į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2022-12-07 Senjorų širdis pripildė šventinio džiugesio ir šilumos

Jau tradicija tapo, kad senjorams skirto šventinio vakaro metu bendrai maldai svečius pakviečia ir juos laimina Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas kunigas Artūras Stanevičius.

plačiau
 
2022-12-04 Šv. Mišios už Marijos legioną

Antrąjį Advento sekmadienį klebonas Artūras Stanevičius aukojo Šv. Mišias už Marijos legiono aktyvą ir maldos pagalbininkus(es). Sukako ketveri metai nuo Marijos legiono vėliavos pašventinimo.

plačiau
 
2022-12-01 Parapijos namai šildymo sezonui puikiai paruošti

Kėdainių Šv. Jurgio parapijos klebonas pasirūpino, saugiu Parapijos namų šildymo sezonu. Atvykęs kaminkretys išvalė Parapijos namų kaminus ir pečius. Nuoširdžiai pasidžiaugė, kad mūsų kaminas paruoštas sklandžiam darbui, nuo kurio priklausys ne tik jaukūs bet ir saugūs žiemos savaitgaliai ir vakarai?

plačiau
 
2022-11-30 Kun. A. Stanevičius: Dievas mums kalba tyloje

Diena po dienos vis labiau artėja šv. Kalėdos, kai, gimus Dievo sūnui, pasaulį užlies šviesos ir džiugesio banga. Bet prieš tai turime išgyventi sielą nuraminantį ir sušildantį adventą – laikotarpį, kupiną gerų darbų, glaudesnio bendravimo su artimaisiais ir jaukaus laukimo…

plačiau
 
2022-11-29 Pelėdnagių žemdirbiai – ištikimi tradicijoms

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas Artūras Stanevičius pašventino duoną ir palaimino stalą bei čia susirinkusius žemdirbius su jų svečiais ir rėmėjais.

plačiau
 
2022-11-23 Šv. Mišios už Lietuvos kariuomenę ir laisvės kovotojus

Lapkričio 23 d. (trečiadienį), 15 val. Koliupės kaime, Kėdainių rajono savivaldybės mero Valentino Tamulio pakviestas, pirmosioms nepriklausomybės kovoms su bolševikais įvykusioms 1919 m. vasario 7-10 dienoms atminti, paminklą pašventino Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas.

plačiau
 
2022-11-20 Kristaus Karaliaus iškilmė

Pradėdamas Šventąsias Mišias parapijos klebonas kalbėjo „Šiandien, užbaigdami bažnytinius – liturginius metus, dėkokime Dievui ir visi drauge lenkimės Kristui Karaliui, kurio dieviškoje karūnoje gražiausiais brangakmeniais spindi, mūsų Tėvynės šventasis karalaitis Kazimieras, palaimintasis Jurgis Matulaitis bei arkivyskupas ir kankinys Teofilius Matulionis.“

plačiau
 
2022-11-06 Šv. Mišios už žuvusius ir mirusius partizanus, politinius kalinius ir tremtinius

Lapkričio 6-ąją į Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčią maldai už žuvusius ir mirusius partizanus, politinius kalinius ir tremtinius, parapijos klebono sukviesti rinkosi ir vaikai, ir jaunimas, ir šeimos, ir maldos grupės ir Kėdainių Povilo Lukšio šaulių kuopos nariai... Taip pat rinkosi politiniai kaliniai ir tremtiniai bei jų artimieji.

plačiau
 
2022-11-03 Minint šv. Hubertą, Šv. Mišių auka už Kėdainių krašto gyvus ir mirusius medžiotojus ir žvejus

Vos mėnesiui praėjus nuo šv. Pranciškaus dienos, kada bažnyčioje buvo laiminami  naminiai gyvūnai, į Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčią rinkosi maldai Kėdainių krašto medžiotojų ir žvejų draugijos nariai ir jų artimieji, paminėti šv. Huberto dieną.

plačiau
 
2022-11-02 Vėlinės

Vėlinės - tai visų teisiųjų mirusiųjų diena. Jie atsisveikino su šiuo pasauliu būdami pašvenčiamojoje Dievo malonėje, neturėdami neatleistų sunkių nuodėmių, bet tik nesuspėję visiškai atlikti bausmių už jau dovanotas sunkias nuodėmes ar už nedovanotas lengvąsias nuodėmes. Tas bausmes teisiųjų sielos atlieka skaistykloje.

plačiau
 
2022-11-01 Visų šventųjų iškilmė

Visi šventieji, tai tie, kurie su Kristumi yra garbėje – jų visų draugija džiaugiasi dangus. Šioje žemėje keliaujanti Bažnyčia jų atminimą gerbia, kad jų pavyzdžiu būtų įkvepiama, jų globa ir triumfu džiuginama, dieviškosios didybės akivaizdoje per amžius būtų vainikuojama.

plačiau
 
2022-10-23 PASAULINĖ MISIJŲ DIENA

Spalio 23-ąją Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas visus kvietė ypač giliai išgyventi jiems patikėtą misiją; ne tik liudyti, bet pirmiausia būti Kristaus liudytojais. Misijos esmė – liudyti Kristų, mirtį ir prisikėlimą iš meilės Tėvui ir žmonijai.

plačiau
 
2022-10-09 Švenčiausios Mergelės Marijos - Rožyno karalienės atlaidai

Šį sekmadienį maldai ir palaiminimui, kaip ir kiekvieną antrąjį mėnesio sekmadienį, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje buvo išstatyta palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio relikvija.

plačiau
 
2022-10-07 Klebonas palaimino į šimtmetį žengiantį Igną Meškauską

Kėdainių šviesuolių, uolių katalikų  Igno ir Janinos Meškauskų šeimoje spalio 7 dieną buvo didelė šventė. Ignui sukako 99 metai. Atvertos durys į 100-metį.

plačiau
 
2022-10-04 Maldos valanda „Mylime savo augintinius drauge su šv. Pranciškumi“

Kasmet Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčia spalio 4-ąją yra atvira ir gyvūnams. Tą dieną, parapijos klebono rūpesčiu, yra rengiama maldos valandėlė „Mylime savo augintinius drauge su šv. Pranciškumi“.

plačiau
 
<<  ankstesnis  3   4   5   6   7   8   9   10  20  30  sekantis  >>