Skelbimų archyvas spausdinti

Kviečiame dalyvauti tradicinėje Advento vainikų parodoje Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje ir savo namuose turėti pašventintą vainiką. Vainikai kartu su Carito akcijos „Gerumas mus vienija“ žvakelėmis bus šventinami pirmąjį Advento sekmadienį,

2022 m. lapkričio 27 d. (sekmadienį), 10 val. ir 12 val. Vainikus į bažnyčią galite atnešti kiekvieną rytą ir taip pat sekmadienį.

Krikščionių kraštuose, pagal seną tradiciją, iš eglišakių ar lauro lapų pinamas Advento vainikas. Gali būti naudojami ir kiti augalai: gėlės, vaisiai, kaspinai ir įvairios puošmenos. Vainiko dydis neribojamas. Vainikas paprastai padedamas ant stalo. Viduryje būtinai pritvirtinamos keturios žvakės, kurios simbolizuoja keturias Advento savaites. Advento vainikas namuose ir jį puošiančios žvakės simbolizuoja Kristaus laukimą, padeda mums skaičiuoti laiką, likusį iki Kalėdų, kviečia maldai, susikaupimui, geriems darbams, suteikia namams jaukumo.


2022 m. lapkričio 23 d. (trečiadienį), 15 val. Koliupės kaime bus pašventintas pirmosioms nepriklausomybės kovoms, su bolševikais, 1919 m. atminti paminklas.

Po pašventinimo, 16 val. 30 min. Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje bus aukojamos Šv. Mišios už Lietuvos kariuomenę ir laisvės kovotojus.


2022 m. lapkričio 20 d. (sekmadienį), Kristaus Karaliaus iškilme baigiasi bažnytiniai metai.

12 val. padėkos Dievui Šv. Mišios už visus: sekmadienių ir švenčių maldininkus, aukotojus, geradarius, už Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopą, už Kėdainių krašto literatus, už bažnyčios Chorą, Caritą, Marijos legioną, Motinas maldoje, Marijos gyvojo rožyno ratelį, Gailestingumo vainikėlio ratelį, už kitus parapijos maldos ratelius, katechetus, adoruotojas, procesijų organizatorius ir dalyvius, patarnautojus bei visus pagalbininkus.

Bus šventinami kalėdaičiai.


2022 m. lapkričio 13 d. (sekmadienį), 12 val., minint bažnytinės muzikos globėją šv. Ceciliją, Šv. Mišios už Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčios gyvus ir mirusius choristus. Prieš Šv. Mišias už mirusius choristus bus giedamas Rožynas.

Bus šventinamos Carito akcijos „Gerumas mus vienija“ žvakutės.


2022 m. lapkričio 6 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už žuvusius ir mirusius partizanus, politinius kalinius ir tremtinius.  


2022 m. lapkričio 2 d. (trečiadienį),

Vėlinių dieną Šv. Mišios 9 val. 10 val. ir 12 val.


2022 m. lapkričio 1 d. (antradienį), Visų šventųjų dieną Šv. Mišios 9 val. 10 val. ir 12 val. 


2022 m. spalio 9 d. (sekmadienį), Švenčiausios Mergelės Marijos - Rožyno karalienės atlaidai. Melsimės už maldai pasišventusius: Parapijos chorą, Marijos legioną, Motinų maldoje judėjimą, Gyvojo rožyno ir Gailestingumo vainikėlio kalbėtojų būrelius, Caritą, adoruotojas. Atlaidų procesija ir Šv. Mišios 12 val. 


2022 m. spalio 4 d. (antradienį), minint šv. Pranciškaus ir Tarptautinę gyvūnų dieną, 16 val., maldos valanda „Mylime savo augintinius drauge su šv. Pranciškumi".

Atsiveskime į bažnyčią palaiminti savo gyvūnėlius. 


2022 m. rugsėjo 25 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už transporto priemonių vairuotojus ir visus keliaujančius. Po Šv. Mišių bus šventinami automobiliai.


Gerbiami tėveliai, kviečiame jūsų vaikus ruoštis ir gegužės mėnesį priimti Pirmąją Komuniją Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje. Pasirengimas vyks sekmadieniais. Mokyklinių atostogų metu pamokėlės nevyks.

Į pirmąjį susitikimą kviečiame rinktis Kėdainių Šv. Jurgio kankinio (mūrinėje) bažnyčioje, 2022 m. rugsėjo 25 d. sekmadienį 11 val. 30 min. 

