Skelbimų archyvas spausdinti

 2022 m. birželio 14 d. (antradienį), Kauno gatvės kapinėse prie simbolinio Tremtinio kryžiaus 18 val. Šv. Mišių auka už Lietuvos tremtinius, okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukas. 


2022 m. birželio 12 d. Švenčiausios Trejybės atlaidai.

10 val. Šv. Mišios už mirusius.

12 val. Atlaidų procesija ir Šv. Mišios. 


2022 m. birželio 10 d. (penktadienį),

Nepriklausomos Lietuvos pirmosios Kėdainių rajono tarybos (1990-1995 m.) 30-mečio minėjimo Šv. Mišios 11 val.

Melsimės už buvusias ir esamas Tarybas. Melsimės už mirusius Tarybos narius.


2022 m. birželio 5 d. (sekmadienį), Sekminės ir Tėvo diena.

Šv. Mišios 10 val. ir 12 val.


2022 m. gegužės 29 d. (sekmadienį), Šeštinės ir vaikų pirmosios komunijos šventė 12 val. 


2022 m. gegužės 15 d. (sekmadienį),

Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos bei Tarptautinės šeimos dienos minėjimas.

12 val. Šv. Mišios už Lietuvos partizanus ir Laisvės gynėjus. Melsime taikos Ukrainai bei melsime brangios vienybės dovanos visiems Lietuvos piliečiams ir prašysime Dangaus palaimos ir stiprybės mūsų šeimoms.

 

Po pamaldų Kėdainių kultūros centro Kamerinio choro „Ave Musica“, vadovas Algirdas Viesulas, koncertinė programa.

 

Mišioms pasibaigus prie paminklinio akmens rezistentams Skongalio g., prie paminklo Lietuvos laisvės kovotojams Atminties skvere, prie paminklinės lentos Lietuvos partizanų vadui generolui Jonui Žemaičiui-Vytautui Didžiojoje gatvėje bus paskelbta minutė tylos žuvusiems už Tėvynės laisvę atminti, dedamos gėlės.


Maloniai prašome Jūsų 1,2 % fizinių asmenų mokesčio dalį skirti parapijai:

 

Prašome anketoje (forma FR0512) įrašyti savo bei Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos duomenis ir ją atiduoti Apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI).

 

Pavadinimas

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapija

Adresas

Juodkiškio g. 8, Kėdainiai

Juridinio asmens kodas

191045038

Bankas

Swedbank LT887300010002521830

 


2022 m. gegužės 12 d. (ketvirtadienį), 18 val. Sutvirtinimo sakramento šventė.

Šv. Mišias už Kėdainių šv. Jurgio kankinio parapiją aukos ir Sutvirtinimo sakramentą teiks Kauno vyskupas.


2022 m. gegužės 1 d. (sekmadienį), Motinos diena.

Šv. Mišios 9 val., 10 val. ir 12 val.


2022 m. balandžio 24 d. Atvelykio-Dievo gailestingumo sekmadienis ir didieji parapijos vardo šv. Jurgio kankinio atlaidai bei Pasaulinės gyvybės dienos minėjimas.

10 val. Šv. Mišios už mirusius.

12 val. Atlaidų procesija ir Šv. Mišios meldžiant taikos Ukrainai ir Dievo gailestingumo saugant brangią gyvybės dovaną, palaimos Kėdainių miestui, žemdirbiams, šių metų derliui, kariams ir šauliams.


2022 m. balandžio 18 d. (pirmadienis),

Antroji Velykų dieną Šv. Mišios 18 val.


2022 m. balandžio 17 d.

VELYKŲ ŠV. MIŠIOS su procesija ir margučių šventinimu 8 val.

Kitos Šv. Mišios 10 val. 30 min.


2022 m. balandžio 16 d.

Didįjį šeštadienį, 18 val. Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčios šventoriuje renkamės VELYKNAKČIO pamaldoms. Šventinama ugnis ir vanduo. Už krikšto pažadų atnaujinimą pelnomi atlaidai. Prašome atsinešti krikšto žvakes.


2022 m. balandžio 15 d.

Didįjį penktadienį, visus krikščionis kviečiame į tradicinį Kristaus kryžiaus kelią, Kėdainių miesto gatvėmis. Pradžia prie Kėdainių rajono savivaldybės 16 val.

 

2022 m. balandžio 15 d.

18 val. Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje – KRISTAUS KANČIOS PAMALDOS.

Jose renkamos aukos šventajai Žemei palaikyti. Tai viso pasaulio katalikų parama Šventojoje Žemėje esančioms krikščionių šventykloms.

Šventoji Žemė – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus veiklos, mirties ir prisikėlimo vieta.


2022 m. balandžio 14 d.

Didžiojo ketvirtadienio rytą vyskupai drauge su visais kunigais Katedrose šventina aliejus, kurie bus vartojami teikiant Krikšto, Sutvirtinimo, Ligonių patepimo ir Kunigystės sakramentus. Kiekvienam katalikui bent kartą derėtų dalyvauti šiose Mišiose. Kauno Katedroje pamaldų pradžia – 10 val.

 

2022 m. balandžio 14 d.

18 val. Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje - KRISTAUS PASKUTINĖS VAKARIENĖS MIŠIOS. Jomis minimos didžiosios paslaptys: Švč. Sakramento ir Kunigystės įsteigimas, taip pat – Viešpaties įsakymas broliškai mylėti vieniems kitus. Melsimės už buvusius šios bažnyčios kunigus.


2022 m. balandžio 10 d. Verbų sekmadienis. Šv. Mišios 10 val. ir 12 val. Laiminamos verbos. 


Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje:

Gavėnios penktadieniais 10 val. 30 min. Švenčiausiojo Sakramento adoracija ir „Graudžių verksmų“ giedojimas.

Gavėnios sekmadieniais 11 val. 30 min. Kryžiaus kelias. 


2022 m. Kovo 11-ąją (penktadienį), 11 val. Šv. Mišios už nepriklausomą Lietuvą ir Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarus. Po Šv. Mišių Josvainių kultūros centro moterų vokalinio ansamblio PILKOS STYGOS koncertas (vad. V. Greičius). 


2022 m. kovo 2 d. (trečiadienį), Gavėnios pradžios - Pelenų dienos Šv. Mišios ir atgailos ženklo suteikimas pabarstant galvas pelenais primenant amžinąsias vertybes 10 val. 


2022 m. vasario 27 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišių auka už Ukrainą. 


2022 m. vasario 16 d. (trečiadienį), Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, 10 val. Šv. Mišių auka už Lietuvos valstybę. 


2022 m. vasario 8 d. (antradienį), 10 val. 30 min. Šv. Mišios už pirmąjį, kovose su bolševikais, žuvusį Lietuvos savanorį Povilą Lukšį. Po Šv. Mišių Povilo Lukšio atminimo pagerbimas jo žūties vietoje Taučiūnuose ir prie jo kapo Dotnuvos gatvės kapuose. 


2022 m. vasario 2 d. (trečiadienį), Grabnyčių - Kristaus paaukojimo šventė.

Žvakių šventinimas, procesija ir Šv. Mišios 10 val.


2022 m. sausio 29 d. (šeštadienį), 13 val. Šv. Mišios už Lietuvos samariečių bendrijos narius, savanorius ir rėmėjus, bei Anapilin išėjusius samariečius. 


2022 m. sausio 23 d. (sekmadienį), švenčiant popiežiaus Pranciškaus paskelbtą Dievo Žodžio sekmadienį, minint krikščionių vienybės savaitę 12 val. Šv. Mišios meldžiant  brangios vienybės dovanos visiems krikščionims. 


2022 m. sausio 16 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios žvakučių aukotojų prašymais ir maldavimais. 


2022 m. sausio 13 d. (ketvirtadienį), Laisvės gynėjų dieną, 18 val. Šv. Mišios už gyvus ir mirusius Lietuvos Laisvės gynėjus. 


2021 m. gruodžio 25 d. (šeštadienį), KALĖDOS

Kalėdų ryto Šv. Mišios 9 val.

Kitos Šv. Mišios 11 val.


2021 m. gruodžio 24 d. (penktadienį), KRISTAUS GIMIMAS.

Iškilmingas Betliejaus pašventinimas ir Kalėdų nakties Šv. Mišios 21 val.


Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje, pamaldų metu, galima įsigyti pašventintus KALĖDAIČIUS Jūsų Kūčių stalui. 

Caritas skelbia adventinę akciją „Gerumas mus vienija“ ir kviečia padėti žmonėms, kurie šiuo metu yra praradę tikėjimą ir viltį, kamuojami ligos, prispausti skurdo ar senatvės. Kiekvienas gali prisidėti prie akcijos, įsigijęs už auką specialią Lietuvos Carito žvakutę. Carito žvakelė yra aukos ir pagalbos vienas kitam simbolis. Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje žvakelės platinamos pamaldų metu.

 

Taip pat skurstančiuosius galima paremti aukomis, rūbais, ir negendančiais maisto produktais. Šias jūsų gerumo dovanas priims Carito savanoriai, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje.


2021 m. gruodžio 19 d. minint „Caritas Internationalis“, 70 metų įsteigimo sukaktį.

Šv. Mišios už Caritą 12 val.


2021 m. gruodžio 12 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už parapijos Marijos legioną minint vėliavos pašventinimo antrąsias metines ir visus maldos pagalbininkus, šaukiantis Nekaltosios Marijos užtarimo. 


2021 m. gruodžio 5 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už prieš 70 metų Sosių miške žuvusius partizanus. Po Šv. Mišių literatūrinė – muzikinė akimirka „Palinko liepa“.

Eiles skaitys Genė Sereikienė. Muzikuos Laima Žilytė.


Kviečiame dalyvauti tradicinėje Advento vainikų parodoje Kėdainių šv. kankinio Jurgio bažnyčioje ir savo namuose turėti pašventintą vainiką. Vainikai kartu su Carito akcijos „Gerumas mus vienija“ žvakelėmis bus šventinami pirmąjį Advento sekmadienį,

2021 m. lapkričio 28 d. (sekmadienį), 10 val. ir 12 val. Vainikus į bažnyčią galite atnešti kiekvieną rytą ir taip pat sekmadienį.

Krikščionių kraštuose, pagal seną tradiciją, iš eglišakių ar lauro lapų pinamas Advento vainikas. Gali būti naudojami ir kiti augalai: gėlės, vaisiai, kaspinai ir įvairios puošmenos. Vainiko dydis neribojamas. Vainikas paprastai padedamas ant stalo. Viduryje būtinai pritvirtinamos keturios žvakės, kurios simbolizuoja keturias Advento savaites. Advento vainikas namuose ir jį puošiančios žvakės simbolizuoja Kristaus laukimą, padeda mums skaičiuoti laiką, likusį iki Kalėdų, kviečia maldai, susikaupimui, geriems darbams, suteikia namams jaukumo.


2021 m. lapkričio 21 d. (sekmadienį), Kristaus Karaliaus iškilme baigiasi bažnytiniai metai.

12 val. padėkos Dievui Šv. Mišios už visus: sekmadienių ir švenčių maldininkus, aukotojus, geradarius, už Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopą, už Kėdainių krašto literatus, už bažnyčios Chorą, Caritą, Marijos legioną, Motinas maldoje, Marijos gyvojo rožyno ratelį, Gailestingumo vainikėlio ratelį, už kitus parapijos maldos ratelius, katechetus, adoruotojas, procesijų organizatorius ir dalyvius, patarnautojus bei visus pagalbininkus.

Bus šventinami kalėdaičiai.


Brangūs jaunuoliai, kviečiame jus ruoštis ir pavasarį priimti Sutvirtinimo sakramentą Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje. Mokyklinių atostogų metu susitikimai nevyks.

Kviečiame rinktis Kėdainių Šv. kankinio Jurgio (mūrinėje) bažnyčioje sekmadienį 9 val. 

 

Katechetė Genovaitė Matusevičienė tel. 8-612-82399


Gerbiami tėveliai, kviečiame jūsų vaikus ruoštis ir gegužės mėnesį priimti Pirmąją Komuniją Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje. Mokyklinių atostogų metu pamokėlės nevyks.

Kviečiame rinktis Kėdainių Šv. kankinio Jurgio (mūrinėje) bažnyčioje sekmadienį 11 val. 45 min. 

                                                                                                     

Katechetė Genė Sereikienė tel. 8-676-05154


2021 m. lapkričio 14 d. (sekmadienį), 12 val., minint bažnytinės muzikos globėją šv. Ceciliją, Šv. Mišios už Kėdainių šv. kankinio Jurgio bažnyčios gyvus ir mirusius choristus.

Prieš Šv. Mišias už mirusius choristus bus giedamas Rožynas.


2021 m. lapkričio 7 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už žuvusius ir mirusius partizanus, politinius kalinius ir tremtinius. 


2021 m. lapkričio 2 d. (antradienį), Vėlinių dieną Šv. Mišios 9 val. 10 val. ir 12 val. 


2021 m. lapkričio 1 d. (pirmadienį), Visų šventųjų dieną Šv. Mišios 9 val. 10 val. ir 12 val. 


2021 m. spalio 17 dieną (sekmadienį) 12 val. Šv. Mišiose bus pašventinta, o po Šv. Mišių bendruomenei pristatyta Genės Augaitės-Sereikienės knyga „Naujieji Lažai – mano gimtasis kaimas“. 


2021 m. spalio 10 d. (sekmadienį), Švenčiausios Mergelės Marijos - Rožyno karalienės atlaidai. Melsimės už maldai pasišventusius: Parapijos chorą, Marijos legioną, Motinų maldoje judėjimą, Gyvojo rožyno ir Gailestingumo vainikėlio kalbėtojų būrelius, Caritą, adoruotojas. Atlaidų procesija ir Šv. Mišios 12 val.

 

Taip pat ateinantį sekmadienį pagerbimui ir maldai dešinės pusės altorėlyje bus išstatyta palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio I-ojo laipsnio relikvija.

Palaiminimas relikvija bus suteiktas po 12 val. Šv. Mišių.


2021 m. spalio 4 d. (pirmadienį), minint šv. Pranciškaus ir Tarptautinę gyvūnų dieną, 16 val., maldos valanda „Mylime savo augintinius drauge su šv. Pranciškumi".

Atsiveskime į bažnyčią palaiminti savo gyvūnėlius.


Brangūs jaunuoliai, kviečiame jus ruoštis ir pavasarį priimti Sutvirtinimo sakramentą Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje.  Mokyklinių atostogų metu susitikimai nevyks.

Kviečiame rinktis Kėdainių Šv. kankinio Jurgio (mūrinėje) bažnyčioje sekmadienį 9 val. 

 

Katechetė Genovaitė Matusevičienė tel. 8-612-82399


Gerbiami tėveliai, kviečiame jūsų vaikus ruoštis ir gegužės mėnesį priimti Pirmąją Komuniją Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje. Mokyklinių atostogų metu pamokėlės nevyks.

