet vyko Vatikane, šv. Petro bazilikoje.

 

plačiau

 
 
Paroda

 

Kviečiame aplankyti:

Palaimintojo arkivyskupo kankinio Teofiliaus Matulionio parodą mūsų Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje.

Ateiti galima kiekvieną sekmadienį nuo 9 val. iki 13 val.

plačiau
 

 

 

Kanoninį palaimintojo arkivyskupo kankinio Teofiliaus Matulionio paveikslą nutapė ir parapijai padovanojo tautodailininkė Audronė Rudienė.