                                                                                                     

Katechetė Genė Sereikienė tel. 8-676-05154


Brangūs jaunuoliai, kviečiame jus ruoštis ir pavasarį priimti Sutvirtinimo sakramentą Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje. Pasirengimas vyks sekmadieniais. Mokyklinių atostogų metu susitikimai nevyks.

Į pirmąjį susitikimą kviečiame rinktis Kėdainių Šv. Jurgio kankinio (mūrinėje) bažnyčioje, 2022 m. rugsėjo 25 d. sekmadienį 9 val. 30 min. 

 

Katechetė Genovaitė Matusevičienė tel. 8-612-82399


2022 m. rugsėjo 18 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už parapijos Motinų maldoje judėjimą minint trečiąsias gyvavimo metines. Po Šv. Mišių kolektyvo „PARAPIJA“ koncertas. Vadovė Aldona Sasnauskienė. 


2022 m. rugsėjo 11 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišių auka už Kėdainių miestą ir jo žmones. 


2022 m. rugsėjo 4 d. (sekmadienį), po 12 val. Šv. Mišių, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentai kviečia į vokalinės ir vargoninės muzikos koncertą, kuriame skambės lietuvių ir užsienio kompozitorių kūriniai. Dalyvauja: Gabija Utaraitė (sopranas), Dovilė Pavilionytė (mecosopranas), Kajus Rudžionis (baritonas/vargonai). 


2022 m. rugpjūčio 28 d. (sekmadienį),

prašant palaimos Naujiems mokslo metams Šv. Mišios 12 val.


2022 m. rugpjūčio 23 d. (antradienį), Europos dieną stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio dieną Šv. Mišios už Tėvynės laisvę ir kovotojus 18 val. 


2022 m. rugpjūčio 21 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios žvakučių aukotojų prašymais ir maldavimais. 


2022 m. rugpjūčio 15 d. (pirmadienį), Žolinės - Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės Šv. Mišios 10 val. ir 12 val. Šventinami žolynai ir derlius.

Po pamaldų smagiu pasibuvimu šventoriuje palydėsime vasarą ir kartu paminėsime VŠĮ LASS (Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga) pietvakarių centro Kėdainių rajono filialo 60-ties metų sukaktį.


2022 m. rugpjūčio 14 d. (sekmadienį), Nuo 9 val. iki 13 val. palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio I-ojo laipsnio relikvijos pagerbimas. Po 12 val. Šv. Mišių palaiminimas relikvija.  


2022 m. rugpjūčio 2 d. (antradienį),

Porciunkulė - Švenčiausios Mergelės Marijos angelų karalienės iškilmė.

1216 m. šv. Pranciškus iš popiežiaus Honorijaus III išprašė malonę, kad tikintieji, lankydami Porciunkulės bažnytėlę pelnytų visuotinius atlaidus.

17 val. 30 min. Bendruomeninis Atgailos Sakramento šventimas.

18 val. Šv. Mišios ir procesija.


2022 m. liepos 24 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios žvakučių aukotojų prašymais ir maldavimais. 


Nuoširdžiai sveikiname Dalią ir Marijoną Urbonavičius, birželio 24-ąją, Kauno arkivyskupijos dangiškojo globėjo šv. Jono Krikštytojo Gimimo dienos proga, Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo apdovanotus aukščiausiu arkivyskupijos garbės apdovanojimu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu – už nuoširdų dalyvavimą Kėdainių Šventojo Jurgio kankinio parapijos gyvenime, aktyvų įsijungimą į parapijos Carito veiklą ir asmeninį gyvo tikėjimo liudijimą. Gerbiamiems Daliai ir Marijonui Urbonavičiams, ilgiausių metų ir Dievo palaimos prasmingoje krikščioniškoje veikloje linki Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapija. 


2022 m. liepos 17 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišiose, minint Švenčiausiąją Mergelę Mariją Škaplierinę ir pavedant jos užtarimui, vaikams priėmusiems pirmąją Komuniją bus uždedami Škaplieriai ir Rožynai.


2022 m. liepos 10 d., (sekmadienį), po 12 val. Šv. Mišių už poetus ir rašytojus, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčios šventoriaus kalnelyje prasidės 8-toji tradicinė Kėdainių krašto literatų sambūrio poezijos vasara ,,Ten, kur poezija virsta malda“. Eiles skaitys Kėdainių krašto literatai ir svečiai. Eilės bus skirtos Kėdainių 650 metų jubiliejui. Muzikuos krikščioniškoji muzikinė grupė ,,Karaliaus vaikai“ Vadovas, dainų autorius ir atlikėjas Ramūnas Kurklinskas.


