į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Skelbimų archyvas

Prasideda gegužės mėnuo, gegužinių pamaldų skirtų Švč. M. Marijos garbei – litanijos giedojimas, kviečiame į gegužines pamaldas vakarais – 17.30 val. Sekmadieniais Sumos metu – 12.00 val. 


2024 m. gegužės 26 d. (sekmadienį), 12 val.

Švenčiausioji Trejybė ir vaikų Pirmosios Komunijos šventė.


2024 m. gegužės 16 d. (ketvirtadienį), nuo 8.00 val. ryto prasidės visos paros adoracija mūsų bažnyčioje, pasibaigs 8 val. ryte gegužės 17 d. penktadienį. 


2024 m. gegužės 5 d. (sekmadienis), Motinos diena.

Melsimės už gyvas ir mirusias motinas.

Už mirusias mamas melsimės visą oktavą vakarais 17.30 val.


2024-05-05 Pirmasis mėnesio sekmadienis.

Po Votyvos iki Sumos Šv. Mišių bus Švč. Sakramento Adoracija,

kviečiame ateiti adoruoti Viešpatį.


 


 2024 m. kovo 24 d. Viešpaties Kančios (Verbų) Sekmadienis

Šv. Mišios 10.00 val. ir Suma 12.00 val.

Šventinamos Verbos ir Verbų procesija.


2024 m. kovo 10 d.
IV Gavėnios Sekmadienį mūsų bažnyčioje Gavėnios Rekolekcijos, ves svečias kun. Kazimieras Gražulis – Siesikų ir Pagirių klebonas.


2024 m. kovo 3 d. (sekmadienį), Maldos už Lietuvius visame pasaulyje. Po 12 val. Šv. Mišių poezija ir meninė kompozicija. 


2024 m. vasario 16 d. (penktadienį), Lietuvos valstybės atkūrimo diena.

9:30 val. Kryžiaus kelias 

10 val. Šv. Mišių auka už Lietuvos valstybę, tėvynę ir taiką.


2024 m. vasario 14 d. (trečiadienį), Pelenų trečiadienis. Gavėnios pradžia, vienas iš Didžiųjų Pasninkų. Pelenų barstymo palaiminimas. Šv. Mišios 10 val. 


2024 m. vasario 13 d. (antradienį), Užgavėnės. Šv. Mišios 10 val. 


Nuo vasario 13 d. iki vasario 16 d. Šv. Mišių 17:30 NEBUS. 

Šv. Mišios bus aukojamos 10 val.


2024 m. vasario 11 d. (sekmadienį), Pasaulinė ligonių diena, melsimės už ligonius. Šv. Mišios 10 ir 12 val. 


2024 m. vasario 10 d. (šeštadienį), Šv. Mišiose 10 val. melsimės už zakristijono Albino Šniurevičiaus v.d. 30 po mirties. 


2024 m. vasario 5 d. (pirmadienį),

Šv. Agota, mergelė, kankinė. Šv. Mišios 10.00 val.

Bus šventinama Šv. Agotos Duona.


2024 m. vasario 3 d. (šeštadienį),

Šv. Blažiejus, šventinamos Šv. Blažiejaus žvakės ir su jomis

teikiamas palaiminimas, kuris apsaugo nuo gerklės ligų ir susirgimų.

Šv. Mišios kaip įprasta šeštadieniais 10.00 val.


2024 m. vasario 2 d. (penktadienį),

Kristaus Paaukojimo Šventykloje (Grabnyčių) Šventė.

Pirmas mėnesio penktadienis; Šv. Mišios ryte 10.00 val. ir

vakare 17.30 val. Šventinamos Grabnyčių žvakės.


2023 m. gruodžio 26 d. (antradienį), Antroji Kalėdų diena.

Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje Šv. Mišios 10 val.


2023 m. gruodžio 25 d. (pirmadienį), Šv. Kalėdos (Kristaus Gimimo) šventė:

Šventybrasčio bažnyčioje Šv. Mišios – 8.00 val.

Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje – 10 val. ir 12 val.


2023 m. gruodžio 24 d. Šiais metais Kūčias švęsime Sekmadienį.

Šventybrasčio bažnyčioje Šv. Mišios – 8.30 val.

Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje:

Šv. Mišios 10 val. ir vakare Bernelių Šv. Mišios 21.00 val.

12 val. Sumos NEBUS.Penktadieniais pasninkas visuomet, ypatingai Advento laiku. 