Kviečiame rinktis Kėdainių Šv. kankinio Jurgio (mūrinėje) bažnyčioje sekmadienį 11 val. 45 min. 

                                                                                                     

Katechetė Genė Sereikienė tel. 8-676-05154


2021 m. rugsėjo 12 d. (sekmadienį), Nuo 9 val. iki 13 val. palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio I-ojo laipsnio relikvijos pagerbimas. Po 12 val. Šv. Mišių palaiminimas relikvija. 


2021 m. rugpjūčio 15 d. (sekmadienį), Žolinės - Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės Šv. Mišios 10 val. ir 12 val. Šventinami žolynai ir derlius.

Po pamaldų smagiu pasibuvimu šventoriuje palydėsime vasarą.


2021 m. rugpjūčio 2 d. (pirmadienį),

Porciunkulė - Švenčiausios Mergelės Marijos angelų karalienės iškilmė.

1216 m. šv. Pranciškus iš popiežiaus Honorijaus III išprašė malonę, kad tikintieji, lankydami Porciunkulės bažnytėlę pelnytų visuotinius atlaidus.

17 val. 30 min. Bendruomeninis Atgailos Sakramento šventimas.

18 val. Šv. Mišios ir procesija.


Nuoširdžiai sveikiname Adelę Dovidavičienę, Birželio 24-ąją, Kauno arkivyskupijos dangiškojo globėjo šv. Jono Krikštytojo Gimimo dienos proga, Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo apdovanotą aukščiausiu arkivyskupijos garbės apdovanojimu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu – už nuoširdų dalyvavimą Kėdainių šv. kankinio Jurgio parapijos gyvenime, ilgametį ir uolų vadovavimą parapijos maldos grupelėms, aktyvų įsijungimą į parapijos Carito veiklą ir asmeninį gyvo tikėjimo liudijimą. Gerbiamai Adelei ilgiausių metų ir Dievo palaimos prasmingoje veikloje linki Kėdainių šv. kankinio Jurgio parapija. 


2021 m. liepos 25 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišiose, minint Švenčiausiąją Mergelę Mariją Škaplierinę ir pavedant jos užtarimui, vaikams priėmusiems pirmąją Komuniją bus uždedami Škaplieriai ir Rožynai.

 

11 val. vaikai kviečiami ateiti atlikti Atgailos-išpažinties Sakramentą.


2021 m. liepos 11 d., (sekmadienį), po 12 val. Šv. Mišių už poetus ir rašytojus, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčios šventoriaus kalnelyje prasidės 7 - toji tradicinė Kėdainių krašto literatų sambūrio poezijos vasara „Ten, kur poezija virsta malda“.

Eiles skaitys Kėdainių krašto literatai ir svečiai. Muzikuos atlikėjai „Albertas ir Renata“, kankliuos Oksana Morozovaitė, gitara gros Justė Šimanauskaitė.


2021 m. liepos 6 d. (antradienį), Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės dieną, 10 val. Šv. Mišių auka už Tautą, praeities ir dabarties valstybės vadovus. 


2021 m. birželio 20 d. (sekmadienį), 12 val. vaikų pirmosios komunijos šventė. 


2021 m. birželio 14 d. (pirmadienį), Kauno gatvės kapinėse prie simbolinio Tremtinio kryžiaus 18 val. Šv. Mišių auka už Lietuvos tremtinius, okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukas. 


2021 m. birželio 6 d. (sekmadienį), Devintinės ir Tėvo diena. Šv. Mišios 10 val. ir 12 val. 


2021 m. gegužės 30 d. Švenčiausios Trejybės atlaidai, kanoninė vyskupo vizitacija ir Sutvirtinimo Sakramento šventė.

12 val. Šv. Mišias už Kėdainių šv. kankinio Jurgio parapiją aukos ir Sutvirtinimo sakramentą teiks Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas.


2021 m. gegužės 23 d. švęsdami Sekmines, 12 val., Šv. Mišiose melsimės už mūsų parapijos Caritą vadovaujamą pirmininkės Malenijos Pivorienės, minėdami Carito veiklos 32-ąsias metines. 


2021 m. gegužės 16 d. (sekmadienį), Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos minėjimas.

12 val. Šv. Mišios meldžiant brangios vienybės dovanos visiems Lietuvos piliečiams.

Po pamaldų Sirutiškio folkloro ansamblio RADASTA koncertas. Eiles skaitys Kėdainių krašto literatų sambūrio didingi kūrėjai. Vadovė poetė Genė Sereikienė.


2021 m. gegužės 2 d. (sekmadienį), Motinos diena.

Šv. Mišios 9 val., 10 val. ir 12 val.


2021 m. balandžio 25 d. (sekmadienis). Didieji parapijos vardo šv. kankinio Jurgio atlaidai.

Melsime pašaukimų dvasiniam gyvenimui bei minėsime Pasaulinę gyvybės dieną.

10 val. Šv. Mišios už mirusius.

12 val. Šv. Mišios per šv. kankinio Jurgio užtarimą meldžiant Šventosios Dvasios įkvėptų pašaukimų ir dieviškos šviesos visiems saugant ir branginant gyvybę bei prašant palaimos Kėdainių miestui, žemdirbiams, šių metų derliui, kariams ir šauliams. 


2021 m. balandžio 5 d. (pirmadienį),

Antrąją Velykų dieną Šv. Mišios 10 val.


2021 m. balandžio 4 d. (sekmadienį),VELYKOS

Šv. Mišios 8 val. ir 10 val. 30 min.

Šventinami margučiai.


2021 m. balandžio 3 d. Didysis šeštadienis.

18 val. VELYKNAKČIO pamaldos .Už krikšto pažadų atnaujinimą pelnomi atlaidai. Prašome atsinešti krikšto žvakes.


2021 balandžio 2 d. Didysis penktadienis.

17 val. 20 min. Bus giedamos ir skaitomos Kryžiaus kelio giesmės ir apmąstymai.

18:00 val. – KRISTAUS KANČIOS PAMALDOS.

Jose renkamos aukos šventajai Žemei palaikyti. Tai viso pasaulio katalikų parama Šventojoje Žemėje esančioms krikščionių šventykloms.

Šventoji Žemė – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus veiklos, mirties ir prisikėlimo vieta.


2021 m. balandžio 1 d. Didysis ketvirtadienis.

18:00 val.- KRISTAUS PASKUTINĖS VAKARIENĖS MIŠIOS. Jomis minimos didžiosios paslaptys: Švč. Sakramento ir Kunigystės įsteigimas, taip pat – Viešpaties įsakymas broliškai mylėti vieniems kitus. Melsimės už buvusius šios bažnyčios kunigus.


Gavėnios penktadieniais 10 val. 30 min. Švenčiausiojo Sakramento adoracija ir Graudžių verksmų giedojimas.

Gavėnios sekmadieniais 11 val. 30 min. Kryžiaus kelias.


2021 m. kovo 28 d. Verbų sekmadienis.

Šv. Mišios 10 val. ir 12 val. Prašome atsinešti verbų puokšteles.


2021 m. kovo 11 d. (ketvirtadienį), 10 val. Šv. Mišių auka už Nepriklausomą Lietuvą ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarus.


2021 m. kovo 7 d. (sekmadienį), minėdami Lietuvos globėją šv. Kazimierą, švęsime viso pasaulio lietuvių maldos dieną. Tai kvietimas dėkoti Dievui ir vieni kitiems, prisiminti visus Lietuvos žemės vaikus išeivijoje ir Tėvynėje. Šv. Mišios už visus Lietuvius 12 val.


Kėdainių Šv. Kankinio Jurgio bažnyčioje vyksta fotografo Arvydo Kantauto paroda „Lietuvos peizažai“.

Parodą pamatyti galite sekmadieniais nuo 9 val. iki 13 val.


Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje, pamaldų metu, galima įsigyti pašventintus KALĖDAIČIUS Jūsų Kūčių stalui. 


2020 m. gruodžio 13 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už parapijos Marijos legioną minint vėliavos pašventinimo pirmąsias metines ir visus maldos pagalbininkus, šaukiantis Nekaltosios Marijos užtarimo.


2020 m. gruodžio 6 d. (sekmadienį), Antrasis advento sekmadienis. Nuo 9 val. iki 13 val. palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio I-ojo laipsnio relikvijos pagerbimas ir palaiminimas. 


2020 m. lapkričio 29 d. (sekmadienį), 10 ir 12 val. Pirmąjį Advento sekmadienį bus šventinami vainikai kartu su kalėdaičiais bei Carito akcijos „Gerumas mus vienija“ žvakelėmis.

 

Krikščionių kraštuose, pagal seną tradiciją, iš eglišakių ar lauro lapų pinamas Advento vainikas. Gali būti naudojami ir kiti augalai: gėlės, vaisiai, kaspinai ir įvairios puošmenos. Vainiko dydis neribojamas. Vainikas paprastai padedamas ant stalo. Viduryje būtinai pritvirtinamos keturios žvakės, kurios simbolizuoja keturias Advento savaites. Advento vainikas namuose ir jį puošiančios žvakės simbolizuoja Kristaus laukimą, padeda mums skaičiuoti laiką, likusį iki Kalėdų, kviečia maldai, susikaupimui, geriems darbams, suteikia namams jaukumo.


2020 m. lapkričio 22 d. (sekmadienį), Kristaus Karaliaus iškilme baigiasi bažnytiniai metai.

12 val. padėkos Dievui Šv. Mišios už visus: sekmadienių ir švenčių maldininkus, aukotojus, geradarius, už Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopą, už Kėdainių krašto literatus, už bažnyčios chorą, Caritą, Marijos legioną, Motinas maldoje, Marijos gyvojo rožyno ratelį, Gailestingumo vainikėlio ratelį, už kitus parapijos maldos ratelius, katechetus, adoruotojas, procesijų organizatorius ir dalyvius, patarnautojus bei visus pagalbininkus.


2020 m. lapkričio 8 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už žuvusius ir mirusius partizanus, politinius kalinius ir tremtinius. Nuo 9 val. iki 13 val. palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio I-ojo laipsnio relikvijos pagerbimas ir palaiminimas.


2020 m. lapkričio 2 d. (pirmadienį), Vėlinių dieną Šv. Mišios 9 val. 10 val. ir 12 val. 


2020 m. lapkričio 1 d. (sekmadienį), Visų šventųjų dieną Šv. Mišios 9 val. 10 val. ir 12 val. 


2020 m. spalio 11 d. (sekmadienį), nuo 9 val. iki 13 val. palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio I-ojo laipsnio relikvijos pagerbimas ir palaiminimas. 


2020 m. spalio 4 d. (sekmadienį), Švenčiausios Mergelės Marijos - Rožyno karalienės atlaidai. Melsimės už maldai pasišventusius: Parapijos chorą, Marijos legioną, Motinų maldoje judėjimą, Gyvojo rožyno ir Gailestingumo vainikėlio kalbėtojų būrelius, Caritą, adoruotojas. Malda palydėsime mokytojus. Atlaidų procesija ir Šv. Mišios 12 val. 


2020 m. rugsėjo 27 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už transporto priemonių vairuotojus ir visus keliaujančius. Po Šv. Mišių bus šventinami automobiliai. 


Gerbiami tėveliai, kviečiame jūsų vaikus ruoštis ir gegužės mėnesį priimti Pirmąją Komuniją Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje. Pasirengimas vyks sekmadieniais. Mokyklinių atostogų metu pamokėlės nevyks.

Į pirmąjį susitikimą kviečiame rinktis Kėdainių Šv. kankinio Jurgio (mūrinėje) bažnyčioje, 2020 m. rugsėjo 27 d. sekmadienį 11 val. 45 min. 

 

Katechetė Genė Sereikienė tel. 8-676-05154


Brangūs jaunuoliai, kviečiame jus ruoštis ir pavasarį priimti Sutvirtinimo sakramentą Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje. Pasirengimas vyks sekmadieniais. Mokyklinių atostogų metu susitikimai nevyks.

Į pirmąjį susitikimą kviečiame rinktis Kėdainių Šv. kankinio Jurgio (mūrinėje) bažnyčioje, 2020 m. rugsėjo 27 d. sekmadienį 9 val. 30 min.

 

Katechetė Genovaitė Matusevičienė tel. 8-612-82399

 


Kviečiame vykti į didžiuosius Šiluvos atlaidus, rugsėjo 8 d. (antradienį).

Į atlaidus išvykstama 8 val. Registruotis prašome telefonu 8 612 82399


2020 m. rugsėjo 6 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišių auka už Kėdainių miestą ir jo žmones.  


2020 m. rugpjūčio 30 d. (sekmadienį), prašant palaimos Naujiems mokslo metams Šv. Mišios 12 val. 


2020 m. rugpjūčio 23 d. (sekmadienį), Minint Europos dieną stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio dieną, Šv. Mišios už Tėvynės laisvę ir kovotojus 12 val. 


2020 m. rugpjūčio 15 d. (šeštadienį), Žolinės - Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės Šv. Mišios 10 val. ir 12 val. Šventinami žolynai ir derlius.

Po pamaldų klausydamiesi dainos gaivinsimės žolinių arbata bei stiprinsimės kareiviška koše už kurią dėkosime Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopai.


2020 m. liepos 26 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišiose, minint Švenčiausiąją Mergelę Mariją Škaplierinę ir pavedant jos užtarimui, vaikams priėmusiems pirmąją Komuniją bus uždedami Škaplieriai ir Rožynai. 


2020 m. liepos 18 d. (šeštadienį), 16 val. Sutvirtinimo sakramento šventė.

Šv. Mišias už Kėdainių šv. kankinio Jurgio parapiją aukos ir Sutvirtinimo sakramentą teiks Kauno vyskupas.


2020 m. liepos 12 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios žvakučių aukotojų prašymais ir maldavimais. 


2020 m. liepos 6 d. (pirmadienį), Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės dieną, 19 val. Šv. Mišių auka už Tautą, praeities ir dabarties valstybės vadovus. 


2020 m. liepos 5 d., (sekmadienį), po 12 val. Šv. Mišių už poetus ir rašytojus, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčios šventoriaus kalnelyje prasidės 6-toji tradicinė Kėdainių krašto literatų sambūrio poezijos vasara „Ten, kur poezija virsta malda“.

O dieną prieš tai, liepos 4 d. (šeštadienį), Šv. kankinio Jurgio bažnyčios kalnelyje 11 val. 30 min. vyks tapybos pleneras „Nutapysiu eilėraštį“. Vadovė Genė Sereikienė.


2020 m. birželio 28 d. (sekmadienį), 12 val. vaikų pirmosios komunijos šventė. 


2020-06-14 Gedulo ir vilties dieną, (sekmadienį), Kauno gatvės kapinėse prie simbolinio Tremtinio kryžiaus 12 val. Šv. Mišių auka už Lietuvos tremtinius, okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukas. 


