Skelbimų archyvas spausdinti

2023 m. kovo 12 d. (sekmadienį), nuo 9 val. iki 13 val. palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio I-ojo laipsnio relikvijos pagerbimas. 12 val. Šv. Mišios žvakučių aukotojų prašymais ir maldavimais. Po 12 val. Šv. Mišių palaiminimas relikvija. 


2023 m. kovo 11 d. (šeštadienį), 11 val. Šv. Mišių auka už Nepriklausomą Lietuvą ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarus. 


2023 m. kovo 5 d. (sekmadienį), minėdami Lietuvos globėją Šv. Kazimierą, švęsime viso pasaulio lietuvių maldos dieną. Tai kvietimas dėkoti Dievui ir vieni kitiems, prisiminti visus Lietuvos žemės vaikus išeivijoje ir Tėvynėje. Šv. Mišios už visus Lietuvius 12 val. 


2023 m. vasario 22 d. (trečiadienį),

Gavėnios pradžios - Pelenų dienos Šv. Mišios ir atgailos ženklo suteikimas pabarstant galvas pelenais primenant amžinąsias vertybes 10 val.


2023 m. vasario 16 d. (ketvirtadienį),

Lietuvos valstybės atkūrimo dieną 12 val. Šv. Mišių auka už Lietuvos valstybę, tėvynę ir taiką. Po Šv. Mišių – žuvusiųjų už Lietuvos laisvę pagerbimas Dotnuvos g. kapinėse.


2023 m. vasario 5 d. (sekmadienį),

Šv. Mišiose 10 val. ir 12 val. šventinama Šv. Agotos duona ir vanduo prašant apsaugoti nuo gaisrų ir kitų nelaimių.


2023 m. vasario 3 d. (penktadienį), Šv. Blažiejaus minėjimas. 10 val. Šv. Mišios už ligonius ir Šv. Blažiejaus sakramentalijos suteikimas prašant apsaugoti nuo gerklės ligų iš nuo bet kokio kitokio susirgimo. 


2023 m. vasario 2 d. (ketvirtadienį), Grabnyčių - Kristaus paaukojimo šventė.

Žvakių šventinimas, procesija ir Šv. Mišios 10 val.


2023 m. sausio 13 d. (penktadienį),
17.30 val. Kauno g. kapinėse. Sausio 13-osios aukų – žuvusiųjų kėdainiečių pagerbimas.

 

18 val. Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje Šv. Mišių auka už gyvus ir mirusius Laisvės gynėjus.

Po Šv. Mišių Kėdainių kultūros centro folkloro ansamblio JORIJA koncertas (vad. R. Lukminienė)


2023 m. sausio 6 d. (penktadienį), Viešpaties Apsireiškimo - Trijų Karalių iškilmė. Šv. Mišios 10 val. Eikime kartu su Trimis Karaliais prie Gelbėtojo lopšio, padovanokime Jam meilės auksą, maldos smilkalus ir pasiaukojimo mirą. Šventinamas auksas, smilkalai, mira ir kreida.