į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2016-09-18 Atnašavome knygą ,,Sekminių paukštė dovanojo plunksną"

Kėdainių krašto literatų sambūrio literatai bendradarbiaudami rašė projektą drauge su Kėdainių moterų klubu ir išleido devyniolikos autorių kūrybos knygą ,,Sekminių paukštė dovanojo plunksną“.

plačiau
 
2016-08-28 Dievo palaima naujiems mokslo metams

Nubėgančios vasaros paskutinį sekmadienį Kėdainių mokyklos - darželio „Obelėlė“ bendruomenė rinkosi į Šv. Mišias Šv. Jurgio bažnyčioje. Tai buvo šios mokyklos - darželio bendruomenės maldų diena prieš naujuosius mokslo metus jau tapusi tradicija pradėti mokslo metus bendruomenės dalyvavimu Šv. Mišiose, kurias aukoja klebonas Artūras Stanevičius.

plačiau
 
Gandrų palydėtuvių šventė

Rugpjūčio pabaigoje Sirutiškio bendruomenė susirinkusi palydėjo gandrus. Į tradicines gandrų palydėtuves rinkosi kaimyninės bendruomenės, svečiai iš Kėdainių miesto bei  kitų rajonų ir miestų.

plačiau
 
2016-08-15 Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmė

Žolinių dieną tikintieji su žolynų puokštelėmis ir šiųmečių javų kuokšteliais rankose gausiai rinkosi į Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčią. Šv. Mišias aukojo klebonas Artūras Stanevičius. Prieš pamaldas aplink bažnyčią pajudėjo tikinčiųjų procesija su bažnytinėmis vėliavomis ir giesmėmis. Klebonas pašventino atsineštus žolynus, pirmojo derliaus javus bei vaisius.

plačiau
 
Pagarbi atmintis

Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje stovi Švč. Mergelės Marijos statula. Čia pat kryžiais pažymėta istorinė Lietuvos atmintis. Aplink bažnyčią išsidėstę kryžiai su užrašais „Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejui“, „Bolševizmo aukoms atminti“ (2005 06 14), „Parapijos carito“ (1996), Rūpintojėlis „Lietuvos kankinių atminimui“ (1940 - 1990). Šalia jų metalinis kryžius be užrašo bei du mediniai koplytstulpiai.

plačiau
 
2016-08-02 Šventa diena — Sekmadienis

Rugpjūčio pradžioje šventėme 800 - asias Porciunkulės atlaidų metines. Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje Porciunkulės Atleidimo šventę klebonas Artūras Stanevičius pradėjo bendruomeniniu Atgailos Sakramento šventimu. Vyko atlaidų Šv. Mišios, buvo einama bažnytinė procesija aplink bažnyčią.

plačiau
 
2016-07-17 Einant tikėjimo keliu

Į Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčią liepos 17 dieną rinkosi šiais metais Pirmąją Komuniją priėmę vaikai.

plačiau
 
2016-07-09 „AVE MARIJA“ – partizanų atminimui

2016 m. liepos 9 d, Šv. Jurgio bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios už prieš 65 metus žuvusius partizanus Sosių miške.

plačiau
 
2016-07-06 Minėdami Valstybės dieną susitelkėme maldai

Vasara skuba į brandą. Sirpsta vyšnios, noksta javai, keičiasi žiedų spalvų paletė. Antrąjį vasaros mėnesį pradėjome gražia ir prasminga Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos švente, kurią Kėdainių Šv. Jurgio parapijos bendruomenės nariai įprasmino dalyvaudami Šv. Mišiose. Šventąsias Mišias aukojo klebonas Artūras Stanevičius.

plačiau
 
2016-06-19 Poetų vasaros atlaidai „Ten, kur poezija virsta malda“ tampa tradiciniai

Jau antri metai Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje Šv. Mišiomis, kurias aukojo klebonas Artūras Stanevičius, prasidėjo poetų vasaros atlaidai. Šiais metais ši šventė vyko birželio 19 dieną. Poetų vasaros atlaidų „Ten, kur poezija virsta malda“ Šv. Mišiose meldėmės už Kėdainių krašto literatų sambūrio literatus, poetus ir rašytojus.

plačiau
 
2016-06-05 Tėvo diena

2016 m. Birželio 5 d. Šv. Mišios už tėvus, gyvus ir išėjusius, kurias aukojo klebonas Artūras Stanevičius.

plačiau
 
2016-05-29 Panorę švęsti bažnyčioje

Kasmetį Chemiko dienos paminėjimą UAB „Lifosa“ dirbantieji šiemet pirmą kartą nusprendė švęsti kitaip. Savo profesinę šventę jie pradėjo Šv. Mišiomis Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje, kurias aukojo šios bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius.

plačiau
 
Pažintinė ekskursija į parapijos bažnyčią

Baigiantis mokslo metams Kėdainių rajono mokyklos - darželio „Obelėlė“ antrokai su klasės mokytoja Laima Lukoševičiene ir tikybos mokytoja, šių eilučių autore, išsiruošė į Šv. Jurgio bažnyčią. 

plačiau
 
2016-05-22 Penkiasdešimt antras tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris 2016“

Gegužės 22 dieną Švč. Trejybės sekmadienį Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje, išpuoštoje kvapniomis alyvomis, po Šv. Mišių vyko tarptautinio Poezijos pavasario skaitymai.

plačiau
 
2016-05-15 Sekminės

Septintą Velykų sekmadienį Šv. Jurgio bažnyčios tikinčiųjų bendruomenė rinkosi į iškilmingas Šventąsias Sekminių Mišias, kurias aukojo klebonas Artūras Stanevičius prie berželiais puošto altoriaus.

plačiau
 
<<  ankstesnis  10  20  30  35   36   37   38   39   sekantis  >>