Nuo gegužės 10 d., laikantis visų Lietuvos vyskupų konferencijos nustatytų saugumo normų, atnaujinamas Eucharistijos šventimas sekmadieniais dalyvaujant tikintiesiems;

Šv. Mišios Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje tikintiesiems bus aukojamos sekmadienį 10 val. ir 12 val.


Velykų stalo valgių palaiminimas

 

Vadovaujantis maldai uždega žvakę ant stalo.

Tada jis žegnojasi ir taria: Vardan Dievo – Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.

Visi atsako: Amen.

Vadovas: Kristus prisikėlė! Aleliuja!

Visi: Iš tikrųjų prisikėlė! Aleliuja!

Po to vienas iš dalyvaujančiųjų skaito Šventojo Rašto tekstą (Lk 24, 36-43)

Iš šventosios Evangelijos pagal Luką:

[Jiems besikalbant apie tai, kas įvyko,] pats Jėzus atsirado tarp jų ir prabilo: „Ramybė jums!“ Virpėdami iš išgąsčio, jie tarėsi matą dvasią. O jis paklausė: „Ko taip išsigandote, kodėl jūsų širdyse gimsta dvejonės? Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas. Juk tai aš pats! Palieskite mane ir įsitikinsite: dvasia gi neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turint“. Tai taręs, jis parodė jiems rankas ir kojas. Jiems iš džiaugsmo vis dar netikint ir stebintis, Jėzus paklausė: „Ar neturite čia ko nors valgyti?“ Jie padavė jam gabalą keptos žuvies. Jis paėmė ir valgė jų akyse.

Tada vienas iš dalyvaujančiųjų skaito intencijas:

Prisikėlusiam Kristui, kuris nugalėjo mirtį ir atvėrė mums vartus į amžinybę, išsakykime savo prašymus:

Prisikėlęs Kristau, apdovanok mus meile, sutarimu ir ramybe. –

Visi: Išklausyk mus, Viešpatie.

Prisikėlęs Kristau, suteik sveikatos visiems sergantiems ir stiprybės tiems, kurie juos gydo ir slaugo. –

Visi: Išklausyk mus, Viešpatie.

Prisikėlęs Kristau, pradžiugink visus, kurie šį rytą yra vieniši ar nuliūdę. –

Visi: Išklausyk mus, Viešpatie.

Prisikėlęs Kristau, atlygink tiems, kurie šiandien dirba ir tarnauja visų labui. –

Visi: Išklausyk mus, Viešpatie.

Prisikėlęs Kristau, aplankyk savo meile tuos, kurių pasiilgome ir su kuriais šiandien negalime būti kartu. –

Visi: Išklausyk mus, Viešpatie.

Prisikėlęs Kristau, priimk į savo amžinąjį džiaugsmą mirusiuosius, ypač.... (paminimi mirusieji). –

Vadovas: Melskimės taip, kaip mūsų Viešpats Jėzus Kristus išmokė:

Visi: Tėve mūsų, kuris esi danguje! Teesie šventas Tavo vardas, teateinie Tavo karalystė, teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto.

Po to vadovas taria:

Su džiaugsmu šloviname tave, Viešpatie Jėzau Kristau, kuris, prisikėlęs iš numirusių, pasirodei mokiniams laužydamas duoną; ateik, Viešpatie, tarp mūsų, kai dėkodami valgome šias dovanas; priimk mus, tave priimančius kaip svečią savo broliuose ir seseryse, prie stalo savo Karalystėje. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius.

Visi: Amen.

 

Pavalgius šeimos tėvas arba vadovas taria:

Mokiniai pažino Viešpatį, aleliuja.

Visi: Kai jis laužė duoną, aleliuja.

Vadovas:

Melskimės. Dieve, gyvybės Šaltini, išliek į mūsų širdis Velykų džiaugsmą; davęs mums žemiško maisto, leisk nuolat gyventi nauju gyvenimu, kurį prisikeldamas Kristus mums pelnė ir gailestingai suteikė. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius. Visi: Amen.


Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje:

Gavėnios penktadieniais 10 val. 30 min. Švenčiausiojo Sakramento adoracija ir „Graudžių verksmų“ giedojimas.

Gavėnios sekmadieniais 11 val. 30 min. Kryžiaus kelias. 


2020 m. kovo 11 d. (trečiadienį), minint Lietuvos nepriklausomybės 30 - metį 10 val.

Šv. Mišių auka už Nepriklausomą Lietuvą ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarus.


2020 m. vasario 26 d. (trečiadienį), Gavėnios pradžios - Pelenų dienos Šv. Mišios ir atgailos ženklo suteikimas pabarstant galvas pelenais primenant amžinąsias vertybes 10 val. 


2020 m. vasario 25 d. (antradienį), Šv. Mišios 10 val. Po jų aikštėje prie Parapijos namų Caritas kviečia į linksmą Užgavėnių šventę. 


2020 m. vasario 16 d. (sekmadienį), 12 val. Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną, Šv. Mišių auka už Lietuvos valstybę. 


2020 m. vasario 11 d. (antradienį), 10 val. minint Lurdo Švenčiausiąją Mergelę Mariją ir Pasaulinę ligonių dieną Šv. Mišios už ligonius, gydytojus ir slaugytojus. Bus teikiamas Ligonių patepimo Sakramentas. 


2020 m. vasario 9 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už pirmąjį, kovose su bolševikais, žuvusį Lietuvos savanorį Povilą Lukšį. Po Šv. Mišių Povilo Lukšio atminimo pagerbimas jo žūties vietoje Taučiūnuose ir prie jo kapo Dotnuvos gatvės kapuose. 


2020 m. vasario 5 d. (trečiadienį), 10 val. Šv. Mišios už parapiją prašant apsaugoti nuo gaisrų ir kitų nelaimių. Šventinama šv. Agotos duona ir vanduo. 


2020 m. vasario 3 d. (pirmadienį), šv. Blažiejaus minėjimas. 10 val. Šv. Mišios už ligonius ir šv. Blažiejaus sakramentalijos suteikimas prašant apsaugoti nuo gerklės ligų ir nuo bet kokio kitokio susirgimo. 


2020 m. vasario 2 d. (sekmadienį), Grabnyčių - Kristaus paaukojimo šventė.

Šv. Mišios 10 val. ir 12 val. Šventinamos žvakės ir einama grabnyčių procesija.


2020 m. sausio 12 d. (sekmadienį), pasitinkant Laisvės gynėjų dieną, 12 val. Šv. Mišios už Lietuvos Laisvės gynėjus. 


2020 m. Sausio 5 d. (sekmadienį), Švęsime Viešpaties Apsireiškimo-Trijų Karalių iškilmę. Eikime kartu su Trimis Karaliais prie Gelbėtojo lopšio, padovanokime Jam meilės auksą, maldos smilkalus ir pasiaukojimo mirą. Bažnyčioje šventinsime auksą, smilkalus, mirą ir kreidą.

Šv. Mišios 10 val. ir 12 val.


2020 m. sausio 1 d. (trečiadienį), Švenčiausios Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmė.

Šv. Mišios 12 val.


2019 m. gruodžio 26 d. antrąją Kalėdų dieną, (ketvirtadienį), minint pirmąjį Bažnyčios kankinį šv. Steponą, Šv. Mišios 10 val.


2019 m. gruodžio 25 d. (trečiadienį), KALĖDOS

Kalėdų ryto Šv. Mišios 9 val.

Kitos Šv. Mišios 11 val.


2019 m. gruodžio 24 d. (antradienį), KRISTAUS GIMIMAS.

Iškilmingas Betliejaus pašventinimas ir Kalėdų nakties Šv. Mišios 21 val.


Kėdainių šv. kankinio Jurgio bažnyčioje, pamaldų metu, galima įsigyti pašventintus KALĖDAIČIUS Jūsų Kūčių stalui. 


Caritas skelbia adventinę akciją „Gerumas mus vienija“ ir kviečia padėti žmonėms, kurie šiuo metu yra praradę tikėjimą ir viltį, kamuojami ligos, prispausti skurdo ar senatvės. Kiekvienas gali prisidėti prie akcijos, įsigijęs už auką specialią Lietuvos Carito žvakutę. Carito žvakelė yra aukos ir pagalbos venas kitam simbolis. Kėdainių šv. kankinio Jurgio bažnyčioje žvakelės platinamos pamaldų metu. Taip pat skurstančiuosius galima paremti aukomis, rūbais, ir negendančiais maisto produktais. Šias jūsų gerumo dovanas priims Carito savanoriai, Kėdainių šv. kankinio Jurgio bažnyčioje. 


2019 m. gruodžio 22 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už tremtinius. Po pamaldų tremtinių palaikų į Lietuvą sugrąžinimo 30-mečio minėjimo fotografijų parodos uždarymas.


2019 m. gruodžio 15 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už parapijos Marijos legioną minint vėliavos pašventinimo pirmąsias metines ir visus maldos pagalbininkus, šaukiantis Nekaltosios Marijos užtarimo.

 

Po pamaldų vargonininko Mykolo Pečiulio adventines giesmes atliks Irenos Naruševičiūtės ir Kęstučio Volkaus duetas. Eiles advento vilties Motinai Marijai skaitys poetė Genė Sereikienė. 


2019 m. gruodžio 8 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios žvakučių aukotojų prašymais ir maldavimais. 


Kviečiame dalyvauti tradicinėje Advento vainikų parodoje Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje ir savo namuose turėti pašventintą vainiką. Vainikai kartu su kalėdaičiais bei Carito akcijos „Gerumas mus vienija“ žvakelėmis bus šventinami pirmąjį Advento sekmadienį,

2019 m. gruodžio 1 d. (sekmadienį), 10 val. ir 12 val. Vainikus į bažnyčią galite atnešti kiekvieną rytą ir taip pat sekmadienį.

 

Krikščionių kraštuose, pagal seną tradiciją, iš eglišakių ar lauro lapų pinamas Advento vainikas. Gali būti naudojami ir kiti augalai: gėlės, vaisiai, kaspinai ir įvairios puošmenos. Vainiko dydis neribojamas. Vainikas paprastai padedamas ant stalo. Viduryje būtinai pritvirtinamos keturios žvakės, kurios simbolizuoja keturias Advento savaites. Advento vainikas namuose ir jį puošiančios žvakės simbolizuoja Kristaus laukimą, padeda mums skaičiuoti laiką, likusį iki Kalėdų, kviečia maldai, susikaupimui, geriems darbams, suteikia namams jaukumo.


2019 m. lapkričio 24 d. (sekmadienį), Kristaus Karaliaus iškilme baigiasi bažnytiniai metai.

12 val. padėkos Dievui Šv. Mišios už visus: sekmadienių ir švenčių maldininkus, aukotojus, geradarius, už Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopą, už Kėdainių krašto literatus, už bažnyčios chorą, Caritą, Marijos legioną, Motinas maldoje, už parapijos maldos ratelius, katechetus, adoruotojas, procesijų organizatorius ir dalyvius, patarnautojus bei visus pagalbininkus.

 

Po Šv. Mišių Kėdainių neįgaliųjų literatų būrelio ansamblio „Likimo palėpė“ koncertas. Vadovė Celestina Rimavičienė.


2019 m. lapkričio 17 d. (sekmadienį), 12 val.,

Minint bažnytinės muzikos globėją šv. Ceciliją, Šv. Mišios už Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios gyvus ir mirusius choristus.

Po pamaldų Samariečių ansamblio „GIEDRA“ koncertas. Vadovė Aldona Sasnauskienė ir paskaita - diskusija „Alkoholizmas ir kitos priklausomybės šeimoje". Lektorė Eglė Gulbinovičienė.


2019 m. lapkričio 10 d. (sekmadienį), parapijos Marijos legiono iniciatyva 12 val. bus aukojamos Šv. Mišios už Kėdainių krašto garbės pilietę, gydytoją Teklę Bružaitę minint jos 110-tąsias gimimo metines. Po Šv. Mišių prisiminimų valandėlė „Širdies šviesa“. 


2019 m. lapkričio 3 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už žuvusius ir mirusius partizanus, politinius kalinius ir tremtinius.


2019 m. lapkričio 2 d. (šeštadienį), Vėlinių dieną Šv. Mišios 9 val. 10 val. ir 12 val.


2019 m. lapkričio 1 d. (penktadienį), Visų šventųjų dieną Šv. Mišios 9 val. 10 val. ir 12 val. 


2019 m. spalio 13 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios žvakučių aukotojų prašymais ir maldavimais. 


2019 m. spalio 6 d. (sekmadienį), Švenčiausios Mergelės Marijos - Rožyno karalienės atlaiduose dėkosime Dievui už palaimintojo kankinio arkivyskupo Teofiliaus Matulionio relikviją, kurią Kėdainių šv. kankinio Jurgio bažnyčiai dovanojo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Melsimės už parapijos geradarius ir visus malda apglėbiančius Kėdainių šv. Jurgio parapiją, kurios bažnyčioje pagerbiant šventąsias relikvijas, šventųjų užtarimu, galima pelnyti Dangaus malonės dovanas.

Po atlaidų Šv. Mišių bus šventinami automobiliai.


2019 m. spalio 4 d. (penktadienį), minint šv. Pranciškaus ir Tarptautinę gyvūnų dieną, 16 val., maldos valanda „Mylime savo augintinius drauge su šv. Pranciškumi.

Atsiveskime į bažnyčią palaiminti savo gyvūnėlius.


 


2019 m. rugsėjo 7 d. (šeštadienį), 11 val. Šv. Mišių auka už Kėdainių miestą ir jo žmones. 


2019 m. rugsėjo 1 d. (sekmadienį),

prašant palaimos Naujiems mokslo metams Šv. Mišios 12 val. 


2019 m. rugpjūčio 22 d. (ketvirtadienį),

Pasitinkant Europos dieną stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio dienos 30-metį, Šv. Mišios už Tėvynės laisvę ir kovotojus 18 val.


2019 m. rugpjūčio 15 d. (ketvirtadienį), Žolinės - Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės Šv. Mišios 10 val. ir 12 val. Šventinami žolynai ir derlius.

Po pamaldų klausydamiesi dainos gaivinsimės žolinių arbata bei stiprinsimės kareiviška koše už kurią dėkosime Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopos jauniesiems šauliukams.


Nuoširdžiai sveikiname Reginą ir Antaną Kuzmas, Birželio 24-ąją, Kauno arkivyskupijos dangiškojo globėjo šv. Jono Krikštytojo Gimimo dienos proga, apaštalinio administratoriaus vyskupo Algirdo Jurevičiaus apdovanotus aukščiausiu arkivyskupijos garbės apdovanojimu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu – už ilgametį ir uolų krikščioniškų papročių įtvirtinimą dalyvaujant Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kėdainių skyriaus veikloje, nuolatinę pagalbą Kėdainių šv. Jurgio parapijai ir nuoširdų krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą. Gerbiamiems Kuzmoms ilgiausių metų ir Dievo palaimos prasmingoje veikloje linki Kėdainių šv. Jurgio parapija. 


