Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2021-07-18 16 Eilinis sekmadienis bažnyčioje

16 eilinis sekmadienis bažnyčioje. Į Šventąsias Mišias susirenka tie, kuriems reikia Jėzaus artumo, poilsio su Juo, Jo maisto ir Jo žodžio.

plačiau
 
2021-07-11 Septintoji poezijos atlaidų vasara

Liepos 11 dieną Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčios kalnelyje vyko 7 – oji poezijos atlaidų vasara „Ten, kur poezija virsta malda“. Tądien bažnyčioje meldėmės už poetus ir rašytojus. Šv. Mišias aukojo klebonas Artūras Stanevičius. Į bažnyčią rinkosi Kėdainių krašto literatai bei svečiai. Poetai ir rašytojai iš Veliuonos, Šiaulių, Joniškio bei Panevėžio.

plačiau
 
2021-07-06 Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo ir Tautiškos giesmės) dienos Šv. Mišios

Į liepos 6 – osios pirmojo ir vienintelio suvienytos Lietuvos valstybės valdovo, kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventės – Valstybės dienos paminėjimo Šv. Mišias rinkosi Kėdainių skyriaus šauliai drauge su vade Kristina Župerkiene.

plačiau
 
2021-07-04 14 Eilinis sekmadienis bažnyčioje

Labai dažnai trokštame, kad Dievas mums apreikštų savo valią, nors iš tikrųjų ji pasiekia mus visus. Mes esami apsupti Dievo pranašystės ženklų tūkstančių žmonių lūpose ir gestuose, namuose, gatvėje, darbe, bet kuriame pasaulio krašte…

plačiau
 
2021-06-27 13 Bendruomenė sveikina Adelę Dovidavičienę

Šį sekmadienį pamokyti Dievo dosnumo ir kasdien patirdami jo globą, meldėme malonės, kad patys taptume gėrio skleidėjais ir spindinčiais tiesos švyturiais.

plačiau
 
2021-06-24 Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmė Kauno arkikatedroje bazilikoje

Birželio 24 dieną Kėdainių šv. kankinio Jurgio parapijos tikintieji drauge su klebonu vykome į Kauno arkikatedrą baziliką dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo iškilmę.

plačiau
 
2021-06-20 Pirmosios Komunijos šventė

2020 – 2021 metais Atgailos (Sutaikinimo) ir Eucharistijos sakramentams Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje rengėsi 51 vaikas.

plačiau
 
2021-06-14 Šv. Mišių auka už Lietuvos tremtinius, okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukas

Šiais metais minime 80-ąsias tremties pradžios metines. Kaip ir kasmet, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapijos klebonas, kartu su bendruomene, birželio 14-ąją, dalyvauja masinių trėmimų pradžios minėjime prie Kėdainių geležinkelio stoties.

plačiau
 
2021-06-13 Palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio I-ojo laipsnio relikvijos pagerbimas ir palaiminimai

Šis antrasis mėnesio sekmadienis vėl suveda palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio draugus, Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčioje maldai, prie išstatytos pirmojo laipsnio relikvijos, kad palaimintasis Teofilius būtų paskelbtas šventuoju ir per jo užtarimą patirtume mums reikalingų malonių.

plačiau
 
2021-06-06 Devintinės ir Tėvo diena

Šv. Tomas Akvinietis apie Eucharistiją rašė: „Joks kitas sakramentas nėra išganingesnis už šį, kuriuo apvalomos nuodėmės, ugdomos dorybės, o siela apsčiai pripildoma visokiausių dvasinių dovanų“.

plačiau
 
2021-05-30 Švenčiausios Trejybės atlaidai, kanoninė vyskupo vizitacija ir Sutvirtinimo Sakramento šventė

Atlaidai gaunami per Bažnyčią. Bažnyčia gali laikinąsias bausmes atleisti prie mūsų gerų darbų prijungdama dalį Jėzaus, Marijos bei šventųjų nuopelnų, nes Viešpats jai yra patikėjęs šių nuopelnų lobyną.

plačiau
 
2021-05-25 Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo vizitacija parapijoje

Gegužės 25-ąją, atvykęs į Kėdainių Šv. kankinio Jurgio parapiją, Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, pirmiausiai kartu su parapijos klebonu Artūru Stanevičiumi aplankė Kėdainių rajono savivaldybės merą Valentiną Tamulį.

plačiau
 
2021-05-23 Sekminės ir Carito veiklos 32-osios metinės

Kėdainių Šv. kankinio Jurgio bažnyčia kasmet išpuošiama berželiais. Išpuoštos ir tikinčiųjų širdys, laukiančios perkeitimo, drąsos, įkvėpimo ir Viešpaties artumo. Šiandien prašome Šventosios Dvasios išsiliejimo mūsų širdims, mūsų gyvenimui, mūsų Tėvynei Lietuvai.

plačiau
 
2021-05-16 Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos minėjimas

Nubėgančio pavasario mėnuo turtingas šventėmis. Gegužę tikinčiųjų širdys kasdien kyla garbinti Švč. Mergelės Marijos, minėjome Motinos dieną.

plačiau
 
2021-05-09 Šeštasis Velykų sekmadienis

Šeštajį sekmadienį po Velykų, 10 val. Šventosiose Mišiose Šventojo Rašto skaitinius skaitė iš šlovino Viešpatį sutvirtinimo sakramentui besiruošiantis jaunimas.

plačiau
 
1   2   3   4   10  20  sekantis  >>