2022 m. liepos 9 d. (šeštadienį), 16 val. Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčios kalnelyje vyks Kūrybos darbų popietė: „Nutapysiu eilėraštį“. Supažindins su sakralumo dailėje atskleidimu per meninę raišką ir užsiėmimą ves dailės terapiautė magistrė Vilija Racevičienė.


2022 m. liepos 6 d. (trečiadienį),

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės dieną, 18 val. Šv. Mišių auka už Tautą, praeities ir dabarties valstybės vadovus.


 2022 m. birželio 14 d. (antradienį), Kauno gatvės kapinėse prie simbolinio Tremtinio kryžiaus 18 val. Šv. Mišių auka už Lietuvos tremtinius, okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukas. 


2022 m. birželio 12 d. Švenčiausios Trejybės atlaidai.

10 val. Šv. Mišios už mirusius.

12 val. Atlaidų procesija ir Šv. Mišios. 


2022 m. birželio 10 d. (penktadienį),

Nepriklausomos Lietuvos pirmosios Kėdainių rajono tarybos (1990-1995 m.) 30-mečio minėjimo Šv. Mišios 11 val.

Melsimės už buvusias ir esamas Tarybas. Melsimės už mirusius Tarybos narius.


2022 m. birželio 5 d. (sekmadienį), Sekminės ir Tėvo diena.

Šv. Mišios 10 val. ir 12 val.


2022 m. gegužės 29 d. (sekmadienį), Šeštinės ir vaikų pirmosios komunijos šventė 12 val. 


2022 m. gegužės 15 d. (sekmadienį),

Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos bei Tarptautinės šeimos dienos minėjimas.

12 val. Šv. Mišios už Lietuvos partizanus ir Laisvės gynėjus. Melsime taikos Ukrainai bei melsime brangios vienybės dovanos visiems Lietuvos piliečiams ir prašysime Dangaus palaimos ir stiprybės mūsų šeimoms.

 

Po pamaldų Kėdainių kultūros centro Kamerinio choro „Ave Musica“, vadovas Algirdas Viesulas, koncertinė programa.

 

Mišioms pasibaigus prie paminklinio akmens rezistentams Skongalio g., prie paminklo Lietuvos laisvės kovotojams Atminties skvere, prie paminklinės lentos Lietuvos partizanų vadui generolui Jonui Žemaičiui-Vytautui Didžiojoje gatvėje bus paskelbta minutė tylos žuvusiems už Tėvynės laisvę atminti, dedamos gėlės.


Maloniai prašome Jūsų 1,2 % fizinių asmenų mokesčio dalį skirti parapijai:

 

Prašome anketoje (forma FR0512) įrašyti savo bei Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos duomenis ir ją atiduoti Apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI).

 

Pavadinimas

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapija

Adresas

Juodkiškio g. 8, Kėdainiai

Juridinio asmens kodas

191045038

Bankas

Swedbank LT887300010002521830

 


2022 m. gegužės 12 d. (ketvirtadienį), 18 val. Sutvirtinimo sakramento šventė.

Šv. Mišias už Kėdainių šv. Jurgio kankinio parapiją aukos ir Sutvirtinimo sakramentą teiks Kauno vyskupas.


2022 m. gegužės 1 d. (sekmadienį), Motinos diena.

Šv. Mišios 9 val., 10 val. ir 12 val.


2022 m. balandžio 24 d. Atvelykio-Dievo gailestingumo sekmadienis ir didieji parapijos vardo šv. Jurgio kankinio atlaidai bei Pasaulinės gyvybės dienos minėjimas.

10 val. Šv. Mišios už mirusius.

12 val. Atlaidų procesija ir Šv. Mišios meldžiant taikos Ukrainai ir Dievo gailestingumo saugant brangią gyvybės dovaną, palaimos Kėdainių miestui, žemdirbiams, šių metų derliui, kariams ir šauliams.


2022 m. balandžio 18 d. (pirmadienis),

Antroji Velykų dieną Šv. Mišios 18 val.


2022 m. balandžio 17 d.

VELYKŲ ŠV. MIŠIOS su procesija ir margučių šventinimu 8 val.

Kitos Šv. Mišios 10 val. 30 min.


2022 m. balandžio 16 d.

Didįjį šeštadienį, 18 val. Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčios šventoriuje renkamės VELYKNAKČIO pamaldoms. Šventinama ugnis ir vanduo. Už krikšto pažadų atnaujinimą pelnomi atlaidai. Prašome atsinešti krikšto žvakes.