2019 m. rugpjūčio 2 d. (penktadienį),

Porciunkulė - Švenčiausios Mergelės Marijos angelų karalienės iškilmė.

1216 m. šv. Pranciškus iš popiežiaus Honorijaus III išprašė malonę, kad tikintieji, lankydami Porciunkulės bažnytėlę pelnytų visuotinius atlaidus.

17 val. 30 min. Bendruomeninis Atgailos Sakramento šventimas.

18 val. Šv. Mišios ir procesija.


 


2019 m. liepos 21 d., (sekmadienį), po 12 val. Šv. Mišių už poetus ir rašytojus, Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios šventoriaus kalnelyje prasidės 5 –oji tradicinė Kėdainių krašto literatų sambūrio poezijos vasara „Ten, kur poezija virsta malda“.

Eiles skaitys: Kėdainių krašto, Lenkų draugijos, Panevėžio, Joniškio, Biržų ir kitų rajonų bei miestų kūrėjai. Muzikuos Kėdainių krašto dainuojamosios poezijos atlikėjai ir svečiai. Dainuos Kėdainių lenkų draugijos ansamblis „Isa“. 

O dieną prieš tai, liepos 20 d. (šeštadienį), šv. Jurgio bažnyčios kalnelyje 12 val. vyks tapybos pleneras „Nutapysiu eilėraštį“.

Vadovė Genė Sereikienė.


2019 m. liepos 14 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišiose, minint Švenčiausiąją Mergelę Mariją Škaplierinę ir pavedant jos užtarimui, vaikams priėmusiems pirmąją Komuniją bus uždedami Škaplieriai ir Rožynai. 


2019 m. liepos 6 d. (šeštadienį),

Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės dieną,

11 val. Šv. Mišių auka už Tautą, praeities ir dabarties valstybės vadovus. 


2019 m. birželio 30 d. (sekmadienį), po 12 val. Šv. Mišių užbaigiant Devintinių maldų aštuondienį bus šventinami žolynai ir laiminamos šeimos. Po palaiminimo vyks judėjimo MOTINOS MALDOJE pristatymas. Susitikimui vadovaus judėjimo koordinatorė Vilma Cicėnienė. Į susitikimą kviečiamos visos mamos, močiutės ir visi, kurie trokšta melstis už vaikus bei visą jaunimą ir nori įsilieti į motinų maldoje judėjimą.

Norintiems pasiteirauti tel. : 8-612-82399


2019 m. birželio 23 d. (sekmadienį), Devintinės - Švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo šventė.

Po 12 val. Šv. Mišių bus einama Devintinių procesija.


2019 m. birželio 16 d. (sekmadienį), 12 val. Švenčiausios Trejybės atlaidai ir Carito veiklos 30-mečio minėjimas. Po Šv. Mišių koncertas. 


2019 m. birželio 14 d. (penktadienį), Gedulo ir vilties dieną 18 val. Šv. Mišios už tremtinius Kauno gatvės kapinėse prie Tremtinių paminklo. 


2019 m. birželio 9 d., (sekmadienį), 12 val. Sekminių Šv. Mišios. Po jų bus pristatoma nauja tikybos mokytojos ir parapijos katechetės Genės Sereikienės knyga „Dienoraščio atvartos“. Dienoraščio keliu ves lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Aldona Šliažaitė. Muzikuos Dagnė Jucevičiūtė. 


2019 m. birželio 2 d. (sekmadienį), Šeštinės ir Tėvo diena. Šv. Mišios už tėvus 10 val. ir 12 val.


2019 m. gegužės 26 d. (sekmadienį), 12 val. vaikų pirmosios komunijos šventė.


2019 m. gegužės 19 d. (sekmadienį), Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos minėjimas.

12 val. Šv. Mišios meldžiant brangios vienybės dovanos visiems Lietuvos piliečiams.


2019 m. gegužės 12 d. (sekmadienį), 12 val. padėkos Šv. Mišios už geradarius.


2019 m. gegužės 5 d. (sekmadienį), Motinos diena.

Šv. Mišios už motinas 8 val., 10 val. ir 12 val. 


Maloniai prašome Jūsų 2 % gyventojų pajamų mokesčio dalį skirti Kėdainių šv. Jurgio parapijai:

Prašome anketoje (forma FR0512) įrašyti savo bei Kėdainių šv. Jurgio parapijos duomenis ir ją atiduoti Apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) iki gegužės 2 d.

Pavadinimas: Kėdainių šv. Jurgio parapija
Adresas: Juodkiškio g. 8, Kėdainiai
Juridinio asmens kodas: 191045038
Bankas: Swedbank LT887300010002521830

Nuoširdžiai dėkoju, kad remiate savo parapiją ir skiriate laiko šių dokumentų sutvarkymui.

Pagarbiai Kėdainių šv. Jurgio parapijos klebonas Artūras Stanevičius.


2019 m. balandžio 29 d. (pirmadienį), Kėdainių šv. Jurgio bažnyčia kviečia į Švenčiausiojo Sakramento adoraciją.

Adoracijos pradžia pirmadienį 8 val. Šv. Mišios 18 val.  Adoracijos pabaiga antradienį 8 val.

Adoracijos prasmė yra buvimas maldoje kartu su mūsų Išganytoju, meldžiant pagalbos sau ir visai Tėvynei. Kviečiame visus įsijungti į šią nenutrūkstamą maldą. Ateiti pasimelsti galima bet kuriuo metu. Ypatingai kviečiame nakties maldai ir budėjimui. Galinčius budėti naktį prašome užsirašyti prie Carito staliuko.


2019 m. balandžio 28 d. (sekmadienis). Atvelykis-Dievo gailestingumo sekmadienis.

Didieji parapijos vardo šv. Jurgio atlaidai ir Pasaulinės gyvybės dienos minėjimas.

10 val. votyvinės Šv. Mišios.

12 val. atlaidų procesija ir Šv. Mišios prašant palaimos Kėdainių miestui, žemdirbiams, šių metų derliui, kariams ir šauliams. Po Šv. Mišių aikštėje prie bažnyčios vyks „Liaudiškas jurginių šurmulys: pagal Jurgį ir kepurė“.


2019 m. balandžio 27 d. (šeštadienį), 16 val. Sutvirtinimo sakramento šventė. 

Šv. Mišias už Kėdainių šv. Jurgio parapiją aukos ir Sutvirtinimo sakramentą teiks Kauno vyskupas.


2019 m. balandžio 22 d. (pirmadienį),

Antrąją Velykų dieną Šv. Mišios 10 val.


2019 m. balandžio 21 d. (sekmadienį), pagrindinės VELYKŲ ŠV. MIŠIOS su procesija ir margučių šventinimu 8 val. 

Kitos Šv. Mišios 10 val. 30 min.


2019 m. balandžio 20 d. Didįjį šeštadienį,

18 val. renkamės šventoriuje VELYKNAKČIO pamaldoms. Šventinama ugnis ir vanduo. Už krikšto pažadų atnaujinimą pelnomi atlaidai. Prašome atsinešti krikšto žvakes.


2019 m. balandžio 19 d. Didįjį penktadienį, 16 val. visus krikščionis kviečiame į tradicinį Kristaus kryžiaus kelią, Kėdainių miesto gatvėmis. Pradžia prie Kėdainių rajono savivaldybės.

 

18:00 val. Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje – KRISTAUS KANČIOS PAMALDOS.

Jose renkamos aukos šventajai Žemei palaikyti. Tai viso pasaulio katalikų parama Šventojoje Žemėje esančioms krikščionių šventykloms.

Šventoji Žemė – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus veiklos, mirties ir prisikėlimo vieta.


2019 m. balandžio 18 d. Didysis ketvirtadienis.

Didžiojo ketvirtadienio rytą vyskupai drauge su visais kunigais Katedrose šventina aliejus, kurie bus vartojami teikiant Krikšto, Sutvirtinimo, Ligonių patepimo ir Kunigystės sakramentus. Kiekvienam katalikui bent kartą derėtų dalyvauti šiose Mišiose. Kauno Katedroje pamaldų pradžia – 10 val.

 

18:00 val. Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje - KRISTAUS PASKUTINĖS VAKARIENĖS MIŠIOS. Jomis minimos didžiausios paslaptys: Švč. Sakramento ir Kunigystės įsteigimas, taip pat – Viešpaties įsakymas broliškai mylėti vieniems kitus. Melsimės už buvusius šios bažnyčios kunigus.


2019 m. balandžio 17 d. (trečiadienį), 18 val. Šv. Mišios už Kėdainių krašto žmones ir jiems prisiekusį tarnauti merą Valentiną Tamulį.


2019 m. balandžio 14 d. Verbų sekmadienis.

Šv. Mišios 10 val. ir 12 val. Prašome atsinešti verbų puokšteles.


Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje

Gavėnios penktadieniais 10 val. 30 min. Švenčiausiojo Sakramento adoracija

ir „Graudžių verksmų“ giedojimas.

Gavėnios sekmadieniais 11 val. 30 min. Kryžiaus kelias.


2019 m. kovo 24 d. (sekmadienį), minint 70-tąsias 1949 m. kovo 25 d. trėmimų metines, 12 val. Šv. Mišios už visus ištremtus ir negrįžusius. Už tremtinius ir jų artimuosius.


2019 m. kovo 11 d. (pirmadienį), 11 val. 30 min. Šv. Mišių auka už nepriklausomą Lietuvą ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarus. 

Po Mišių Kėdainių raj. folklorinės grupės „UKVEI BUM“ literatūrinė-muzikinė programa „Su Lietuva širdy“.

Po programos gėlių padėjimas ant Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Povilo Aksomaičio kapo Kėdainių miesto Kauno g. kapinėse.


2019 m. kovo 6 d. (trečiadienį), Gavėnios pradžios - Pelenų dienos Šv. Mišios ir atgailos ženklo suteikimas pabarstant galvas pelenais primenant amžinąsias vertybes 10 val.


2019 m. kovo 5 d. (antradienį), Šv. Mišios 10 val. Po jų aikštėje prie Parapijos namų Caritas kviečia į linksmą Užgavėnių šventę.


2019 m. kovo 3 d. (sekmadienį), minėdami Lietuvos globėjo šv. Kazimiero iškilmę, švęsime viso pasaulio lietuvių maldos dieną. Tai kvietimas dėkoti Dievui ir vieni kitiems, prisiminti visus Lietuvos žemės vaikus išeivijoje ir Tėvynėje. Šv. Mišios už visus Lietuvius 12 val.

 

Po Šv. Mišių literatūrinė - muzikinė kompozicija ,,Pabirusiems pasaulyje tautos vaikams“.

Eiles skaito Kėdainių krašto literatų sambūrio ir LASS Kėdainių skyriaus literatai.

Muzikuoja ir dainuoja atlikėja Morta Šablevičiūtė.


2019 m. vasario 16 d. (šeštadienį), Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną

Šv. Mišios už Tėvynę 10 val. 30 min.


2019 m. vasario 10 d. (sekmadienį), minint Lurdo Švenčiausiąją Mergelę Mariją ir Pasaulinę ligonių dieną 12 val. Šv. Mišios už ligonius, gydytojus ir slaugytojus. Bus teikiamas Ligonių patepimo Sakramentas.


2019 m. vasario 9 d. (šeštadienį), 11 val. Taučiūnų km. Povilo Lukšio restauruoto paminklo šventinimas.

12 val. Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje Šv. Mišios už Lietuvos karius, savanorius, šaulius, Laisvės gynėjus.

Po Šv. Mišių paradinė karių, šaulių, LKKS sąjungos savanorių ir bendruomenės eisena į Kėdainių miesto Dotnuvos g. kapines.

14. val. Kėdainių miesto Dotnuvos g. kapinėse Povilo Lukšio (1886-1919) atminimo pagerbimas ir Jaunųjų šaulių pasižadėjimas.

15 val. Kėdainių kultūros centre renginys TĖVYNEI PAŠAUKUS, skirtas 1919 m. Nepriklausomybės kovose su bolševikais kritusiems Lietuvos kariams, savanoriams bei šauliams pagerbti ir pirmosioms kautynių pergalėms pagarsinti. Istoriniai pranešimai šventinis koncertas.


2019 m. vasario 5 d. (antradienį), 10 val. Šv. Mišios už parapiją prašant apsaugoti nuo gaisrų ir kitų nelaimių. Šventinama šv. Agotos duona ir vanduo.


2019 m. vasario 3 d. (sekmadienį), šv. Blažiejaus sakramentalijos suteikimas prašant apsaugoti nuo gerklės ligų ir nuo bet kokio kitokio susirgimo.


2019 m. vasario 2 d. (šeštadienį), Grabnyčių - Kristaus paaukojimo šventė.

Žvakių šventinimas, procesija ir Šv. Mišios 10 val.


2019 m. sausio 27 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios žvakučių aukotojų prašymais ir maldavimais.


2019 m. sausio 20 d. (sekmadienį), minint krikščionių vienybės savaitę 12 val. Šv. Mišios meldžiant brangios vienybės dovanos visiems krikščionims.


2019 m. sausio 13 d. (sekmadienį), Laisvės gynėjų dieną,

11 val. 30 min. žuvusių sausio 13-tąją Laisvės gynėjų pagerbimas Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje.

12 val. Šv. Mišios už gyvus ir mirusius Lietuvos Laisvės gynėjus. 

13 val. Sausio 13-osios aukų – žuvusiųjų kėdainiečių pagerbimas Kauno g. kapinėse.


2019 m. sausio 6 d. (sekmadienį), Švęsime Viešpaties Apsireiškimo - Trijų Karalių iškilmę. Eikime kartu su Trimis Karaliais prie Gelbėtojo lopšio, padovanokime Jam meilės auksą, maldos smilkalus ir pasiaukojimo mirą. Bažnyčioje šventinsime auksą, smilkalus, mirą ir kreidą. 

Šv. Mišios 10 val. ir 12 val.


2019 m. sausio 1 d. (antradienį), Švenčiausios Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmės

Šv. Mišios 12 val.


2018 m. gruodžio 26 d. (trečiadienį), minint pirmąjį Bažnyčios kankinį šv. Steponą,
Šv. Mišios 10 val.


Caritas skelbia adventinę akciją „Gerumas mus vienija“ ir kviečia padėti žmonėms, kurie šiuo metu yra praradę tikėjimą ir viltį, kamuojami ligos, prispausti skurdo ar senatvės. Kiekvienas gali prisidėti prie akcijos, įsigijęs už auką specialią Lietuvos Carito žvakutę. Carito žvakelė yra aukos ir pagalbos venas kitam simbolis. Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje žvakelės platinamos darbo dienomis nuo 9 val. iki 18 val. O šeštadienį ir sekmadienį pamaldų metu. Taip pat skurstančiuosius galima paremti aukomis, rūbais, žaislais ir negendančiais maisto produktais.  Šias jūsų gerumo dovanas priims Carito savanoriai, Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje.