Yra pastatytas aparatas, tiems kurie nori auką palikti bažnyčiai banko kortele. Bus galima aukoti ir tokiu būdu. 


Šiandien II-as Advento Sekmadienis, Kalėdaičius, plotkeles galite įsigyti, geriausia tai padaryti savose parapijose, tokiu būdu jas paremsite. Kalėdaičius įsigyti galima Šv.Mišių metu bažnyčioje, o darbo dienomis Kėdainiuose klebonijoje, Juodkiškio g.8, pas kunigą namuose. 


2023 m. gruodžio 3 d. (sekmadienį), Pirmasis Advento sekmadienis.

Bus šventinami advento vainikai ir Kalėdaičiai – plotkelės Kūčių stalui, kuriuos galėsite jau įsigyti ir parsinešti į namus, nepamirškite iš anksto išsiųsti Kalėdaičius užsienyje gyvenantiems jūsų artimiesiems.


2023 m. lapkričio 26 d. (sekmadienį), Kristus Visatos Valdovas (Kristus Karalius).
Šventybrastyje Šv. Mišios 8:30 val.

Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje 10 val. ir 12 val.

12 val. Šv. Mišiose melsimės už mūsų choristus ir vargonininkę. 


2023 m. lapkričio 22 d. (trečiadienį), Šv. Cecilija, giedančių choristų ir vargonininkų globėja. Šv. Mišios 17:30 val. 


2023 m. lapkričio 19 d. (sekmadienį), Pasaulinė diena žuvusiesiems eismo įvykiuose atminti.

Šv. Mišiose 10 val. ir 12 val. Melsimės už žuvusiuosius, kartu ir už mus – esančius ar būsiančius kelyje.


 


Spalis – Mergelės Marijos Rožinio mėnuo, tad kviečiame kartu melstis rožinį prieš Šv. Mišias.
Darbo dienomis - 17:10 val.
Sekmadieniais – 11:30 val. 


2023 m. spalio 22 d. (sekmadienį), 13:30 val. Švenčiausios Mergelės Marijos – Rožinio Karalienės atlaidai Šventybrasčio Kristaus Atsimainymo bažnyčioje. 


2023 m. spalio 8 d. (sekmadienį), Švenčiausios Mergelės Marijos - Rožyno karalienės atlaidai.

Atlaidų procesija ir Šv. Mišios 12 val.

Šv. Mišias aukos Kauno arkivyskupijos vikaras – kun. teol. lic. Nerijus Pipiras.

 

Kartu su Kėdainių Šv. Jurgio parapijos klebonu Sigitu Bitkausku, Kėdainių Šv. Juozapo parapijos klebonu Žydrūnu Paulausku ir Kėdainių Šaulių sąjungos atstovais mielai kviečiame Jus vietinius kėdainiečius šių metų spalio 8 d., sekmadienį, Kėdainiuose švęsti Mergelės Marijos maldos Rožančinės Iškilmę. Iškilmę pradėsime Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios 12h Šv. Mišiomis ir po iškilmingo palaiminimo visi kartu žygiuosime Kėdainių miesto gatvėmis su Rožinio malda pro Kėdainių sinagogą, Skongalio paminklinį partizanų atminimo akmenį iki Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčios, kurioje atšvęsime šią Rožinio kelio eiseną pietumis, kuriuos paruoš mūsų šaunieji Šaulių sąjungos atstovai. Esate Jūs ir Jūsų draugai mielai kviečiami prisijungti prie šios eisenos melsti Dievo malonių Kėdainiams, mūsų Tėvynei Lietuvai, taikos Ukrainoje ir visame pasaulyje!

 


2023 m. spalio 5 d. (ketvirtadienį), Šv. Faustina Kovalska.
17:30 val. Šv. Mišios.2023 m. spalio 4 d. (trečiadienį), minint šv. Pranciškaus ir Tarptautinę gyvūnų dieną, maldos valanda „Mylime savo augintinius drauge su šv. Pranciškumi".


16:30 val. Atsiveskime palaiminti savo gyvūnėlius į aikštę prie bažnyčios.

17:30 val. Šv. Mišios.


2023 m. spalio 2 d. (pirmadienį), Angelų sargų diena. Melsimės už tarnaujančius policijoje.

17:30 val. Šv. Mišios.