2022 m. balandžio 15 d.

Didįjį penktadienį, visus krikščionis kviečiame į tradicinį Kristaus kryžiaus kelią, Kėdainių miesto gatvėmis. Pradžia prie Kėdainių rajono savivaldybės 16 val.

 

2022 m. balandžio 15 d.

18 val. Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje – KRISTAUS KANČIOS PAMALDOS.

Jose renkamos aukos šventajai Žemei palaikyti. Tai viso pasaulio katalikų parama Šventojoje Žemėje esančioms krikščionių šventykloms.

Šventoji Žemė – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus veiklos, mirties ir prisikėlimo vieta.


2022 m. balandžio 14 d.

Didžiojo ketvirtadienio rytą vyskupai drauge su visais kunigais Katedrose šventina aliejus, kurie bus vartojami teikiant Krikšto, Sutvirtinimo, Ligonių patepimo ir Kunigystės sakramentus. Kiekvienam katalikui bent kartą derėtų dalyvauti šiose Mišiose. Kauno Katedroje pamaldų pradžia – 10 val.

 

2022 m. balandžio 14 d.

18 val. Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje - KRISTAUS PASKUTINĖS VAKARIENĖS MIŠIOS. Jomis minimos didžiosios paslaptys: Švč. Sakramento ir Kunigystės įsteigimas, taip pat – Viešpaties įsakymas broliškai mylėti vieniems kitus. Melsimės už buvusius šios bažnyčios kunigus.


2022 m. balandžio 10 d. Verbų sekmadienis. Šv. Mišios 10 val. ir 12 val. Laiminamos verbos. 


Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje:

Gavėnios penktadieniais 10 val. 30 min. Švenčiausiojo Sakramento adoracija ir „Graudžių verksmų“ giedojimas.

Gavėnios sekmadieniais 11 val. 30 min. Kryžiaus kelias. 


2022 m. Kovo 11-ąją (penktadienį), 11 val. Šv. Mišios už nepriklausomą Lietuvą ir Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarus. Po Šv. Mišių Josvainių kultūros centro moterų vokalinio ansamblio PILKOS STYGOS koncertas (vad. V. Greičius). 


2022 m. kovo 2 d. (trečiadienį), Gavėnios pradžios - Pelenų dienos Šv. Mišios ir atgailos ženklo suteikimas pabarstant galvas pelenais primenant amžinąsias vertybes 10 val. 


2022 m. vasario 27 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišių auka už Ukrainą. 


2022 m. vasario 16 d. (trečiadienį), Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, 10 val. Šv. Mišių auka už Lietuvos valstybę. 


2022 m. vasario 8 d. (antradienį), 10 val. 30 min. Šv. Mišios už pirmąjį, kovose su bolševikais, žuvusį Lietuvos savanorį Povilą Lukšį. Po Šv. Mišių Povilo Lukšio atminimo pagerbimas jo žūties vietoje Taučiūnuose ir prie jo kapo Dotnuvos gatvės kapuose. 


2022 m. vasario 2 d. (trečiadienį), Grabnyčių - Kristaus paaukojimo šventė.

Žvakių šventinimas, procesija ir Šv. Mišios 10 val.


2022 m. sausio 29 d. (šeštadienį), 13 val. Šv. Mišios už Lietuvos samariečių bendrijos narius, savanorius ir rėmėjus, bei Anapilin išėjusius samariečius. 


2022 m. sausio 23 d. (sekmadienį), švenčiant popiežiaus Pranciškaus paskelbtą Dievo Žodžio sekmadienį, minint krikščionių vienybės savaitę 12 val. Šv. Mišios meldžiant  brangios vienybės dovanos visiems krikščionims. 


2022 m. sausio 16 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios žvakučių aukotojų prašymais ir maldavimais. 


2022 m. sausio 13 d. (ketvirtadienį), Laisvės gynėjų dieną, 18 val. Šv. Mišios už gyvus ir mirusius Lietuvos Laisvės gynėjus. 


2021 m. gruodžio 25 d. (šeštadienį), KALĖDOS

Kalėdų ryto Šv. Mišios 9 val.

Kitos Šv. Mišios 11 val.


2021 m. gruodžio 24 d. (penktadienį), KRISTAUS GIMIMAS.

Iškilmingas Betliejaus pašventinimas ir Kalėdų nakties Šv. Mišios 21 val.


Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje, pamaldų metu, galima įsigyti pašventintus KALĖDAIČIUS Jūsų Kūčių stalui. 