 

Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje galima įsigyti pašventintus KALĖDAIČIUS Jūsų Kūčių stalui. 

Esate laukiami ir darbo dienomis nuo 9 val. iki 18 val., taip pat savaitgaliais prieš ir po Šv. Mišių.


2018 m. Gruodžio 25 d. (antradienį), KALĖDOS

Kalėdų ryto Šv. Mišios 9 val. Po pamaldų Kalėdų senelio sutikimas.

Kitos Šv. Mišios 11 val. 


2018 m. Gruodžio 24 d. (pirmadienį), KRISTAUS GIMIMAS.

Iškilmingas Betliejaus pašventinimas ir Kalėdų nakties Šv. Mišios 21 val.


2018 m. gruodžio 20 d. (ketvirtadienį), 15 val.  Šv. Mišios už Labūnavos bokšte kūčių naktį sovietų armijos nužudytus partizanus, jų ryšininkus ir taikius bokšto gyventojus.

Po Mišių malda prie bokšto. Grįžus Kėdainių tremtinių sąjungos būstinės pašventinimas ir advento vakaronė.


2018 m. gruodžio 16 d. (sekmadienį), po 12 val. Šv. Mišių literatūrinė-muzikinė kompozicija

„Advento rimtyje-Kalėdų laukimas“. Programą atliks Kėdainių miesto mišrus vokalinis instrumentinis ansamblis „SENAMIESTIS“.

Vadovė Nijolė Bajoriūnienė


2018 m. gruodžio 9 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už parapijos Marijos legioną ir visus maldos pagalbininkus, šaukiantis Nekaltosios Marijos užtarimo.

Bus šventinama Kėdainių šv. Jurgio parapijos Marijos legiono vėliava.


2018 m. lapkričio 25 d. (sekmadienį), Kristaus Karaliaus iškilme baigiasi bažnytiniai metai.

12 val. padėkos Dievui Šv. Mišios už visus: sekmadienių ir švenčių maldininkus, aukotojus, geradarius, už Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopą, už Kėdainių krašto literatus, už bažnyčios chorą, caritą, Marijos legioną, už parapijos maldos ratelius, katechetus, adoruotojas, procesijų organizatorius ir dalyvius, patarnautojus bei visus pagalbininkus.


2018 m. lapkričio 18 d. (sekmadienį), 12 val., minint bažnytinės muzikos globėją šv. Ceciliją,

Šv. Mišios už Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios gyvus ir mirusius choristus.


2018 m. lapkričio 4 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už žuvusius ir mirusius partizanus, politinius kalinius ir tremtinius.


2018 m. lapkričio 2 d. (penktadienį), Vėlinių dieną Šv. Mišios 9 val. 10 val. ir 12 val.


2018 m. lapkričio 1 d. (ketvirtadienį), Visų šventųjų dieną Šv. Mišios 9 val. 10 val. ir 12 val.

13 val. gedulinga procesija už mirusius iš šv. Jurgio bažnyčios į Kauno gatvės kapus.

13 val. 30 min. Šv. Mišios už mirusius Kauno gatvės kapuose prie Tremtinių paminklo ir poezijos valandėlė: „Vėjų pagairėj uždekim žvakutę“.


2018 m. spalio 14 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios žvakučių aukotojų prašymais ir maldavimais.


2018 m. spalio 7 d. (sekmadienį), Švenčiausios Mergelės Marijos - Rožyno karalienės atlaiduose dėkosime Dievui už šventojo tėvo  popiežiaus Pranciškaus atvežtas gausias malones, kurias gavome drauge dalyvaudami Jo šventenybės aukotose Šv. Mišiose. Popiežiaus apsilankymo prisiminimui bus pašventintas atminimo ženklas. Melsimės už parapijos geradarius ir visus malda apglėbiančius Kėdainių šv. Jurgio parapiją.


2018 m. spalio 4 d. (ketvirtadienį), minint šv. Pranciškaus ir Tarptautinę gyvūnų dieną, 16 val., maldos valanda „Mylime savo augintinius drauge su šv. Pranciškumi.

Atsiveskime į bažnyčią palaiminti savo gyvūnėlius.


2018 m. rugsėjo 30 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už transporto priemonių vairuotojus ir visus keliaujančius. Po Šv. Mišių bus šventinami automobiliai.


2018 m. rugpjūčio 26 d. (sekmadienį),

Prašant palaimos naujiems mokslo metams Šv. Mišios 12 val. 


2018 m. rugsėjo 23 d. (sekmadienį), Kėdainių šv. Jurgio parapijos tikintieji dalyvaus popiežiaus Pranciškaus Kaune aukojamose Šv. Mišiose. 

Todėl rugsėjo 23 d. (sekmadienį), Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje Šv. Mišių nebus.

Šv. Mišios bus aukojamos rugsėjo 22 d. (šeštadienį), 16 val.


2018 m. rugsėjo 16 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios  už Kėdainių krašto partizanų, politinių kalinių ir tremtinių Onos ir Juozo Sereikų šeimą minint jų mirties 5-tąsias metines.


Kviečiame vykti į didžiuosius Šiluvos atlaidus, rugsėjo 14 d. (penktadienį).

Į atlaidus išvykstama 8 val. Registruotis prašome bažnyčioje prie Carito staliuko pamaldų metu.

Telefonas pasiteirauti 8 652 29356


2018 m. rugsėjo 9 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už gyvus ir mirusius Sąjūdžio įkūrėjus Kėdainiuose, minint Sąjūdžio 30-tąsias metines.


2018 m. rugsėjo 2 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už parapijos Marijos gyvojo rožyno kalbėtojus.


2018 m. rugpjūčio 23 d. (ketvirtadienį),

Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio diena.

Šv. Mišios už Tėvynės laisvę ir kovotojus 18 val.

Po Šv. Mišių autobusas visus norinčius nuvež prie kėdainiečių pastatyto kryžiaus Baltijos kelyje, Ukmergės r. 


2018 m. rugpjūčio 15 d. (trečiadienį),

Žolinės - Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės Šv. Mišios 10 val. ir 12 val. Šventinami žolynai ir derlius.

Po pamaldų koncertas.


2018 m. rugpjūčio 10 d. (penktadienį), Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios kalnelyje vyks Kėdainių krašto literatų tapybos pleneras „Nutapysiu eilėraštį“. Plenero pradžia 14 val. 30 min.

Veiks tapybos darbų paroda po atviru dangumi.


2018 m. rugpjūčio 12 d. (sekmadienį), po 12 val. Šv. Mišių, laukiant šventojo tėvo popiežiaus Pranciškaus apsilankymo Lietuvoje, bažnyčios antro aukšto salėje bus rodomas filmas „Pranciškus-popiežius iš Naujojo pasaulio“.


2018 m. rugpjūčio 2 d. (ketvirtadienį),

Porciunkulė-Švenčiausios Mergelės Marijos angelų karalienės iškilmė.

1216 m. šv. Pranciškus iš popiežiaus Honorijaus III išprašė malonę, kad tikintieji, lankydami Porciunkulės bažnytėlę pelnytų visuotinius atlaidus.

17 val. 30 min. Bendruomeninis Atgailos Sakramento šventimas.

18 val. Šv. Mišios ir procesija.


2018 m. liepos 29 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios aukojamos žvakučių aukotojų prašymais ir maldavimais.  


Į nuotaikingą gegužinę, Gėlių gatvė 8, Paobelyje 2018 m. liepos 27 d. (penktadienį), 14 val. kviečia klubas "Rudenėlis". Vadovė Kristina Župerkienė.


2018 m. liepos 15 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišiose, minint Švenčiausiąją Mergelę Mariją Škaplierinę ir pavedant jos užtarimui, vaikams priėmusiems pirmąją Komuniją bus uždedami Škaplieriai ir Rožynai.


2018 m. liepos 6 d. (penktadienį), Valstybės, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną Šv. Mišios už tautą, praeities ir dabarties valstybės vadovus 10 val. 


2018 m. liepos 1 d. (sekmadienį), pasitinkant Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną, po 12 val. Šv. Mišių spektaklis „TEPRABYLA ARISTAVOS ISTORIJOS DVASIA“. Aristavos istoriją Jums papasakos ir dainas padainuos Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriaus Aristavos mėgėjų teatras(suaugusiųjų), Aristavos moterų vokalinis ansamblis „ARVISTA“.


2018 m. birželio 17 d., (sekmadienį), poetų vasaros atlaidai -,,Ten, kur poezija virsta malda“.

12.00 val. Šv. Mišios už Kėdainių krašto poetus ir rašytojus. 

Po pamaldų šventoriuje eiles skaitys Kėdainių krašto sambūrio literatai bei svečiai iš kitų rajonų. Vadovė Genė Sereikienė.


2018 m. birželio 14 d. (ketvirtadienį), Gedulo ir vilties dieną,

18 val. Šv. Mišios už tremtinius Kauno gatvės kapinėse prie Tremtinių paminklo.


2018 m. birželio 10 d. (sekmadienį), po 12 val. Šv. Mišių užbaigiant Devintinių maldų aštuondienį bus šventinami žolynai ir laiminamos šeimos. Po palaiminimo Kėdainių bendruomenės socialinio centro socialinių paslaugų gavėjų odos darbų parodos „Odos žydėjimas“ pristatymas. Apie savo darbus pasakos: Danutė Memeniškienė, Ksavera Kišonienė, Nijolė Butrimienė, Elena Šniurevičienė.


2018 m. birželio 3 d. (sekmadienį), Devintinės ir Tėvo diena. Šv. Mišios už tėvus 10 val. ir 12 val. 


2018 m. gegužės 31 d. (ketvirtadienį), kviečiame į Devintinių procesiją iš Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios į Kėdainių šv. Juozapo bažnyčią.

Procesijos pradžia Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje 17 val.

Šv. Mišios 18 val. Kėdainių šv. Juozapo bažnyčioje. Procesija pagerbsime Švenčiausiąjį Sakramentą - mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kūną ir Kraują lydintį ir stiprinantį mus gyvenimo kelionėje.


2018 m. gegužės 27 d. (sekmadienį), 12 val. Švenčiausios Trejybės atlaidai ir vaikų pirmosios komunijos šventė.


2018 m. gegužės 23 d. (trečiadienį), Kėdainių šv. Jurgio bažnyčia kviečia į Švenčiausiojo Sakramento adoraciją.

 

Adoracijos pradžia trečiadienį 8 val.  Adoracijos pabaiga ketvirtadienį 8 val.

 

Adoracijos prasmė yra buvimas maldoje kartu su mūsų Išganytoju, meldžiant pagalbos sau ir visai Tėvynei. Kviečiame visus įsijungti į šią nenutrūkstamą maldą. Ateiti pasimelsti galima bet kuriuo metu. Ypatingai kviečiame nakties maldai ir budėjimui. Galinčius budėti naktį prašome užsirašyti prie Carito staliuko.


2018 m. gegužės 20 d. (sekmadienį), Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos minėjimas ir Poezijos pavasaris.

12 val. Šv. Mišios meldžiant brangios vienybės dovanos visiems Lietuvos piliečiams.

Po jų Poezijos pavasario šventė. Dalyvaus poetai Gasparas Aleksa, Nerijus Cibulskas, Violeta Šoblinskaitė, Aivaras Veiknys, Tadas Žvirinskis.  Aktorius Andrius Bialobžeskis.


2018 m. gegužės 6 d. (sekmadienį), Motinos diena.

Šv. Mišios už motinas 8, 10 ir 12 val. 


2018 m. balandžio 27 d. (penktadienį), 18 val. Sutvirtinimo sakramento šventė. 

Šv. Mišias už Kėdainių šv. Jurgio parapiją aukos ir Sutvirtinimo sakramentą teiks Kauno arkivyskupas.


2018 m. balandžio 25 d. (trečiadienį), šv. Morkaus, evangelisto šventė.
10 val. Šv. Mišios ir Maldavimų pamaldos prašant Dievą taikos, sveikatos ir derliaus.

2018 M. BALANDŽIO 22 D. (SEKMADIENĮ), KVIEČIAME Į DIDŽIUOSIUS, PARAPIJOS VARDO ŠV. JURGIO ATLAIDUS 

10 val. Votyvinės Šv. Mišios.

12 val. Atlaidų procesija ir Šv. Mišios prašant palaimos Kėdainių miestui, žemdirbiams, šių metų derliui, kariams ir šauliams.

Po Šv. Mišių aikštėje prie bažnyčios vyks „Liaudiškas Jurginių šurmulys: PAGAL JURGĮ IR KEPURĖ“.


KVIEČIAME DALYVAUTI POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS AUKOJAMOSE MIŠIOSE.

Rugsėjo 23 d. (sekmadienį), šventasis tėvas popiežius Pranciškus Kaune aukos Šv. Mišias.

Patekti į Šv. Mišias su popiežiumi bus galima tik su kvietimais, kurie bus platinami per parapijas. Pagal užsisakiusiųjų skaičių bus dalinami ir kvietimai. Kviečiame nedelsti. Užsirašyti galite Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje, pamaldų metu prie Carito staliuko.


2018 m. balandžio 2 d. (pirmadienį),

Antrąją Velykų dieną Šv. Mišios 10 val.


2018 m. balandžio 1 d. (sekmadienį), pagrindinės VELYKŲ ŠV. MIŠIOS su procesija ir margučių šventinimu 8 val. 

Kitos Šv. Mišios 10 val. 30 min.


2018 m. kovo 31 d. Didįjį šeštadienį,

18 val. renkamės šventoriuje VELYKNAKČIO pamaldoms. Šventinama ugnis ir vanduo. Už krikšto pažadų atnaujinimą pelnomi atlaidai. Prašome atsinešti krikšto žvakes.


2018 m. kovo 30 d. Didįjį penktadienį, 16 val. visus krikščionis kviečiame į tradicinį Kristaus kryžiaus kelią, Kėdainių miesto gatvėmis. Pradžia prie Kėdainių rajono savivaldybės.

 

18:00 val. Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje – KRISTAUS KANČIOS PAMALDOS.

Jose renkamos aukos šventajai Žemei palaikyti. Tai viso pasaulio katalikų parama Šventojoje Žemėje esančioms krikščionių šventykloms.

Šventoji Žemė – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus veiklos, mirties ir prisikėlimo vieta.


2018 m. kovo 29 d. Didysis ketvirtadienis.

Didžiojo ketvirtadienio rytą vyskupai drauge su visais kunigais Katedrose šventina aliejus, kurie bus vartojami teikiant Krikšto, Sutvirtinimo, Ligonių patepimo ir Kunigystės sakramentus. Kiekvienam katalikui bent kartą derėtų dalyvauti šiose Mišiose. Kauno Katedroje pamaldų pradžia – 10 val.

