į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija

SKELBIMAI


 

 


 

2024 m. birželio 15 d. (šeštadienį), 10.00 val. 

Melsimės Gyvojo Rožinio narių intencijomis už gyvus ir mirusius.

 


 

Užsakykite Mišias už kaimus ir gatves, melsdamiesi už gyvus ir mirusius.

 


 

Bažnyčioje bus vykdomi keli projektai: kirvarpų naikinimas ir planuojame įvesti infroredus, kurie šildys tikinčiuosius pamaldų metu žiemą, kviečiame prisidėti prie šių darbų ir tikinčiuosius savo aukomis.

 


 

Paremsite bažnyčią skirdami didesnę auką, atnešdami metinį bažnyčios mokestį.

Yra pastatytas bankinis skaitytuvas, kuriuo iš kortelės galima taip pat atlikti aukojimą bankine kortele.

 


 

Renkame naują Parapijos Pastoracinę Tarybą – siūlykite kandidatus. 

 


 

 


NAUJIENOS


 

2024-06-09 

Nuotraukos

Plačiau


 

2024-06-02 Devintinės ir Tėvo diena

Nuotraukos

Plačiau


 

2024-05-26 Švenčiausioji Trejybė ir vaikų Pirmosios Komunijos šventė

Nuotraukos

Plačiau


 

2024-05-05 Motinos diena

Nuotraukos

Plačiau


 

2024-04-21 Vaikai nešė ramybės linkėjimą

Šio sekmadienio Šv. Mišiose katechezės vaikus klebonas Sigitas Bitkauskas pakvietė susėsti presbiterijoje arti altoriaus, kad galėtų ne vien stebėti, dalyvauti, bet ir patarnauti.

Plačiau


 

2024-03-30 Didysis Šeštadienis

Nuotraukos

Plačiau


 

2024-03-24 Verbų sekmadienis

Nuotraukos

Plačiau


 

2024-03-11 Šv. Mišios už nepriklausoma Lietuvą ir Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarus

Kovo 11-ąją Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną Šv. Mišias aukojo klebonas Sigitas Bitkauskas ir kunigas Virgilijus Rutkūnas už nepriklausoma Lietuvą ir Nepriklausomybės akto signatarus.

Plačiau


 

2024-03-03 Gavėnios kelyje širdies atvartos...

Šis sekmadienis turtingas maldomis, eilėmis, vargonų ir švelnia fleitos muzika, gražiu ramybės palinkėjimu.

Plačiau


 

2024-03-01 Atsisveikinome su uoliu bažnyčios darbininku

Pirmąjį 2024 metų pavasario ankstyvą rytą Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje klebonas Sigitas Bitkauskas ir Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios klebonas Giedrius Maskolaitis aukojo gedulingas Šv. Mišias už Albiną Šniurevičių.

Plačiau


 

2024-02-25 Antrasis Gavėnios sekmadienis

Šv. Jurgio bažnyčioje einame Kryžiaus kelią. Katechezės vaikai šį kartą buvo aktyvūs Kryžiaus kelio procesijos dalyviai. Klebonui Sigitui Bitkauskui pasklausus: „Gal, kuris norėtų panešėti kryžių?“

Plačiau


 

2024-02-18 Pirmasis Gavėnios sekmadienis

Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje pirmąjį Gavėnios sekmadienį pradėjome nuo Kryžiaus kelio.

Plačiau


 

2024-01-13 Malda, giesmė, atmintis...

Šiandieną Šv. Mišias už laisvės gynėjus Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje aukojo klebonas Sigitas Bitkauskas.

Plačiau


 

Albinas Šniurevičius 1933 05 15 - 2024 01 07

Kviečiame atsisveikinti su Albinu Šniurevičiumi.

Nuo sausio 10 d. urna pastatyta prie šoninio altoriaus iki kovo mėnesio.

Plačiau


 

2023-12-22 Klebonas lankėsi Kėdainių įstaigose

Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios klebonas Sigitas Bitkauskas su Malenija Pivoriene ir Dale Urbonavičiene lankėsi Kėdainių įstaigose.

Plačiau


 

2023-10-08 Kėdainiuose pirmą kartą eitas Rožinio kelias, maldininkai audros nepabūgo

Sekmadienį Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje vyko Švenčiausiosios Mergelės Marijos – Rožyno karalienės atlaidai. Po Šv. Mišių tikintieji pakviesti į Rožinio kelią, kuris miesto gatvėmis buvo einamas pirmą kartą.

Plačiau


 

2023-10-08 Švenčiausios Mergelės Marijos - Rožyno karalienės atlaidai

Nuotraukos

Plačiau


 

2023-10-04 Šv. Pranciškaus ir tarptautinė gyvūnų diena

Nuotraukos

Plačiau

 


 

2023-09-24 Dvasininkai kvietė maldai už keliaujančiuosius bei šventino transporto priemones

Paskutinįjį rugsėjo sekmadienį, minint Keliautojų ir vairuotojų dieną, bažnyčiose buvo meldžiamasi už eismo dalyvių saugumą ir eismo nelaimių aukas, taip pat buvo šventinami automobiliai ir net dviračiai.

Plačiau

 


 

2023-09-03 Nuotraukos

Plačiau


 

2023-08-26 Antaninos ir Kęstučio Mugų santuokos 60 metų jubiliejus

Nuotraukos

Plačiau