Caritas skelbia adventinę akciją „Gerumas mus vienija“ ir kviečia padėti žmonėms, kurie šiuo metu yra praradę tikėjimą ir viltį, kamuojami ligos, prispausti skurdo ar senatvės. Kiekvienas gali prisidėti prie akcijos, įsigijęs už auką specialią Lietuvos Carito žvakutę. Carito žvakelė yra aukos ir pagalbos vienas kitam simbolis. Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje žvakelės platinamos pamaldų metu.

 

Taip pat skurstančiuosius galima paremti aukomis, rūbais, ir negendančiais maisto produktais. Šias jūsų gerumo dovanas priims Carito savanoriai, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje.


2021 m. gruodžio 19 d. minint „Caritas Internationalis“, 70 metų įsteigimo sukaktį.

Šv. Mišios už Caritą 12 val.


2021 m. gruodžio 12 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už parapijos Marijos legioną minint vėliavos pašventinimo antrąsias metines ir visus maldos pagalbininkus, šaukiantis Nekaltosios Marijos užtarimo. 


2021 m. gruodžio 5 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už prieš 70 metų Sosių miške žuvusius partizanus. Po Šv. Mišių literatūrinė – muzikinė akimirka „Palinko liepa“.

Eiles skaitys Genė Sereikienė. Muzikuos Laima Žilytė.


Kviečiame dalyvauti tradicinėje Advento vainikų parodoje Kėdainių šv. kankinio Jurgio bažnyčioje ir savo namuose turėti pašventintą vainiką. Vainikai kartu su Carito akcijos „Gerumas mus vienija“ žvakelėmis bus šventinami pirmąjį Advento sekmadienį,

2021 m. lapkričio 28 d. (sekmadienį), 10 val. ir 12 val. Vainikus į bažnyčią galite atnešti kiekvieną rytą ir taip pat sekmadienį.

Krikščionių kraštuose, pagal seną tradiciją, iš eglišakių ar lauro lapų pinamas Advento vainikas. Gali būti naudojami ir kiti augalai: gėlės, vaisiai, kaspinai ir įvairios puošmenos. Vainiko dydis neribojamas. Vainikas paprastai padedamas ant stalo. Viduryje būtinai pritvirtinamos keturios žvakės, kurios simbolizuoja keturias Advento savaites. Advento vainikas namuose ir jį puošiančios žvakės simbolizuoja Kristaus laukimą, padeda mums skaičiuoti laiką, likusį iki Kalėdų, kviečia maldai, susikaupimui, geriems darbams, suteikia namams jaukumo.


2021 m. lapkričio 21 d. (sekmadienį), Kristaus Karaliaus iškilme baigiasi bažnytiniai metai.

12 val. padėkos Dievui Šv. Mišios už visus: sekmadienių ir švenčių maldininkus, aukotojus, geradarius, už Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopą, už Kėdainių krašto literatus, už bažnyčios Chorą, Caritą, Marijos legioną, Motinas maldoje, Marijos gyvojo rožyno ratelį, Gailestingumo vainikėlio ratelį, už kitus parapijos maldos ratelius, katechetus, adoruotojas, procesijų organizatorius ir dalyvius, patarnautojus bei visus pagalbininkus.

Bus šventinami kalėdaičiai.


Brangūs jaunuoliai, kviečiame jus ruoštis ir pavasarį priimti Sutvirtinimo sakramentą Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje. Mokyklinių atostogų metu susitikimai nevyks.

Kviečiame rinktis Kėdainių Šv. kankinio Jurgio (mūrinėje) bažnyčioje sekmadienį 9 val. 

 

Katechetė Genovaitė Matusevičienė tel. 8-612-82399


Gerbiami tėveliai, kviečiame jūsų vaikus ruoštis ir gegužės mėnesį priimti Pirmąją Komuniją Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje. Mokyklinių atostogų metu pamokėlės nevyks.

Kviečiame rinktis Kėdainių Šv. kankinio Jurgio (mūrinėje) bažnyčioje sekmadienį 11 val. 45 min. 

                                                                                                     

Katechetė Genė Sereikienė tel. 8-676-05154


2021 m. lapkričio 14 d. (sekmadienį), 12 val., minint bažnytinės muzikos globėją šv. Ceciliją, Šv. Mišios už Kėdainių šv. kankinio Jurgio bažnyčios gyvus ir mirusius choristus.

Prieš Šv. Mišias už mirusius choristus bus giedamas Rožynas.


2021 m. lapkričio 7 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už žuvusius ir mirusius partizanus, politinius kalinius ir tremtinius. 