 

18:00 val. Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje - KRISTAUS PASKUTINĖS VAKARIENĖS MIŠIOS. Jomis minimos didžiausios paslaptys: Švč. Sakramento ir Kunigystės įsteigimas, taip pat – Viešpaties įsakymas broliškai mylėti vieniems kitus. Melsimės už buvusius šios bažnyčios kunigus.


2018 m. kovo 25 d. Verbų sekmadienis.

Šv. Mišios 10 val. ir 12 val. Prašome atsinešti verbų puokšteles.


2018 m. kovo 11-ąją, (sekmadienį), Lietuvos nepriklausomybės dieną, Šv. Mišios už Tėvynę 12 val.


2018 m. kovo 4 d. (sekmadienį), minėdami Lietuvos globėjo šv. Kazimiero iškilmę, švęsime viso pasaulio lietuvių maldos dieną. Tai kvietimas dėkoti Dievui ir vieni kitiems, prisiminti visus Lietuvos žemės vaikus išeivijoje ir Tėvynėje. Šv. Mišios už visus Lietuvius 12 val.

Po Šv. Mišių ­­­­literatūrinė - muzikinė kompozicija: "Gavėnios kelyje širdies atvartos pasaulyje pabirusiems tautos vaikams.“ Eiles skaitys Kėdainių krašto literatų sambūrio literatai, muzikuos Arnas Jasiunas ir kiti moksleiviai.


2018 m. vasario 16 d. (penktadienį), 

Švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo šimto metų jubiliejų,

9 val. dovanojame 100 savo širdžių maldų už Tėvynę Lietuvą.

9 val. 30 min. Šv. Mišios už Tėvynę.

Po Šv. Mišių sveikiname vieni kitus šventoje agapėje.

12.30 val. šventiniu gausmu, drauge su kitomis bažnyčiomis, prabils mūsų  bažnyčios varpas.

Šimto varpų šimtas dūžių Lietuvai – tai reikšminga ir visą Lietuvą apimanti Nepriklausomos valstybės šimtmečio minėjimo projekto dalis. Manoma, kad Lietuvos valstybę atkuriantis aktas kaip tik buvo pasirašytas 12.30 val., todėl ir varpais skambinti kviečiama būtent tuo laiku.

Kiekvienas varpas išmuš 100 dūžių.

Šimtas varpų dūžių Lietuvai pakvies ne tik prisiminti šį reikšmingą mūsų šaliai ir Bažnyčiai įvykį, bet ir padėkoti Dievui už laisvės dovaną bei melsti dar didesnių Jo malonių.“ 


2018 m. vasario 14 d. (trečiadienį), Gavėnios pradžios - Pelenų dienos Šv. Mišios ir atgailos ženklo suteikimas pabarstant galvas pelenais primenant amžinąsias vertybes 10 val.


2018 m. vasario 13 d. (antradienį), Šv. Mišios 10 val. Po jų aikštėje prie Parapijos namų Caritas kviečia į linksmą Užgavėnių šventę.


2018 m. vasario 11 d. (sekmadienį), 12 val. artėjant mūsų valstybės jubiliejui, mūsų Tėvynės paaukojimas Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai.

Taip pat bus šventinamos akcijos „Laisvės šviesa“ 100 atminimo žvakučių.

Bei minint Lurdo Švenčiausiąją Mergelę Mariją ir Pasaulinę ligonių dieną bus teikiamas Ligonių patepimo Sakramentas.


2018 m. vasario 8 d. (ketvirtadienį), 12 val. Šv. Mišios už pirmąjį, kovose su bolševikais, žuvusį Lietuvos savanorį Povilą Lukšį. Po Šv. Mišių Povilo Lukšio atminimo pagerbimas jo žūties vietoje Taučiūnuose ir prie jo kapo Dotnuvos gatvės kapuose.


2018 m. vasario 5 d. (pirmadienį), 10 val. Šv. Mišios už parapiją prašant apsaugoti nuo gaisrų ir kitų  nelaimių. Šventinama šv. Agotos duona ir vanduo.


2018 m. vasario 3 d. (šeštadienį), šv. Blažiejaus minėjimas.
10 val. Šv. Mišios. Po jų šv. Blažiejaus sakramentalijos suteikimas prašant apsaugoti nuo gerklės ligų ir nuo bet kokio kitokio susirgimo.


2018 m. vasario 2 d. (penktadienį), Grabnyčių-Kristaus paaukojimo šventė. Žvakių šventinimas, procesija ir Šv. Mišios už Dievui pasišventusius 10 val.


2018 m. sausio 28 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios žvakučių aukotojų prašymais ir maldavimais.


2018 m. sausio 21 d. (sekmadienį), minint krikščionių vienybės savaitę 12 val. Šv. Mišios meldžiant brangios vienybės dovanos visiems krikščionims.


2018 m. sausio 13 d. (šeštadienį), Laisvės gynėjų dieną, 16 val. Šv. Mišios už gyvus ir mirusius Lietuvos Laisvės gynėjus. Po Šv. Mišių šventoriuje, prie laužų išgyvensime tuos kruvinuosius 1991-ųjų metų Sausio 13 - tosios įvykius.


2018 m. Sausio 7 d. (sekmadienį), Švęsime Viešpaties Apsireiškimo-Trijų Karalių iškilmę. Eikime kartu su Trimis Karaliais prie Gelbėtojo lopšio, padovanokime Jam meilės auksą, maldos smilkalus ir pasiaukojimo mirą. Bažnyčioje šventinsime auksą, smilkalus, mirą ir kreidą. 

Šv. Mišios 10 ir 12 val.


2018 m. sausio 1 d. (pirmadienį), Švenčiausios Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmė.

Šv. Mišios 10 ir 12 val.


2017 m. gruodžio 26 d. (antradienį), minint pirmąjį Bažnyčios kankinį šv. Steponą,

Šv. Mišios 10 val. ir 12 val.


Kėdainių šv.Jurgio bažnyčioje jau galima įsigyti pašventintus KALĖDAIČIUS Jūsų Kūčių stalui. 

Esate laukiami ir darbo dienomis nuo 9 val. iki 18 val., taip pat savaitgaliais prieš ir po Šv. Mišių.


Caritas skelbia adventinę akciją „Gerumas mus vienija“ ir kviečia padėti žmonėms, kurie šiuo metu yra praradę tikėjimą ir viltį, kamuojami ligos, prispausti skurdo ar senatvės. Kiekvienas gali prisidėti prie akcijos, įsigijęs už auką specialią Lietuvos Carito žvakutę. Carito žvakelė yra aukos ir pagalbos venas kitam simbolis. Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje žvakelės platinamos darbo dienomis nuo 9 val. iki 18 val. O šeštadienį ir sekmadienį pamaldų metu. Taip pat skurstančiuosius galima paremti aukomis, rūbais, žaislais ir negendančiais maisto produktais. Šias jūsų gerumo dovanas priims Carito savanoriai, Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje.


Kviečiame dalyvauti tradicinėje Advento vainikų parodoje Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje ir savo namuose turėti pašventintą vainiką. Vainikai kartu su kalėdaičiais bei Carito akcijos „Gerumas mus vienija“ žvakelėmis bus šventinami pirmąjį Advento sekmadienį,

2017 m. gruodžio 3 d. (sekmadienį), 10 val. ir 12 val. Vainikus į bažnyčią galite atnešti kiekvieną rytą ir taip pat sekmadienį.

 

Krikščionių kraštuose, pagal seną tradiciją, iš eglišakių ar lauro lapų pinamas Advento vainikas. Gali būti naudojami ir kiti augalai: gėlės, vaisiai, kaspinai ir įvairios puošmenos. Vainiko dydis neribojamas. Vainikas paprastai padedamas ant stalo. Viduryje būtinai pritvirtinamos keturios žvakės, kurios simbolizuoja keturias Advento savaites. Advento vainikas namuose ir jį puošiančios žvakės simbolizuoja Kristaus laukimą, padeda mums skaičiuoti laiką, likusį iki Kalėdų, kviečia maldai, susikaupimui, geriems darbams, suteikia namams jaukumo.


2017 m. lapkričio 26 d. (sekmadienį), 12 val., Kristaus Karaliaus ir palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio paveikslo pašventinimo bei jo metų užbaigimo iškilmės Šv. Mišios.

Melsimės dėkodami Dievui už visus: sekmadienių ir švenčių maldininkus, aukotojus, geradarius, už Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopą, už Kėdainių krašto literatus, už bažnyčios chorą, caritą, Marijos legioną, už parapijos maldos ratelius, katechetus, adoruotojas, procesijų organizatorius ir dalyvius, patarnautojus bei visus pagalbininkus. 

Po Šv. Mišių Kėdainių pagyvenusių žmonių asociacijos ansamblio "Giedra", koncertas. Vadovė Aldona Sasnauskienė.


2017 m. lapkričio 19 d. (sekmadienį), 12 val., minint bažnytinės muzikos globėją šv. Ceciliją,

Šv. Mišios už Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios gyvus ir mirusius choristus.


2017 m. lapkričio 12 d. (sekmadienį), po 12 val. Šv. Mišių, Lietuvos samariečių bendrijos Kėdainių skyriaus mišraus vokalinio instrumentinio ansamblio koncertas. Vadovė Nijolė Bajorūnienė.


2017 m. lapkričio 5 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už žuvusius ir mirusius partizanus, politinius kalinius ir tremtinius.


2017 m. lapkričio 2 d. (ketvirtadienį), Vėlinių dieną Šv. Mišios 9 val. 10 val. ir 12 val.


2017 m. lapkričio 1 d. (trečiadienį), Visų šventųjų dieną Šv. Mišios 9 val. 10 val. ir 12 val.

13 val. gedulinga procesija už mirusius iš šv. Jurgio bažnyčios į Kauno gatvės kapus.

13 val. 30 min. Šv. Mišios už mirusius Kauno gatvės kapuose prie Tremtinių paminklo ir poezijos valandėlė: „Vėjų pagairėj uždekim žvakutę“.


2017 m. spalio 8 d. (sekmadienį), Švenčiausios Mergelės Marijos - Rožyno karalienės atlaidai. Melsimės už maldai pasišventusius: Parapijos chorą,  Marijos legioną, Gyvojo rožyno ir Gailestingumo vainikėlio kalbėtojų būrelius, Caritą, adoruotojas. Malda palydėsime mokytojus.  Atlaidų procesija ir Šv. Mišios 12 val.

2017 m. spalio 4 d. (trečiadienį), minint šv. Pranciškaus ir Tarptautinę gyvūnų dieną, 15 val., maldos valanda „Mylime savo augintinius drauge su šv. Pranciškumi“. Bus laiminami gyvūnėliai.

Prie bažnyčios visus pasitiks balandžių paroda ir kinologo pasirodymas su tarnybiniais šunimis.


2017 m. spalio 1 d. sekmadienį, 12 val. Šv. Mišios už transporto priemonių vairuotojus ir visus keliaujančius. Po Šv. Mišių bus šventinami automobiliai. 


2017 m. rugsėjo 24 d.(sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už parapijos Marijos gyvojo rožyno kalbėtojus.


Kviečiame vykti į didžiuosius Šiluvos atlaidus, rugsėjo 7 d. (ketvirtadienį).

Į atlaidus išvykstama 8 val. Registruotis prašome bažnyčioje prie Carito staliuko pamaldų metu.

Telefonas pasiteirauti 8 652 29356


2017 m. rugsėjo 3 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišiose giedos

Vilniaus šv. Jono vienuolyno choras „Adoramus“. Vadovas Imantas Šimkus.


2017 m. rugpjūčio 27 d. (sekmadienį),

Prašant palaimos naujiems mokslo metams Šv. Mišios 12 val.


2017 m. rugpjūčio 23 d. (trečiadienį),

Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio diena.

Šv. Mišios už Tėvynės laisvę ir kovotojus 18 val.


2017 m. rugpjūčio 15 d. (antradienį),

Žolinės - Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės

Šv. Mišios 10 val. ir 12 val. Šventinami žolynai ir derlius.

 

Nuo 9 val. – šv. Jurgio parapijos bažnyčios aikštėje veiks prekybinė mugė, kurioje bus prekiaujama maisto gaminiais, religine atributika bei suvenyrais. 13.30 val. po šv. Sumos Mišių šventoriaus vejoje prie bažnyčios  vyks Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos kolektyvų  koncertas. Koncertuos  Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kėdainių rajono filialo ansamblis „Temela“ (vadovas K. Kuprys), Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Raseinių rajono filialo vokalinis ansamblis „Svaja“ (vadovė G. Grabienė), Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Prienų rajono filialo mišrus vokalinis ansamblis „Puriena“ (vadovė O. Matusevičiūtė). Koncerto vedėja Kėdainių krašto literatų sambūrio vadovė  G. Sereikienė skaitys sakralines eiles, skirtas Švč. Mergelei  Marijai. Koncerto metu organizatoriai vaišins žolelių arbata, virta ant laužo, o svečiai bei žiūrovai, susėdę vejoje,  gerdami arbatą galės  užkandžiauti sumuštiniais iš savo lauknešėlių. Kviečiame dalyvauti!
Organizatoriai: Kėdainių šv. Jurgio parapijos Pastoracinė taryba ir Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kėdainių rajono filialas (pirmininkė A. Bobinaitė). Rėmėjai: Kėdainių Šv. Jurgio parapijos CARITAS, Kėdainių krašto LITERATŲ SAMBŪRIS. Informaciniai rėmėjai: XXI amžiaus laikraštis, Kėdainių rajono laikraštis „Rinkos aikštė“, rajono laikraštis „Kėdainių mugė“, Kėdainių televizija „Balticum“.


2017 m. rugpjūčio 2 d. (trečiadienį),

Porciunkulė- Švenčiausios Mergelės Marijos angelų karalienės iškilmė.

1216 m. šv. Pranciškus iš popiežiaus Honorijaus III išprašė malonę, kad tikintieji, lankydami Porciunkulės bažnytėlę pelnytų visuotinius atlaidus.

17 val. Bendruomeninis Atgailos Sakramento šventimas.

18 val. Šv. Mišios ir procesija.


Nuoširdžiai sveikiname Salomėją ir Gediminą Juozą Šareikas, Kauno arkivyskupo-metropolito Liongino Virbalo apdovanotus aukščiausiu arkivyskupijos garbės apdovanojimu, Šiluvos Dievo Motinos medaliu – už aktyvų įsijungimą į Kėdainių šv. Jurgio parapijos gyvenimą, ilgametį dalyvavimą bažnyčios chore, rodomą pagalbą sielovadoje, atsidavusį rūpinimąsi parapijos bendruomene ir nuoširdų krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą.
Gerbiamiems Šareikoms ilgiausių metų ir Dievo palaimos prasmingoje veikloje linki Kėdainių šv. Jurgio parapija.