Gerbiami tėveliai, kviečiame jūsų vaikus ruoštis ir priimti Pirmąją Komuniją Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje. Pasirengimas vyks sekmadieniais. Į pirmąjį susitikimą kviečiame rinktis Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje, 2023 m. spalio 1 d. (sekmadienį) 11:30 val. 

                           

Kviečiame jaunuolius ruoštis ir priimti Sutvirtinimo sakramentą Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje. Registruotis pas katechetę Genę Sereikienę.

 

Katechetė Genė Sereikienė tel. 8-676-05154


2023 m. rugsėjo 24 d. (sekmadienį), Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena.

12 val. Šv. Mišios už transporto priemonių vairuotojus ir visus keliaujančius.

Po Šv. Mišių bus šventinami automobiliai.


2023 m. rugsėjo 10 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už Kėdainių miestą ir jo žmones. 


Kol klebonas atostogauja, reikalui esant skambinti Dariui +37062037757, arba atvykti į Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos raštinę Juodkiškio g. 8. 


2023 m. rugpjūčio 27 d. (sekmadienį),

10 val. Šv. Mišias aukos kunigas iš Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčios

12 val. Šv. Mišias aukos kunigas iš Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčios.


2023 m. rugpjūčio 26 d. (šeštadienį),

10 val. Šv. Mišias aukos Kun. Kazimieras Gražulis.

16 val. Šv. Mišias aukos Kun. Žilvinas Zinkevičius. Santuokos 60 metų jubiliejus.


2023 m. rugpjūčio 20 d. (sekmadienį),

10 val. Šv. Mišias aukos Kun. Kazimieras Gražulis.
12 val. Šv. Mišias aukos kunigas iš Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčios.


2023 m. rugpjūčio 19 d. (šeštadienį), Šv. Mišių nebus.


2023 m. rugpjūčio 15 d. (antradienį), Žolinės - Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės

 

10 val. Šv. Mišios. Bus šventinami žolynai ir derlius.

12 val. Šv. Mišių Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje nebus.


2023 m. rugpjūčio 9 d. Šv. Mišios 17:30 val. 


Kauno arkivyskupas-metropolitas Kęstutis Kėvalas naujuoju Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonu paskyrė kunigą Sigitą Bitkauską.

 

Naujasis klebonas pareigas pradės eiti nuo 2023-08-04, reziduos ir aukos Šv. Mišias jau nuo penktadienio - 10 val.
Šeštadienį - 10.00 val.

 

2023-08-06 Sekmadienį:
Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje - 10.00 ir Suma - 12.00 val.
Šventybrastyje Kristaus Atsimainymo Atlaidai - 14.30 val.
Visus kviečia dalyvauti, bus prisistatymas tiek vienoje, tiek kitoje parapijoje.

 

Su kunigu teol. lic. Sigitu Bitkausku galite susisiekti:
Tel.: +37062060005
El.paštu: [email protected]

 


2023-06-24 švenčiant Kauno arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo iškilmę, Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, aukščiausiu arkivyskupijos garbės apdovanojimu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu – už įkvepiantį vadovavimą Parapijos Motinų maldoje judėjimui ir pasiaukojantį jaunimo ruošimą Įkrikščioninimo Sakramentams, pagalbą parapijos reikaluose bei nuoširdų krikščioniško gyvenimo liudijimą apdovanojo Genovaitę Matusevičienę. 


2023 m. liepos 16 d. (sekmadienį), 12 val. maloniai kviečiame į Šv. Mišias ir restauruotų vargonų pirmąjį koncertą. Šv. Mišiose, minint Švenčiausiąją Mergelę Mariją Škaplierinę ir pavedant jos užtarimui, vaikams priėmusiems pirmąją Komuniją bus uždedami Škaplieriai ir Rožynai. 


2023 m. liepos 9 d., (sekmadienį), po 12 val. Šv. Mišių už poetus ir rašytojus, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčios šventoriaus kalnelyje prasidės 9-toji tradicinė Kėdainių krašto literatų sambūrio poezijos vasara „Ten, kur poezija virsta malda“.

Eiles skaitys Kėdainių krašto literatai ir svečiai. Vadovė Genė Sereikienė


2023 m. liepos 9 d., (sekmadienį), nuo 9 val. iki 13 val. palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio I-ojo laipsnio relikvijos pagerbimas palaiminimas. 


2023 m. liepos 6 d. (ketvirtadienį),

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės dieną, 18 val. Šv. Mišių auka už Tautą, praeities ir dabarties valstybės vadovus.


2023 m. liepos 2 d., (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už parapijos Švenčiausios Mergelės Marijos „Gyvojo rožyno“ maldininkus.