2021 m. lapkričio 2 d. (antradienį), Vėlinių dieną Šv. Mišios 9 val. 10 val. ir 12 val. 


2021 m. lapkričio 1 d. (pirmadienį), Visų šventųjų dieną Šv. Mišios 9 val. 10 val. ir 12 val. 


2021 m. spalio 17 dieną (sekmadienį) 12 val. Šv. Mišiose bus pašventinta, o po Šv. Mišių bendruomenei pristatyta Genės Augaitės-Sereikienės knyga „Naujieji Lažai – mano gimtasis kaimas“. 


2021 m. spalio 10 d. (sekmadienį), Švenčiausios Mergelės Marijos - Rožyno karalienės atlaidai. Melsimės už maldai pasišventusius: Parapijos chorą, Marijos legioną, Motinų maldoje judėjimą, Gyvojo rožyno ir Gailestingumo vainikėlio kalbėtojų būrelius, Caritą, adoruotojas. Atlaidų procesija ir Šv. Mišios 12 val.

 

Taip pat ateinantį sekmadienį pagerbimui ir maldai dešinės pusės altorėlyje bus išstatyta palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio I-ojo laipsnio relikvija.

Palaiminimas relikvija bus suteiktas po 12 val. Šv. Mišių.


2021 m. spalio 4 d. (pirmadienį), minint šv. Pranciškaus ir Tarptautinę gyvūnų dieną, 16 val., maldos valanda „Mylime savo augintinius drauge su šv. Pranciškumi".

Atsiveskime į bažnyčią palaiminti savo gyvūnėlius.


Brangūs jaunuoliai, kviečiame jus ruoštis ir pavasarį priimti Sutvirtinimo sakramentą Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje.  Mokyklinių atostogų metu susitikimai nevyks.

Kviečiame rinktis Kėdainių Šv. kankinio Jurgio (mūrinėje) bažnyčioje sekmadienį 9 val. 

 

Katechetė Genovaitė Matusevičienė tel. 8-612-82399


Gerbiami tėveliai, kviečiame jūsų vaikus ruoštis ir gegužės mėnesį priimti Pirmąją Komuniją Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje. Mokyklinių atostogų metu pamokėlės nevyks.

Kviečiame rinktis Kėdainių Šv. kankinio Jurgio (mūrinėje) bažnyčioje sekmadienį 11 val. 45 min. 

                                                                                                     

Katechetė Genė Sereikienė tel. 8-676-05154


2021 m. rugsėjo 12 d. (sekmadienį), Nuo 9 val. iki 13 val. palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio I-ojo laipsnio relikvijos pagerbimas. Po 12 val. Šv. Mišių palaiminimas relikvija. 


2021 m. rugpjūčio 15 d. (sekmadienį), Žolinės - Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės Šv. Mišios 10 val. ir 12 val. Šventinami žolynai ir derlius.

Po pamaldų smagiu pasibuvimu šventoriuje palydėsime vasarą.


2021 m. rugpjūčio 2 d. (pirmadienį),

Porciunkulė - Švenčiausios Mergelės Marijos angelų karalienės iškilmė.

1216 m. šv. Pranciškus iš popiežiaus Honorijaus III išprašė malonę, kad tikintieji, lankydami Porciunkulės bažnytėlę pelnytų visuotinius atlaidus.

17 val. 30 min. Bendruomeninis Atgailos Sakramento šventimas.

18 val. Šv. Mišios ir procesija.


Nuoširdžiai sveikiname Adelę Dovidavičienę, Birželio 24-ąją, Kauno arkivyskupijos dangiškojo globėjo šv. Jono Krikštytojo Gimimo dienos proga, Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo apdovanotą aukščiausiu arkivyskupijos garbės apdovanojimu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu – už nuoširdų dalyvavimą Kėdainių šv. kankinio Jurgio parapijos gyvenime, ilgametį ir uolų vadovavimą parapijos maldos grupelėms, aktyvų įsijungimą į parapijos Carito veiklą ir asmeninį gyvo tikėjimo liudijimą. Gerbiamai Adelei ilgiausių metų ir Dievo palaimos prasmingoje veikloje linki Kėdainių šv. kankinio Jurgio parapija. 


2021 m. liepos 25 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišiose, minint Švenčiausiąją Mergelę Mariją Škaplierinę ir pavedant jos užtarimui, vaikams priėmusiems pirmąją Komuniją bus uždedami Škaplieriai ir Rožynai.