2017 m. liepos 30 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios aukojamos žvakučių aukotojų prašymais ir maldavimais.  


2017 m. liepos 23 d. (sekmadienį), 12 val. padėkos Šv. Mišios už gautas gausias malones parapijos piligriminėje kelionėje į Vilniaus katedros aikštėje švęstą palaimintojo kankinio arkivyskupo Teofiliaus Matulionio iškilmę. 


2017 m. liepos 16 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišiose, minint Švenčiausiąją Mergelę Mariją Škaplierinę ir pavedant jos užtarimui, vaikams priėmusiems pirmąją Komuniją bus uždedami Škaplieriai ir Rožynai.  


Kviečiame vykti į  Šiluvos 13-tos dienos pamaldas.

Į Šiluvą išvykstama liepos 13 d. (ketvirtadienį) 8 val. Kelionės kaina 6 Eur.

Registruotis prašome bažnyčioje prie Carito staliuko pamaldų metu.

Telefonas pasiteirauti 8 652 29356 

 

Kviečiame aplankyti palaimintojo kankinio arkivyskupo Teofiliaus Matulionio parodą mūsų Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje.

Ateiti galima kiekvieną sekmadienį nuo 9 val. iki 13 val.


2017 m. liepos 9 d. (sekmadienį), po 12 val. Šv. Mišių už Kėdainių krašto literatų sambūrį,

šv. Jurgio bažnyčios kalnelyje vyks tradicinė trečioji Kėdainių krašto literatų sambūrio poezijos vasara ,,Ten, kur poezija virsta malda“.

/Eilės skambės anglų, lenkų, vokiečių kalbomis/

Muzikuos krašto ir kitų rajonų dainuojamosios poezijos atlikėjai. Kėdainių lenkų draugijos ansamblis ,,Issa".

Maloniai kviečiame dalyvauti.


2017 m. liepos 8 d. (šeštadienį),  Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios kalnelyje vyks Kėdainių krašto literatų tapybos plenero antroji dalis ,,Nutapysiu eilėraštį“. Veiks tapybos darbų paroda po atviru dangumi.
2017 m. liepos 6 d. (Ketvirtadienį),  Valstybės, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną Šv. Mišios už valstybę, jos vadovus ir visus piliečius 12 val.

2017 m. liepos 2 d. (skmadienį), 12 val. Šv. Mišios už tris Budavonės miško kankinius: kun. Vaclovą Balsį,

kun. Justiną Dabrylą ir kun. Joną Petriką. Po Šv. Mišių bažnyčios antro aukšto salėje Nijolės Balsytės Pocienės knygos ir dokumentinio filmo apie Budavonės tragediją pristatymas.

“Neliūdėkime, nukankintieji kovoja drauge su mumis. Jie stiprina mūsų gretas. Tegul bus pašlovinti nenusilenkę prieš netiesą”. (Arkiv. Mečislovas Reinys)


2017 m. birželio 25 d. (sekmadienį), Kauno arkivyskupas-metropolitas Lionginas Virbalas visus arkivyskupijos tikinčiuosius kviečia vykti į garbingojo kankinio arkivyskupo Teofiliaus Matulionio skelbimo palaimintuoju iškilmę.

Todėl birželio 25 d. (sekmadienį), Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje šv. Mišių nebus.

Šv. Mišios bus aukojamos birželio 24 d. (šeštadienį), 16 val.

Užbaigiant Devintinių maldų aštuondienį šventinami žolynai ir laiminamos šeimos.


2017 m. birželio 18 d. (sekmadienį), Devintinės, Švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo šventė.

Šv. Mišios bus aukojamos už Marijos legioną.

Po 12 val. Šv. Mišių miesto gatvėmis bus einama Devintinių procesija.


2017 m. birželio 16 d. (penktadienį), Kauno apskrities, Vytauto Didžiojo 2-osios rinktinės, 

Kėdainių Povilo Lukšio 205-oji šaulių kuopa, vadovaujama vadės Kristinos Župerkienės, švęs 25 m. jubiliejų. 10 val. šaulių kuopos padėkos Šv. Mišios prašant Dievo palaimos gyviesiems ir meldžiant  amžinojo atilsio mirusiems šauliams. Prieš Šv. Mišias nuo 9 val. 30 min. bus einamas Kryžiaus kelias.


2017 m. birželio 11 d. (sekmadienį), Švenčiausios Trejybės atlaidai. Atlaidų procesija ir

Šv. Mišios 12 val. Po pamaldų bažnyčios antro aukšto salėje bus rodomas filmas, o bažnyčioje vyks paroda apie garbingąjį kankinį arkivyskupą Teofilių Matulionį.


2017 m. birželio 4 d. (sekmadienį), 

Sekminės ir Tėvo diena. Šv. Mišios 8 val. 10 val. ir 12 val.


2017 m. gegužės 28 d. (sekmadienį), 12 val. Šeštinės - Kristaus žengimas į dangų ir vaikų pirmosios komunijos šventė. 


2017 m. gegužės 21 d. (sekmadienį), Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos minėjimas.

12 val. Šv. Mišios meldžiant brangios vienybės dovanos visiems Lietuvos piliečiams. 

Po jų Krakių kultūros centro folkloro ansamblio „Žiedupė koncertas.


2017 m. gegužės 14 d. (sekmadienį), po 12 val. Šv. Mišių Kėdainių krašto dailės draugijos narių darbų parodos atidarymas.


2017 m. gegužės 7 d. sekmadienį, Motinos diena. Šv. Mišios už motinas 8, 10 ir 12 val. 
Po pamaldų Kėdainių muzikos mokyklos koncertas.


2017 m. balandžio 29 d. (šeštadienį), 16 val. Sutvirtinimo sakramento šventė. 

Šv. Mišias už Kėdainių šv. Jurgio parapiją aukos ir Sutvirtinimo sakramentą teiks Kauno vyskupas.


2017 m. balandžio 25 d. (antradienį), šv. Morkaus, evangelisto šventė.
10 val. Šv. Mišios ir Maldavimų pamaldos prašant Dievą taikos, sveikatos ir derliaus.


Maloniai kviečiame 2017 m. balandžio 23 d. (sekmadienį), į didžiuosius, parapijos vardo, šv. Jurgio atlaidus ir Atvelykio – Dievo gailestingumo sekmadienio šventimą,

bei arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metams paminėti Kryžiaus pašventinimo iškilmę Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje.


10 val. Votyvinės šv. Mišios.

12 val. Atlaidų procesija ir Šv. Mišios prašant palaimos žemdirbiams, šių metų derliui, kariams ir šauliams.


Po Šv. Mišių bažnyčioje koncertas, kuriame prisistatys Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos vaikų folkloro kolektyvas „Šeduviukai” (vad. Aušra Mickutė), etnografinis ansamblis „Šeduviai“ (vad. Emilija Brajinskienė ir Danutė Briedienė) bei Kėdainių raj. folklorinis trio „AAK“ (vad. Kęstutis Volkus).


Po to, apie 13:30 aikštėje prie bažnyčios vyks „Liaudiškas Jurginių
šurmulys PAGAL JURGĮ IR KEPURĖ“

Jo metu  ant laužo bus verdama „Piemenėlių arbata“  ir „ Jurgienės“ šiupinys bei didelėje keptuvėje kepama „Jurginių kiaušinienė“ . Vaišinsis visi, kas tik apsilankys atlaiduose ir nesuskubs išvykti...

 

O taip pat apsilankys ir „Velykų bobutė su Velykų dieduku“ Jie vaikams atneš skanėstų ir organizuos margučių ridenimo varžybas....

O tuo tarpu "Šeduviukai" parodys Jurginių piemenėlių programėlę, bei dar padainuos ir pašoks... Nuo vaikų su savo dainomis ir žaidimais neatsiliks ir suaugusieji – etnografinis kolektyvas „Šeduviai“...

 

Kitame kiemo krašte (scenoje, prie parapijos namų) šventinę nuotaiką kels ir trankiai grieš Kėdainių liaudiška kapela „Dobilėlis penkialapis“, Alytaus liaudiškas vokalinis ansamblis „Jotvainiai", Kėdainių r. Vikaičių vokalinis ansamblis „Nykė" bei Sirutiškio folklorinis ansamblis „Radasta", Kauno m. Naugardiškių bendruomenės vokalinis ansamblis „Svaja“.


Renginio aikštės pakraščiuose vyks ir prekyba įvairia religine atributika, suvenyrais, skanėstais ir  kitokiomis lauktuvėmis namiškiams...

 

Organizatoriai: Kėdainių šv. Jurgio parapijos taryba, „Caritas“ bei Kėdainių tradicinio liaudiško giedojimo ir folkloro studija prie šv.Jurgio parapijos „O, Siela nemari“.


Didžiąją savaitę, 2017 m. balandžio 10-15 dienomis, (pirmadienį-šeštadienį), pamaldų pradžia 18 val.

Valandą prieš pamaldas klausomos išpažintys.

 

2017 m. balandžio 13 d. Didysis ketvirtadienis.

Didžiojo ketvirtadienio rytą vyskupai drauge su visais kunigais Katedrose šventina aliejus, kurie bus vartojami teikiant Krikšto, Sutvirtinimo, Ligonių patepimo ir Kunigystės sakramentus. Kiekvienam katalikui bent kartą derėtų dalyvauti šiose Mišiose.

Kauno Katedroje pamaldų pradžia – 10 val.

 

18:00 val. Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje- KRISTAUS PASKUTINĖS VAKARIENĖS MIŠIOS. Jomis minimos didžiausios paslaptys: Švč. Sakramento ir Kunigystės įsteigimas, taip pat – Viešpaties įsakymas broliškai mylėti vieniems kitus.

Melsimės už buvusius šios bažnyčios kunigus.

 

2017 m. balandžio 14 d. Didįjį penktadienį, 16 val. visus krikščionis kviečiame į tradicinį Kristaus kryžiaus kelią, Kėdainių miesto gatvėmis.

Pradžia prie Kėdainių rajono savivaldybės.

 

18:00 val. Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje – KRISTAUS KANČIOS PAMALDOS.

Jose renkamos aukos šventajai Žemei palaikyti. Tai viso pasaulio katalikų parama Šventojoje  Žemėje esančioms krikščionių šventykloms.

Šventoji  Žemė – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus veiklos, mirties ir prisikėlimo vieta.

 

2017 m. balandžio 15 d. Didįjį šeštadienį,

18 val. renkamės šventoriuje VELYKNAKČIO pamaldoms. Šventinama ugnis ir vanduo. Už krikšto pažadų atnaujinimą pelnomi atlaidai. Prašome atsinešti krikšto žvakes.

 

2017 m. balandžio 16 d. (sekmadienį),

pagrindinės VELYKŲ ŠV. MIŠIOS su procesija ir margučių šventinimu  8 val. 

Kitos Šv. Mišios 10 val. 30 min.

 

2017 m. balandžio 17 d. (pirmadienį),

antrąją Velykų dieną Šv. Mišios 10 val. ir 12 val. 


Kiekvieną Gavėnios penktadienį,

10 val. 30 min. Švč. Sakramento adoracija ir Gavėnios „Graudžių verksmų“ giedojimas. 

 

Kiekvieną Gavėnios sekmadienį,

11 val. 30 min. „Kryžiaus kelias“.


2017 m. balandžio 9 d. Verbų sekmadienis.

12 val. Šv. Mišios už jaunimą. Prašome atsinešti verbų puokšteles.


2017 m. balandžio 2 d. (sekmadienį), 12 val. padėkos Šv. Mišios už geradarius.


2017 m. kovo 11-ąją, (šeštadienį), Lietuvos nepriklausomybės dieną,Šv. Mišios už Tėvynę 12 val.


2017 m. kovo 5 d. (sekmadienį), minėdami Lietuvos globėjo šv. Kazimiero iškilmę, švęsime viso pasaulio lietuvių maldos dieną. Tai kvietimas dėkoti Dievui ir vieni kitiems, prisiminti visus Lietuvos žemės  vaikus išeivijoje ir Tėvynėje.

Šv. Mišios už visus Lietuvius 12 val.

Po Šv. Mišių ­­­­-literatūrinė-muzikinė kompozicija: "Gavėnios kelyje  širdies atvartos pasaulyje pabirusiems tautos vaikams.“

Eiles skaitys Kėdainių krašto literatų sambūrio literatai, muzikuos moksleiviai.


2017 m. kovo 1 d. (trečiadienį), Gavėnios pradžios-Pelenų dienos Šv. Mišios ir atgailos ženklo suteikimas pabarstant galvas pelenais primenant amžinąsias vertybes 10 val.


2017 m. vasario 28 d. (antradienį), Šv. Mišios 10 val. Po jų aikštėje prie Parapijos namų Caritas kviečia į linksmą Užgavėnių šventę.


2017 m. vasario 16 d. (ketvirtadienį), Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną

Šv. Mišios už Tėvynę 10 val.


2017 m. vasario 12 d. (sekmadienį), minint Lurdo Švenčiausiąją Mergelę Mariją ir Pasaulinę ligonių dieną 12 val. Šv. Mišios už ligonius, gydytojus ir slaugytojus. Bus teikiamas Ligonių patepimo Sakramentas.


2017 m. vasario 5 d. (sekmadienį), Šv. Mišiose 10 val. ir 12 val. šventinama šv. Agotos duona ir vanduo prašant apsaugoti nuo gaisrų ir kitų  nelaimių.


2017 m. vasario 3 d. (penktadienį), šv. Blažiejaus minėjimas. 10 val. Šv. Mišios už ligonius ir

 

šv. Blažiejaus sakramentalijos suteikimas prašant apsaugoti nuo gerklės ligų ir nuo bet kokio kitokio susirgimo.


2017 m. vasario 2 d. (ketvirtadienį), Grabnyčių-Kristaus paaukojimo šventė. Žvakių šventinimas, procesija ir Šv. Mišios už Dievui pasišventusius vienuolius 10 val.


2017 m. sausio 22 d., (sekmadienį), minint krikščionių vienybės savaitę 12 val. Šv. Mišios meldžiant brangios vienybės dovanos visiems krikščionims.


2016 m. gruodžio 24 d. šeštadienį, Kūčių dienos Šv. Mišios 10 val.

2016 m. gruodžio 24 d. šeštadienį, po šventos Kūčių vakarienės, iškilmingas Betliejaus pašventinimas ir Kalėdų nakties Šv. Mišios 22 val.

 

Gruodžio 25 d. sekmadienį, Kalėdų ryto Šv. Mišios 9 val. Po pamaldų Kalėdų senelio sutikimas.

Kitos Šv. Mišios 11 val.


Caritas skelbia adventinę akciją „Gerumas mus vienija“ ir kviečia padėti žmonėms, kurie šiuo metu yra praradę tikėjimą ir viltį, kamuojami ligos, prispausti skurdo ar senatvės.

