Informacija » Naujienų archyvas spausdinti
2022-09-25 Prie Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios buvo laiminami automobiliai

Šalia Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčios esančioje aikštėje sekmadienį išsirikiavo daugybė kraštiečių automobilių. Tiek daug mašinų čia paprastai būna tik ypatingų švenčių metu. Paskutinįjį rugsėjo sekmadienį klebonas Artūras Stanevičius laimino kėdainiečių automobilius ir linkėjo saugių kelionių. 

plačiau
 
2022-09-15 Mokyklos-darželio „Obelėlė“ jubiliejinė 60-ties metų šventė

Ruduo kasmet pažeria gražių švenčių. Vos atšventę Šilines skubėjome į miesto 650 - mečio minėjimo šventę. Tuose jubiliejiniuose Kėdainių miesto metuose tilpo ir  mažesnis, bet labai svarbus mokyklos-darželio „Obelėlė“ 60-ties metų jubiliejus.

plačiau
 
2022-09-11 Šv. Mišių auka už Kėdainių miestą ir jo žmones

Kaip ir kasmet Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas per miesto gimtadienį aukoja Šv. Mišias už Kėdainių miestą ir jo žmones.

plačiau
 
2022-09-09 Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo sveikinimas Kėdainių miestui 650-ojo gimtadienio proga

Kėdainių rajono savivaldybės mero Valentino Tamulio pakvietimu, Kėdainių miesto žmones švenčiančius miesto įkūrimo 650-ąjį gimtadienį, iš Šiluvos atlaidų atvyko pasveikinti Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas.

plačiau
 
2022-09-08 Bendruomenės piligriminė kelionė į Šiluvą

Rugsėjo 8-ąją Šiluva švenčia ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMĄ bei Lietuvių vienybės ir bendruomenių dieną. 10 val. Šv. Mišiose dėkojama už krikščioniškų bendruomenių pavyzdį ir veikimą.

plačiau
 
2022-09-04 Sekmadienis su vokalinės ir vargoninės muzikos koncertu

Parapijos Motinos maldoje judėjimo grupės mamos, besirengiančios švęsti savo parapijos maldos grupės įkūrimo trečiąsias metines sulaukė svečio. T.y. mamos trokštančios Šėtos parapijoje taip pat įkurti Motinos maldoje judėjimo maldos grupę.

plačiau
 
2022-09-03 Puošiame šventovę

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas nesiliauja stebinęs parapijiečių ypatinga meile ir tėvišku rūpesčiu bendruomene ir šventove. Dabar visos pastangos dedamos, kad tik greičiau būtų suremontuoti bažnyčios vargonai.

plačiau
 
2022-09-01 Klebonas pasveikino Juozo Paukštelio progimnazijos ir Profesinio rengimo centro bendruomenes

Kasmet Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas Rugsėjo pirmosios šventėje visų parapijoje gyvuojančių ugdymo įstaigų yra kviečiamas ir ypatingai laukiamas. Štai mokykla – darželis „Obelėlė“ sekmadienį šventė Šv. Mišias bažnyčioje, o rugsėjo pirmąją klebonas aplankė ir pasveikino Juozo Paukštelio progimnazijos ir Profesinio rengimo centro bendruomenes.

plačiau
 
2022-08-28 Graži tradicija išlieka

Kėdainių rajono mokykla-darželis „Obelėlė“ šiais metais švenčia savo gyvavimo šešiasdešimtmetį. Šalia kitų tradicijų m/d „Obelėlė“ bendruomenė kasmet paskutinį rugpjūčio sekmadienį, prieš žengdama mokslo ir žinių šventovėn renkasi į Šv. Jurgio kankinio bažnyčią švęsti Šv. Mišių.

plačiau
 
2022-08-28 Šv. Mišios prašant palaimos Naujiems mokslo metams

Labai graži tradicija tęsiasi sekmadienį, kada prašoma Dievo palaimos Naujiems mokslo metams, švęsti kartu su mokyklos-darželio „Obelėlė“ bendruomene,- džiaugėsi Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas pradėdamas Šventąsias Mišias ir linkėjo, kad mokslo kelionę lydėtų Dievo palaimos teikiama meilė vienas kitam ir tiesos šviesai.

plačiau
 
2022-08-26 Gandrų palydos Sirutiškyje su akcentu į Ukrainą

Jau 13 metų Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos Pastoracinės tarybos narys Kęstutis Volkus Sirutiškyje organizuoja Gandrų palydas. Šiais metais jos pavadintos su akcentu į Ukrainą.

plačiau
 
2022-08-23 Europos dieną stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio dieną Šv. Mišios už Tėvynės laisvę ir kovotojus

Pradėdamas Šventąsias Mišias Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas sveikino Kėdainių rajono savivaldybės vicemerą Paulių Aukštikalnį, Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopą, sveikino visus svečius ir brangius parapijiečius.

plačiau
 
2022-08-21 Šv. Mišios žvakučių aukotojų prašymais ir maldavimais

Jėzus ėjo mokydamas per miestelius ir kaimus ir keliavo į Jeruzalę. Kažkas jį paklausė: „Viešpatie, ar maža bus išgelbėtų?“ Jis pasakė jiems: „Pasistenkite įeiti pro ankštus vartus! Sakau jums, daugelis bandys įeiti, bet neįstengs“.

plačiau
 
2022-08-15 Žolinės - Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės

Žolinių iškilmės šventę pradėdamas Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas kvietė melsti Marijos užtarimo mūsų broliams ir sesėms susibūrusiems į Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kėdainių filialą, kurie mini įkūrimo 60-ąsias metines. Jis kvietė savo nuoširdžias maldas kloti prie Marijos kojų, kad jai užtariant maldos būtų išklausytos Danguje, ir mums visiems grįžtų nešdamos gausias Dievo malones.

plačiau
 
2022-08-14 Piligriminė kelionė į Jurbarko Švč. Trejybės parapijos Šv. Roko atlaidus

Jurbarko dekanato dekano kun. Dariaus Auglio pakvietimu Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijiečiai vyko į Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčią, į Šv. Roko atlaidus.

plačiau
 
1   2   3   4   10  20  30  sekantis  >>