į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2024-02-25 Antrasis Gavėnios sekmadienis

Šv. Jurgio bažnyčioje einame Kryžiaus kelią. Katechezės vaikai šį kartą buvo aktyvūs Kryžiaus kelio procesijos dalyviai. Klebonui Sigitui Bitkauskui pasklausus: „Gal, kuris norėtų panešėti kryžių?“

Vaikai mielai sutiko. Kiekvienoje stotelėje keitėsi vis kitas berniukas ar mergaitė panorę panešti kryžių. Ateiname prie penktosios stotelės, kur vaizduojama, kaip Simonas Kirėnietis padeda Jėzui nešti kryžių. Čia klebonas vaikams paaiškina, kad jie dabar tarsi mažieji kirėniečiai parodo savo gailestingumą ir kilnų sekimo Kristumi pavyzdį nešdami kryžių. Kirėnietis pakluso Jėzaus pasakytiems žodžiams: „Jei kas nori eiti paskui mane... tepasiima savo kryžių ir teseka manimi.“ (Mt 16, 24)

Kryžiaus kelio procesijoje vedini klebono ėjo vaikų tėvai bei kiti šeimos nariai, parapijiečiai, maldų grupės. 

Baigiant antrojo Gavėnios sekmadienio Kryžiaus kelią jis pasidžiaugė, kad ne vien vyresni žmonės buvo Kryžiaus kelio procesijos dalyviais, bet kryžių nešė Pirmosios Komunijos vaikai ir besiruošiantis Sutvirtinimo sakramentui  jaunimas.

Klebonas Sigitas Bitkauskas pasidžiaugė maldininkais, bet pripažino, kad mergaitės buvo aktyvesnės ir drąsiau ėjo nešti kryžiaus.

Kristupo Liniaus ir kitos vaikų mamos išsakė, kad yra patenkintos ir laimingos, nes jų vaikai kaskart gauna vis naujų patirčių, kad ugdomas tradicijos bei tikėjimo supratimas.

 

Genė Sereikienė
Nuotraukos Genės Sereikienės