 

11 val. vaikai kviečiami ateiti atlikti Atgailos-išpažinties Sakramentą.


2021 m. liepos 11 d., (sekmadienį), po 12 val. Šv. Mišių už poetus ir rašytojus, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčios šventoriaus kalnelyje prasidės 7 - toji tradicinė Kėdainių krašto literatų sambūrio poezijos vasara „Ten, kur poezija virsta malda“.

Eiles skaitys Kėdainių krašto literatai ir svečiai. Muzikuos atlikėjai „Albertas ir Renata“, kankliuos Oksana Morozovaitė, gitara gros Justė Šimanauskaitė.


2021 m. liepos 6 d. (antradienį), Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės dieną, 10 val. Šv. Mišių auka už Tautą, praeities ir dabarties valstybės vadovus. 


2021 m. birželio 20 d. (sekmadienį), 12 val. vaikų pirmosios komunijos šventė. 


2021 m. birželio 14 d. (pirmadienį), Kauno gatvės kapinėse prie simbolinio Tremtinio kryžiaus 18 val. Šv. Mišių auka už Lietuvos tremtinius, okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukas. 


2021 m. birželio 6 d. (sekmadienį), Devintinės ir Tėvo diena. Šv. Mišios 10 val. ir 12 val. 


2021 m. gegužės 30 d. Švenčiausios Trejybės atlaidai, kanoninė vyskupo vizitacija ir Sutvirtinimo Sakramento šventė.

12 val. Šv. Mišias už Kėdainių šv. kankinio Jurgio parapiją aukos ir Sutvirtinimo sakramentą teiks Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas.


2021 m. gegužės 23 d. švęsdami Sekmines, 12 val., Šv. Mišiose melsimės už mūsų parapijos Caritą vadovaujamą pirmininkės Malenijos Pivorienės, minėdami Carito veiklos 32-ąsias metines. 


2021 m. gegužės 16 d. (sekmadienį), Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos minėjimas.

12 val. Šv. Mišios meldžiant brangios vienybės dovanos visiems Lietuvos piliečiams.

Po pamaldų Sirutiškio folkloro ansamblio RADASTA koncertas. Eiles skaitys Kėdainių krašto literatų sambūrio didingi kūrėjai. Vadovė poetė Genė Sereikienė.


2021 m. gegužės 2 d. (sekmadienį), Motinos diena.

Šv. Mišios 9 val., 10 val. ir 12 val.


2021 m. balandžio 25 d. (sekmadienis). Didieji parapijos vardo šv. kankinio Jurgio atlaidai.

Melsime pašaukimų dvasiniam gyvenimui bei minėsime Pasaulinę gyvybės dieną.

10 val. Šv. Mišios už mirusius.

12 val. Šv. Mišios per šv. kankinio Jurgio užtarimą meldžiant Šventosios Dvasios įkvėptų pašaukimų ir dieviškos šviesos visiems saugant ir branginant gyvybę bei prašant palaimos Kėdainių miestui, žemdirbiams, šių metų derliui, kariams ir šauliams. 


2021 m. balandžio 5 d. (pirmadienį),

Antrąją Velykų dieną Šv. Mišios 10 val.


2021 m. balandžio 4 d. (sekmadienį),VELYKOS

Šv. Mišios 8 val. ir 10 val. 30 min.

Šventinami margučiai.


2021 m. balandžio 3 d. Didysis šeštadienis.

18 val. VELYKNAKČIO pamaldos .Už krikšto pažadų atnaujinimą pelnomi atlaidai. Prašome atsinešti krikšto žvakes.


2021 balandžio 2 d. Didysis penktadienis.

17 val. 20 min. Bus giedamos ir skaitomos Kryžiaus kelio giesmės ir apmąstymai.

18:00 val. – KRISTAUS KANČIOS PAMALDOS.

Jose renkamos aukos šventajai Žemei palaikyti. Tai viso pasaulio katalikų parama Šventojoje Žemėje esančioms krikščionių šventykloms.

Šventoji Žemė – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus veiklos, mirties ir prisikėlimo vieta.


2021 m. balandžio 1 d. Didysis ketvirtadienis.

18:00 val.- KRISTAUS PASKUTINĖS VAKARIENĖS MIŠIOS. Jomis minimos didžiosios paslaptys: Švč. Sakramento ir Kunigystės įsteigimas, taip pat – Viešpaties įsakymas broliškai mylėti vieniems kitus. Melsimės už buvusius šios bažnyčios kunigus.