2023 m. birželio 18 d. (sekmadienį), 12 val., į Šv. Mišias Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje ir koncertą „Į vasarą su daina“ kviečia grupė „AKIMIRKA“ ir svečiai iš Ukmergės, Kėdainių miesto ir rajono.


2023 m. birželio 14 d. (trečiadienį), Kauno gatvės kapinėse prie simbolinio Tremtinio kryžiaus 18 val. Šv. Mišių auka už Lietuvos tremtinius, okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukas. 


2023 m. birželio 4 d. (sekmadienį), Švenčiausios Trejybės atlaidai ir Tėvo diena. Šv. Mišios 9 val., 10 val. ir 12 val. 


2023 m. gegužės mėn. 28 d. (sekmadienį),

Vaikų pirmosios komunijos šventė 12 val.


2023 m. gegužės mėn. 27 d. (šeštadienį), vaikų pirmoji išpažintis 12 val. 


2023 m. gegužės mėn. 21 d. (sekmadienį),

Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos minėjimas.

12 val. Šv. Mišios už Lietuvos partizanus ir Laisvės gynėjus. Melsime taikos Ukrainai bei brangios vienybės dovanos visiems Lietuvos piliečiams.


2023 m. gegužės mėn. 14 d. (sekmadienį), 12 val., Šv. Mišiose melsimės už mūsų parapijos Caritą vadovaujamą pirmininkės Malenijos Pivorienės, minėdami Carito veiklos 34-ąsias metines. 


2023 m. gegužės mėn. 14 d. (sekmadienį),

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje Švenčiausiojo Sakramento adoracija.

Adoracijos pradžia sekmadienį 8 val.

Būkime maldoje kartu su mūsų Išganytoju, melsdami pagalbos sau, Tėvynei, kenčiančiai Ukrainai ir visam pasauliui. Ateiti pasimelsti galima bet kuriuo metu.


2023 m. gegužės mėn. 12 d. (penktadienį), 18 val. Sutvirtinimo sakramento šventė.

Šv. Mišias už Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapiją aukos ir Sutvirtinimo sakramentą teiks Kauno vyskupas.


Maloniai prašome Jūsų 1,2 % fizinių asmenų mokesčio dalį skirti parapijai:

 

Prašome anketoje (forma FR0512) įrašyti savo bei Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos duomenis ir ją atiduoti Apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI).

 

Pavadinimas

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapija

Adresas

Juodkiškio g. 8, Kėdainiai

Juridinio asmens kodas

191045038

Bankas

Swedbank LT887300010002521830

 


2023 m. gegužės 7 d. (sekmadienį), Motinos diena.

Šv. Mišios 9 val., 10 val. ir 12 val.


2023 m. balandžio 30 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios žvakučių aukotojų prašymais ir maldavimais. 


2023 m. balandžio 23 d. Didieji parapijos vardo Šv. Jurgio kankinio atlaidai.

10 val. Šv. Mišios už mirusius.

12 val. Atlaidų procesija ir Šv. Mišios meldžiant taikos Ukrainai, palaimos Kėdainių miestui, žemdirbiams, šių metų derliui, kariams ir šauliams.


2023 m. balandžio 21 d. (penktadienį), 16 val. Šv. Mišios už Kėdainių krašto žmones ir jiems prisiekusį tarnauti merą Valentiną Tamulį. 


2023 m. balandžio 10 d. (pirmadienį),

Antroji Velykų dieną Šv. Mišios 10 val.


2023 m. balandžio 9 d. (sekmadienį),

VELYKŲ ŠV. MIŠIOS su procesija ir margučių šventinimu 8 val.

Kitos Šv. Mišios 10 val. 30 min.


2023 m. balandžio 8 d. (šeštadienį),

Didįjį šeštadienį, 18 val. Kėdainių šv. Jurgio kankinio bažnyčios šventoriuje renkamės VELYKNAKČIO pamaldoms. Šventinama ugnis ir vanduo. Už krikšto pažadų atnaujinimą pelnomi atlaidai. Prašome atsinešti krikšto žvakes.


2023 m. balandžio 7 d. (penktadienį),

18 val. Kėdainių šv. Jurgio kankinio bažnyčioje – KRISTAUS KANČIOS PAMALDOS.

Jose renkamos aukos šventajai Žemei palaikyti. Tai viso pasaulio katalikų parama Šventojoje Žemėje esančioms krikščionių šventykloms.

