Informacija spausdinti

SKELBIMAI


 

Gerbiami tėveliai, kviečiame jūsų vaikus ruoštis ir gegužės mėnesį priimti Pirmąją Komuniją Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje. Pasirengimas vyks sekmadieniais. Mokyklinių atostogų metu pamokėlės nevyks.

Į pirmąjį susitikimą kviečiame rinktis Kėdainių Šv. kankinio Jurgio (mūrinėje) bažnyčioje, 2020 m. rugsėjo 27 d. sekmadienį 11 val. 45 min. 

 

Katechetė Genė Sereikienė tel. 8-676-05154

 


 

Brangūs jaunuoliai, kviečiame jus ruoštis ir pavasarį priimti Sutvirtinimo sakramentą Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje. Pasirengimas vyks sekmadieniais. Mokyklinių atostogų metu susitikimai nevyks.

Į pirmąjį susitikimą kviečiame rinktis Kėdainių Šv. kankinio Jurgio (mūrinėje) bažnyčioje, 2020 m. rugsėjo 27 d. sekmadienį 9 val. 30 min.

 

Katechetė Genovaitė Matusevičienė tel. 8-612-82399

 


 

2020 m. rugsėjo 27 d. (sekmadienį), 12 val. Šv. Mišios už transporto priemonių vairuotojus ir visus keliaujančius. Po Šv. Mišių bus šventinami automobiliai.

 


 

2020 m. spalio 4 d. (sekmadienį), Švenčiausios Mergelės Marijos - Rožyno karalienės atlaidai. Melsimės už maldai pasišventusius: Parapijos chorą, Marijos legioną, Motinų maldoje judėjimą, Gyvojo rožyno ir Gailestingumo vainikėlio kalbėtojų būrelius, Caritą, adoruotojas. Malda palydėsime mokytojus. Atlaidų procesija ir Šv. Mišios 12 val.

 


 

Kėdainių Šv. Kankinio Jurgio bažnyčioje vyksta fotografo Arvydo Kantauto paroda „Lietuvos peizažai“.

Parodą pamatyti galite sekmadieniais nuo 9 val. iki 13 val.

 


 

Maloniai prašome Jūsų 1,2 % fizinių asmenų mokesčio dalį skirti parapijai:

 

Prašome anketoje (forma FR0512) įrašyti savo bei Kėdainių

šv. Jurgio parapijos duomenis ir ją atiduoti Apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI).

Pavadinimas

Kėdainių šv. Jurgio parapija

Adresas

Juodkiškio g. 8, Kėdainiai

Juridinio asmens kodas

191045038

Bankas

Swedbank LT887300010002521830

 


 


NAUJIENOS


 

2020-09-08 Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapija Šiluvoje

Rugsėjo 8 dieną Kėdainių kankinio Šv. Jurgio bažnyčios tikintieji drauge su klebonu Artūru Stanevičiumi vykome į Šiluvą, kur dalyvavome Didžiuosiuose Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaiduose.

 

Plačiau


 

2020-09-06 Šv. Mišių auka už Kėdainių miestą ir jo žmones

Šiais metais Kėdainių miestas švenčia savo 648 gimtadienį. Gražus rajono mero Valentino Tamulio sumanymas, kad Kėdainių miesto penkiose šventovėse būtų aukojamos Šv. Mišios už Kėdainių miestą.

 

Plačiau


 

2020-09-01 Klebonas Artūras Stanevičius pasveikino J. Paukštelio bendruomenę

Kaip ir kasmet Rugsėjo pirmąją, kuri yra minima kaip Mokslo ir Žinių diena, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas Artūras Stanevičius pasveikino Kėdainių J. Paukštelio mokyklos bendruomenę. Kėdainių J. Paukštelio mokykla stovi visai šalia Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčios.

Plačiau


 

2020-09-01 Mokslo ir žinių diena mokykloje-darželyje „Obelėlė“

Su pakilia nuotaika į m/d „Obelėlė“ mokslo ir žinių dieną rinkosi mokytojai, auklėtojos, mokiniai ir priešmokyklinukai. Džiaugsmingai susitiko per vasarą nesimatę mokiniai.

 

 

Plačiau


 

2020-08-30 Šv. Mišios už naujus mokslo metus

Rugpjūčio paskutinį sekmadienį klebonas Artūras Stanevičius aukojo Šv. Mišias už naujus mokslo metus.

 

 

Plačiau


 

2020-08-23 Šv. Mišios stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti

Rugpjūčio 23 dieną (sekmadienį) klebonas Artūras Stanevičius aukojo Šv. Mišias stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti.

 

Plačiau


 

2020-08-15 Žolinės - Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės

Tarsi palaidas žirgas nušuoliavo vasara. Tai ne šuoliai, o mūsų gyvenimo žingsniai šuoliais. Gal nebemokame taupyti laiko, kad jis taip greitai nusineša ne vien skubėjimą, rūpestį, bet ir gražiausias mūsų akimirkas?

 

Plačiau


 

2020-07-26 Didėja ypatingo pamaldumo Švč. Mergelei Marijai gretos

Parapijiečiai ir svečiai rinkosi į Oninių Šv. Mišias. Lietuvoje šv. Onos garbei įvesti atlaidai ir rengiamos ypatingos pamaldos. Įvedus krikščionybę ši šventė sutapatinta su šv. Onos ir šv. Joakimo varduvėmis. Šv. Ona ir Joakimas yra Švč. Mergelės Marijos tėvai.  Šv. Ona yra laikoma moterų globėja ir užtarėja. Ji saugo nuo ugnies ir gaisrų.

Plačiau


 

2020-07-18 Sutvirtinimo sakramento teikimo šventė

Pagaliau atėjo ilgai lauktoji Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos sutvirtinamųjų šventė. Lauktoji ne tik jaunimo, bet ir jų šeimų. Lauktoji - visos bendruomenės. Karštą liepos 18-osios pavakarę į bažnyčią rinkosi jaunimas, jų šeimos, Kėdainių Povilo Lukšio 205-oji šaulių kuopa, parapijos maldos grupės, parapijiečiai ir svečiai.

Plačiau


 

2020-07-06 Šv. Mišios švenčiant Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės dieną

Liepos 6 dieną prie kiekvienų namų plevėsavo Lietuvos valstybės vėliavos. Bendruomenės ruošėsi paminėti Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės dieną.

 

Plačiau


 

2020-07-05 Poezijos vasara „Ten, kur poezija virsta malda“

Liepos 5 dieną Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios kalnelyje vyko tradicinė šeštoji vasaros poezijos šventė „Ten, kur poezija virsta malda.“ Šventė prasidėjo Kėdainių krašto literatų ir svečių dalyvavimu Šv. Mišiose, kurias aukojo klebonas, Kėdainių krašto literatų sambūrio dvasinis vadovas Artūras Stanevičius.

 

Plačiau 

Daugiau naujienų rasite čia