į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2022-05-16 Adelė Dirsytė. Viliaus Skinulio prisiminimai

Adelė Dirsytė 1909 m. balandžio 15 d. Pramislava, Kėdainių raj. 1955 m. rugsėjo 26 d. Chabarovsko krašte, Rusija) – krikščionė pasaulietė, mokytoja, garsiosios maldaknygės „Marija, gelbėk mus“ autorė, Dievo Tarnaitė.

plačiau
 
2022-05-15 Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos bei Tarptautinės šeimos dienos minėjimas

Švęsdami penktąjį Velykų sekmadienį minime Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės bei tarptautinės šeimos dienos minėjimus.

plačiau
 
2022-05-08 Ketvirtasis Velykų sekmadienis

Gegužės antrąjį sekmadienį, parapijos mažieji suklupo maldai prie Švenčiausios Mergelės Marijos altoriaus. Toliau nuoširdžiai mokėsi giedoti Marijai giesmelių kartu su choro vadove Gintare Brazinskiene.

plačiau
 
2022-05-07 Švč. Sakramento adoracija

Gegužės septintąją, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapija įsiliejo į nepertraukiamą Eucharistinio Jėzaus adoraciją, kurią perėmėme iš Šėtos parapijos ir perdavėme Veliuonos bendruomenei.

plačiau
 
2022-05-01 Sinodinio kelio šeštosios temos „AUTORITETAS IR DALYVAVIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS“ pristatymas bendruomenei

Motinos dienos sekmadienis apstus parapijoje gyvenimo. Pirmoji gegužės mėnesio diena, - Didysis choras vadovaujamas vargonininkės Gintarės Brazinskienės prieš Šventąsias Mišias gieda Švč. Mergelės Marijos litaniją; Pirmosios Komunijos vaikai, Sutvirtinimo sakramentui besiruošiantieji susitinka į baigiamuosius pasiruošimo susitikimus.

plačiau
 
2022-05-01 Motinos diena

Susirinkusius maldininkus į Šventąsias Mišias parapijos klebonas kvietė melstis už visas motinas, kad kasdienybėje semtųsi reikalingų malonių iš Viešpaties ir turėtų maldingumo, švelnumo ir kantrybės kupinas širdis.

Po Šventųjų Mišių visos dalyvavusios mamos buvo palaimintos. 

plačiau
 
2022-04-27 Motinų maldoje judėjimo mamos sulaukė svečių iš Panevėžio

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos Motinų maldoje judėjimo mamos sulaukė svečių iš Panevėžio Alfonso Lipliūno katalikiškos progimnazijos.

plačiau
 
2022-04-27 Moderatorių posėdis pasirengiant pristatyti šeštąją Sinodinio kelio temą

Balandžio 27-ąją Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos Sinodinio kelio moderatorių komanda susirinko į Šventąsias Mišias dėkoti Viešpačiui už vadovavimą sinodiniame kelyje ir melsti Šventosios Dvasios vadovavimo posėdžiui pasirengiant pristatyti bendruomenei šeštąją temą „Autoritetas ir dalyvavimas, sprendimų priėmimas“.

plačiau
 
2022-04-24 Prisidedame labdara ir maldomis tiems, kuriems dabar sunku

Dievo gailestingumo sekmadienį Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčios Marijos legionierės atnašavo vaistus ir higienos priemones. 

plačiau
 
2022-04-24 Didieji parapijos vardo Šv. Jurgio kankinio atlaidai

Parapijos klebonas nuoširdžiai sveikino visus į Atvelykio – Dievo Gailestingumo sekmadienį susirinkusius į šiais metais pirmuosius ir pagrindinius, mūsų parapijos vardo - Šv. Jurgio kankinio atlaidus. Niekuomet nepamirštami ir malda palydimi mūsų parapijos geradariai ir draugai.

plačiau
 
2022-04-24 Atvelykis – mažųjų šventė

Šiais metais mūsų parapijoje Dievo Gailestingumo sekmadienis sutapo ir su parapijos tituliniais Šv. Jurgio kankinio atlaidais.

plačiau
 
2022-04-21 TAU bendruomenės studentus draugystės popietėje pasveikino parapijos klebonas

PAVASARĮ TAU STUDENTAI PASITIKO DAINOMIS. Į draugystės popietę susirinko ne tik Kėdainių trečiojo amžiaus universitetų bendruomenės, bet ir Kėdainių rajono senjorus vienijančių NVO nariai, ir svečiai iš Alytaus - miesto senjorų romansų ansamblio „Pavakarys“ artistai.

plačiau
 
2022-04-18 Velykų antroji diena

Prašykime Mergelės Marijos sugebėjimo pilnomis rankomis pasisemti taikos ir ramybės, Prisikėlusiojo dovanų, kad pasidalintume jomis su broliais, ypač tais, kuriems labiausiai reikia paguodos ir vilties.

plačiau
 
2022-04-18 Parapijos klebonas kartu su meru Valentinu Tamuliu pasveikino kardinolą

Antrąją Velykų dieną Kauno arkikatedroje bazilikoje buvo aukojamos Padėkos Šv. Mišiose už kardinolo Sigito Tamkevičiaus kunigystės 60 metų jubiliejų.

plačiau
 
2022-04-17 Velykų Šv. Mišios su procesija ir margučių šventinimu

Iš pat ankstaus ryto Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje besirenkančius maldininkus į Velykų ryto Šventąsias Mišias pasitiko nuoširdžiomis giesmėmis liaudiško giedojimo ir folkloro studija „O Siela nemari” vadovaujama Kęstučio Volkaus. Prieš pat Šventąsias Mišias buvo sugiedotas Ukrainos himnas.

plačiau
 
<<  ankstesnis  7   8   9   10   11   12   13   20  30  sekantis  >>