Gavėnios penktadieniais 10 val. 30 min. Švenčiausiojo Sakramento adoracija ir Graudžių verksmų giedojimas.

Gavėnios sekmadieniais 11 val. 30 min. Kryžiaus kelias.


2021 m. kovo 28 d. Verbų sekmadienis.

Šv. Mišios 10 val. ir 12 val. Prašome atsinešti verbų puokšteles.


2021 m. kovo 11 d. (ketvirtadienį), 10 val. Šv. Mišių auka už Nepriklausomą Lietuvą ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarus.


2021 m. kovo 7 d. (sekmadienį), minėdami Lietuvos globėją šv. Kazimierą, švęsime viso pasaulio lietuvių maldos dieną. Tai kvietimas dėkoti Dievui ir vieni kitiems, prisiminti visus Lietuvos žemės vaikus išeivijoje ir Tėvynėje. Šv. Mišios už visus Lietuvius 12 val.


Kėdainių Šv. Kankinio Jurgio bažnyčioje vyksta fotografo Arvydo Kantauto paroda „Lietuvos peizažai“.

Parodą pamatyti galite sekmadieniais nuo 9 val. iki 13 val.


Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje, pamaldų metu, galima įsigyti pašventintus KALĖDAIČIUS Jūsų Kūčių stalui. 


2020 m. gruodžio 13 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už parapijos Marijos legioną minint vėliavos pašventinimo pirmąsias metines ir visus maldos pagalbininkus, šaukiantis Nekaltosios Marijos užtarimo.


2020 m. gruodžio 6 d. (sekmadienį), Antrasis advento sekmadienis. Nuo 9 val. iki 13 val. palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio I-ojo laipsnio relikvijos pagerbimas ir palaiminimas. 


2020 m. lapkričio 29 d. (sekmadienį), 10 ir 12 val. Pirmąjį Advento sekmadienį bus šventinami vainikai kartu su kalėdaičiais bei Carito akcijos „Gerumas mus vienija“ žvakelėmis.

 

Krikščionių kraštuose, pagal seną tradiciją, iš eglišakių ar lauro lapų pinamas Advento vainikas. Gali būti naudojami ir kiti augalai: gėlės, vaisiai, kaspinai ir įvairios puošmenos. Vainiko dydis neribojamas. Vainikas paprastai padedamas ant stalo. Viduryje būtinai pritvirtinamos keturios žvakės, kurios simbolizuoja keturias Advento savaites. Advento vainikas namuose ir jį puošiančios žvakės simbolizuoja Kristaus laukimą, padeda mums skaičiuoti laiką, likusį iki Kalėdų, kviečia maldai, susikaupimui, geriems darbams, suteikia namams jaukumo.


2020 m. lapkričio 22 d. (sekmadienį), Kristaus Karaliaus iškilme baigiasi bažnytiniai metai.

12 val. padėkos Dievui Šv. Mišios už visus: sekmadienių ir švenčių maldininkus, aukotojus, geradarius, už Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopą, už Kėdainių krašto literatus, už bažnyčios chorą, Caritą, Marijos legioną, Motinas maldoje, Marijos gyvojo rožyno ratelį, Gailestingumo vainikėlio ratelį, už kitus parapijos maldos ratelius, katechetus, adoruotojas, procesijų organizatorius ir dalyvius, patarnautojus bei visus pagalbininkus.


2020 m. lapkričio 8 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už žuvusius ir mirusius partizanus, politinius kalinius ir tremtinius. Nuo 9 val. iki 13 val. palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio I-ojo laipsnio relikvijos pagerbimas ir palaiminimas.


2020 m. lapkričio 2 d. (pirmadienį), Vėlinių dieną Šv. Mišios 9 val. 10 val. ir 12 val. 


2020 m. lapkričio 1 d. (sekmadienį), Visų šventųjų dieną Šv. Mišios 9 val. 10 val. ir 12 val. 


2020 m. spalio 11 d. (sekmadienį), nuo 9 val. iki 13 val. palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio I-ojo laipsnio relikvijos pagerbimas ir palaiminimas. 


2020 m. spalio 4 d. (sekmadienį), Švenčiausios Mergelės Marijos - Rožyno karalienės atlaidai. Melsimės už maldai pasišventusius: Parapijos chorą, Marijos legioną, Motinų maldoje judėjimą, Gyvojo rožyno ir Gailestingumo vainikėlio kalbėtojų būrelius, Caritą, adoruotojas. Malda palydėsime mokytojus. Atlaidų procesija ir Šv. Mišios 12 val. 


2020 m. rugsė