į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2016-03-27 Į Velykų rytmečio „Aleliuja‘‘ tikinčiuosius kvietė naujas bažnyčios varpas

Paskutinis kovo sekmadienio rytmetis kitoks. Jis šventinis. Naujas bažnyčios varpas pirmą kartą savo skambėjimu tikinčiuosius kvietė į Velykų šventę. Nuo kalnelio ant kurio stovi šv. Jurgio bažnyčia jo skardus garsas pasiekė atokiausius miesto kampelius. Tikintieji skubėjo švęsti Velykų.

plačiau
 
2016-03-25 Kad pasiektum dangų širdimi, panešėti kryžių tu turi

Didįjį Penktadienį maldingą eiseną miesto gatvėmis Kėdainių šv. Jurgio bažnyčios klebonas Artūras Stanevičius su gausia tikinčiųjų palyda pradėjo kaip ir kasmet nuo Kėdainių rajono savivaldybės.

plačiau
 
2016-03-24 Piligriminė kelionė

Baigiantis Gavėniai Kėdainių Šv. Jurgio tikinčiųjų bendruomenė vyko į Kauno Šventųjų apaštalų Petro ir Povilo arkikatedrą baziliką švęsti Didžiojo Ketvirtadienio liturgijos, kurioje taip pat dalyvavo parapijos klebonas Artūras Stanevičius.

plačiau
 
2016-03-20 Pavasario sniege žalios verbos

Tikėkimės, kad pavasario laike pasiklydusi žiema ilgai neužsibus. Verbų sekmadienį brendame į bažnyčią per purų, baltą sniegą.

plačiau
 
2016-03-20 Žurnalistė bažnyčios salėje kalbino literatus

Pasaulinės poezijos dienos išvakarėse „Rinkos aikštės“ žurnalistė Kristina Mirvienė kalbino Kėdainių krašto literatų sambūrio poetus.

plačiau
 
2016-03-11 Malda už laisvės gynėjus

Kuo prasideda dvidešimt šeštasis laisvės pavasaris, kovo 11-sios rytas? Gal nuo pirmojo dangaus spalvos gležno žiedelio šypsenos, nuo vėliavos iškėlimo prie kiekvieno namo. Nuo tautinės giesmės ar Šv. Mišių už tautos didvyrius, kurie kovojo už Lietuvos laisvę.

plačiau
 
2016-03-06 Gavėnios kelyje širdies atvartos pasaulyje pabirusiems tautos vaikams

Pasaulio lietuvių maldos sekmadienis, 2016 kovo 6 dieną, Kėdainių šv. Jurgio bažnyčioje Šv.Mišios už Lietuvos žemės vaikus išeivijoje ir Tėvynėje.

plačiau
 
<<  ankstesnis  10  20  30  36   37   38   39