Informacija spausdinti

SKELBIMAI


 

Kėdainių Šv. Kankinio Jurgio bažnyčioje vyksta fotografo Arvydo Kantauto paroda „Lietuvos peizažai“.

Parodą pamatyti galite sekmadieniais nuo 9 val. iki 13 val.

 


 

Maloniai prašome Jūsų 1,2 % fizinių asmenų mokesčio dalį skirti parapijai:

 

Prašome anketoje (forma FR0512) įrašyti savo bei Kėdainių

šv. Jurgio parapijos duomenis ir ją atiduoti Apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI).

Pavadinimas

Kėdainių šv. Jurgio parapija

Adresas

Juodkiškio g. 8, Kėdainiai

Juridinio asmens kodas

191045038

Bankas

Swedbank LT887300010002521830

 


 


NAUJIENOS


 

2020-10-25 Sekmadienis su broliu Mykolu Ferencu OFMCap

Paskutinįjį Misijų ir Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnesio sekmadienį, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje parapijos klebono pakviestas lankėsi ir Šventąsias Mišias aukojo brolis Mykolas Ferencas OFMCap iš Paulių vienuolyno. Tai pirmasis kartas jo apsilankymo ne tik mūsų bažnyčioje, bet ir Kėdainių mieste.

Plačiau


 

2020-10-18 Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo vizitacija Šventybrasčio Kristaus Atsimainymo bažnyčioje

Ruduo barsto ne vien lapus jis paberia saulės spindulių, pabarsto lietaus, suošia vėtromis. Tokį spalio 18 dienos sekmadienį į Šventybrasčio Kristaus Atsimainymo bažnyčią atvyko Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, kurį lydėjo monsinjoras Artūras Jagelavičius.

Plačiau


 

2020-10-11 Palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio I-ojo laipsnio relikvijos pagerbimas ir palaiminimas

Praėjo visi metai, kai Kėdainių Šv. kankinio Jurgio Bažnyčia sutiko garbingą svečią Kaišiadorių vyskupą Jo ekscelenciją Joną Ivanauską, kuris atvežė labai brangią visai Kėdainių bendruomenei dovaną,- palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio I-ojo laipsnio relikviją. Vyskupas džiaugėsi ir dėkojo klebonui už nuveiktus didžiulius darbus, kad Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčia turėtų šią relikviją.

Plačiau


 

2020-10-04 Mamų meilė augintiniams

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bendruomenė yra įpratusi, kad kasmet šv. Pranciškaus dieną, parapijos klebono iniciatyva, į bažnyčią palaiminimui galima atsivesti savo brangiausius augintinius.

 

Plačiau


 

2020-09-29 Dalyvavome SPA – Sielovados pagalbininkų nuotoliniame susitikime

Nuotolinės konferencijos, mokymai, susitikimai tiesiog būtinybe tapo epidemiologinės situacijos metu. Dėl pandemijos nutraukus fizinius susitikimus, rengimą sakramentams Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapija aptarusi su klebonu Artūru Stanevičiumi, pagal galimybes atsakingai vykdė nuotoliniu būdu.

Plačiau


 

2020-10-04 Rožyno Karalienės Švč. Mergelės Marijos atlaidai

Spalio mėnuo yra skirtas Švč. Mergelės Marijos garbei. Bažnyčiose kalbamas Švč. Mergelės Marijos Rožynas. Žodis „Rosarium“ reiškia „rožių darželis“ arba „Rožynas“.

 

Plačiau


 

2020-09-27 Paskutinis rugsėjo sekmadienis
Kaip ir kasmet, paskutinįjį rugsėjo sekmadienį nuo pat ryto, į Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčią rinkosi jaunimas ir jų tėveliai, kurie planuoja visus metus ruoštis ir pavasarį priimti Sutvirtinimo sakramentą.

Plačiau


 

2020-09-08 Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapija Šiluvoje

Rugsėjo 8 dieną Kėdainių kankinio Šv. Jurgio bažnyčios tikintieji drauge su klebonu Artūru Stanevičiumi vykome į Šiluvą, kur dalyvavome Didžiuosiuose Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaiduose.

 

Plačiau


 

2020-09-06 Šv. Mišių auka už Kėdainių miestą ir jo žmones

Šiais metais Kėdainių miestas švenčia savo 648 gimtadienį. Gražus rajono mero Valentino Tamulio sumanymas, kad Kėdainių miesto penkiose šventovėse būtų aukojamos Šv. Mišios už Kėdainių miestą.

 

Plačiau


 

2020-09-01 Klebonas Artūras Stanevičius pasveikino J. Paukštelio bendruomenę

Kaip ir kasmet Rugsėjo pirmąją, kuri yra minima kaip Mokslo ir Žinių diena, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas Artūras Stanevičius pasveikino Kėdainių J. Paukštelio mokyklos bendruomenę. Kėdainių J. Paukštelio mokykla stovi visai šalia Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčios.

Plačiau


 

2020-09-01 Mokslo ir žinių diena mokykloje-darželyje „Obelėlė“

Su pakilia nuotaika į m/d „Obelėlė“ mokslo ir žinių dieną rinkosi mokytojai, auklėtojos, mokiniai ir priešmokyklinukai. Džiaugsmingai susitiko per vasarą nesimatę mokiniai.

 

 

Plačiau 

Daugiau naujienų rasite čia