Informacija spausdinti

SKELBIMAI


 

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje:

Gavėnios sekmadieniais 11 val. 15 min. Kryžiaus kelias.

Gavėnios penktadieniais 10 val. 30 min. Švenčiausiojo Sakramento adoracija ir „Graudžių verksmų“ giedojimas.

 


 

Maloniai prašome Jūsų 1,2 % fizinių asmenų mokesčio dalį skirti parapijai:

 

Prašome anketoje (forma FR0512) įrašyti savo bei Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos duomenis ir ją atiduoti Apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI).

 

Pavadinimas

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapija

Adresas

Juodkiškio g. 8, Kėdainiai

Juridinio asmens kodas

191045038

Bankas

Swedbank LT887300010002521830

 


NAUJIENOS


 

2023-03-12 Trečiasis gavėnios sekmadienis

Trečiasis gavėnios sekmadienis Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje prasidėjo su palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio relikvijos išstatymu. Maldininkai palaiminti relikvija buvo po 12 val. Šv. Mišių.

Plačiau


 

2023-03-11 Šv. Mišių auka už Nepriklausomą Lietuvą ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarus

Minint atkurtos Lietuvos trisdešimt trejus metus, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje parapijos klebonas aukojo Šv. Mišias už Nepriklausomą Lietuvą ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarus.

Plačiau


 

2023-03-05 Jaučiant plakančią Lietuvos širdį

Antrojo gavėnios sekmadienio Šv. Mišiose, Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje, kurias aukojo klebonas Artūras Stanevičius meldėmės už pabirusius pasaulyje Lietuvos vaikus. Prisiminėme išeiviją, tremties paliestus tautiečius. Džiaugėmės, kad malda galime apglėbti vieni kitus.

Plačiau


 

2023-02-26 Pirmasis Gavėnios sekmadienis

Gavėnios pirmasis sekmadienis Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje prasidėjo Dievo malone besiliejančiu rytu sutvirtinamiesiems susirinkus prie pečiuko šiltuose Parapijos namuose.

Plačiau


 

2023-02-22 Gavėnios pradžios - Pelenų dienos Šv. Mišios

 

Pelenų trečiadienį Bažnyčioje prasideda gavėnia, atgailos ir dvasios atsinaujinimo laikotarpis.

Plačiau


 

2023-02-19 Septintas Eilinis sekmadienis

 

Dievas mus myli todėl, kad esame nusidėjėliai, o ne todėl, kad esame geri ar galime atsilyginti. Dievo meilė visada yra perteklinė, visada nepamatuojama, visada neproporcinga.

Plačiau


 

2023-02-16 Vasario 16-oji

Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas Šv. Mišias aukojo už Lietuvos valstybę, tėvynę ir taiką.

Plačiau


 

2023-02-12 6 Eilinis sekmadienis

Liga yra mūsų žmogiškosios patirties dalis. Tačiau ji gali tapti nežmoniška, jei išgyvenama izoliacijoje ir apleistume, jei jos nelydi rūpestis ir užuojauta.

Plačiau


 

2023-02-11 Lietuvos nepriklausomybės kovų 1919 m. pergalingų kautynių prie Kėdainių minėjimas

Vasario 11-ąją pilnutėlei Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčiai parapijos klebonas kalbėjo: - Šiandien susirinkome maldai už Tėvynės Lietuvos laisvę saugančią ir pasiruošusią ginti Lietuvos kariuomenę.

Plačiau


 

2023-02-11 Parapijos sutvirtinamųjų Lytiškumo ugdymo seminaras Vilniuje

Vasario 11-ąją, Lurdo Švenčiausios Mergelės Marijos liturginio minėjimo dieną, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos sutvirtinamieji, kartu su juos lydinčia komanda išvyko į piligriminę kelionę po Vilniaus šventoves.

Plačiau


 

2023-02-08 Dalyvavimas pasitarime dėl „Užtvirtink“

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas kartu su jaunimą ruošiančia katechete Genovaite Matusevičiene dalyvavo Kėdainių Šv. Juozapo parapijos namuose vykusiame pasitarime dėl „Užtvirtink“ renginio skirto Sutvirtinimo sakramentui besiruošiančiam jaunimui.

Plačiau


 

2023-02-05 Penktasis Eilinis sekmadienis ir viktorina „Neįmanoma nuslėpti miesto pastatyto ant kalno“ (Mt 5,15)

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas penktojo eilinio sekmadienio homilijos metu kvietė maldininkus išgirsti Jėzaus kvietimą keisti pasaulį.

Plačiau

 

Daugiau naujienų rasite čia