Kiekvienas gali prisidėti prie akcijos, įsigijęs už auką specialią Lietuvos Carito žvakutę.

Carito žvakelė yra aukos ir pagalbos venas kitam simbolis.

Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje žvakelės platinamos darbo dienomis nuo 9 val. iki 18 val.

O šeštadienį ir sekmadienį pamaldų metu.

Taip pat skurstančiuosius galima paremti aukomis, rūbais, žaislais ir negendančiais maisto produktais. Šias jūsų gerumo dovanas priims Carito savanoriai, Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje.


2016 m. lapkričio 20 d. sekmadienį, Kristaus Karaliaus iškilme baigiasi bažnytiniai metai.

12 val. padėkos Šv. Mišios už visus sekmadienių ir švenčių maldininkus, aukotojus, geradarius, už Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopą, už Kėdainių krašto literatus, už bažnyčios chorą, caritą, už parapijos maldos ratelius, katechetus, adoruotojas, procesijų organizatorius ir dalyvius,  patarnautojus  bei visus pagalbininkus.


Kviečiame dalyvauti dalyvauti tradicinėje Advento vainikų parodoje Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje ir savo namuose turėti pašventintą vainiką. Vainikai kartu su kalėdaičiais bei Carito akcijos žvakelėmis bus šventinami pirmąjį Advento sekmadienį, lapkričio 27 d. 10 val. ir 12 val. Vainikus į bažnyčią galite atnešti kiekvieną rytą ir taip pat sekmadienį.

 
Krikščionių kraštuose, pagal seną tradiciją, iš eglišakių ar lauro lapų pinamas Advento vainikas.

Gali būti naudojami ir kiti augalai: gėlės, vaisiai, kaspinai ir įvairios puošmenos.

Vainiko dydis neribojamas. Vainikas paprastai padedamas ant stalo. Viduryje būtinai pritvirtinamos keturios žvakės, kurios simbolizuoja keturias Advento savaites. Advento vainikas namuose ir jį puošiančios žvakės simbolizuoja Kristaus laukimą, padeda mums skaičiuoti laiką, likusį iki Kalėdų, kviečia maldai, susikaupimui, geriems darbams, suteikia namams jaukumo.


2016 m. gruodžio 18 d. ketvirtąjį advento sekmadienį, 12 val. Šv. Mišios už kenčiančią Siriją ir jos žmones. Mūsų Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas ragina melstis žodžiais: „kviečiu visus šiomis dienomis, ypač IV advento sekmadienį, melstis už Siriją ir jos žmones. Raginkime visus jungtis į šią maldą.

Mums sunku suprasti, kas dedasi toje šalyje, gal pasiekia tik atskiri pranešimai, bet matant apšaudomus ir sugriautus miestus – koks dabar yra Alepas – akivaizdu, kad žmonės ten be galo kenčia. Pasaulio akyse vyksta tragedija ir negalime likti jai abejingi. Tegul valstybių vadovai padaro viską, kad liautųsi žmonių kančios, o mes prisidėkime prie taikos siekio savo malda“.


Visų šventųjų ir Vėlinių dienų Šv. Mišios už mirusius,

2016 m. spalio 31 d. pirmadienį, išvakarių Šv. Mišios 18 val.

2016 m. lapkričio 1 d. antradienį, Visų šventųjų dieną Šv. Mišios 9 val. 10 val. ir 12 val.

13 val. gedulinga procesija už mirusius iš šv. Jurgio bažnyčios į Kauno gatvės kapus.

13 val. 30 min. Šv. Mišios už mirusius Kauno gatvės kapuose prie Tremtinių paminklo ir poezijos valandėlė: „Vėjų pagairėj uždekim žvakutę“.

Lapkričio 2 d. trečiadienį, Vėlinių dieną Šv. Mišios 9 val. 10 val. ir 12 val.


2016 m. spalio 9 d. (sekmadienį), Gailestingumo jubiliejaus Marijos diena.

Švenčiausios Mergelės Marijos  -Rožyno Karalienės atlaidai;

Parapijos Gyvojo Rožyno ratelio palaiminimas ir neseniai šventąja paskelbtos motinos Teresės minėjimas bei užtarimo malda už mokytojus.

Melsimės už parapijos Caritą, Gyvojo Rožyno ratelį, mokytojus ir visus gailestingumo bei meilės darbams artimui pasišventusius. Atlaidų procesija ir Šv. Mišios 12 val.

Po pamaldų Kėdainių kultūros centro vaikų folkloro ansamblio  KLEKETUKAI  koncertas.


2016 m. spalio 4 d. antradienį, minint šv. Pranciškaus ir Tarptautinę gyvūnų dieną, 16 val., maldos valanda „Mylime savo augintinius drauge su šv. Pranciškumi.

Atsiveskime į bažnyčią palaiminti savo gyvūnėlius.


2016 m. spalio 2 d. sekmadienį, 12 val. Šv. Mišios už transporto priemonių  vairuotojus ir visus keliaujančius. Po Šv. Mišių bus šventinami automobiliai.


2016 m. rugsėjo 18 d. sekmadienį, 12 val. Šv. Mišios už Kėdainių krašto literatų sambūrį. Po Šv. Mišių bus pristatoma nauja sambūrio knyga „Sekminių paukštė dovanojo plunksną“.


2016 m. rugpjūčio 28 d. (sekmadienį),

prašant palaimos naujiems mokslo metams Šv. Mišios 12 val.


2016 m. rugpjūčio 23 d. (antradienį),

Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio diena

Šv. Mišios už Tėvynės laisvę ir kovotojus 18 val.


2016 m. rugpjūčio 15 d. (pirmadienį), Žolinės-Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės Šv. Mišios 10 val. ir 12 val. Šventinami žolynai ir derlius.

Po pamaldų, prie parapijos namų, Pagyvenusių žmonių asociacijos Kėdainių skyriaus ansamblio „Papartis“ koncertas.


Kviečiame vykti į didžiuosius Šiluvos atlaidus, rugsėjo 12 d. (pirmadienį).

Į atlaidus išvykstama 8 val. Registruotis prašome bažnyčioje prie Carito staliuko pamaldų metu.

Telefonas pasiteirauti 8 652 29356


2016 m. rugpjūčio 2 d. (antradienį), Švenčiausios Mergelės Marijos angelų karalienės iškilmė ir

porciunkulės atlaidų 800 metų jubiliejaus minėjimas.

1216 m. šv. Pranciškus iš popiežiaus Honorijaus III išprašė malonę, kad tikintieji, lankydami Porciunkulės bažnytėlę pelnytų visuotinius atlaidus.

17 val. Bendruomeninis Atgailos Sakramento šventimas.

18 val. Šv. Mišios ir procesija.


2016 m. liepos 24 d. (sekmadienį), 12 valandos, sumos,
Šv. Mišios bus aukojamos žvakučių aukotojų prašymais ir maldavimais.


2016 m. liepos 17 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišiose, minint Švenčiausiąją Mergelę Mariją Škaplierinę ir pavedant jos užtarimui, vaikams priėmusiems pirmąją Komuniją bus uždedami Škaplieriai ir Rožynai.


2016 m. liepos 9 d. (šeštadienį), 11 val. Šv. Mišios už prieš 65 m. (1951 07 07) Sosių miške žuvusius partizanus:
Liudą Augą, Boleslovą Klimą-Faustą, Vaclovą Rabačiauską ir Vincą Sereiką.
1990 09 01 palaikai perkelti iš Dotnuvos stribų buv. būstinės užgriuvusio rūsio.


2016 m. liepos 6 d. (trečiadienį), Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną, Šv. Mišios už Tėvynę 12 val.


2016 m. birželio 26 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios žvakučių aukotojų prašymais ir maldavimais.


2016 m. birželio 19 d., (sekmadienį), poetų vasaros atlaidai -,,Ten, kur poezija virsta malda“.

12.00 val. Šv. Mišios už Kėdainių krašto poetus ir rašytojus. 

Po pamaldų šventoriuje eiles skaitys Kėdainių krašto sambūrio literatai bei svečiai iš kitų rajonų. Vadovė Genė Sereikienė. Muzikuos KSJMC  gitaros ir vokalo stadijos atlikėjai bei jų vadovė, solistė Laima Žilytė.

Šoks choreografės Ramintos Matulytės-Šilienės vadovaujami šokių kolektyvai.

Veiks knygų paroda ,,Kėdainių kraštas, jo žmonės ir jų kūryba leidiniuose“.


2016 m. birželio 14 d., (antradienį), Gedulo ir vilties dieną, Šv. Mišios už tremtinius 18 val.


2016 m. birželio 12 d. sekmadienį 12 val. Šv. Mišios už „Caritą“. Po pamaldų, parapijos namuose „Caritas“  visiems parapijiečiams ir svečiams papasakos apie savo veiklą.


2016 m. birželio 6 d. pirmadienį, Šv. Mišios už tėvus 18 val. 


2016 m. birželio 5 d. (sekmadienį), Tėvo diena bei užbaigiant Devintinių maldų aštuondienį šventinami žolynai ir laiminamos šeimos.

Šv. Mišios 8 val. 10 val. ir 12 val. 

Po pamaldų Kėdainių kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro studijos „Polėkis“ spektaklis „Juodažvaigždis arkliukas“. Vadovė Genovaitė Gustytė Šaučiūnienė.


2016 m. gegužės 29 d. Devintinės. 12 val. Šv. Mišios, prašant Dievo palaimos AB „Lifosa“ kolektyvui.


2016 m. gegužės 22 d. sekmadienį. Švč. Trejybės atlaidai ir  „Poezijos pavasaris“

12 val. Atlaidų Šv. Mišios už poetus, rašytojus ir kultūros darbuotojus.

 Po pamaldų poezijos pavasario skaitymai.


Kėdainių šv. Jurgio bažnyčia kviečia vykti į Nacionalinio gailestingumo kongreso iškilmes Vilniuje gegužės 7 d. šeštadienį. Užsirašyti prašome prie Carito staliuko bažnyčioje pamaldų metu arba tel.: 8 652 29356


2016 m. gegužės 15 d. sekmadienį, Sekminės-Šventosios Dvasios atsiuntimas ir Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos minėjimas.

12 val. Šv. Mišios meldžiant brangios vienybės dovanos visiems Lietuvos piliečiams.


2016 m. gegužės 8 d. sekmadienį, 12 val. Šeštinės-Kristaus žengimas į dangų ir vaikų pirmosios komunijos šventė.


2016 m. gegužės 2 d. pirmadienį, Šv. Mišios už motinas 18 val.


2016 m. gegužės 1 d. sekmadienį, Motinos diena. Šv. Mišios už motinas 8,  10  ir 12 val.
Po 12 val. pamaldų Kėdainių kultūros centro vaikų popchoro „Perliukas“ koncertas.

Vad. Daiva Makutienė


2016 m. balandžio 25 d. pirmadienį, šv. Morkaus, evangelisto šventė.
18 val. Šv. Mišios ir Maldavimų pamaldos prašant Dievą taikos, sveikatos ir derliaus.


2016 m. balandžio 24 d. sekmadienį, tituliniai šv. Jurgio atlaidai ir pasaulinės Gyvybės dienos minėjimas.

12 val. Atlaidų procesija ir Šv. Mišios už gyvybę bei prašant palaimos žemdirbiams, šių metų derliui, kariams ir šauliams. Po pamaldų Kėdainių kultūros centro Lančiūnavos vokalinio instrumentinio ansamblio „Svaja“ koncertas. Vad. Kazimieras Kuprys.


2016 m. balandžio 17 d. sekmadienį, 12 val. padėkos Šv. Mišios už geradarius. 


2016 m. balandžio 16 d. šeštadienį 16 val. Sutvirtinimo sakramento šventė.

Šv. Mišias už Kėdainių šv. Jurgio parapiją aukos ir Sutvirtinimo sakramentą teiks Kauno vyskupas.


2016 m. balandžio 10 d. sekmadienį, 12 val. Šv. Mišios žvakelių aukotojų intencijomis.

Po jų Genės Sereikienės fotografijų parodos atidarymas.


2016 m. balandžio 3 d. Atvelykio-Dievo gailestingumo sekmadienis.

Šv. Mišios 10 val. ir 12 val.

Po 12 val. Šv. Mišių vaikų velykėlės, margučių ridenimas ir kitos pavasario linksmybės.


Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje kiekvieną penktadienį 10 val. Šv. Mišios, nuo 10 val. 30 min. Švč. Sakramento adoracija.


Kiekvieną Gavėnios penktadienį Švč. Sakramento adoracija ir „Graudžių verksmų“ giedojimas 10 val. 30 min.


2016 m. kovo 28 d. pirmadienį, antrąją Velykų dieną Šv. Mišios 10 val. ir 12 val.


2016 m. kovo 27 d. sekmadienį, pagrindinės Velykų Šv. Mišios su procesija ir margučių šventinimu  8 val. Kitos Šv. Mišios 10 val. 30 min.


2016 m. kovo 26 d. šeštadienį, 18 val. renkamės šventoriuje Velyknakčio pamaldoms. Šventinama ugnis ir vanduo. Už krikšto pažadų atnaujinimą pelnomi atlaidai. Prašome atsinešti krikšto žvakes.


Kviečiame  visus krikščionis į tradicinį Kristaus kryžiaus kelią, Kėdainių miesto gatvėmis, Didįjį penktadienį, 2016 m. kovo 25 d. Pradžia prie Kėdainių rajono savivaldybės 16 val. (Ketvirtą valandą po pietų).


Didžiąją savaitę, 2016 m. kovo 21- 26 dienomis, nuo pirmadienio iki šeštadienio, pamaldų pradžia 18 val. Valandą prieš pamaldas klausomos išpažintys.


2016 m. kovo 20 d. Verbų sekmadienis. 12 val. Šv. Mišios už jaunimą.


2016 m. kovo 13 d. po 12 val. sumos Šv. Mišių, bažnyčios antro aukšto salėje, bus rodomas dokumentinis filmas apie Kėdainių šv. Jurgio parapijos istoriją.

Filmą pristatys Kėdainių kultūros centro direktorė Ona Mikalauskienė.


2016 m. kovo 11-ąją, penktadienį, Lietuvos nepriklausomybės dieną,

Šv. Mišios už Tėvynę 12 val.


2016 m. kovo 6 d. sekmadienį, minėdami Lietuvos globėjo šv. Kazimiero iškilmę, švęsime viso pasaulio lietuvių maldos dieną. Tai kvietimas dėkoti Dievui ir vieni kitiems, prisiminti visus Lietuvos žemės  vaikus išeivijoje ir Tėvynėje. 

Šv. Mišios už visus Lietuvius 12 val.

Po Šv. Mišių ­­­­literatūrinė-muzikinė kompozicija: „Gavėnios kelyje širdies atvartos pasaulyje pabirusiems tautos vaikams.“

Eiles skaitys Kėdainių krašto literatų sambūrio literatai, muzikuos moksleiviai.