į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2023-06-21 Klebonas dalyvavo Kėdainių Profesinio Rengimo Centro Mokslo metų užbaigimo šventėje

Šv. Jurgio parapijos klebonas Artūras Stanevičius Centro mokiniams įteikė padėkas už gerus mokymosi rezultatus, aktyvią veiklą Mokinių taryboje, savanorystę ir pagalbą Kėdainių rajono savivaldybės įstaigų bendruomenėms.

plačiau
 
2023-06-18 11 Eilinis sekmadienis su „Akimirkos“ koncertu

Skelbti Dievo artumą reiškia save pačius suvokti kaip vaikus, įsikibusius į tėvo ranką. Kai laikomės tėvo rankos, pasaulis, didelis ir paslaptingas, tampa pažįstamas ir saugus. Vaikas žino, kad tėvas jį saugo.

plačiau
 
2023-06-14 Šv. Mišių auka už Lietuvos tremtinius, okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukas

Kasmet birželio 14-ąją pagerbiama skaudi mūsų šalies tremtinių istorija. Ją prisimindami įsipareigojame ne tik nepamiršti praeities pamokų, bet ir saugoti dabarties Lietuvos valstybingumą.

plačiau
 
2023-06-11 Kristaus Kūno ir Kraujo Iškilmė (Devintinės)

Devintinės, arba Kristaus kūno ir kraujo šventė, minima kitą sekmadienį po Švenčiausiosios Trejybės iškilmės, kad būtų matomas šis glaudus ryšys. Per nuolatinį Eucharistijos priėmimą esame kviečiami gyventi Švč. Trejybės vienybėje ir gauname malonę tą išpildyti.

plačiau
 
2023-06-04 Švenčiausios Trejybės atlaidai ir Tėvo diena

Birželio 4-ąją, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje Švenčiant Švenčiausios Trejybės atlaidus, meldėmės už gyvus ir mirusius tėčius. Meldėmės ir už savo parapijos kleboną, visos parapijos dvasios Tėtį, kuris yra tarsi „Gerasis ganytojas“,  ganantis  savo avis ir besirūpinatis kiekvieną jų nuvesti pas Jėzų.

plačiau
 
2023-05-28 Vaikų pirmosios komunijos šventė

Sekminių sekmadienį, kada baimės ir užsidarymo akivaizdoje patikėjome Šventajai Dvasiai savo širdis, Bažnyčią ir visą pasaulį, idant naujos Sekminės išvarytų visas mus kamuojančias baimes ir vėl įpūstų Dievo meilės ugnį, dar kartą prašėme Švč. Mergelės Marijos užtarimo sau patiems. Šventoji Dvasia leido pajusti Dievo artumą, o jo meilė išstūmė baimę, nušvietė kelią, paguodė ir palaikė.

plačiau
 
2023-05-27 Vaikų pirmoji Išpažintis

Gražią šeštadienio popietę į Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčią sugūžėjo vaikučiai su tėveliais. Truputį nerimaudami, nes jų laukė dar gyvenime nepatirtas dalykas – pirmoji Išpažintis. Susirinkusius vaikučius drąsino juos ruošusios katechetės.

plačiau
 
2023-05-21 Šv. Mišios už Lietuvos partizanus ir Laisvės gynėjus

Pradėdamas Šeštinių Šv. Mišias, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas pakvietė susirinkusius maldininkus pagerbti įnešamas Povilo Lukšio šaulių kuopos ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos vėliavas.

plačiau
 
2023-05-14 Šv. Mišios už parapijos Caritą, minint veiklos 34-ąsias metines

Pradėdamas Šventąsias Mišias Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas susirinkusiems į bažnyčią kalbėjo, kad prieš 34-ris metus parapijos klebono Juozo Vaičeliūno pakviesti, būrelis aktyvių parapijiečių, norinčių gyventi Evangelijos dvasia darant gerus darbus, susibūrė į Carito organizaciją ir savo vadove išsirinko Maleniją Pivorienę, sėkmingai ir vaisingai vadovaujančią iki šiol.

plačiau
 
2023-05-07 Motinos diena

Motinos dieną, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos jaunimas plačiai atvėręs savo širdis, pradėjo keliauti paskutinius žingsnius link Sutvirtinimo Sakramento priėmimo šventės.

plačiau
 
2023-04-30 Šv. Mišios žvakučių aukotojų prašymais ir maldavimais

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas susirinkusiems į Šventąsias Mišias kalbėjo apie švenčiamą ketvirtąjį Velykų sekmadienį ir sielose vis dar išgyvenamą didį Kristaus Prisikėlimo džiaugsmą ir žvelgimą į Viešpatį, kaip mūsų Gerąjį Ganytoją, kuris neša mus ant savo pečių į amžinąsias Dangaus ganyklas. Tradiciškai šiandien esame raginami melsti pašaukimų į dvasinį luomą.

plačiau
 
2023-04-23 Didieji parapijos vardo Šv. Jurgio kankinio atlaidai

Pradėdamas Šv. Mišias Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas nuoširdžiai sveikino visus susirinkusius į pirmuosius ir pagrindinius parapijos vardo Šv. Jurgio kankinio atlaidus. Niekuomet klebono nepamirštami parapijos draugai ir geradariai.

plačiau
 
2023-04-21 Šv. Mišios už Kėdainių krašto žmones ir jiems prisiekusį tarnauti merą Valentiną Tamulį

Į antrosios Velykų savaitės Šv. Mišias sukvietė Kėdainių rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis. Susirinkusius maldininkus Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas kvietė dėkoti Dievui už praėjusius ketverius metus pilnus išbandymų ir sunkumų.

plačiau
 
2023-04-16 Dievo Gailestingumo sekmadienis

 Dievo Gailestingumo sekmadienį į Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčią susirinkę maldininkai meldė Švenčiausiąją Mergelę Mariją, Gailestingumo Motiną, kad ji padėtų mums visiems mylėti Bažnyčią ir stengtis, kad ji taptų svetingais namais visiems.

plačiau
 
2023-04-10 Antroji Velykų diena

Anrąją Velykų dieną Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bendruomenės nariai džiaugsmingai dalinosi Prisikėlimo šventės asmeniniais su Jėzumi susitikimais; nuostabą keliančiomis Dangiškojo Tėvo išlietomis malonėmis...

plačiau
 
<<  ankstesnis  1   2   3   4   5   6   10  20  30  sekantis  >>