Šventoji Žemė – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus veiklos, mirties ir prisikėlimo vieta.


2023 m. balandžio 6 d. (ketvirtadienį),

Didžiojo ketvirtadienio rytą vyskupai drauge su visais kunigais Katedrose šventina aliejus, kurie bus vartojami teikiant Krikšto, Sutvirtinimo, Ligonių patepimo ir Kunigystės sakramentus. Kiekvienam katalikui bent kartą derėtų dalyvauti šiose Mišiose. Kauno Katedroje pamaldų pradžia – 10 val.

 

2023 m. balandžio 6 d.(ketvirtadienį),

18 val. Kėdainių šv. Jurgio kankinio bažnyčioje - KRISTAUS PASKUTINĖS VAKARIENĖS MIŠIOS. Jomis minimos didžiosios paslaptys: Švč. Sakramento ir Kunigystės įsteigimas, taip pat – Viešpaties įsakymas broliškai mylėti vieniems kitus. Melsimės už buvusius šios bažnyčios kunigus.


Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje:

Gavėnios sekmadieniais 11 val. 15 min. Kryžiaus kelias.

Gavėnios penktadieniais 10 val. 30 min. Švenčiausiojo Sakramento adoracija ir „Graudžių verksmų“ giedojimas.


2023 m. balandžio 2 d. Verbų sekmadienis.

Šv. Mišios 10 val. ir 12 val. Laiminamos verbos.


2023 m. kovo 12 d. (sekmadienį), nuo 9 val. iki 13 val. palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio I-ojo laipsnio relikvijos pagerbimas. 12 val. Šv. Mišios žvakučių aukotojų prašymais ir maldavimais. Po 12 val. Šv. Mišių palaiminimas relikvija. 


2023 m. kovo 11 d. (šeštadienį), 11 val. Šv. Mišių auka už Nepriklausomą Lietuvą ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarus. 


2023 m. kovo 5 d. (sekmadienį), minėdami Lietuvos globėją Šv. Kazimierą, švęsime viso pasaulio lietuvių maldos dieną. Tai kvietimas dėkoti Dievui ir vieni kitiems, prisiminti visus Lietuvos žemės vaikus išeivijoje ir Tėvynėje. Šv. Mišios už visus Lietuvius 12 val. 


2023 m. vasario 22 d. (trečiadienį),

Gavėnios pradžios - Pelenų dienos Šv. Mišios ir atgailos ženklo suteikimas pabarstant galvas pelenais primenant amžinąsias vertybes 10 val.


2023 m. vasario 16 d. (ketvirtadienį),

Lietuvos valstybės atkūrimo dieną 12 val. Šv. Mišių auka už Lietuvos valstybę, tėvynę ir taiką. Po Šv. Mišių – žuvusiųjų už Lietuvos laisvę pagerbimas Dotnuvos g. kapinėse.


2023 m. vasario 5 d. (sekmadienį),

Šv. Mišiose 10 val. ir 12 val. šventinama Šv. Agotos duona ir vanduo prašant apsaugoti nuo gaisrų ir kitų nelaimių.


2023 m. vasario 3 d. (penktadienį), Šv. Blažiejaus minėjimas. 10 val. Šv. Mišios už ligonius ir Šv. Blažiejaus sakramentalijos suteikimas prašant apsaugoti nuo gerklės ligų iš nuo bet kokio kitokio susirgimo. 


2023 m. vasario 2 d. (ketvirtadienį), Grabnyčių - Kristaus paaukojimo šventė.

Žvakių šventinimas, procesija ir Šv. Mišios 10 val.


2023 m. sausio 13 d. (penktadienį),
17.30 val. Kauno g. kapinėse. Sausio 13-osios aukų – žuvusiųjų kėdainiečių pagerbimas.

 

18 val. Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje Šv. Mišių auka už gyvus ir mirusius Laisvės gynėjus.

Po Šv. Mišių Kėdainių kultūros centro folkloro ansamblio JORIJA koncertas (vad. R. Lukminienė)


2023 m. sausio 6 d. (penktadienį), Viešpaties Apsireiškimo - Trijų Karalių iškilmė. Šv. Mišios 10 val. Eikime kartu su Trimis Karaliais prie Gelbėtojo lopšio, padovanokime Jam meilės auksą, maldos smilkalus ir pasiaukojimo mirą. Šventinamas auksas, smilkalai, mira ir kreida.