Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2019-05-26 Vaikai priėmė Atgailos (Sutaikinimo) ir Eucharistijos sakramentus

Mokėmės, šventėme, vienijomės su Dievu maldoje, o šiandieną susirinkome Atgailos sakramentui.  Atėjome anksčiau, kad galėtume sukalbėti „Išpažinties maldeles“ prašydami Šventosios Dvasios apšviesti mus, kad pažintume savo nuodėmes, nuoširdžiai dėl jų gailėtumės, drąsiai jas išpažintume ir tvirtai pasiryžtume nebenusidėti.

plačiau
 
2019-05-19 Penktasis Meilės įsakymo Velykų sekmadienis

Šv. Mišiose klebonas Artūras Stanevičius sakė: „Brangūs broliai ir seserys šiandieną švęsdami penktąjį Meilės įsakymo Velykų sekmadienį minime Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną.

plačiau
 
2019-05-12 Padėkos Šv. Mišios už geradarius

Vieną seniausių Lietuvoje Kėdainių šv. kankinio Jurgio bažnyčią vis dažniau aplanko ir ja domisi turistai ir svečiai.

plačiau
 
2019-05-05 Motinos diena

Pats žieduočiausias pavasario mėnuo Gegužė yra skirtas Dangiškosios ir žemiškosios Motinų garbei. Bažnyčiose skamba giesmė „Sveika Marija, Motina DIEVO...‘‘ ir kitos Gegužinių pamaldų giesmės. Vyksta Gegužinės pamaldos skirtos dieviškos Malonės Motinos Švč. Mergelės Marijos garbei. Žieduose įrašytas ir žemiškosios Motinos vardas. Motinų diena - pirmas gegužės mėnesio sekmadienis, kurioje švenčiame motinystę.

plačiau
 
2019-04-29 Švenčiausiojo Sakramento adoracija

Pradedant Verbų sekmadieniu, beveik kiekviena diena mūsų bažnyčioje, buvo paženklinta kokiu nors visos bendruomenės džiaugsmingu įvykiu. Atvelykio sekmadienį atšventę titulinius šv. Jurgio atlaidus, iškart pirmadienio rytą pradėjome nenutrūkstančią 24 valandas trunkančią  Švenčiausiojo Sakramento adoraciją, ypatingą Dievo pagerbimą, Jo garbinimą.

plačiau
 
2019-04-28 Didieji parapijos vardo šv. Jurgio atlaidai ir Pasaulinės gyvybės dienos minėjimas

Šv. Jurgis buvo kilmingas karys. Paveiksle šv. Jurgis vaizduojamas kovojantis su slibinu. Jis pamokslavo ir teikė stiprybės tiems, kurie norėjo išsižadėti Krikščionybės. Dėl to patyrė kankinio dalią. 494 metais popiežius Gelasijus Jurgį paskelbė šventuoju.

plačiau
 
2019-04-27 Sutvirtinimo sakramento teikimo šventė

Kai labai gera būti kartu, tai laikas irgi greitai prabėga. Atrodo visai neseniai rinkomės į pirmąjį susitikimą, o šiandien jau Sutvirtinimo sakramento teikimo šventė. Šventė ne tik jauniems žmonėms, bet ir visai Kėdainių kankinio šv. Jurgio bažnyčios bendruomenei. Bažnyčia sulaukė Kauno vyskupo emerito Sigito Tamkevičiaus SJ, kurį iškilmingai pasitiko visi susirinkę į Sutvirtinimo sakramento teikimo šventę.

plačiau
 
2019-04-21 Šv. Velykų rytas

Didžiosios savaitės atgailos versmėmis, bendrą Kryžiaus kelią miesto gatvėmis, kiekvienos stotelės apmąstymus atėjome į brangią pavasario  liturginę šventę – Šv. Velykas. Tarsi saulė atrakinanti žiedus mūsų širdis užtvindė ir atgaivino bažnyčioje nuskambėjęs Velykų „Aleliuja“.

plačiau
 
2019-04-20 Didysis šeštadienis

Šią dieną Bažnyčia griežtai susilaiko nuo Mišių aukos. Šventąją Komuniją galima duoti tik viatiko pavidalu mirštantiems tikintiesiems. Draudžiama švęsti Santuokos ir kitus, išskyrus Atgailos ir Ligonių patepimo, sakramentus.

plačiau
 
2019-04-19 Didysis penktadienis

Devinti metai Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius organizuoja tikinčiųjų Didžiojo Penktadienio Kryžiaus kelią Kėdainių miesto gatvėmis.

plačiau
 
2019-04-18 Didysis ketvirtadienis

Balandžio 18 d. į Kauno arkikatedrą baziliką švęsti Krizmos Šventųjų Mišių, atnaujinti kunigystės pažadų ir parsivežti į savo parapijas naujai pašventintų aliejų rinkosi arkivyskupijos kunigai.

plačiau
 
2019-04-17 Šv. Mišios už Kėdainių krašto žmones ir jiems prisiekusį tarnauti merą Valentiną Tamulį

Didžiosios savaitės trečiadienį šv. Jurgio bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios už naujai išrinktą Kėdainių rajono savivaldybės merą Valentiną Tamulį, naująją savivaldybės tarybą ir visus Kėdainių krašto žmones. Meras Valentinas Tamulis yra šv. Jurgio bažnyčios parapijietis aktyviai dalyvaujantis bendruomenės gyvenime, todėl būtent šioje bažnyčioje buvo prašoma aukoti Šventąsias Mišias.

plačiau
 
2019-04-14 Verbų sekmadienis

Katalikų bažnyčia nuo IV amžiaus pradėjo švęsti Verbines. Verbinės švenčiamos paskutinį sekmadienį prieš Velykas. Į šv. Jurgio bažnyčią renkasi tikintieji nešini verbų šakelėmis.

plačiau
 
2019-03-29 „Apsaugok, Aukščiausias, tą mylimą šalį“

Tokiu pavadinimu Kauno arkivyskupijos katechetikos centro rūpesčiu buvo išleistas leidinėlis, kuriame sudėtos eilės tikybos mokinių dalyvavusių eilėraščių 2 – 12 klasių konkurse skirto Lietuvos valstybės atkūrimo 100 – mečiui „Apsaugok, Aukščiausias, tą mylimą šalį“.

plačiau
 
2019-03-24 Sekmadienio Šv. Mišios minint 1949 metų trėmimų 70-metį

Minint masinę 1949 metų kovo 25 – 28 d. trėmimo operaciją, kurios kodinis pavadinimas buvo „Priboj“ – „Bangų mūša“ už tremtinius grįžusius gyvus, parvežtus dėžėse ir likusius gulėti svetimoje žemėje, už tuos, kurie susirinko šiandieną čia, už tuos, kurių niekas neprisimena Šv. Mišias aukojo klebonas Artūras Stanevičius.

plačiau
 
1   2   3   4   10  sekantis  >>