į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Informacija » Naujienų archyvas
2023-04-16 Dievo Gailestingumo sekmadienis

 Dievo Gailestingumo sekmadienį į Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčią susirinkę maldininkai meldė Švenčiausiąją Mergelę Mariją, Gailestingumo Motiną, kad ji padėtų mums visiems mylėti Bažnyčią ir stengtis, kad ji taptų svetingais namais visiems.

plačiau
 
2023-04-10 Antroji Velykų diena

Anrąją Velykų dieną Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bendruomenės nariai džiaugsmingai dalinosi Prisikėlimo šventės asmeniniais su Jėzumi susitikimais; nuostabą keliančiomis Dangiškojo Tėvo išlietomis malonėmis...

plačiau
 
2023-04-09 VELYKŲ ŠV. MIŠIOS

Velykos – viena gražiausių ir svarbiausių pavasario švenčių, kurios su nekantrumu laukia ir maži, ir dideli. Velykos – pati didžiausia ir svarbiausia krikščionių šventė. Ji turi ir gilias Senojo Testamento tradicijas, susijusias su pavergtos tautos išvedimu iš nelaisvės. Avinėlio kraujas savo galia sustabdė besiartinančią mirtį. Tai galimybė žmogui išeiti iš savo dvasinės vergovės, pereiti iš tamsos į šviesą.

plačiau
 
2023-04-08 VELYKNAKČIO PAMALDOS

Didįjį šeštadienį, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčios šventoriuje, kaip ir kasmet, maldininkus parapijos klebonas sukvietė prie užkurto laužo VELYKNAKČIO pamaldoms. Nuo laužo buvo įžiebta Velykų žvakė. Tarsi gyva jos liepsna tapo prisikėlusio Kristaus simboliu.

plačiau
 
2023-04-07 VIEŠPATIES KANČIOS PAMALDOS

Į tradicinį Kryžiaus kelią miesto gatvėmis susirinkusius maldininkus, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebonas pakvietė į Viešpaties kančios pamaldas Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje.

plačiau
 
2023-04-07 Kristaus Kryžiaus kelias Kėdainių miesto gatvėmis

Didįjį penktadienį Kėdainių rajono krikščionys, sukviesti Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos klebono, kaip ir kasmet rinkosi prie Kėdainių rajono savivaldybės į Kryžiaus kelio procesiją miesto gatvėmis.

plačiau
 
2023-04-06 KRISTAUS PASKUTINĖS VAKARIENĖS MIŠIOS

Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje, Kristaus Paskutinės Vakarienės Mišiose buvo minimos didžiosios paslaptys: Švč. Sakramento ir Kunigystės įsteigimas, taip pat – Viešpaties įsakymas broliškai mylėti vieniems kitus. Parapijos klebonas kvietė melstis už buvusius šios bažnyčios kunigus.

plačiau
 
2023-04-06 Dalyvavimas Krizmos Šv. Mišiose

Didįjį Ketvirtadienį susirinkę į Šv. Krizmos Mišias, švenčiame Šventosios Dvasios patepimo dovaną Bažnyčiai. Per Krikštą visi dalyvaujame Kristaus patepime, dalyvaujame Kristaus misijoje nešti pasauliui išgydymą, viltį ir išgelbėjimą. Šis pašaukimas skirtas visiems pakrikštytiesiems, o ypač Viešpaties kunigams.

plačiau
 
2023-04-02 VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS

Verbų sekmadienį Kėdainių Šv. Jurgio kankinio parapijos bendruomenė iškeliavo Didžiosios savaitės keliu į Velykas. Daugelyje Europos šalių ši šventė vadinama Palmių sekmadieniu.

plačiau
 
2023-03-26 V Gavėnios sekmadienis ir Maldos už seksualinės prievartos aukas diena

Penktąjį gavėnios sekmadienį tradiciškai uždengiami kryžiai. Anksčiau daugumoje bažnyčių gyvavo paprotys jau gavėnios pradžioje uždengti šydu ne vien Nukryžiuotąjį, bet ir šventųjų statulas bei atvaizdus. Po Vatikano II susirinkimo šalies vyskupų konferencijoms palikta spręsti, ar šios tradicijos dar laikytis. Lietuvoje dengiami procesijos, didžiojo altoriaus ir prie šventinto vandens indo bažnyčios prieangyje esantys kryžiai.

plačiau
 
2023-03-12 Trečiasis gavėnios sekmadienis

Trečiasis gavėnios sekmadienis Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje prasidėjo su palaimintojo arkivyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio relikvijos išstatymu. Maldininkai palaiminti relikvija buvo po 12 val. Šv. Mišių.

plačiau
 
2023-03-11 Šv. Mišių auka už Nepriklausomą Lietuvą ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarus

Minint atkurtos Lietuvos trisdešimt trejus metus, Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje parapijos klebonas aukojo Šv. Mišias už Nepriklausomą Lietuvą ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarus.

plačiau
 
2023-03-05 Jaučiant plakančią Lietuvos širdį

Antrojo gavėnios sekmadienio Šv. Mišiose, Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje, kurias aukojo klebonas Artūras Stanevičius meldėmės už pabirusius pasaulyje Lietuvos vaikus. Prisiminėme išeiviją, tremties paliestus tautiečius. Džiaugėmės, kad malda galime apglėbti vieni kitus.

plačiau
 
2023-02-26 Pirmasis Gavėnios sekmadienis

Gavėnios pirmasis sekmadienis Kėdainių Šv. Jurgio kankinio bažnyčioje prasidėjo Dievo malone besiliejančiu rytu sutvirtinamiesiems susirinkus prie pečiuko šiltuose Parapijos namuose.

plačiau
 
2023-02-22 Gavėnios pradžios - Pelenų dienos Šv. Mišios

Pelenų trečiadienį Bažnyčioje prasideda gavėnia, atgailos ir dvasios atsinaujinimo laikotarpis.

plačiau
 
<<  ankstesnis  1   2   3   4   5   6   7   10  20  30  sekantis  >>