Informacija spausdinti

SKELBIMAI


 

Brangūs jaunuoliai, kviečiame jus ruoštis ir pavasarį priimti Sutvirtinimo sakramentą Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje. Mokyklinių atostogų metu susitikimai nevyks.

Kviečiame rinktis Kėdainių Šv. kankinio Jurgio (mūrinėje) bažnyčioje sekmadienį 9 val. 

 

Katechetė Genovaitė Matusevičienė tel. 8-612-82399

 


 

Gerbiami tėveliai, kviečiame jūsų vaikus ruoštis ir gegužės mėnesį priimti Pirmąją Komuniją Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje. Mokyklinių atostogų metu pamokėlės nevyks.

Kviečiame rinktis Kėdainių Šv. kankinio Jurgio (mūrinėje) bažnyčioje sekmadienį 11 val. 45 min. 

                                                                                                     

Katechetė Genė Sereikienė tel. 8-676-05154

 


NAUJIENOS


 

2021-10-04 Gailestingosios meilės šventė

 

Popiežius Paulius II 1980 metais paskelbė šv. Pranciškų gamtos globėju. Šv. Pranciškus visus kūrinius laikė savo broliais ir seserimis globojo juos ir jais rūpinosi. Darė gailestingumo darbus. Sakė pamokslus paukščiams, kurie atskrisdavo ir nutūpdavo į jo rankas ir ant pečių.

Plačiau


 

2021-09-26 107-OJI PASAULINĖ PABĖGĖLIŲ IR MIGRANTŲ DIENA

 

Šį sekmadienį jau šimtas septintą kartą minime Pasaulinę migrantų ir pabėgėlių dieną.

Taip pat minime vairuotojų ir keliaujančiųjų dieną.

Šis sekmadienis - vaikų ir jaunimo pasirengimo sakramentams pradžia.

Plačiau


 

2021-09-25 Parapijos Didysis choras dalyvavo Giesmių šventėje

 

Rugsėjo 25-ąją, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos Didysis choras, kartu su vargonininke Aušra Giedriene dalyvavo Josvainių Visų Šventųjų Bažnyčioje organizuotoje Giesmių Šventėje „Žvaigždė Šviesybės”.

Plačiau


 

2021-09-21 Atsisveikinome su brangiu parapijiečiu Vytautu Karla

 

Šiandien švenčiame šventojo apaštalo evangelisto Mato šventę. Šioje šventėje per dangiškąjį šventojo Mato užtarimą meldžiamės už mūsų tikėjimo brolį Vytautą jo laidotuvių dieną.

 

Plačiau


 

2021-09-19 Šventosios Mišios už parapijos Švč. Mergelės Marijos Gyvojo Rožyno maldos grupę

Sekmadienio 12 valandos Šventosios Mišios buvo aukojamos už Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos Švenčiausios Mergelės Marijos Gyvojo Rožyno maldos grupę vadovaujamą Malenijos Pivorienės.

Plačiau


 

2021-09-12 Parapijos Motinos maldoje judėjimas paminėjo antrąsias gyvavimo metines

 

Antrąjį mėnesio sekmadienį,  Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje, visuomet maldai išstatoma palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio relikvija.

Plačiau


 

2021-09 Kartu su Šiluvos Marija džiaugsmingai šlovinom Viešpatį

 

Meilė Šiluvai kasmet sklinda iš visos Kėdainių šventojo kankinio Jurgio bažnyčios bendruomenės.

Plačiau


 

2021-09-05 Šv. Mišių auka už Kėdainių miestą ir jo žmones

 

Kėdainių miesto gimtadienio šventės neatsiejama dalimi tapo ir ekumeninės pamaldos už Kėdainių miestą ir jo žmones.

Plačiau


 

2021-09-01 Rugsėjo 1-ąją klebonas palaimino parapijos mokyklų bendruomenes

Kasmet Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas mokslo metų pradžią vainikuoja Šventųjų Mišių auka už naujuosius mokslo metus. Tradiciškai kasmet į Šventąsias Mišias renkasi mokyklos – darželio „Obelėlė” bendruomenė vadovaujama Renatos Zigmantavičienės. Direktorė, mokytojos, tėveliai ir vaikai skaito skaitinius, ruošia ir neša atnašas, priima Komuniją Šventosiose Mišiose.

Plačiau

 

Daugiau naujienų rasite čia