Informacija spausdinti

SKELBIMAI


 

Gerbiami tėveliai, kviečiame jūsų vaikus ruoštis ir gegužės mėnesį priimti Pirmąją Komuniją Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje. Pasirengimas vyks sekmadieniais. Mokyklinių atostogų metu pamokėlės nevyks.

Į pirmąjį susitikimą kviečiame rinktis Kėdainių Šv. kankinio Jurgio (mūrinėje) bažnyčioje, 2021 m. rugsėjo 26 d. sekmadienį 11 val. 45 min. 

                                                                                                     

Katechetė Genė Sereikienė tel. 8-676-05154


 

Brangūs jaunuoliai, kviečiame jus ruoštis ir pavasarį priimti Sutvirtinimo sakramentą Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje. Pasirengimas vyks sekmadieniais. Mokyklinių atostogų metu susitikimai nevyks.

Į pirmąjį susitikimą kviečiame rinktis Kėdainių Šv. kankinio Jurgio (mūrinėje) bažnyčioje, 2021 m. rugsėjo 26 d. sekmadienį 9 val. 30 min. 

 

Katechetė Genovaitė Matusevičienė tel. 8-612-82399


NAUJIENOS


 

2021 08 29 Šv. Mišios už naujus mokslo metus

 

Prabėgo vasara. Mokiniai vėl renkasi į klases. Graži tradicija mokyklos - darželio „Obelėlė“ bendruomenės naujus mokslo metus pradėti Šv. Mišiomis, kuriose yra pašventinama šiųmetė duona, kaip vienos šeimos ugdančios, priimančios, tarnaujančios, besidalinančios simbolis.

Plačiau


 

2021-08-27 Gandrų palydos Sirutiškyje

Į Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčios Pastoracinės tarybos nario Kęstučio Volkaus organizuojama Gandrinių šventę Sirutiškyje, kasmet vyksta ne tik parapijos klebonas, bet ir bendruomenės nariai. Klebonas džiaugiasi, kad pats Viešpats laimina šią šventę, - po žvarbios dienos, dovanodamas gražų, šiltą, giedrą orą.

Plačiau


 

2021-08-23 Prie kėdainiečių pastatyto kryžiaus Baltijos kelyje

 

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos maldos grupių atstovai tradiciškai, rugpjūčio 23-ąją, kartu su parapijos klebonu vyksta maldai prie kėdainiečių pastatyto kryžiaus Baltijos kelyje. Šiais metais, kaip ir kasmet, buvo minima Baltijos kelio diena.

Plačiau


 

2021-08-22 Šv. Mišių auka už Tėvynės laisvę ir kovotojus

 

Šį sekmadienį, kada krikščionys mini Švč. Mergelę Mariją Karalienę, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas kaip ir kasmet aukojo Šventąsias Mišias už Tėvynės laisvę ir kovotojus.

Plačiau


 

2021-08-15 Žolinės - Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės

 

Parapijos maldų grupės ir caritietės jau iš anksto ruošėsi šiai garbingai iškilmei. Puošė altorių ir šoninius altorėlius, Lurdo Marijos statulą, šventorių.

Plačiau


 

2021-08-02 Porciunkulė - Švenčiausios Mergelės Marijos angelų karalienės iškilmė

Esame dėkingi šv. Pranciškui už tai, kad šiandieną tikintieji aplankydami bažnyčią gauna visuotinius atlaidus.

 

Plačiau


 

2021-07-25 Sekmadienio Šv. Mišiose vaikams uždėti škaplieriai ir rožynai

 

Liepos 25 dieną į bažnyčią rinkosi prieš mėnesį Pirmąją Komuniją priėmę vaikai. Pirmiausia jie ėjo prie klausyklos atlikti išpažinties. Tai vaikai  darys kas mėnesį metus laiko: dalyvaus Šv. Mišiose, eis išpažinties, priims šventąją Komuniją. Šiandieną vaikams ypatingas sekmadienis, nes klebonas Artūras Stanevičius jiems uždės škaplierius ir rožynus palaimindamas juos ir pavesdamas Švč. Mergelės Marijos globai.

Plačiau


 

2021-07-18 16 Eilinis sekmadienis bažnyčioje

 

16 eilinis sekmadienis bažnyčioje. Į Šventąsias Mišias susirenka tie, kuriems reikia Jėzaus artumo, poilsio su Juo, Jo maisto ir Jo žodžio.

Plačiau


 

2021-07-11 Septintoji poezijos atlaidų vasara

Liepos 11 dieną Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčios kalnelyje vyko 7 – oji poezijos atlaidų vasara „Ten, kur poezija virsta malda“. Tądien bažnyčioje meldėmės už poetus ir rašytojus. Šv. Mišias aukojo klebonas Artūras Stanevičius. Į bažnyčią rinkosi Kėdainių krašto literatai bei svečiai. Poetai ir rašytojai iš Veliuonos, Šiaulių, Joniškio bei Panevėžio.

Plačiau


 

2021-07-06 Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo ir Tautiškos giesmės) dienos Šv. Mišios

 

Į liepos 6 – osios pirmojo ir vienintelio suvienytos Lietuvos valstybės valdovo, kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventės – Valstybės dienos paminėjimo Šv. Mišias rinkosi parapijiečiai ir Kėdainių skyriaus šauliai drauge su vade Kristina Župerkiene.

Plačiau


 

2021-07-04 Keturioliktasis eilinis sekmadienis bažnyčioje

 

Labai dažnai trokštame, kad Dievas mums apreikštų savo valią, nors iš tikrųjų ji pasiekia mus visus. Mes esami apsupti Dievo pranašystės ženklų tūkstančių žmonių lūpose ir gestuose, namuose, gatvėje, darbe, bet kuriame pasaulio krašte…

Plačiau


 

Daugiau naujienų rasite čia